Bērks, Pīters.
    Kultūru hibriditāte / Pīters Bērks ; no angļu valodas tulkojis Pauls Daija. - Rīga : Mansards, 2013. - 145, [1] lpp. ; 18 cm. - (Theoria). - Bibliogrāfija: 102.-[121]. lpp. un rādītājs: 134.-[146]. lpp. - Oriģ. nos.: Cultural hybridity.
        ISBN 9789934120206.

 

Bražis, Ivars.
    Minoksa mantinieki / Ivars Bražis ; red., kor., tekstu tulk. Alīna Melngaile. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 423, [1] lpp. : fotoatt., faks., tab. - Bibliogr.: [424.]lpp.
        ISBN 9789934039645.

 

Hanovs, Deniss.
    Eiropas aristokrātijas kultūra 17.-19. gadsimtā / Deniss Hanovs ; lit. red. Inta Rozenvalde ; māksl. Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, 2013. - 318 lpp., [4] lp. il. : il., tab. - Bibliogr.: [297.]-312.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        Saturs: Kas ir aristokrātijas Par neskaidra jēdziena izplūdušām definīcijām ; Aristokrāts un galminieks - transformācijas 17.-18.gadsimtā ; Aristokrāta privātā telpa ; Eiropas aristokrātijas kultūra "ilgajā" 19.gadsimtā: 1789-1914. Pārmaiņas, reakcijas, pielāgošanās.
        ISBN 9789984879468.

 

Kļave, Evija.
    Nacionālā identitāte un diskurss: teorētiskās refleksijas / Evija Kļave, Inese Šūpule ; LU SPPI Sociālo un politisko pētījumu institūts, Valsts pētījumu programma Nacionālā identitāte ; zin. red., iev. Brigita Zepa ; lit. red. Gita Bērziņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 98 lpp. : sh., tab. - Izmantotā lit. un avoti: 90.-96.lpp. - Kopsav. angļu val.
        Saturs: Diskurss. Diskursa jēdziena izpēte sociālajās teorijās: Valodas un diskursa jēdziena attīstība sociālajās zinātnēs: Strukturālisma ietekme uz valodas izpratni socioloģijā ; Poststrukturālisma valodas koncepcijas ietekme uz diskursa teoriju ; Sociālais konstrukcionisms: valodas sociālā un konstruējošā daba ; Diskursa teoriju daudzveidība ; M.Fuko diskursa koncepcija ; E.Laklo un Š.Mufe: poststrukturālisma diskursa teorija ; Kritiskā diskursa analīze: T. van Deika un N.Fērklafa diskursa koncepcija ; Identitāte. Nacionālās un etniskās identitātes konstruēšana : Identitātes jēdziens sociālajās zinaātnēs ; Identitātes analīzes dimensijas ; Nacionālā un etniskā identitāte un saistītie jēdzieni ; Etniskā grupa kā sociālās organizācijas veids: F.Barta etnisko robežu teorija ; Sociālās identitātes izpēte simboliskā interakcionisma pieejā: R.Dženkinsa teorija ; Etnicitātes politiskā konstruēšana instrumentālistu pieejā: P.Brasa teorija ; Nācija kā iedomāta kopiena B.Andersona interpretācijā ; Etniskās un nacionālās identitātes izpēte kultūras studijās: S.Hola teorija ; Diskursīvās psiholoģijas pieeja identitātes izpētē ; Kritiskās diskursa analīzes pieeja nacionālās un etniskās identitātes izpētē: N.Fērklafa valodas multifunkcionalitātes izpēte un sociālās identitātes jēdziena izpratne ; T. van Deika sociāli kognitīvā diskursa analīzes pieeja: ideoloģija un identitāte ; Diskursa - vēsturiskā KDA pieeja un tās lietojums diskriminācijas, rasisma un nacionālās identitātes pētniecībā.
        ISBN 9789984457079.

 

Latvieši PSRS varas virsotnēs : ilūzijas un traģēdija: 20. gadsimta 20.-30. gadi / sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors Juris Goldmanis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 422 lpp. : il., ģīm., tab. - Bibliogrāfija: 379. lpp. un personu rādītājs: 387.-423. lpp.
        ISBN 9789934034671.

