Dova, Kerolaina.
    Tējas maģija : zīlēšana tējas biezumos / K. Dova ; no angl. val. tulk. G. Gaile. - Rīga : Jumava, [2012]. - 191 lpp. : il.
        ISBN 9789934110559.

 

Hesions, Rojs.
    Golgatas ceļš / Rojs Hesions ; no angļu valodas tulkojusi Ailita Kuka. - Rīga : Atklāsme, 2006. - 109 lpp. - Oriģ. nos.: Calvary Road.
        ISBN 9984981851.

 

Jūsu ceļvedis Lisabonas līgumā/ Eiropas Komisija. Komunikācijas ģenerāldirektorāts. - Brisele : Eiropas Komisija. Komunikācijas ģenerāldirektorāts ; Luksemburga : Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2010. - 16 lpp. : il. ; 23 cm. - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām.
        ISBN 9789279151651.

 

Stāja: Voldemāra Kalpiņa laiks / Margaritas Miglānes ideja ; sastādītājs Andrejs Grāpis. - [Rīga] : Pils, 2011. - 405, [1] lpp., [32] lpp. iel. : il. - Bibliogrāfija: (zemsvītras piezīmēs) un rād.: 374.-[402.] lpp.
        ISBN 9789934814112.

 

Latgolys laikadečs [audiovizuāls materiāls] : piec Juoņa Klīdzieja stuosta "Zalta kristeņš" i cytim motivim / Annas Rancānes scenārijs ; režisors Edgars Blinovs ; operators Māris Justs. - [B. v.] : [b. n.], 2011. - 1 DVD : skaņa, krāsa ; 12 cm. - DVD.

 

Latvijas Republikas Augstākā tiesa/ [Latvijas Republikas Augstākā tiesa]. - Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tiesa, [2011]. - 48 lpp. : il.
        Augstākā tiesa Latvijas tiesu sistēmā ; Tiesas spriešana Augstākajā tiesā ; Augstākās tiesas vēsture.
        ISBN 9789934826108.

 

Līderisms un tā veidošanas sistēma padomju ekonomikā/ Vladimirs Gāga, Svetlana Kozlova, Jekaterina Jaroslavceva, Andrejs Tjutjuševs ; no krievu val. tulk. Inta Bērzkalne. - Rīga : Zinātne, 2011. - 227 lpp. : sh., tab. - Oriģ. nos.: Русские системы распознавания и сопровождения лидера.
        ISBN 9789984879116.

 

Omaršana, Stormija.
    Sievas lūgšanas spēks / S. Omaršana ; no angl. val. tulk. I. Kārkla. - [Rīga] : Agape Latvija, [2011]. - 189 lpp.
        ISBN 9789934813337.

 

Radzobe, Silvija.
    Uz skatuves un aiz kulisēm / Silvija Radzobe. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - 767 lpp. : il.
        ISBN 9789984879062.

 

Saulcerītes Vieses mūža audi/ sastādītājs, Arnolds Viesis. - Rīga : Jaunā Daugava, 2008. - 255, [1] lpp., [20] lpp. iel. : il. - Bibliogrāfija: 255.-[256.] lpp. - Personu rādītājs: 176.-[185.] lpp.
        . - ISBN 9789984726401(atcelts).

 

Velss, Maikls.
    Nedzirdēti stāsti un nezināmi svētie / Maikls Velss ; tulkoja Ilgvars Vērmelis. - [Rīga] : Kristus Latvijai ; Latvijas Kristīgais radio, [2010]. - 452 lpp. - Oriģ. nos.: Untold stories & unknown saints.
        . - ISBN 4751006920071(atcelts). - ISBN 4751006924(atcelts).

 

Vītoliņš, Vilnis.
    This is Latvia : [photographs (2007-2011)] / Vilnis Vītoliņš ; edited and compiled by Helēna Demakova ; [bibliography and index by Aivija Everte]. - Riga : Andrejsala. Riga Contemporary Art Museum ; 1/4 Satori, 2011. - 141, [3] lpp., [48] lp. iel. : il. - (East European collection ; 1.). - Ietver bibliogrāfiju un rādītājus. - Teksts paralēli angļu, latviešu un krievu valodā ar atsevišķām titullapām. - Uz vāka nosaukums tikai latviešu val.
        ISBN 9789934804762.

