Dārzkopja padomnieks 2012/ sastādītājs Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 239 lpp. : il.
        ISBN 9789984878010.

 

Ezoteriskā gadagrāmata, 2012/ sast. un priekšv. sarakst. Līga Zītara. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 255 lpp. : il., ģīm.
        ISBN 9789984878041.

 

Franks, Pjērs.
    Rezonanses likums / Pjērs Franks ; no vācu valodas tulkojusi Meldra Kalendra. - Rīga : Jumava, [2011]. - 174, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Gesetz der Resonanz.
        ISBN 9789984388717.

 

Gala, D. R.
    Daba ārstē / D. R. Gala, Dhirens Gala, Sandžejs Gala ; no angl. val. tulk. Irma Sabele. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2012. - 187 lpp. : il. - (Veselība bez tabletēm un injekcijām).
        ISBN 9789984828619.

 

Gribuška, Andris.
    Kareivja gaitas Latviešu leģionā / Andris Gribuška. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2012. - 319, [1] lpp. : il., ģīm., faks., sh., kartes. - Bibliogr.: 303.-304. lpp.
        ISBN 9789984292106.

 

Karrs, Alens.
    Kā viegli atmest smēķēšanu / Allens Karrs ; no angļu val. tulk. Inga Bertholde. - Rīga : Atēna, 2004. - 192, [1] lpp. - (Arka).
        ISBN 9984340759. - ISBN 9789984340753.

 

Lielbārdis, Aigars.

Psalmu dziedāšana Latgalē [skaņu ieraksts] = Officium defunctorum = The office of the dead in Latgale / Aigars Lielbārdis, Mārtiņš Boiko. - Rīga : Latvijas universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2012]. - 56 lpp. + 1 DVD + 3 CD. - (Tradicionālā mūzika Latgalē).
        ISBN 9789934820991.

 

Lielupes baseina ūdens stāvoklis: kāds tas ir un ko mums darīt? / Edgars Bojārs u.c. ; galvenā redaktore Kristīna Veidemane. - Jelgava : Zemgales plānošanas reģions, 2010. - 16 lpp. : il., karte. - Aprakstīts pēc vāka un izdevējziņām.
        ISBN 9789984989884.

 

Lukaševičs, Valentīns.
    Latgaliešu - latviešu vārdnīca : vīna cylvāka specvuorduojs : ap 4000 vārdu / Valentīns Lukaševičs. - Pirmais izdevums. - Daugavpils : Saule, 2011. - 229, [3] lpp.
        ISBN 9789984145488.

 

Meža nozare Latvijas 20 neatkarības gados/ galvenais redaktors Pauls Beķeris. - [Rīga] : LR Zemkopības ministrija, [2012]. - 46 lpp.

 

Montefjore, Saimons Sebags.
    Runas, kas mainīja pasauli : stāsti par brīžiem, kas veidojuši vēsturi / Saimons Sebegs Montefjors ; no angļu valodas tulkojusi Elita Roze. - Rīga : Avots, 2011. - 223 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Speeches that changed the world.
        ISBN 9789984859279.

 

Nikolajeva, Vizma.
    Pārtikas mikrobioloģija / Vizma Nikolajeva. - 2. izd. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 127 lpp. : il., tab. - Bibliogr.: 126.-127. lpp.
        ISBN 9789984453958.

 

Novenna Nemitīgās Palīdzības Dievmātes godam. - Rēzekne : Rēzeknes - Aglonas diecēzes kūrija, 2006. - 107 lpp.

 

Palma, Stefānija.
    Tava Stila rokasgrāmata : Apģērbs. Aksesuāri. Krāsas / Stefānija Palma, Ursula Šolca ; tulk. Irida Miska. - Rīga : Jumava, 2012. - 143 lpp. : il.
        ISBN 9789984389943.

 

Pentjušs, Viktors.
    Dieva gudrība : garīgās pārdomas meditācijām / tēvs Viktors Pentjušs MIC. - Viļāni : Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas Mariāņu priesteru kongregācijas svētās Terēzes no Bērna Jēzus Latvijas province, 2011. - 192 lpp.
        ISBN 9789984493824.

