Brīnumainā Eiropa: politiskās izglītības darba burtnīca / Irina Angelova u. c. - Rīga : Nordik, [2010]. - 157, [1] lpp. : il., tab., kartes. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Mācību materiālu izdevis Konrāda Adenauera fonds sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Jāna Tenisona institūtu.
        ISBN 9789984854113.

 

2011. gada tautas nobalsošana par 10. Saeimas atlaišanu un 11. Saeimas vēlēšanas: rezultāti / Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija. - Rīga : LR Centrālā vēlēšanu komisija, 2011. - 167 lpp. : il., tab. + 1 CD.
        ISBN 9789984973975. - ISBN 9984973972.

 

Gēbele, Iveta.
    Pasaku dziedinošais spēks / Iveta Gēbele. - [B. v.] : Bērni bērniem, 2012. - 111 lpp. : il.
        ISBN 9789984494692.

 

Hanovs, Deniss.
    Laiks, telpa, vadonis : autoritārisma kultūra Latvijā, 1934-1940 / Deniss Hanovs, Valdis Tēraudkalns. - Rīga : Zinātne, 2012. - 326 lpp. : il. - Bibliogrāfija: [303.]-320. lpp. un rād.: [321.]-326. lpp.
        ISBN 9789984879024.

 

Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana : valodas pārbaude un testu izstrāde / sagatavots M. Milanoviča (ALTE) vadībā ; Council of Europe. Valodas politikas nodaļa Strasbūra, 2002. gada oktobris ; [tulkojums no angļu valodas]. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2011. - 80 lpp. : tab. - Bibliogrāfija: 52.-[54.] lpp. - Oriģ. nos.: Common European framework of reference for languages. 

ISBN 9789984815510.
        ISBN 9789984815503.

 

Jūrdžs, Andrivs.

    Vysaidu zuoļu gruomota / Andrivs Jūrdžs. Par itū gruomotu i par krīzi / Ilze Sperga. - [Reiga] : Latgolys Studentu centrs, 2011. - 15, [1] lpp. - (Es soku, tu soki. Puosokys par krīzi). - Aprakstīts no vāka.

        ISBN 9789984492285.

 

Klētnieks, Jānis.
    Tilti Latvijā = Bridges in Latvia / Jānis Klētnieks, Romvalds Salcevičs. - Rīga : V. elements, 2004. - 119 lpp. : il. - Bibliogr.: 113. -119. lpp. - Teksts latviešu un angļu val. - Att. alf. rād.: 114.-119. lpp.
        ISBN 998495479X.

 

Lorenca, Terēze.
    Skaistuma anatomija : būt un palikt izskatīgai : rokasgrāmata sievietei / Terēze Lorenca ; sastādījusi Dagnija Dreika. - Rīga : Daugava, [2012]. - 287, [1] lpp.
        ISBN 9789984410562.

 

Safranskis, Rīdigers.
    Nīče : viņa domāšanas biogrāfija / Rīdigers Safranskis ; no vācu valodas tulkojis Jānis Krūmiņš. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 318, [2] lpp. - Bibliogrāfija: 315.-[319.] lpp. - Oriģ. nos.: Nietzsche.
        ISBN 9789984847511.

 

Pauls, Raimonds.
    Nospēlē manu dzīvi! [Skaņu ieraksts] / R. Pauls. - Rīga : Mūsdienu mūzikas centrs, 2011. - 1 CD (51:27) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([12] lpp. : il. ; 12 cm). - Piel. anot. latviešu val. - Piel. dziesmu teksti.
        Saturs: Es redzēju dīvainu sapni / I. Ābele (1:38). Ņem, dēliņ, rokā zīmuli (2:49) ; Rūgtais, baltais vaivariņš (2:33) ; Mēs abi debesīs (2:58) ; Nāc, pietuvojies / L. Langa (3:23). Laimes māte gauži raud (3:33) -- Reiz ceļā satiku es Hipokrātu (3:24) ; Pie tevis eju (3:45) ; Dziesmiņa par bučošanos (2:26) ; Vai sapņoju, ka mīlu tevi (3:32) ; Trīs vientulības (2:26) ; Uz "Skapi" (3:10) ; Lielā Svārsta dziesma (3:01) ; Saldējuma princese (1:50) ; Dziesma tēvam (3:09) ; Greizsirdība (2:21) ; No baltiem griestiem gaisma līst / L. Langa (3:47) -- Cik daudz ir bijis dots / I. Ābele (1:38).

