ucmane, Kristīne. Naudas laiki Latvijā : no markas un vērdiņa līdz latam un eiro / Kristīne Ducmane, Anda Ozoliņa ; red. Evija Veide ; māksl. Aija Andžāne. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 250 lpp. : il., fotogrāfijas. - Ieteicamā lit.: 250. lpp.
        ISBN 9789984878843.

 

Eglīte, Kamita.
    Anatomija : mācību līdzeklis bioloģijas, pedagoģijas, optometrijas, farmācijas un citās nemedicīnas studiju programmās / Kamita Eglīte. - 3. izd. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 127 lpp. : il. - Bibliogr.: 114. lpp. - Medicīnas termini arī latīņu val. . - Alf. rād.: 115.-126. lpp.
        1. daļa. Skelets un muskuļi.
        ISBN 9789984457741.

 

Eglīte, Kamita.
    Anatomija : mācību līdzeklis bioloģijas, pedagoģijas, optometrijas, farmācijas un citās nemedicīnas studiju programmās / Kamita Eglīte. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2012. - 244 lpp. : il. - Ietver bibliogr. un rād. - Alf. rādītājs latviešu un latīņu val.
        2. daļa. Asinsrites sistēma. Iekšējie orgāni. Nervu sistēma. Sensoriskā sistēma.
        ISBN 9789984451527.

 

Hadaņonoka, Irēna.
    Sociālā pedagoga palīdzība bērniem ar valodas sistēmas traucējumiem / Irēna Hadaņonoka, Linda Hadaņonoka ; literārā redaktore un priekšvārda autore Indra Orleja. - Rīga : N.I.M.S., 2013. - 196 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 189.-196. lpp. (184 nos.).
        ISBN 9789984679358. . - ISBN 9984679357.

 

Jansen, Greta.
    111 kūkas no 1 mīklas / Greta Jansen ; no vācu valodas tulkojušas Anita Poļakovska un Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 127 lpp. : il., tab. ; 27 cm. - Oriģ. nos.: 111 Kuchen aus 1 Teig. - Alfabētiskais recepšu saraksts: 126.-127. lpp.
        ISBN 9789934038679.

 

Kērkpatriks, Deivids.
    Facebook efekts : stāsts par uzņēmumu, kas apvieno visu pasauli / Deivids Kērkpatriks ; tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 404, [1] lpp., [4] lp il. : il., fotogr. - Papildu lit.: 389.-[391.]lpp. . - Alf. rād.: 392.-[405.]lpp. - Oriģ. nos.: The Facebook Effect.
        ISBN 9789934032967.

 

Kulmans, Folko.
    Orhidejas / Folko Kulmans ; no vācu valodas tulkojusi Meldra Bērziņa ; Ilzes Isakas vāka noformējums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 140, [1] lpp. - Rādītājs: 137.- 139. lpp. - Oriģ. nos.: Soforthelfer Orchideen.
        ISBN 9789934037146.

 

Laime, Sandis.
    Raganu priekšstati Latvijā : nakts raganas / Sandis Laime ; recenzenti: Janīna Kursīte, Juris Urtāns ; redaktore Ināra Stašulāne ; tulkotāji Klāvs Kalnačs, Valdis Bērziņš. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013. - 302 lpp. - Izmantoto LFK manuskriptu saraksts: 243.- 245 lpp. . - Literatūra: 251.- 274 lpp. - Kopsavilkums angļu valodā: 275.-302.lpp.
        ISBN 9789984893082.

 

Latviešu valoda / Andreja Veisberga redakcijā ; Valsts valodas komisija. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). - 475 lpp. : kart., tab. - Bibliogrāfija rakstu beigās.
        ISBN 9789984457659.

 

Linga-Bērziņa, Baiba.
    Sveces / Baiba Linga-Bērziņa ; redaktore Elīna Vanaga ; māksliniece Māra Alševska ; Baibas Lingas-Bērziņas foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 32 lpp. : il. ; 20 cm. - (Rokdarbi ; 16).
        ISBN 9789934025051.

 

Mūsdienu literatūras teorijas / Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; sastādītāji Ieva E. Kalniņa, Kārlis Vērdiņš ; redaktore Antra Legzdiņa. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2013. - 542, [1] lpp. - Bibliogrāfija rakstu beigās. . - Personu undarbu rādītājs: 505.- 542.lpp. . - Autori: [543].lpp.
        ISBN 9789984893075.

