Amfrijs, Dons.

    12 soļi tuvāk vienotībai ar Dievu : bībeliskais pamats atkarību uzvarēšanai / D. Amfrijs ; no angl. val. tulk. A. A. Neilande. - [B. v.] : [Latvijas Bībeles biedrība], [2004]. - 139 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 135-139 lpp.

        ISBN 9781936479658.

 

Arterritory sarunas : [mākslas un kultūras portāla arterritory.com drukātais izdevums] / Unas Meisteres, Daigas Rudzātes koncepts ; Tekstu autori: Anna Iltnere, Una Meistere, Daiga Rudzāte, Dita Rietuma, Asnāte Sīmane, Žanete Skarule, Elīna Sproģe, Sergejs Timofejevs. - [Rīga] : Arterritory.com, 2014. - 134, [2] lpp.

 

Bergholde, Agnese.

    Rīgas Doma viduslaiku arhitektūra un būvplastika eiropeisko analoģiju kontekstā = Mittelalterliche Architektur und Bauplastik des Doms zu Riga im europäischen Vergleich : disertācija / Agnese Bergholde ; vadītāja Elita Grosmane ; rec.: Ilmārs Dirveiks, Uve Lobedejs, Ojārs Spārītis ; red. Kristiāna Ābele ; tulk. Agnese Bergholde ; māksl. Rauls Liepiņš. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2015. - 407, [1] lpp. : il., fotogr., plāni. - (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas ; IV). - Bibliogr.: 389.-399.lpp. un zemsvītras piezīm. - Teksts latviešu valodā, kopsav. vācu valodā. - Vietu un objektu rād.: 400.-403.lpp. . - Personu rād.: 404.-[408.]lpp.

        ISBN 9789934847141.

 

12. Saeimas vēlēšanas : rezultāti / ievada autors Arnis Cimdars ; Centrālā vēlēšanu komisija. - Rīga : Centrālā vēlēšanu komisija, 2014. - 171 lpp. : il., tab. + 1CD. - Pielikumā 1CD.

        ISBN 9789984973982. . - ISBN 9984973980.

 

Emanuēla, māsa. 
    Mieram piederēs pēdējais vārds : ziediņi un liecības / Māsa Emanuēla Maijāra ; no franču valodas tulkojusi Inese Gagaine. - Rīga : Dzīvības straumes, 2015. - 327 lpp. : il. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Paix aura le dernier mot.
        ISBN 9789984874302.

 

Glendinings, Pauls. 
    Matemātika īsumā : 200 pamatjēdzienu īsi skaidrojumi / Pauls Glendinings ; no angļu val. tulk. Jānis Smotrovs. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 415 lpp. : il. - Alf. rād.: 412.-415. lpp. - Oriģ. nos.: Maths in minutes.
        ISBN 9789984235004.

 

Latvijas laikmetīgā glezniecība = Latvian contemporary painting / redaktors Māris Čačka ; teksts: Vilnis Vējš, Valentīns Petjko ; foto: Inga Girvica, Normunds Brasliņš, Jānis Dukāts ; dizains: Inga Girvica ; translation to English Broņislava Kalniņa. - [Daugavpils] : Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, [2014]. - [68] lpp. : il. - Titullapa latviešu valodā, papildu titullapa angļu valodā. Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        Mākslinieki: Sigita Daugule, Jānis Dukāts, Andris Eglītis, Daiga Krūze, Viktorija Valujeva, Andris Vītoliņš, Otto Zitmanis.
        ISBN 9789934846724.

 

Nakazava, Donna Džeksone. 
    Autoimūnie veselības traucējumi : kā atjaunot pareizu imūnsistēmas darbību / Donna Džeksone Nakazava ; no angļu val. tulk. Dace Saule. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2014. - 263, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Autoimmune Epidemic.
        Saturs: Brīdinošā slimība ; Neredzamie iebrucēji - epidēmijas dzinuļi ; Mazie, netīrie noslēpumi - plašas epidēmijas no Bufalo līdz Teksasai ; Patogēnais sainītis - vīrusi, vakcīnas un smagie metāli ; Autoimūno slimību izmeklētāji: detektīvu laikmets ; Imūnsistēmas vairogs: jauna pieeja ēdienam, stresam un ikdienas ķimikālijām.
        ISBN 9789984869544.