 

Plīse, Elga.
    Latvijas kokaugu kaitēkļi : rokasgrāmata / Elga Plīse ; SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. - Jelgava : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ; [Ozolnieki], 2007. - 229, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: [230]. lpp.
        ISBN 9789984301297.

 

Plotkāns, Aigars.
    Kapitālisms bez grima / Aigars Plotkāns. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 184 lpp. - Bibliogrāfija: [181.]-184. lpp.
        ISBN 9789984847887.

 

Rakstu apkopojums: LatSTE'2011 Latvijas Skolu i-Tehnoloģiju Ekspozīcija , Ventspils, 27.-28. oktobris, 2011 / LatSTE'2011 ; red. Dace Bonka, Frīdis Sarcevičs, Aija Cunska, Aina Bērce. - Ventspils : LU ; [Rīga], 2011. - 85 lpp. : il., diagr., tab.
        ISBN 9789984454122.

 

Rancāne, Aīda.
    Maskas un maskošanās Latvijā / Aīda Rancāne. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2009. - 263 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 257.-261. lpp. un personu rādītājs. - Teksts latviešu val., noslēgums latviešu un angļu val.
        ISBN 9789984624693.

 

Selje, Hanss.
    Mana mūža stress : zinātnieka memuāri / Hanss Selje ; no angļu valodas tulkojis Aldis Lauzis. - Rīga : Jumava, [2012]. - 253, [2] lpp. : faks. - Oriģ. nos.: Stress of my life.
        ISBN 9789934110399.

 

Smits, Entonijs D.
    Nacionālā identitāte : [monogr.] / Entonijs D. Smits ; tulk. Mārtiņš Poišs. - Rīga : AGB, 1997. - 224 lpp. - (Cilvēks un sabiedrība). - Bibliogr.: lpp. 194.-209. - Alf. rād.: lpp. 210.-215.
        ISBN 9984916960.

 

Studiju iespējas Latvijas Universitātē: (pamatstudijās) : 2012. - Rīga : [Latvijas Universitāte], 2011. - 71 lpp.

 

Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē, Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā. - [Rēzekne] : [Latgales plānošanas reģions], [2012]. - 224 lpp.

 

Гадания на все случаи жизни.- Москва : ЭКСМО, 2008. - 316, [1] с. - (Библиотека магии и тайн).
        ISBN 9785699249077.

 

Гражданский закон/ Biznesa informācijas birojs. - Рига : Biznesa informācijas birojs, 2008. - 218 с. - (Законодательство Латвийской Республики).
        ISBN 9984721590.

 

Кодекс Латвии об административных правонарушениях/ Biznesa informācijas birojs. - Рига : Biznesa informācijas birojs, 2008. - 200 с. - (Законодательство Латвийской Республики).
        ISBN 9984721566.

 

Коллинз, Джудит Хипскинд.
    Рука от А до Я : основы хиромантии : содержит 185 иллюстраций и словарь, в котором собрано описание соответствий черт характера линиям и буграм на ладони : [пер. с англ.] / Джудит Хипскинд Коллинз. - Москва : Диля ; Санкт-Петербург, 2007. - 250 с. : ил. - Ориг. назв.: Collins, Judith Hipskind. The Hand from A to Z.
        ISBN 9785885034692.

 

Коммерческий закон; Закон о порядке вступления в силу Коммерческого закона / с рекомендациями Ольги Лукашиной ; Biznesa informācijas birojs. - Рига : Biznesa informācijas birojs, 2008. - 162 с. - (Законодательство Латвийской Республики).
        ISBN 9984721264.

 

Никулин, Николай(Николай Иванович).
    Воспоминания о Карсаве / Николай Никулин. - Резекне : Rēzeknes Augstskola, 2011. - 286 с. : ил., портр. ; 21 см.
        ISBN 9789984492254.

 

Сборник нормативных актов о труде/ коммент. Валентины Дамбране ; Biznesa informācijas birojs. - 2-е изд., доп. - Рига : Biznesa informācijas birojs, 2008. - 128 с. - (Законодательство Латвийской Республики).
        ISBN 9984721256.

 

Уголовный закон: о порядке введения в действие Уголовного закона / Biznesa informācijas birojs. - Рига : Biznesa informācijas birojs, 2008. - 116 с. - (Законодательство Латвийской Республики).
        ISBN 9984721485.