 

Rigs, Braiens Marks.
    Žīdu karavīri Hitlera armijā : līdz šim nepateiktais par nacistu rasu likumiem un žīdu izcelsmes karavīriem Vācijas bruņotajos spēkos / Braiens Marks Rigs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Andersone. - Rīga : Vieda, 2012. - 476, [3] lpp. : il., faks. - Bibliogrāfija: 431.-[452.] lpp. un rād.: 453.-[477.] lpp. - Oriģ. nos.: Hitler’s Jewish soldiers.
        ISBN 9789984782806.

 

Savai valodai: Latvijas Zinātņu Akadēmijas goda loceklim Rūdolfam Grabim veltīts piemiņas krājums / Latviešu val. inst. ; zin. red. Aina Blinkena. - Rīga : Latvijas ZA Vēstis, 1997. - 311, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: 306.-312. lpp.
        ISBN 9984902455.

 

Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi= Etniskums Eiropā: socialpolitiskī i kulturys procesi : starptautiskā zinātniskā konference : 2007. gada 24.-26. maijs = International conference "Ethnicity in Europe: sociopolitical and cultural processes" : 24-26 May 2007 : [materiāli]. / Starptautiskā zinātniskā konference "Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi". - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008. - 296 lpp. : il., kartes. - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts latviešu, angļu un krievu val. - Izdevēja aprakstā minēta sastādītāja Lazdiņa Sanita. - Virstit.: Rēzeknes Augstskola (Latvija), Adama Mickeviča universitāte (Polija), Vītauta Dižā universitāte (Lietuva), Milānas universitāte (Itālija). - "Konference ir veltīta 90 gadu atcerei, kopš Rēzeknē noticis vēsturiskais Latgales apvienošanās kongress.".
        ISBN 9789984798769.

 

Skujiņa, Valentīna.
    Salikteņi G. Manceļa vārdnīcā "Lettus" un krājumā "Phraseologia lettica" / Valentīna Skujiņa ; Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts". - Rīga : Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts", 2006. - 217 lpp. - Ietver bibliogr. - Ietver rād.
        ISBN 9789984742243.

 

Svētais bīskaps Meinards un Karmela klosteris Ikšķilē/ tekstu apkopoja un sastādīja Līga Malāne ; foto: Līga Malāne, Anita Sosnare, Karīna Miezāja. - Ikšķile : [b. i.], 2011. - 60 lpp.

 

Tihoplavs, Vitālijs.
    Mūsu tikšanās ar Grabovoju / Vitālijs Tihoplavs, Tatjana Tihoplava. - Rīga : Vieda, 2004. - 190 lpp. : il. - (Dzīves doktrīna). - Bibliogr.: 169.-[170]. lpp. - Oriģ. nos.: Наша встреча с Грабовым.
        ISBN 9984701891.

 

Vilkinsons, Brūss H.
    Jabeca lūgšana : atklājot svētību pilnu dzīvi / Brūss H. Vilkinsons ; no angļu val. tulk. Inga Saivare. - Rīga : Atklāsme, 2002. - 111 lpp. - (Atklāsmes sērija). - Oriģ. nos.: Prayer of Jabez.
        ISBN 9984959309.

 

Ziņģīte, Inese.

Sarunas par veselīgu dzīvošanu / Inese Ziņģīte, Visvaldis Bebrišs ; sast., lit. konsult., ievads Juris Lorencs ; fotogr., māksl. Roberts Blumbergs. - Rīga : Jumava, 2011. - 85, [2] lpp. : fotogr.
        Saturs: Pamošanās ; Brokastis un ēšana ; Tualete ; Elpošana ; Sarunas par veselību ; Ziņģītes ēdienkarte.
        ISBN 9789934110092.

