Būmane, Ilze.

    Latvijas 99 privātie muzeji un kolekcijas / Ilze Būmane ; fotogrāfi - Sergejs Akuraters u.c. ; atbildīgā redaktore Evija Veide. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 239, [1] lpp. : il., kartes, portr. ; 29 cm.

        ISBN 9789984878935.

 

Grišāne, Veronika. 
    Viens darbīgs mūžs / Veronika Grišāne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2014. - 77 lpp. : il.
        ISBN 9789984292540.

 

Keina, Sūzana. 
    Klusie ūdeņi : introverto spēks ekstravertajā pasaulē / Sūzana Keina ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013. - 445, [1] lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 363.-[429.] lpp. un rādītājs: 431.-[441.] lpp. - Oriģ. nos.: Quiet.
        ISBN 9789984234410.

 

Latvijas mazās Gaismas pilis / kataloga sast., fotogr. Jānis Dripe ; māksl. Kristiāna Kalniņa ; fotogr. Indriķis Stūrmanis, Ansis Starks u.c. - [Rīga] : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, 2014. - 95 lpp. : karte, fotogr.
        Saturā: Latvijas Mazās Gaismas Pilis - spožāko gaismas punktu karte ; Kurzeme: Ventspils bibliotēkas Pārventas bibliotēka ; Ventspils bibliotēkas Galvenā bibliotēka ; Užavas bibliotēka ; Ugāles bibliotēka ; Usmas bibliotēka ; Liepājas Valtera bibliotēka ; ''Vecliepājas rūķa" bibliotēka ; Liepājas Varavīksnes bibliotēka ; Padures pagasta bibliotēka ; Rendas pagasta bibliotēka ; Kuldīgas Galvenā bibliotēka ; Pelču pagasta bibliotēka ; Grobiņas pilsētas bibliotēka ; Krotes bibliotēka ; Skrundas pilsētas bibliotēka ; Saldus pilsētas bibliotēka ; Kursīšu bibliotēka - informāci9jas centrs ; Vidzeme: Rīgas Centrālā bibliotēka ; Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka ''Avots" ; Rīgas Centrālās bibliotēkas Imantas filiālbibliotēka ; Rīgas Centrālās filiālbibliotēka "Vidzeme" ; Mazcenu bibliotēka ; Salaspils novada bibliotēka ; Vidrižu bibliotēka ; Lādezera bibliotēka ; Staiceles pilsētas bibliotēka ; Mazsalacas pilsētas bibliotēka ; Kocēnu pagasta 1.bibliotēka ; Brenguļu bibliotēka ; Valmieras integrētā bibliotēka ; Jaunklidža bibliotēka ; Siguldas novada bibliotēka ; Madonas novada bibliotēka ; Taurenes pagasta bibliotēka ; Vecpiebalgas pagasta bibliotēka ; Jumurdas bibliotēka ; Gulbenes novada bibliotēka ; Cēsu Centrālā bibliotēka ; Latgale: Latgales Centrālā bibliotēka ; Medumu pagasta bibliotēka ; Biķernieku pagasta bibliotēka ; Laucesas pagasta bibliotēka ; Smelteru bibliotēka ; Dagdas novada tautas bibliotēka ; Preiļu Galvenā bibliotēka ; Līvānu novada Centrālā biblitēka ; Turku pagasta bibliotēka ; Sutru bibliotēka ; Sīļukalna bibliotēka ; Balvu Centrālā bibliotēka ; Viļakas novada bibliotēka ; Ozolmuižas pagasta bibliotēka ; Zemgale: Tukuma bibliotēka ; Tumes pagasta bibliotēka ; Dobeles novada Centrālā bibliotēka ; Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka ; Zorģu bibliotēka ; Bārbeles pagasta bibliotēka ; Salas bibliotēka.
        ISBN 9789934142512.

 

Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgu populācija / L. Orbidāne, Dz. Puriņa u. c. - [Siguldas novads] : Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija, 2004. - 172 lpp. : il. - Kopsavilkums angļu un krievu val.
        ISBN 9789934143915.

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis profesors Pēteris Cimdiņš = Full member of Latvian Academy of Sciences, professor Pēteris Cimdiņš : biobibliogrāfija / sast.: Jana Kleba, Lolita Lāce ; red.: Dagnija Ivbule (bibliogr.), Ruta Puriņa (lit.) ; tulk. Edgars Kariks] ; Latvijas Universitātes Bibliotēka ; Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 199 lpp. : il., portr. - (Latvijas zinātnieki). - Personu alf. rād.: 108.-113.lpp. . - Pētera Cimdiņa darbu nos. alf. rād.: 114.-120.lpp. - Titullapa, priekšvārds, ievads, satura rādītājs un virsraksti paralēli latviešu un angļu val.
        ISBN 9789984458663.