 

Ozola, Elizabete. 
    Cilvēks krāsu pasaulē : ievads koloristikā / Elizabete Ozola ; Aijas Andžānes vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 244, [1] lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 239.-[241.] lpp.
        ISBN 9789934116957.

 

Pismennaja, Tatjana. 
    Telegonija : telegonijas efekts - pirmā vīrieša loma sievietes dzīvē / Tatjana Pismennaja ; tulk. I. Vaitmane. - [B. v.] : Rēriha Grāmatnīca, 2014. - 38, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Телегония.
        ISBN 9789984750682.

 

Ripa, Alfreds. 
    Ogulāji / Alfreds Ripa. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 112 lpp. : il.
        ISBN 9789934150678.

 

Rislaki, Juka. 
    Vorkuta! : sacelšanās ieslodzīto nometnē / Juka Rislaki ; atb. redaktore Renāte Neimane ; zin. redaktors Valters ŠČerbinskis ; lit. redaktore Brigita Šoriņa ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 365 lpp. : fotogr. - Avoti: 348.- 356. lpp. . - Interviju un informāciju sniedzēji: 357. lpp. . - Personu rādītājs: 358.- 365. lpp.Oriģ. nos. Vorkuta! Vankileirin kapina ja sen suomalainen johtohahmo.
        ISBN 9789934150562.

 

Saki vēzim - nē! : praktiski padomi / Dace Baltiņa ; Laila Meija. - Rīga : Roche Latvija ; Latvijas Ārstu biedrība, 2015. - 33 lpp.

 

Sēja, Gundega. 
    Kāzas : rokasgrāmata / Gundega Sēja. - 3. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 140 lpp. : il.
        Saturā: Gatavošanās kāzām ; Kāzu norise ; Kāzu gadadienas.
        ISBN 9789984374390.

 

Venels, Deivids F. 
    Reiki iesācējiem : dabiskas dziedināšanas veidi / Deivids F. Venels ; no angļu val. tulk. Maija Treilona. - 2. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 248 lpp.
        ISBN 9789934019777.

 

Virtjū, Dorīna. 
    Nepārvaramās ēdienkāres : par ko liecina kāre pēc kāda ēdiena un kā to pārvarēt / Dorīna Virtjū ; no angļu val. tulk. Signe Krūmiņa. - Rīga : ALI S, 2014. - v, [3], 295, [2] lpp. : portr., tab. - Grāmatā izmantoto terminu skaidrojums: 273.-278.lpp. . - Bibliogr.: 279.-295.lpp. - Oriģ. nos.: Constant Craving.
        ISBN 9789934504129.

 

Нестеров, А. В. 
    Вредные привычки собак : воспитание без стресса / А. В. Нестеров. - Москва : Эксмо, 2015. - 144 с. : ил.
        ISBN 9785699736645.

 

Синельников, Валерий Владимирович. 
    Жизнь без страха / Валерий Синельников. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 152, [1] с. - (Трансформация негативных эмоций).
        ISBN 9785227059062.

 

Bezrūpju kauss : dažādu laiku bohēma latviešu dzejā / Andreja Grāpja atlase un sakārtojums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 95, [1] lpp.
        ISBN 9789934010484.

 

Devero, Džūda. 
    Nakts pieder mīlētājiem / Džūda Devero ; no angļu val. tulk. Anda Smilga. - Rīga : Kontinents, 2014. - 398, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Moonlight in the Morning.
        ISBN 9789984357751.

 

Grišams, Džons. 
    Teodors Būns - aktīvists / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Strelēvica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 254, [1] lpp. ; 21 cm. - 7.-9. - Oriģ. nos.: Theodore Boone the activist.
        ISBN 9789934049774.

 

Liepa, Anita. 
    Dāvana jeb Flensburgas noskaņas / Anita Liepa. - Daugavpils : Vesta-LK, 2013. - 96 lpp. : fotogr. - (Laika grāmata).
        ISBN 9789934829697.