 

Zemessardzei 20: [fotoalbums] / sastād. Guna Freimane. - [B. v.] : LR Zemessardze, [2011]. - 103 lpp. : il.
        ISBN 9789984493510.

 

Kunnoss, Juris.
    Dzejoļi, 1995-1999 : un par Juri Kunnosu / Juris Kunnoss ; [astādītāja, Austra Gaigala ; māksliniece, Andra Otto. - Rīga : Jaunā Daugava, [2007]. - 335 lpp. : il. - Bibliogr.: 333.-335. lpp. - Nosaukums no vāka.
        ISBN 978998472638X.

 

Losāne, Rudīte.
    Dvēseli tecinu zelta traukā / Rudīte Losāne ; māksliniekce Marta Jurjāne. - Rīga : Atklāsme, 2004. - 134 lpp. : il.
        ISBN 9984961680.

 

Muciniece, Kristīne.
    Eņģeļu acis : [stāsts jauniešiem] / Kristīne Muciniece ; Ulda Mucinieka, Gunta Švītiņa fotogr. - Rīga : Ameija, 2011. - 266, [1] lpp., [5] lp. krās. il. : il. - 7.-9.
        1. grāmata. Kristālu glabātāji.
        ISBN 9789934818905.

 

Muciniece, Kristīne.
    Eņģeļu acis / Kristīne Muciniece. - Rīga : Ameija, 2011. - 253, [2] lpp., [6] lp. iel. : il.
        2. grāmata. Vēstules.
        ISBN 9789934818929.

 

Putniņš, Alfreds.
    Laika rotaļas : dzeja / Alfreds Putniņš. - Rīga : Jaunā Daugava, 2006. - 182, [1] lpp.
        ISBN 9984726349.

 

Skujiņa, Rūta.
    Kuģi, kas neatgriežas : proza / Rūta Skujiņa ; satād. Māra Celle. - Rīga : Jaunā Daugava, 2007. - 335 lpp.
        ISBN 9789984726371.

 

Skujiņa, Rūta.
    Uz Dieva plaukstas : dzeja / Rūta Skujiņa ; sast. Lalita Muižniece ; Ievas E. Kalniņas pēcv. - Rīga : Jaunā Daugava, 2007. - 333, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il. - Bibliogrāfija: 318.-326. lpp.
        ISBN 9789984726363.

 

Skujiņš, Zigmunds.

    Raksti / Zigmunds Skujiņš. - Rīga : Mansards, 2011. - 605, [1] lpp. : il., portr.

        10. sējums. Pasaule ar kājām gaisā : pa ceļam uz okeānu.

        ISBN 9789984872179. - ISBN 9984981215.

 

Trākls, Georgs.
    Sebastiāns sapnī : [dzejas izlase] / Georgs Trākls. - Rīga : Jaunā Daugava, 2006. - 187, [1] lpp. - Teksts paral. latviešu un vācu val. - Apr. pēc vāka.
        ISBN 9984726290.

 

Zandere, Inese.
    Dieguburti / Inese Zandere ; ilustrējusi Ūna Laukmane. - [Rīga] : Liels un mazs, 2011. - 86, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984820309.

 

Zīle, Monika.
    Ar tādām neprecas / Monika Zīle ; Elita Ābele, ilustrācijas. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 223 lpp. : il. - (Lata romāns ; 2 (152).
        ISBN 9789984878218.

 

Абдуллаев, Чингиз.

    Взращение грехов : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 315, [1] с. - (Новый роман Чингиза Абдуллаева).

        ISBN 9785699289493.

 

Абдуллаев, Чингиз.

    Дронго. Опрокинутая реальность / Чингиз Абдуллаев. - Москва : АСТ ; Астрель, 2004. - 381, [1] с. - (Дронго).