 

Praude, Valērijs.
    Teritoriālais mārketings : (teorija un prakse) / Valērijs Praude, Jekaterina Vozņuka. - Rīga : Baltijas Starptautiskā akadēmija, 2013. - 533 lpp. : tab., sh. - Bibliogrāfija: 519.- 533.lpp.
        ISBN 9789984470818.

 

Rožukalne, Anda.
    Kam pieder Latvijas mediji? : monogrāfija par Latvijas mediju sistēmu un ietekmīgākajiem mediju īpašniekiem / Anda Rožukalne ; il. Jānis Rožukalns. - Rīga : Zinātne, 2013. - 351 lpp. : tab., diagr., sh., graf. - Bibliogrāfija: 327.-333 .lpp. - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Latvijas mediju sistēmas raksturojums ; Plašsaziņas līdzekļu īpašnieku vieta mediju sistēmā ; Latvijas ziņu aģentūru īpašnieki ; Latvijas nacionālo laikrakstu īpašnieki ; Žurnālu izdevniecību īpašnieki ; Radio un TV kanālu īpašnieki ; Ietekmīgāko interneta ziņu portālu un sociālo tīklu īpašnieki ; Reģionālo mediju īpašnieki ; Latvijas mediji un to attīstības tendences.
        ISBN 9789984879499.

 

Rubenis, Andris.
    Renesanses filosofiski maģiskais reālisms : mācību līdzeklis / Andris Rubenis ; red. Juris Goldmanis ; māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 212, [1] lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.: 212.-[213.] lpp.
        ISBN 9789984406480.

 

Rukšāne, Guna.

    Dārza maģija / Guna Rukšāne ; Andas Nordenas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 192 : il.

        ISBN 9789934039669.

 

Siņeļņikovs, Valērijs.
    Atbrīvošanās no lepnības : jauna unikāla meditācija, lai izprastu savu patieso dabu / Valērijs Siņeļņikovs ; no krievu val. tulk. Gunta Briede ; red. Ieva Šuplinska. - Rīga : Sol Vita, 2012. - 153, [2] lpp. : il. + 1 CD. - (Negatīvo emociju transformācija). - Pielikumā: 1 CD (bez aprakstošajām ziņām).
        Saturs: Lepnība. Sava svarīguma sajūta ; Virsdvēsele ; Apziņa ; Cilvēka Ego ; Saprāts. Budhi ; Prāts ; Jūtas ; Ķermenis ; Atbrīvošanās no lepnības jeb neīstā Ego transformācija.
        ISBN 9789984894119.

 

Stradiņš, Jānis.
    Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā / Jānis Stradiņš ; Latvijas Zinātņu akadēmija, LU Latvijas vēstures institūts. - 2. izdevums. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2012. - 639 lpp. : il., faks. - Ietver bibliogrāfiju (nodaļu beigās) un rādītājus. (587.-638. lpp.). - Teksts latviešu val., kopsavilkumi angļu un krievu val.
        ISBN 9789984824277.

 

Vahtre, Lauri.
    Igaunijas kultūras vēsture : īsais pārskats / Lauri Vahtre ; no igauņu valodas tulkojis Juris Putriņš. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 197, [9] lpp. : il., kartes, portr. - Oriģ. nos.: Eesti kultuuri ajalugu. - Personvārdu rādītājs: [199.-206.] lpp.
        ISBN 9789984853925.

 

Vests, Pīters.
    Hiromantija / Pīters Vests ; no angļu val. tulk. Dace Jaunozola. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007. - 224 lpp. : il. - Vārdnīca: 218.-219.lpp. . - Bibliogrāfija: 220.-221.lpp. . - Noderīgas adreses: 221.lpp. . - Rād.: 222.-223.lpp. - Oriģ. nos.: Secrets of Palmistry.
        Saturs: Plaukstas lasīšana ; Delnas kalni un līnijas ; Praktiskā hiromantija.
        ISBN 9789984404363.

 

Vuda, Ešlija.
    Ceļvedis origami pasaulē : no vienkāršiem pamatlocījumiem līdz izciliem mākslas darbiem / Ešlija Vuda ; no angļu valodas tulkojusi Madara Bernharda. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 192 lpp. : il. - Alf. rādītājs: 188.-191. lpp. - Oriģ. nos.: The Origami artist's Bible.
        ISBN 9789934031502.

 

Каплан, Лана.
    Web-Lox. Соцсеть : как мы разводим, как нас разводят / Лана Каплан ; ред. О. Дышева. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 384 с.
        ISBN 9785699653591.