 

Malro, Andrē. 
    Cilvēkam lemtais : romāns / Andrē Malro ; no fr. val. tulk. Skaidrīte Jaunarāja. - Rīga : Daugava, 2002. - 315, [2] lpp. - (XX gadsimta klasiķi).
        ISBN 9984644812.

 

Svenčs, Jānis. 
    Dienas pie Daugavas : atmiņu tēlojumi / Jānis Svenčs ; autora vāka noformējums un attēli pielikumā ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2015. - 191, [1] lpp. : il., portr. ; 18 cm.
        ISBN 9789984292588.

 

Teilore, Lulū. 
    Torņa vilinājums : [romāns] / Lulū Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2015. - 476, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The winter folly.
        ISBN 9789984357782.

 

Tesaro, Ketlīna. 
    Flirts / Ketlīna Tesaro ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2015. - 412 lpp.Oriģ. nos. The Flirt.
        ISBN 9789984357829.

 

Trimalniece, Ieva. 
    Zemei piedošanu lūdzot : 2008-2014 / Ieva Trimalniece. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2015. - 95 lpp.
        ISBN 9789984292571.

 

Берсенева, Анна. 
    Красавица некстати : роман / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 410, [1] с. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой).
        ISBN 9785699572526.

 

Берсенева, Анна. 
    Азарт среднего возраста : роман / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 378, [1] с. - (Супербестселлер Анны Берсеневой).
        ISBN 9785699757930.

 

Берсенева, Анна. 
    Азарт среднего возраста : роман / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 378, [1] с. - (Супербестселлер Анны Берсеневой).
        ISBN 9785699757930.

 

Бэгшоу, Тилли. 
    Сидни Шелдон: Узы памяти : [роман, созданный на основе дневников и заметок Сидни Шелдона] / Тилли Бэгшоу ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2015. - 415 с.
        ISBN 9785170872305.

 

Грегори, Филиппа. 
    Земные радости / Филиппа Грегори ; пер. с англ. Н. Наказнюк. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 686 с. : ил. - (Знаменитый роман. Филиппа Грегори).
        ISBN 9785699622009.

 

Донохью, Эмма. 
    Падшая женщина : роман / Эмма Донохью ; пер. с англ. А. Г. Гусевой. - Москва : Центрполиграф, 2014. - 411, [2] с. - Ориг. назв.: Slammerkin.
        ISBN 9785227052377.

 

Мармен, Соня. 
    Долина Слез : [роман] / Соня Мармен ; пер. с фр. Натальи Чистюхиной. - Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород, 2014. - 812, [1] c. : ил. - 16+. - Ориг. назв.: La Vallée des larmes.
        ISBN 9785991026703. . - ISBN 9789661462655.

 

Мармен, Соня. 
    Сезон воронов : роман / Соня Мармен ; пер. с фр. Натальи Чистюхиной. - Харьков : Клуб Семейного Досуга ; Белгород, 2014. - 796, [1] c. : ил. - 16+. - Ориг. назв.: La Saison des Corbeaux.
        ISBN 9785991028080. . - ISBN 9789661467698.

 

Николс, Дэвид. 
    Мы : [роман] / Дэвид Николс ; пер. с англ. Екатерины Коротнян, Ольги Александровой. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2015. - 507, [4] c. - Ориг. назв.: Us.
        ISBN 9785389085398.

 

Полякова, Татьяна Викторовна. 
    Жаркое дыхание прошлого : [детективный роман] / Татьяна Полякова. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 315 с. - (Авантюрный детектив).
        ISBN 9785699793341.

 

Прилепин, Захар (Захар Николаевич). 
    Черная обезьяна : роман / Захар Прилепин. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2015. - 287, [1] с. - ([Захар Прилепин: проза]). - 18+. - Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785170864232.

 

Ремарк, Эрих Мария. 
    Приют Грез : [роман] / Эрих Мария Ремарк ; пер. с нем. Е. Михелевич. - Москва : АСТ, 2014. - 285 с. - (Зарубежная классика).
        ISBN 9785170715183.

 

Хоссейни, Халед. 
    Бегущий за ветром / Халед Хоссейни ; пер. с англ. С. Соколова. - Москва : Фантом Пресс, 2015. - 415 с. - Ориг. назв.: The kite runner.
        ISBN 978586471673