Amosovs, V.
    Atveseļošanās pēc operācijām : labākās rehabilitācijas metodes / V. Amosovs ; no krievu valodas tulkojusi Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 104 lpp. - (Laba ārsta padomi). - Oriģ. nos.: Восстановление после операций. Лучшие методы реабилитации.
        ISBN 9789934018268.

 

Avotiņa, Austra.
    Senā kultūra : Divupes kultūra, senās Ēģiptes kultūra, senebreju kultūra, senās Grieķijas kultūra, senās Romas kultūra, Bizantijas kultūra / Austra Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 66, [1] lpp. : tab. - (Špikeris).
        ISBN 9789934006470.

 

Avotiņa, Austra.
    17. un 18. gadsimta kultūra : baroks, rokoko, apgaismība, klasicisms / Austra Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 63, [1] lpp. : il., tab. - (Špikeris). - Bibliogr.: 63. lpp. - 7-9.
        ISBN 9789934007903.

 

Ciganovs, Juris.
    Latvijas neatkarības karš 1918.-1920. / Juris Ciganovs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 84, [2] lpp. : il., kart.
        ISBN 9789934040702.

 

Jurševskis, J.(Juris).
    Būvmašīnas / Juris Jurševskis. - 2. papildinātais izdevums. - Jelgava : Autora izdevums, 2013. - 320 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 302.-404. lpp.
        ISBN 9789984498638.

 

Klauzevics, Karls fon.
    Par karu / Karls fon Klauzevics ; tulk. Arnis Terzens. - Rīga : Jumava, 2013. - 542, [1] lpp. - Paskaidrojumi: 533.-[543.]lpp.
        Saturs: Kara iedaba ; Kara teorija ; Kopumā par stratēģiju ; Kauja ; Bruņotie spēki ; Aizsardzība.
        ISBN 9789934113895.

 

Kuzņecova, V.
    Alerģija : kā to ārstēt un novērst / V. Kuzņecova ; no krievu valodas tulkojusi Kristīne Stalte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 100, [1] lpp. - (Laba ārsta padomi). - Oriģ. nos.: Аллергия: лучшие методы лечения и профилактики.
        ISBN 9789934009426.

 

Oldersijs-Viljamss, Hjū.
    Periodiskās fabulas : ķīmisko elementu raibie piedzīvojumi / Hjū Oldersijs-Viljamss ; no angl. val. tulk. Vita Holma. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013. - 350 lpp. : ill. - Oriģ. nos.: Periodic Tales : the Curious Lives of the Elements.
        ISBN 9789984234441.

 

Rors, Ričards.
    Ādama atgriešanās : pieci apsolījumi vītieša iniciācijas ceļā / Ričards Rors ; no angļu val. tulk. Kārlis Žols ; iev. Juris Rubenis. - Izdevumam izmantots jaunais, 2012.gada Bībeles izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 254 lpp. : il. - Alf. rād.: [249.]-254.lpp. - Oriģ. nos.: Adam's return: the five promises of male initiation.
        ISBN 9789934041082.

 

Rudzītis, Jānis.
    Latviešu tautas pedagoģija : rosinātājlīdzeklis esošajiem un topošajiem pedagogiem un bērnu vecākiem / Jānis Rudzītis ; red. Rita Cimdiņa. - Rīga : RaKa, 2006. - 157 lpp. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Pieredze. Prakse).
        ISBN 9984158489.

 

Čailds, Lī.
    Viens šāviens / Lī Čailds ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 398, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: One Shot.
        ISBN 9789934035722.

 

Devero, Džūda.
    Meitene, kas iemācīja man smieties / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Anda Smilga. - Rīga : Kontinents, 2013. - 373, [1] lpp.
        ISBN 9789984356785.

 

Ficdžeralds, Frānsiss Skots.

    Lieliskais Getsbijs / Frānsiss Skots Ficdžeralds ; no angļu valodas tulkojusi Amanda Aizpuriete. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 172, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Great Gatsby.

        ISBN 9789934041587.

 

Hiksone, Džoanna.
    Azenkūras līgava / Džoanna Hiksone ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2013. - 462, [1] lpp. - Oriģ.nos.: Agincourt bride.
        ISBN 9789984356853.

 

Ingemarsone, Kajsa.

    Citroni dzeltenie : romāns / Kajsa Ingemarsone ; no zviedru val. tulk. Rute Lediņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Rīga). - 302, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Små citroner gula.

        ISBN 9789934035852.

 

Morels, Deivids.
    Slepkavība kā smalkā māksla : romāns / Deivids Morels ; no angļu val. tulk. Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, 2013. - 475 lpp. - Oriģ. nos.: Murder as a Fine Art. - "Absolūts trillera meistars" - uz vaka.
        ISBN 9789984356846.

 

Olivera, Lorena.
    Rekviēms / Lorena Olivera ; no angļu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 348, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Requiem.
        ISBN 9789934037900.

 

Redklifa, Anna.
    Sicīlijas romance : romāns / Anna Redklifa ; no angļu val. tulk., red. Dagnija Dreika. - Jūrmala : Daugava, 2013. - 192 lpp. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģ. nos.: A Sicilian Romance.
        ISBN 9789984410692.

 

Rota, Veronika.
    Dumpinieki / Veronika Rota ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 423, [1] lpp. - (Citādie ; 2. grāmata). - Oriģ. nos.: Insurgent. - "New York Times bestsellera "Citādie" turpinājums"-- uz vāka.
        ISBN 9789934037917.