 

Mihelsone, Frīda. 
    Es izdzīvoju Rumbulā / Frīda Mihelsone ; Dāvida Zilbermana literārais pieraksts un tulkojums no jidiša ; tulkojusi Ilze Eris ; priekšvārd. Hagita Ben-Jākova, Andrea Viktorīna ; ievadrakstu sarakstīja Andrievs Ezergailis ; koment. Grigorijs Smirins ; pēcvārd. Aleksandrs Bergmanis, Mārcis Liors Skadmanis, Pāvils Brūvers, Viesturs Reķis ; māksl. Anda Skadmane, Daina Skadmane. - Rīga : [Atradums], 2014. - 208 lpp., [1] lp. iel. : faks., il., portr. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 195.-205. lpp.
        ISBN 9984613801.

 

Pancs, Arkādijs. 
    Sarunas par laimi / A. Pancs ; no krievu val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2015]. - 191 lpp.
        ISBN 9789934050756.

 

Praude, Valērijs. 
    Integrētā mārketinga komunikācija : reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, interaktīvais mārketings, sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana, izstādes / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska. - [Rīga] : Burtene, 2015. - 460, [1] lpp. : sh., tab. - Bibliogrāfija daļu beigās.
        1. [grāmata].
        Saturā: 1.daļa. Integrētās mārketinga komunikācijas būtība un veidošana: 1.nodaļa. Integrētās mārketinga komunikācijas raksturojums ; 2.nodaļa. Integrētās mārketinga komunikācijas vide, tās vērtējums ; 3.nodaļa. Integrētās mārketinga komunikācijas saistība ar uzņēmuma produkta zīmola patērētājiem.
        ISBN 9789984833101.

 

Praude, Valērijs. 
    Integrētā mārketinga komunikācija : reklāma, produktu realizācijas veicināšana, tiešais mārketings, sabiedriskās saskarsmes, sponsorēšana, personiskā apkalpošana, izstādes / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska. - [Rīga] : Burtene, 2015. - 404, [1] lpp. : diagr., sh., tab. - Bibliogr. daļu beigās. - Kopsavilkums angļu val.
        2. [grāmata].
        Saturā: 4.daļa. Personiskā integrētā mārketinga komunikācija: 15.nodaļa. Tiešā mārketinga komunikācija ar patērētājiem ; 16.nodaļa. Interaktīvā mārketinga komunikācija ; 17.nodaļa. Interaktīvā komunikācija sociālajos medijos ; 18.nodaļa. Personiskā apkalpošana ; 5.daļa. Integrētās mārketinga komunikācijas izplatīšanas kanālu izvēle, plānošana un organizēšana: 19.nodaļa. Integrētās mārketinga komunikācijas izplatīšanas kanālu raksturojums ; 20.nodaļa. Integrētās mārketinga komunikācijas izplatīšanas kanālu vērtējums un izvēle ; 21.nodaļa. Integrētās mārketinga komunikācijas izplatīšanas kanālu plānošana ; 6.daļa. Integrētās mārketinga komunikācijas petījumi, tās efektivitātes mērīšana un vērtēšana: 22.nodaļa. Integrētās mārketinga komunikācijas pētījumi ; 23.nodaļa. Integrētās mārketinga komunikācijas efektivitātes mērīšana un vērtēšana.
        ISBN 9789984833125.

 

Rancāne, Anna. 
    Iezīmēti Daugavpilī : ievērojamākās personības Daugavpils vēsturē / Annas Rancānes teksts ; teksta red. Sandra Meškova ; tulk. Tatjana Dubrovska ; Daugavpils pilsētas dome. - Daugavpils : [b. i.], 2010. - 95 lpp.

 

Rudzītis, Viesturs. 
    Meita un Māte : Aspazija, jaunās nācijas dibinātāja / Viesturs Rudzītis. - [Jūrmala] : VR grāmatu apgāds, 2015. - 319 lpp.
        ISBN 9789934848629.

 

Антье, Эдвига. 
    Французские дети всегда говорят "Спасибо!" : [пер. с фр.] / Эдвига Антье. - Москва : АСТ, 2015. - 319 с. ; 21 м. - (Бестселлеры детской психологии). - Авт. указан на обл.
        ISBN 9785170893966.

 

Литвин, Александр. 
    Выше Бога не буду / Александр Литвин. - 2-е, перераб. изд. - Москва : АСТ, 2015. - 328 с., [4] л. цв. ил. ; 22 см. - (Времена).
        ISBN 9785170904440. . - ISBN 9785170904457.

 

Amirrezvani, Anita. 
    Saulei līdzīgā : [stāsts par varu, uzticību, intrigām un mīlestību 16. gs. Irānas galmā] / Anita Amirrezvani ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 438, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Equal of the sun.
        ISBN 9789934049750.

 

Butrima, Danuta. 
    Caur tinas aci / Danuta Butrima. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 237 lpp. - (Lata romāns ; 4(190).
        ISBN 9789934150661.

 

Doda, Kristīna. 
    Skandāliste / Kristīna Doda ; no angļu val. tulk. Anda Smilga. - Rīga : Kontinents, 2015. - 387, [2] lpp. - Oriģ. nos.: That Scandalous Evening.
        ISBN 9789984357799.

 

Dreika, Dagnija. 
    Kaimiņu būšanas : sonatīne Rīgai : romāns / Dagnija Dreika. - [B. v.] : Daugava, 2015. - 260, [1] lpp.
        ISBN 9789984410913.