 

Пчёлы и пчеловодство : организация пасеки, содержание пчёл и уход за ними, болезни пчёл. - Ростов-на-Дону : Владис, 2013. - 189, [1] с. - (Золотые советы фермеру).
        ISBN 9785956710135.

 

Bahs, Ričards.

    Hipnoze Marijai / Ričards Bahs ; no angļu val. tulk. Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 143, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Hypnotizing Maria.

        ISBN 9789934021510.

 

Braisons, Bils.
    Mājās : īsa privātās dzīves vēsture : asprātīgs un aizraujošs ceļojums cilvēka komforta meklējumu vēsturē / Bils Braisons ; no angl. val. tulk. Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 520 lpp. : il.
        ISBN 9789934033803.

 

Dēblīns, Alfrēds.
    Berlīne, Aleksandra laukums : stāsts par Francu Bīberkopfu / Alfrēds Dēblīns ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 527, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Berlin Alexanderplatz.
        ISBN 9789934023507.

 

Folets, Kens.
    Adatas acs : romāns / Kens Folets ; no angļu valodas tulkojis Uldis Sīlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 355 lpp. - Oriģ. nos.: The end of the needle.
        ISBN 9789934023965.

 

Ieviņš, Kārlis.

    Sievietes meklēšana / Kārlis Ieviņš ; red. Dagnija Dreika ; publikācijas: Gundega Grīnuma, Gunta Minde. - Jūrmala : Daugava, 2013. - 232 lpp.

        ISBN 9789984410708.

 

Klārksons, Džeremijs.
    Sasodīts! : pasaule Klārksona acīm / Džeremijs Klārksons ; no angļu valodas tulkojusi Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 336 lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: For Crying out loud!. - "Žurnāls BBC TopGear Latvija iesaka" - uz vāka.
        ISBN 9789934034985.

 

Kreicbergs, Toms.
    Dubultnieki un citi stāsti / Toms Kreicbergs ; no angļu valodas tulkojis Ingus Josts. - 2. izdevums. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2013. - 172, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Seeing double.
        ISBN 9789934035845.

 

Moja, Džodžo.

    Pirms atkal tiksimies / Džodžo Moja ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 388, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Me before you.

        ISBN 9789934037023.

 

Mortone, Keita.
    Noslēpuma glabātāja / Keita Mortone ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 447, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The secret keeper.
        ISBN 9789934040238.

 

Pakraste, Lida.
    Valsis mūža garumā : romāns / Lida Pakraste. - Rīga : Pētergailis, 2013. - 207 lpp. - (Vakara romāns).
        ISBN 9789984333786.

 

Petersons, Pērs.
    Es nolādu laika upi : romāns / Pērs Petersons ; no norvēģu valodas tulkojusi Solveiga Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 239 lpp. - Oriģ. nos.: Jeg forbanner tidens elv.
        ISBN 9789934028199.

 

Rūķītis un meža zvēriņi / tulkojusi Marika Taube ; mākslinieks Karloss Buskē. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. - 66, [1] lpp. : krās. il. - (Pirmā lasāmgrāmata). - Oriģ. nos.: Skrzat skierka i leśne zwierzęta.
        ISBN 9789934031793.

 

Tregilliss, Īans.

    Rūgtās sēklas / Īans Tregilliss ; no angļu valodas tulkojusi Evita Bekmane. - [Rīga] : Prometejs, 2013. - 351, [1] lpp. ; 22 cm. - (Asinszāles triptihs / Īans Tregilliss ; 1. grāmata). - Oriģ. nos.: Bitter seeds.

        ISBN 9789934842207.

 

Verbērs, Bernārs.
    Mēs - dievi / Bernārs Verbērs ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 462, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Nous, les Dieux.
        ISBN 9789934023330.

 

Борисова, Ариадна.

    Манечка, или Не спешите похудеть : [рассказы, повесть] / Ариадна Борисова. - Москва : Эксмо, 2013. - 313, [2] с. : ил. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой). - 16+.

        Содерж.: Игра ; Шуба баская, с плеча боярского ; Эффект попутчика ; Такое красивое солнце ; Теща ; Сервиз на двенадцать персон ; Доннерветтер ; Время Деда Мороза ; Сука Ланя ; Хроника пикирующих бабушек ; Человек снега : рассказы ; Манечка, или Не спешите похудеть : повесть.