 

Вечканов, Григорий Сергеевич.
    Макроэкономика / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. - 2-е изд. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2008. - 288 с. : ил. - (Краткий курс).
        ISBN 9785388004611.

 

Кожурин, Кирилл Яковлевич.
    Протопоп Аввакум : жизнь за веру / Кирилл Кожурин. - Москва : Молодая гвардия, 2011. - 394, [2] с., [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей (ЖЗЛ) : серия биографий ; Вып. 1517 (1317). - Библиогр.: с. 389-390 и в примеч.
        ISBN 9785235034549.

 

Плужников, Константин Иванович.
    Транспортное экспедирование : учебник для студентов транспортных вузов / К. И. Плужников, Ю. А. Чунтомова. - 2-е. изд., испр. и доп. - Москва : ТрансЛит, 2006. - 525, [1] с. : ил., табл., факс. ; 22 см. - Библиогр.: с. 525. - Указ.
        ISBN 5949766326.

 

Удивительная Европа: политическое образование : рабочая тетрадь / авторы: Ирина Ангелова и др. ; Latvijas Universitāte, Фонд Конрада Аденауэра, Институт Яана Тыннисона. - Рига : Nordik, [2010]. - 157, [1] с. : ил., карт., табл. ; 30 см. - Содержит библиографию (в подстроч. примеч.). - Учебный материал издан Фондом Конрада Аденауэра при сотрудничестве с Латвийским университетом и Институтом Яана Тыннисона (Эстония).
        ISBN 9789984854120.

 

Церкилевич, Виктор Феликсович.
    Социальная психология : курс-конспект лекций и контрольные задания для заочного и дистанционного обучения / В. Ф. Церкилевич ; Балтийский Русский институт, Высшая школа психологии, Эстоно-русский институт. - Рига : BKI, 2005. - 108 с.
        ISBN 9984763250.

 

Breinuma puče: latgalīšu literaruos puosokys / Latgolys Studentu centrs. - [Reiga] : Latgolys Studentu centrs, [2011]. - 63,[1] lpp. - (Es soku, tu soki. Puosokys par krīzi). - Bibliogrāfija: [3.] vāka lpp. - Bez titullapas, aprakstīts pēc vāka.

        1. sējums.

        ISBN 9789984492285.

 

Breinuma puče: latgalīšu literaruos puosokys / Latgolys Studentu centrs. - [Reiga] : Latgolys Studentu centrs, [2011]. - 35,[1] lpp. - (Es soku, tu soki. Puosokys par krīzi). - Bibliogrāfija: [3.] vāka lpp. - Bez titullapas, aprakstīts pēc vāka.
        2. sējums.
        ISBN 9789984492285.

 

Dzeivuot ir labi: bārnu i jaunīšu stuosti ar laimeigom beigom / Latgolys Studentu centrs. - [Reiga] : Latgolys Studentu centrs, [2011]. - 63, [2] lpp. - (Es soku, tu soki. Puosokys par krīzi). - Bez titullapas, aprakstīts pēc vāka.
        ISBN 9789984492285.

 

Gregorija, Filipa.
    Fortūnas rats / Filipa Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, [2012]. - 445, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Lady of the Rivers.
        ISBN 9789984355818.

 

Hora, Reičela.
    Stikla mākslinieka meita / Reičela Hora ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Rimšele. - Rīga : Kontinents, [2012]. - 422, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Glass painters daughter.
        ISBN 9789984355887.

 

Ivaska, Astrīde.
    Ceļš [Skaņu ieraksts] / Astrīde Ivaska ; skaņu režisors, Kaspars Bārbals ; muzikālais pavadījums: Laima Jansone. - Rīga : Lauska, 2009. - 1 CD (58 min 55 sek) : digitāls, stereo ; 12 cm + 1 broš. (14. lpp. : ģīm. ; 12 cm). - Nos. no diska uzlīmes. - Diskam pievienots informatīvs buklets.

 

Koreckis, Daņils.
    Rokenrols Kremļa dzīlēs 4 / Daņils Koreckis ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne. - [Rīga] : [b. i.], [2012]. - 400 lpp. - (Krievu detektīvs).
        4. grāmata. Vēl viens spiegs.
        ISBN 9789984817625.