 

Sudrabkalns, Jānis.
    Ja tu mīli / Jānis Sudrabkalns ; sakārtojusi Vija Kaņepe ; māksl. Vita. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 95, [1] lpp.
        ISBN 9789934038815.

 

Žolude, Inga.
    Santa Biblia : romāns / Inga Žolude ; māksl. Jana Briķe, Jānis Esītis. - Rīga : Dienas grāmata, 2013. - 176, [3] lpp. : il. - (Dienas grāmata).
        ISBN 9789984887500.

 

Артемьева, Галина.
    Колодезь с черной водой : [роман] / Галина Артемьева. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 284 с. - (Будьте счастливы !).
        ISBN 9785699682959.

 

Берсенева, Анна.

    Уроки зависти / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 346, [1] с. - (Романы Анны Берсеневой).

        ISBN 9785699556403.

 

Бош, Диана.
    Забытый грех : роман / Диана Бош. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 346, [1] с. : ил. - (Детектив-событие).
        ISBN 9785699476916.

 

Бош, Диана.
    Улыбка бога : роман / Диана Бош. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 346, [1] с. : ил. - (Детектив-событие).
        ISBN 9785699506606.

 

Бушков, Александр Александрович.
    Из ниоткуда в никуда : [новые приключения Сварога] / Александр Бушков. - Москва : Олма Медиа Групп, 2013. - 303 с. - (Сварог - фантастический боевик).
        ISBN 9785373054942.

 

Веденская, Татьяна Евгеньевна.

    Плохие девочки : [роман] / Татьяна Веденская. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 315 с. - (В солнечном свете. Проза Татьяны Веденской).

        ISBN 9785699578313.

 

Вишневский, Януш Леон.
    На фейсбуке с сыном : сюрреалистическая история / Януш Леон Вишневский ; пер. с пол. М. Тогобецкой. - Москва : АСТ, 2013. - 383 с.
        ISBN 9785170786831.

 

Гилберт, Элизабет.
    Происхождение всех вещей : роман / Элизабет Гилберт ; пер. с англ. Ю. Ю. Змеевой. - Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 511 с. - Ориг. назв.: The Signature of All Things. - От автора бестселлера "Есть, молить, любить".
        ISBN 9785386064594.

 

Грановская, Евгения.
    Сон с четверга на пятницу : роман / Евгения Грановская, Антон Грановские. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 320 с. - (Детектив - лабиринт Е. и А. Грановских).
        ISBN 9785699673179.

 

Дивер, Джеффри.
    Слеза дьявола : [роман] / Джеффри Дивер ; пер. с англ. И. Л. Моничева. - Москва : АСТ, 2013. - 477, [1] с. - (NEOCLASSIC). (Бестселлеры Джеффри Дивера). - Ориг. назв.: The Devil's Teardrop. - На обложке: Гениальный мастер криминального романа!.
        ISBN 9785170740277.

 

Каспари, София.
    В стране кораллового дерева : роман / София Каспари ; пер. с нем. Михаила Зимы. - Харьков : Клуб Семейного досуга ; Белгород, 2013. - 606 с. - Ориг. назв.: Im Land des Korallenbaums.
        ISBN 9789661456272. . - ISBN 9785991025300.

 

Касслер, Клайв.
    Арктический дрейф / Клайв Касслер, Дирк Касслер ; пер. с англ. Д. Целовальниковой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 412, [2] с. - (Грандмастер приключений). - Ориг. назв.: The Arctic Drift.
        ISBN 9785699649594.

 

Кинг, Стивен.
    Жребий Салема : роман / Стивен Кинг ; пер. с англ. В. В. Антонова. - Москва : АСТ, 2014. - 540 с. - (Темная Башня).
        ISBN 9785170782673.

 

Константинов, Андрей Дмитриевич.
    Решальщики / Андрей Константинов. - Москва : АСТ, 2013. - 409 с. - (Мастера криминальной прозы).
        Книга 1. Перезагрузка.
        ISBN 9785170773374.

 

Коэльо, Пауло.

    Манускрипт, найденный в Акко / Пауло Коэльо ; пер. с португ. А. Богдановского. - Москва : АСТ, 2013. - 190, [1] с.

        ISBN 9785170776191.

 

Круз, Мелиса де ла.
    Ведьмы с Восточного побережья : роман / Мелиса де ла Круз ; пер. с англ. И. А.Тогоевой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 380, [2] с. - Oriģ. nos.: Witches of the East.
        ISBN 9785699638581.

 

Мирбо, Октав.
    Дневник горничной : роман / Октав Мирбо ; пер. с фр. А. Мирэ. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 591 с. - (Зарубежная классика).
        Содерж.: Дневник горничной ; Сад пыток.
        ISBN 9785699228218.

 

Муравьева, Ирина Аркадьевна.
    Райское яблоко : [роман] / Ирина Муравьева. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 285, [1] с. - (Высокий стиль).
        ISBN 9785699663682.

 

Рой, Олег(Олег Юрьевич).

    Письма из прошлого : роман / Олег Рой ; ред. О. Аминова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 345, [2] с. : ил. - (Капризы судьбы. Романы О. Роя). - 16+.

        ISBN 9785699673261.

 

Чбоски, Стивен.
    Хорошо быть тихоней : роман / Стивен Чбоски ; пер. с англ. Е. Петровой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. - 285, [2] с. - (Азбука-бестселлер). - Ориг. назв.: The Perks of Being a Wallflower.
        ISBN 9785389061606.