        ISBN 9785699678907.

 

Генис, Александр(Александр Александрович).

    Уроки чтения : камасутра книжника : детальная инструкция по извлечения наслаждения из книг / Александр Генис. - Москва : АСТ, 2013. - 349, [1] с. - (Проза Александра Гениса).

        Содерж.: Начало ; Шкала языка ; Книги мертвых ; Пишется как слышится ; Тяжба ; Место и время ; Блудень. Трудные книги ; Летнее чтиво ; Говоря о Боге ; Карандашу ; Как и словно ; Флогистон ; Археология смеха ; Путевое ; Дух на коне ... [и др.].

        ISBN 9785170796007.

 

Зверев, Сергей Иванович.
    Крестный. Игры воров в законе : повести / Сергей Зверев. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 412 с. - (Я - вор в законе).
        ISBN 9785699236749.

 

Константинов, Андрей Дмитриевич.

    Решальщики / Андрей Константинов. - Москва : АСТ, 2013. - 379с. - (Мастера криминальной прозы).

        Книга 2. Раскрутка.

        ISBN 9785170806430.

 

Крашевский, Юзеф.
    Цыганка Аза : пер. с пол. / Юзеф Крашевский. - Москва : Geleos, 2009. - 315, [1] с.
        ISBN 9785818917092.

 

Леви, Марк.

    Между небом и землей : роман / Марк Леви ; пер. с фр. Р. Генкиной. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2013. - 287 с. - Ориг. назв.: Et si c'était vrai...

        ISBN 9785389028494.

 

Маккой, Сара.

    Дочь пекаря [роман] / Сара Маккой ; пер. с англ. К. Букши. - Москва : ЭКСМО ; Phantom press, 2013. - 446, [1] с. - (Vintage story). - Ориг. назв.: The baker's daughter.

        ISBN 9785699674947.

 

Метлицкая, Мария.

    Ошибка молодости : [роман] / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 347 с. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой).

        ISBN 9785699662883.

 

Нестерова, Наталья.

    Испекли мы каравай : [сборник] / Наталья Нестерова. - Москва : Астрель, 2012. - 383 с.

        ISBN 9785271451928. . - ISBN 9785271451935.

 

Райли, Люсинда.

    Танец судьбы : роман / Люсинда Райли ; пер. с англ. О. Л. Ляшенко. - Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2013. - 478 с. - Oriģ. nos.: The Girl on the Cliff. - Понять. Простить. Почувствовать вновь...

        ISBN 9785170783984. . - ISBN 9789851820661.

 

Рой, Олег, (Олег Юрьевич ).
    Три краски : [роман] / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 315 с. - (Капризы судьбы).
        ISBN 9785699686063.

 

Стил, Даниэла.
    Только с тобой : роман / Даниэла Стил ; пер. с англ. И. А. Никитенко. - Москва : АСТ, 2014. - 287 с.
        ISBN 9785170794126.

 

Сухов, Евгений Евгеньевич.

    Черная братва : роман / Евгений Сухов. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (Я - вор в законе). (Сомалийские пираты).

        ISBN 9785699510009.

 

Тополь, Эдуард.

    Завтра в России : роман / Эдуард Тополь. - Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2005. - 352 с.

        ISBN 5170307977. . - ISBN 9851341894.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Где-то на краю света : роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2013. - 348, [2] с. - (Первая среди лучших).
        ISBN 9785699653379.

 

Фицджеральд, Френсис Скотт.
    Прекрасные и проклятые : роман / Френсис Скотт Фицджеральд ; пер. с англ. В. Щенникова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 477, [2] с. - (Азбука PREMIUM).
        ISBN 9785389059078.

 

Хоссейни, Халед.
    Тысяча сияющих солнц / Халед Хоссейни ; пер. с англ. С. Соколова. - Москва : Фантом Пресс, 2010. - 477 с. - (Главный мировой бестселлер 2007 года). - Ориг. назв.: A thousand splendid suns.
        ISBN 9785864714560.

 

Хоссейни, Халед.
    Тысяча сияющих солнц / Халед Хоссейни ; пер. с англ. С. Соколова. - Москва : Фантом Пресс, 2013. - 416 с. - Ориг. назв.: A thousand splendid suns.
        ISBN 9785864716748.

 

Щепетнов, Евгений.
    Грифон : фантастический роман / Евгений Щепетнов. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 416 с. - (Новый фантастический боевик).
        ISBN 9785699662722.