        ISBN 5170272030. - ISBN 5271102351.

 

Абдуллаев, Чингиз.

    Камни последней стены / Чингиз Абдуллаев. - Москва : АСТ ; Астрель, 2004. - 316, [1] с. - (Черный квадрат).

        ISBN 517005047X. - ISBN 5271078698.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Мечта дилетантов / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 314, [1] с. - (Новый роман Чингиза Абдуллаева).
        ISBN 9785699343409.

 

Абдуллаев, Чингиз.

    Осенний мадригал / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 282, [1] с. - (Только Дронго знает ответ).

        ISBN 9785699268764.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Отрицание Оккама / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 314, [1] с. - (Новый роман Чингиза Абдуллаева).
        ISBN 9785699260010.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Трибунал для Валенсии / Чингиз Абдуллаев. - Москва : АСТ ; Астрель, 2004. - 301, [1] с. - (Черный квадрат).
        ISBN 5170226845. - ISBN 5271083535.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Хорошие парни не всегда бывают первыми / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 314, [1] с. - (Новый роман Чингиза Абдуллаева).
        ISBN 9785699361137.

 

Абдуллаев, Чингиз.
    Цена бесчестья : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 316 с. - (Новый роман).
        ISBN 5699153152.

 

Абдуллаев, Чингиз.

    Этюд для Фрейда / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 283, [1] с. - (Новый роман Чингиза Абдуллаева).

        ISBN 9785699248889.

 

Еремин, Виталий.
    Сукино болото : роман / Виталий Еремин. - Москва : Детектив-Пресс, 2011. - 284 с.
        ISBN 9785899350993.

 

Зверев, Сергей Иванович.

    Свирепый выпад / Сергей Зверев. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 348 с. - (Контрактник).

        ISBN 9785699257935.

 

Казаков, Дмитрий.
    Русские боги : [фантастический роман] / Дмитрий Казаков. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 413, [1] с. - (Русская фантастика).
        ISBN 9785699367108.

 

Калинина, Дарья Александровна.
    Рай в неглиже : [роман] / Дарья Калинина. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315 с. - (Детектив-приключение).
        ISBN 9785699539666.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Воющие псы одиночества : [роман] / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 445 с.
        ISBN 9785699080441.

 

Миронова, Наталья.
    Случай Растиньяка : [роман] / Наталья Миронова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 379 с.
        ISBN 9785699523931.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Грязная история : [роман] / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2008. - 314, [1] с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 9785170513970. - ISBN 9785971386117. - ISBN 9785739022073.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Деликатное поручение : [роман] / Ф. Незнанский. - Москва : ЭКСМО ; Олимп, 2005. - 349 с. - (Марш Турецкого).
        ISBN 5699119418. - ISBN 5739016533.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Забыть и выжить : [роман] / Ф. Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 2007. - 316 с. - (Возвращение Турецкого).
        ISBN 5170431007. - ISBN 5739020345.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Интервью под прицелом : роман / Фридрих Незнанский. - Москва : Олимп ; ЭКСМО, 2006. - 300 с. - (Марш Турецкого).
        ISBN 5699177078. - ISBN 5739018633.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Семейное дело : роман / Фридрих Евсеевич Незнанский. - Москва : АСТ ; Минск : Олимп ; Харвест, 2006. - 376, [1] c. - (Марш Турецкого).
        ISBN 5170327048. - ISBN 5739017491. - ISBN 9851348090.

 

Хантер, Стивен.

    Испанский гамбит : роман / Стивен Хантер ; пер. с английского О. Брусовой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2008. - 445, [2] с. - (Топ-детектив). - Ориг. назв.: Tapestry of Spies (The Spanish Gambit).

        ISBN 9785699306176.

 

Хантер, Стивен.
    Я, снайпер / Стивен Хантер ; пер. с англ. С. Саксина. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 506, [1] с. ; 22 см. - (Мастера детектива) (Серия супербестселлеров о снайпере Бобе Ли Свэггере). - Ориг. назв.: I, Sniper.
        ISBN 9785699454273.