 

Adamss, Vils.
    Aleksandra šifrs / Vils Adamss ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Pomahs. - [Rīga] : Dienas Grāmata, 2011. - 342, [1] lpp. - (Jaunā gadsimta trilleris). - Oriģ. nos.: Alexander cipher.
        ISBN 9789984847962.

 

Atmiņas nākotnei: politiski represēto stāsti / apkop. Anda Opoļska. - [Priekuļu novads] : Latvijas politiski represēto Cēsu biedrība, 2012. - 336 lpp. : il., portr.
        ISBN 9789984494913.

 

Bauere, Inguna.
    Ede, Pumpura sieva / Inguna Bauere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 365, [1] lpp.
        ISBN 9789934023804.

 

Blaževičs, Jānis.
    Dvēseles zeme / Jānis Blaževičs ; Ritas Blaževičas, Ilmāra Elkšņa, Pītera Hirta fotogrāfijas. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2012. - 125 lpp. : il.
        ISBN 9789984292137.

 

Driķe, Inta.
    Dienu ritējums : dzejas izlase / Inta Driķe ; māksl. Inta Rubene. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2012]. - 103 lpp. : il. - 7.-9.
        ISBN 9789984835372.

 

Hedlija, Tesa.
    Vecāku guļamistaba / Tesa Hedlija ; no angļu valodas tulkojusi Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, 2008. - 222, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Master bedroom.
        ISBN 9789984789859.

 

Išervuds, Kristofers.
    Atvadas no Berlīnes / Kristofers Išervuds ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 254, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Goodbye to Berlin.
        ISBN 9789934022227.

 

Kjernborga, Ulrika.
    Verdzene / Ulrika Kjernborga ; no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 439, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Myrrha.
        ISBN 9789934008573.

 

Linka, Šarlote.
    Otrs bērns / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 367, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Andere Kind.
        ISBN 9789934024139.

 

Praera, Lilija.
    Virtuve : kaislību romāns / Lilija Praera ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Tamāra Liseka. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2012. - 269, [1] lpp. - Oriģ. nos.: La cucina.
        ISBN 9789934023521.

 

Skuja, Marta.

    Naziņā : dzejūli / Marta Skuja. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2012. - 99 lpp. - 7.-9.

        ISBN 9789984292113.

 

Vilhelma, Marija.
    Avatars : slepens ziņojums par Pandoras bioloģisko un sociālo vēsturi : izdzīvošanas rokasgrāmata / Marija Vilhelma, Dērks Matisons ; no angļu val. tulk. Mārtiņš Pomahs. - [Rīga] : Dienas Grāmata, 2010. - 221, [3] lpp. : il. - Latviešu-navi val. vārdn.: 209.-221. lpp. - Oriģ. nos.: Jame's Cameron's Avatar.
        ISBN 9789984847382.

 

Александер, Виктория.
    Рискованное пари : роман / Виктория Александер ; пер. с англ. У. В. Сапциной. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. - 318, [1] с. ; 17 см. - (Очарование).
        ISBN 9785170400157. - ISBN 9785971334446.

 

Александер, Виктория.
    Скандальная страсть : роман / Виктория Александер ; пер. с англ. Н. Г. Бунатян. - Москва : АСТ, 2009. - 316, [1] с. ; 17 см. - (Очарование).
        ISBN 9785170594924. - ISBN 9785403012966.

 

Беннет, Сара.
    Нечаянный поцелуй : роман / Сара Беннет ; пер. с англ. Т. Н. Замиловой. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. - 318 с. ; 17 см. - (Очарование) (мини-Шарм). - Ориг. назв.: Kissing the bride.
        ISBN 9785170461394. - ISBN 9785971359210. - ISBN 9785976246003.

 

Грановская, Евгения.
    Код Рублева : [роман] / Евгения Грановская. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 347 с. - (Артефакт-детектив).
        ISBN 9785699235711.

 

Гурк, Лора Ли.
    Мечтая о тебе : роман / Лора Ли Гурк ; пер. с англ. А. В. Банкрашкова. - Москва : АСТ ; Полиграфиздат, 2010. - 317, [1] с. ; 17 см. - (мини-Шарм).
        ISBN 9785170663576. - ISBN 9785421507338. - ISBN 9785170621682.