 

Hovijs, Hjū. 
    Maiņa : [zinātniskās fantastikas romāns] / Hjū Hovijs ; no angļu val. tulkojusi Santa Andersone. - Rīga : Prometejs, 2014. - 511 lpp. - Oriģ. nos.: Shift. - Elevatora sāgas grāmatas: 1. Vilna ; 2. Maiņa ; 3. Putekļi.
        ISBN 9789934842269.

 

Litels, Džonatans. 
    Labvēlīgās / Džonatans Litels ; no franču val. tulk. Dens Dimiņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2015]. - 1420, [1] lpp.
        ISBN 9789984234816.

 

Nesbē, Jū. 
    Spoks / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmārs Briška. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 462, [2] lpp. ; 23 cm. - (Detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Gjenferd.
        ISBN 9789934048494.

 

Oksanena, Sofi. 
    Kad pazuda dūjas / Sofi Oksanena ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 319, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Kun kyyhkyset katosivat.
        ISBN 9789934052996.

 

Svonsons, Pīters. 
    Līdz nāve mūs šķirs / Pīters Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2015. - 397 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Kind worth killing.
        ISBN 9789984357904.

 

Веденская, Татьяна. 
    Впервые в жизни, или стереотипы взрослой женщины : роман / Татьяна Веденская. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 315 с. - (Позитивная проза Татьяны Веденской).
        ISBN 9785699763719.

 

Вернер, Елена. 
    Грустничное варенье / Елена Вернер. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 316 с. - (Верю, надеюсь, люблю).
        ISBN 9785699790531.

 

Грановская, Евгения. 
    Я - твой сон : [роман] / Евгения и Антон Грановские. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 315, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Детектив-лабиринт Е. и А. Грановских).
        ISBN 9785699793679.

 

Дэй, Сильвия. 
    Гордость и наслаждение / Сильвия Дэй ; пер. с англ. Татьяны Голубевой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 318 с. - (Сто оттенков любви. Запретные удовольствия).
        ISBN 9785389058309.

 

Март, Михаил. 
    Проклятое семя : [роман] / Михаил Март. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 319 с. - (Мэтр криминального романа).
        ISBN 9785170846276.

 

Мартин, Джордж. 
    Умирающий свет : [роман] / Джордж Р. Р. Мартин ; пер. с англ. Т. М. Юдинцевой. - Москва : АСТ, 2015. - 415 с. ; 22 см. - (Мастера фэнтези). - Ориг. назв.: Dying of the light.
        ISBN 9785170846108.

 

Мафи, Тахира. 
    Зажги меня : [сборник] / Тахира Мафи ; пер. с англ. С. Алукард. - Москва : АСТ, 2014. - 415 с. ; 21 см. - (Ангелы и демоны ; 2-я книга).
        Содерж.: Сломи меня ; Зажги меня.
        ISBN 9785170834648.

 

Мафи, Тахира. 
    Разгадай меня : [сборник] / Тахира Мафи ; пер. с англ. С. Алукард. - Москва : АСТ, 2014. - 478 с. ; 21 см. - (Ангелы и демоны ; 2-я книга).
        Содерж.: Уничтожь меня ; Разгадай меня.
        ISBN 9785170813643.

 

Мафи, Тахира. 
    Разрушь меня : [роман] / Тахира Мафи ; пер. с англ. О. А. Мышаковой. - Москва : АСТ, 2015. - 317 с. ; 21 см. - (Ангелы и демоны ; 1-я книга).
        ISBN 9785170783991.

 

Мориарти, Лиана. 
    Большая маленькая ложь : [роман] / Лиана Мориарти ; пер. с англ. Ирины Иванченко. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2015. - 539, [1] с.
        ISBN 9785389083998.

 

Мураками, Харуки. 
    Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий : [роман] / Харуки Мураками ; пер. с японского Дмитрия Коваленина. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 317 с. - (Мураками-мания).
        ISBN 9785699788453.

 

Перес-Реверте, Артуро. 
    Терпеливый снайпер : [роман] / Артуро Перес-Реверте ; пер. с исп. А. Богдановского. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 379 с. - (Обаяние тайны. Проза Артуро Переса-Реверте).
        ISBN 9785699788354.

 

Шешолин, Евгений(Евгений Петрович). 
    Земля, распаханная Ноем : стихотворения / Евгений Шешолин ; редактор Александр Геронян ; авторы текста: Сурен Петросян, Мария Шершнева, Петр Антропов, Галина Маслобоева ; художник Варуж Карапетян ; фотограф Айк Мелконян. - Рига : [Александр Геронян], 2014. - 60 с. : ил., фотогр. - (Библиотека газеты "Арарат").
        ISBN 9789934144424.

 

Шилова, Юлия Витальевна. 
    Обещать - не значит любить, или Давай разводить олигархов! : [роман] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ, 2014. - 318 с. - (Женщина, которой смотрят вслед).
        ISBN 9785170839933.

 

Шилова, Юлия Витальевна. 
    Сайт знакомств, или Будьте осторожны! Однажды в вашу жизнь может постучаться "генерал" Евгений! : [роман] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 318, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785170886913.