 

Laime i nalaime: latgalīšu tautys puosokys : 2 sēj. / Latgolys Studentu centrs. - [Reiga] : Latgolys Studentu centrs, [2011]. - 47,[2] lpp. - (Es soku, tu soki. Puosokys par krīzi). - Bibliogrāfija: [3.] vāka lpp. - Bez titullapas, aprakstīts pēc vāka.
        1. sējums.
        ISBN 9789984492285.

 

Laime i nalaime: latgalīšu tautys puosokys : 2 sēj. / Latgolys Studentu centrs. - [Reiga] : Latgolys Studentu centrs, [2011]. - 51,[2] lpp. - (Es soku, tu soki. Puosokys par krīzi). - Bibliogrāfija: [3.] vāka lpp. - Bez titullapas, aprakstīts pēc vāka.
        2. sējums.
        ISBN 9789984492285.

 

Mariņina, Aleksandra.
    Nāve kā māksla : [romāns] / Aleksandra Mariņina ; no kr. val. tulk. Dace Kārkliņa. - Rīga : Nordik, 2012. - 288 lpp.
        1. grāmata. Maskas.
        ISBN 9789984854335.

 

Pūrītis, Pēteris.
    Dr. Ausmoņa klīnika : romāns / Pēteris Pūrītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 207, [1] lpp.
        ISBN 9789984847740.

 

Repše, Gundega.
    Dzelzs apvārdošana. Smagais metāls III / Gundega Repše. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 152 lpp.
        ISBN 9789984847757.

 

Sniedze, Evita.
    Leģendas par ilgām : stāsti / Evita Sniedze. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 94, [2] lpp.
        Saturs: Zeme. Koki. Trejs. Urumako. Pārcēlājs. Purvs. Egle. Deivs.
        ISBN 9789984847603.

 

Stoketa, Ketrīna.
    Kalpone / Ketrīna Stoketa ; no angļu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 534, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Help.
        ISBN 9789934025143.

 

Upesleja, Sarma.
    Tik tuvu tev... : likteņa proza dzejā / Sarma Upesleja, Māris Reinbergs ; gleznotājs Jānis Rudaks. - Liepāja : [Māris Reinbergs] ; Tukums, 2011. - 127 lpp. : il.
        ISBN 9789984493893.

 

Upesleja, Sarma.
    Tik tuvu tev... [Skaņu ieraksts] : likteņa proza dzejā / Sarma Upesleja, Māris Reinbergs, tekstu ierunājuši: Sigita Jevgļevska, Jānis Paukštello ; mūzika: Māris Reinbergs, skaņu režisors Egils Mežs. - Liepāja : [Māris Reinbergs] ; Tukums, 2011. - 1 CD.
        ISBN 9789984493909.

 

Vacuo i jaunuo krīze: lidoj krīze puori Latvejai i verās... / Latgolys Studentu centrs. - [Reiga] : Latgolys Studentu centrs, [2011]. - 23, [1] lpp. - (Es soku, tu soki. Puosokys par krīzi). - Bez titullapas, aprakstīts pēc vāka.
        ISBN 9789984492285.

 

Алексеева, Яна.
    Ученье - свет... : роман / Яна Алексеева. - Москва : Альфа-Книга ; Армада, 2010. - 469, [2] с. - (Магия фэнтези).
        ISBN 9785992202700.

 

Волчок, Ирина.
    Слабая женщина, склонная к меланхолии : [роман] / Ирина Волчок. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 317, [1] с.
        ISBN 9785170762958. - ISBN 9785271379963. - ISBN 9785226046254.

 

Воронин, Андрей.

    Инструктор. Первый класс : роман / Андрей Воронин. - Минск : Харвест, 2009. - 319 с.

        ISBN 9789851669383.

 

Воронин, Андрей.
    Инструктор. Снова в деле : роман / Андрей Воронин. - Минск : Харвест, 2010. - 319 с.
        ISBN 9789851670297.

 

Воронин, Андрей.
    Слепой. Стройка века / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2009. - 319 с. - (Современный российский бестселлер).
        ISBN 9789851415911.