 

Джордж, Элизабет.
    Картина без Иосифа : [роман] / Элизабет Джордж ; пер. с англ. И. Гиляровой. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : ЭКСМО, 2011. - 540 с. - (Misterium).
        ISBN 9785699507801.

 

Кривоногов, Юрий.
    Змеиный остров : детективный роман / Юрий Кривоногов. - Новосибирск : Мангазея, 2008. - 344, [1] с. ; 17 см. - (Русский криминал).
        ISBN 9785809103893.

 

Маккол, Мэри Рид.
    Леди в алом : роман / Мэри Рид Маккол ; пер. с англ. В. А. Сухановой. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. - 319 с. ; 17 см. - (мини-Шарм). - Ориг. назв.: The crimson lady.
        ISBN 9785170429356. - ISBN 9785170398348.

 

Мейсон, Конни.
    Невинная грешница : [роман] / Конни Мейсон ; пер. с англ. О. А. Чикоренковой. - Москва : АСТ, 2008. - 317 с. ; 17 см. - (мини-Шарм).
        ISBN 9785170405527. - ISBN 9785971352938.

 

Петрова, Елена.
    Лейна : роман / Елена Петрова. - Москва : Армада ; АЛЬФА-КНИГА, 2011. - 470, [2] с. : ил. - (Елена Петрова с весёлой историей).
        ISBN 9785992200867.

 

Петрова, Елена.
    Стать Демиургом : роман / Елена Петрова. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2008. - 343, [2] с. : ил. - (Елена Петрова с весёлой историей).
        ISBN 9785992202816.

 

Полякова, Татьяна Викторовна.
    Амплуа девственницы : [повесть] / Татьяна Полякова. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 348, [1] с. ; 17 см. - (Русский бестселлер).
        ISBN 5699049193. - ISBN 5699050515.

 

Полякова, Татьяна Викторовна.
    Предчувствия ее не обманули : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 314, [1] с. ; 17 см. - (Русский бестселлер).
        ISBN 9785699330690.

 

Пучков, Лев Николаевич.
    Отчаянный отряд : [роман] / Лев Пучков. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 380 с. - (Приведение к бою).
        ISBN 9785699372010.

 

Свириденкова, Галина.
    Небесные зеркала : [стихи] / Г. Свириденкова. - Резекне : [б. и.], 2012. - 216 с.
        ISBN 9789984494449.

 

Смит, Барбара Доусон.
    Всем сердцем : роман / Барбара Доусон Смит ; пер. с англ. Т. В. Трефиловой. - Москва : АСТ ; Люкс, 2005. - 350 с. ; 17 см. - (Очарование) (мини-Шарм). - Ориг. назв.: With all my heart.
        ISBN 5170296533. - ISBN 5966014132.

 

Тарасова, Ирина.
    Два одиночества : лирика / Ирина Тарасова. - Липушки : [б.и.], 2012. - 269 с. : ил.
        ISBN 9789984494548.

 

Фреймане, Валентина.
    Прощай, Атлантида! / Валентина Фреймане ; при участии Гунты Страутмане ; пер. с лат. Эва Гурвич. - Рига : Atēna, 2012. - 414 с.
        ISBN 9789984344348.

 

Шрайбер, Эллен.
    Поцелуй вампира / Эллен Шрайбер ; пер. с англ. В. Волковского. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 315, [1] с., [2] л. цв. ил. : ил. ; 19 см.
        Книга 1. Начало.
        ISBN 9785699399482.

 

Шрайбер, Эллен.
    Поцелуй вампира / Эллен Шрайбер ; пер. с англ. В. Волковского. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 270 с. : ил. ; 19 см.
        Книга 2. Темный рыцарь.
        ISBN 9785699406074.

 

Щерба, Наталья Васильевна.
    Свободная ведьма : [фантастический] роман / Наталья Щерба. - Москва : Армада ; Альфа-Книга, 2011. - 343, [1] с. : ил. - (Наталья Щерба с невероятной историей).
        ISBN 9785992208634.