 

Latvija 2013 : galvenie statistikas rādītāji / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, [2013]. - 53 lpp. : diagr., tab., k. - (Latvijas statistika).
        ISBN 9789984064406.
    ISSN 1691-5437.

 

Ļesņičija, Ruta.
    Sporta nodarbības pirmsskolā / Ruta Ļesņičija. - Rīga : RaKa, 2012. - 342 lpp. : tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Pieredze. Prakse). - Bibliogrāfija: [318.]lpp. . - Piel.: [319.]-342.lpp.
        Saturs: Skolotāja grāmatas sporta struktūra ; Tematiskais plāns sporta nodarbībām ; Uzdevumi prasmju un īpašību attīstīšanai.
        ISBN 9789984462509.

 

Soloņins, Marks.
    Melu tīmeklī : Lielā kara viltus vēsture / Marks Soloņins ; no krievu valodas tulkojis Dainis Poziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 366, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Мозгоимение.
        ISBN 9789934038938.

 

Urbanovičs, Jānis.
    Nākotnes melnraksti : Latvija 1948.-1955. / Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, Juris Paiders. - Rīga : Baltijas forums, 2013. - 712 lpp. : il., diagr., faks. - Ietver bibliogrāfiju.
        ISBN 9789934828928.

 

Urbanovičs, Jānis.
    Nākotnes melnraksti : Latvija 1941.g.-1947.g. / Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, Juris Paiders ; priekšv. Aleksandrs Vasiļjevs. - Rīga : Baltijas forums, 2012. - 751 lpp. : il., faks., kartes, fotogr.
        Saturs: 1941.gads. Latvijas valstiskums iznīcināts ; 1942.gads ; 1943.gads. Latviešu SS leģiona izveide ; 1944.gads ; 1945.gada maijs. Eiropā karš noslēdzas ; 1945.-1947.gads. Pēckara kontūras.
        ISBN 9789934828904.

 

Dzīves dziesma sarkanā : Ojārs Vācietis un viņa laiks : zinātnisku rakstu krājums / sastādītāja Ausma Cimdiņa ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. - Rīga : Zinātne, 2013. - 287 lpp., [8] lpp. iel. : il., portr. ; 21 cm. - (Latviešu pamattekstu pētījumi). - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts latviešu un krievu valodā, rakstu kopsavilkumi angļu valodā.
        ISBN 9789984879550.

 

Ziemassvētku dekori no dabiskiem materiāliem : idejas meistarošanai / Gerlinda Auenhamera u. c. ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, 2013. - 61 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Weihnachts deko natur.
        ISBN 9789934115233.

 

Виницкий, Дмитрий.
    Компьютер и Windows 8 - проще простого! / Дмитрий Виницкий. - Санкт-Петербурш : Питер, 2013. - 208 с.
        ISBN 9785496006118.

 

Леонтьев, Виталий Петрович.
    Office 2013, Office 365 : новейший самоучитель : [Word. Excel. PowerPoint. Windows 8. Office 2013. Office 365. Outlook. Publisher. OneNote] / Виталий Леонтьев. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 319 с. : ил. - (Компьютерный бестселлер).
        ISBN 9785373053570.

 

Ārčers, Džefrijs.
    Atbildi zina tikai laiks : romāns / Džefrijs Ārčers ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2013. - 440, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Only time will tell.
        ISBN 9789984356822.

 

Ārnstede, Simona.
    Izprecinātā : [romāns] / Simona Ārnstede ; no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 381, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Betvingade.
        ISBN 9789934040528.

 

Avotiņa, Daina.
    Jūlija : romāns / Daina Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 284, [1] lpp.
        ISBN 9789934038891.

 

Bells, Heinrihs.
    Eņģelis klusēja : romāns / Heinrihs Bells ; no vācu val. tulk. Ingus Liniņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 199, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Der Engel Schwieg.
        ISBN 9789934003592.