 

Воронин, Андрей.
    Слепой. Число власти : роман / Андрей Воронин. - Минск : Современный литератор, 2004. - 416 с. - (Заговор банкиров).
        ISBN 9851406317.

 

Гамильтон, Лорел.
    Прикосновение полуночи : [фантастический роман] / Лорел Гамильтон ; пер. с англ. Е. И. Маликовой. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. - 412 с. - (Холод страха). - Ориг. назв.: A stroke of midnight.
        ISBN 9785170436217. - ISBN 9785976232266.

 

Гамильтон, Лорел.
    Соблазненные луной : [фантастический роман] / Лорел Гамильтон ; пер. с англ. Е. И. Маликовой. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. - 413 с. - (Холод страха). - Ориг. назв.: Seduced by moonlight.
        ISBN 9785170436491. - ISBN 9785976232341.

 

Кононов, Сергей.

    Смерш. Моменты истины / С. Кононов. - Москва : Яуза ; ЭКСМО, 2009. - 350 с. - (Великая Отечественная. Смерш).

        ISBN 9785699360222.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич.
    Рок-н-ролл под Кремлем : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2008. - 381, [2] с. - На обл. назв.: Рок-н-ролл под Кремлем-2.
        Книга 2. Найти шпиона.
        ISBN 9785170514236. - ISBN 9785271194078.

 

Корецкий, Данил Аркадьевич.
    Рок-н-ролл под Кремлем / Данил Корецкий. - Москва : АСТ ; Астрель, 2009. - 639 с.
        Книга 3. Спасти шпиона.
        ISBN 9785170578115.

 

Коултер, Кэтрин.
    Розовая гавань : роман / Кэтрин Коултер ; пер. с англ. Е. В. Погосян. - Москва : АСТ, 1999. - 477, [1] с. - (Очарование). - Ориг. назв.: Rosenhaven.
        ISBN 5237024173.

 

Мелиоранская, Наталья Ивановна.
    Академия Измерений : роман / Наталья Мелиоранская. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2011. - 312, [2] с. : ил.
        ISBN 9785992207811.

 

Морозова, Юлия Сергеевна.
    Знак единения : роман / Юлия Морозова. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2008. - 407, [1] с. : ил. - (Магия фэнтэзи).
        ISBN 9785992202458.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Последняя роль : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 319 с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 9785170510085. - ISBN 9785739021984.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Продолжение следует, или Наказание неминуемо : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 318 с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 9785170498529. - ISBN 9785739021779.

 

Нолль, Ингрид.

    Аптекарша / Ингрид Нолль ; [пер. с нем. Г. Шевченко]. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 266, [1] с.

        ISBN 9785699534968.

 

Пиколт, Джоди.

    Ангел для сестры : [роман] / Джоди Пиколт ; пер. с англ. О. Бершадская. - 2-е изд., стер. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2011. - 428, [1] с. - Ориг. назв.: My sister's keeper.

        ISBN 9785991016995.

 

Провинциальный альманах/ ред. Фаины Осиной, Галины Васильковой, Натальи Салагубовой. - Даугавпилс : HRONOS, 2011. - 231 с. : ил. - (HRONOS). - Оглавление №№ 1-11: с. 222-231.
        № 12.

 

Рижский альманах: проза, поэзия, документы, размышления : [сборник] / составители: Ирина Цыгальская, Сергей Морейно ; главный редактор Ирина Цыгальская ; редакционная коллегия: Татьяна Зандерсон, Елена Матьякубова, Владимир Новиков. - Рига : Rīdzene-1, 2011. - 203 с. : ил. ; 21 см. - Titlp. otrā pusē uzrādīts paralēlnos. latviešu val.: Rīgas almanahs. - No 1998. gada līdz 2010. gadam netika izdots, atjaunināts ar 2011. gadu. - Издается при содействии Латвийского общества русской культуры и при финансовой поддержке фонда Русский мир.
        Книга 2(VII).
        ISBN 9984553221.

 

Хабаров, Ярослав.
    Серебряный доспех / Ярослав Хабаров. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. - 413, [2] с. - (Вселенная магических битв) (Берсерк).
        ISBN 9785911818111.