 

Dībells, Rihards.
    Sātana Bībeles sargi : romāns / Rihards Dībells ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 647 lpp. - Oriģ. nos.: Die Wächter der Teufelsbibel.
        ISBN 9789934011818.

 

Gregorija, Filipa.
    Baltā princese / Filipa Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2014. - 475 lpp. : il. - Oriģ. nos.: The White Princess.
        ISBN 9789984356877.

 

Hargla, Indreks.
    Aptiekārs Melhiors un Olevistes baznīcas noslēpums / Indreks Hargla ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 317, [2] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934039522.

 

Ikstena, Nora.

    Dievmātes draudzene : maniem ļaudīm Gruzijā / Nora Ikstena ; Elitas Šicas Vāveres māksl. noform. ; red. Gundega Blumberga ; grām. noform. izmant. Andras Ceriņas fotogrāfijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 128 lpp. : il.

        ISBN 9789984887517.

 

Jaunsudrabiņš, Jānis.

    Aija : triloģija / Jānis Jaunsudrabiņš ; māksl. Aigars Truhins. - 5. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 219, [2] lpp.

        ISBN 9789934023767.

 

Levī, Marks.
    Ikviens vēlas mīlēt : romāns / Marks Levī ; no franču valodas tulkojusi Sintija Rimšele. - Rīga : Kontinents, 2014. - 364 lpp. - (Jauna franču līnija). - Oriģ. nos.: Mes amis mes amours.
        ISBN 9789984356891.

 

Makkols Smits, Aleksandrs.
    Skotlendstrīta Nr. 44 / Aleksandrs Makkols Smits ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 357, [1] lpp.
        ISBN 9789984405940.

 

Mana vectēva Korkuda grāmata / no vecoguzu val. tulk. Uldis Bērziņš ; Uldis Bērziņš pēcv. un koment. ; māksl. Lilija Dinere-Siliņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013. - 301, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984234472.

 

Mārtins, Džordžs R. R.
    Vārnu dzīres : sāgas "Dziesma par ledu un uguni" 4. grāmata / Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu valodas tulkojuši: Allens Pempers. - Rīga : The White Book, [2013]. - 375 lpp. : il. - Oriģ. nos.: A Feast for Crows.
        4. grām 1. daļa.
        ISBN 9789934526039.

 

Matsone, Ellena.
    Ziemas koks : [izcilās aktrises Grētas Garbo dzīve slavas gūstā] : romāns / Ellena Matsone ; no zviedru valodas tulkojusi Marika Gintere. - Rīga : Kontinents, 2014. - 415 lpp. - Oriģ. nos.: Vinterträdet.
        ISBN 9789984356839.

 

Meils, Pīters.
    Viesnīca "Pastis" / Pīters Meils ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 413, [1] lpp. - Oriģ. nos.Hotel Pastis.
        ISBN 9789934040375.

 

Skalbe, Kārlis.
    Ziemas pasakas [skaņu ieraksts] : pasakas : klausāmgrāmata / Kārlis Skalbe ; lasa Ninuce Leimane un Rūdolfs Plēpis. - Rīga : Apostrofs, 2010. - 1 CD (43:52) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. (11[1] lpp. : ģīm. ; il. ; 12 cm). - (Literatūras kanons). - Piel. anot. latviešu val.
        Saturs: Kaķīša dzirnavas (32:10) ; Jūras vārava (18:22) ; Mūžīgais students un viņa pasaka (19:23) ; Pelnrušķīte (7:48) ; Pasaka par vērdiņu (22:55) ; Milzis (11:49) ; Bendes meitiņa (12:44) ; Ķēniņa dēla trīs dārgumi (16:53) ; Meža balodītis (13:01) ; Dvēseļu mežs (8:47).
        ISBN 9789934813764.

 

Skalbe, Kārlis.
    Ziemas pasakas [skaņu ieraksts] : pasakas : klausāmgrāmata / Kārlis Skalbe ; lasa Ninuce Leimane un Rūdolfs Plēpis. - Rīga : Apostrofs, 2010. - 1 CD (43:52) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. (11[1] lpp. : ģīm. ; il. ; 12 cm). - (Literatūras kanons). - Piel. anot. latviešu val.
        Saturs: Kaķīša dzirnavas (32:10) ; Jūras vārava (18:22) ; Mūžīgais students un viņa pasaka (19:23) ; Pelnrušķīte (7:48) ; Pasaka par vērdiņu (22:55) ; Milzis (11:49) ; Bendes meitiņa (12:44) ; Ķēniņa dēla trīs dārgumi (16:53) ; Meža balodītis (13:01) ; Dvēseļu mežs (8:47).
        ISBN 9789934813764.

 

Ziedonis, Imants.
    Es ieeju sevī : [dzejoļu krājums] / Imants Ziedonis ; pēcvārdu Imants Ziedonis un mēs jeb Brehta noraidījums, 139.-[149.] lpp., sarakstīja Silvija Radzobe. - [Atkārt. izd.]. - Rīga : Jumava, 2012. - 151, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934111099.

 

Ziedonis, Imants.
    Taureņu uzbrukums : [dzeja] / Imants Ziedonis. - Rīga : Liesma, 2013. - 144 lpp. : il.
        ISBN 9789934037696.

 

Апсон, Николь.
    Печаль на двоих : роман / Николь Апсон ; пер. с англ. Е. Р. Золот-Гасско. - Москва : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2012. - 477, [1] с. - Ориг. назв.: Two for Sorrow.
        ISBN 9785271406041. . - ISBN 9785226049743.

 

Дегтярева, Татьяна.
    Восемь кусочков счастья / Татьяна Дегтярёва. - Минск : Букмастер, 2014. - 253 с. - (Современный женский роман).
        ISBN 9789855495971.

 

Куликова, Галина.
    Два ужасных мужа : роман / Галина Куликова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 318 с. - (Детектив от Галины Куликовой).
        ISBN 9785699680573.

 

Миронина, Наталия.
    Трудное счастье Калипсо : роман / Наталия Миронина. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 347 c. - (Счастливый билет). (Нет женщины без любовной истории...).
        ISBN 9785699679126.

 

Несбе, Ю.
    Леопард : роман / Ю Несбё ; пер. с норв. Т. Арро. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2013. - 639 с. - (Звезды мирового детектива). (Мировой бестселлер № 1).
        ISBN 9785389051492.

 

Несбе, Ю.
    Полиция : роман / Ю Несбё ; пер. с норв. Екатерины Лавринайтис. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 604, [4] с. - (Звезды мирового детектива). (Мировой бестселлер № 1). - Ориг. назв.: Politi.
        ISBN 9785389058118.

 

Рубенис, Юрис.
    Мысли и аллегории / Юрис Рубенис, Марис Субачс ; составитель Поль Вальер ; пер. с латыш. Людмилы Азаровой. - Рига : Zvaigzne ABC, 2009. - 228, [2] с. : ил. ; 18 см. - ориг. назв.: Domas un līdzības. - Oriģ. izd. angļu val.: Finding God in a tangled world / Juris Rubenis & Maris Subacs. - Brewster, Mass. : Paraclete Press, c2007. . - Tulkots no izd.: Domas un līdzības. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007].
        ISBN 9789934009457.

 

Флинн, Гиллиан.
    Острые предметы : роман / Гиллиан Флинн ; пер. с англ. И. Егоровой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2013. - 348, [2] с. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389052680.

 

Хансен, Эва.
    Цвет боли. Белый / Эва Хансен. - Москва : ЭКСМО ; Яуза, 2013. - 350 с. - (Шведский БДСМ-детектив).
        ISBN 9785699679669.

 

Хансен, Эва.
    Цвет боли. Черный / Эва Хансен. - Москва : ЭКСМО ; Яуза, 2013. - 413, [2] с. - (Шведский БДСМ-детектив).
        ISBN 9785699639038.

 

Эллисон, Кейт.
    Секрет бабочки / Кейт Эллисон ; пер. с англ. В. А. Вебера. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 352 с. - (Лучший психологический детектив. Мировое признание!).
        ISBN 9785699631148.