Beiju, Bredlijs.

    Stila akadēmija : izcel dotumus, noslēp trūkumus un izskaties lieliski! / Bredlijs Beiju ; no angļu valodas tulkojusi Irēna Brālīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (PNB Print). - 304 lpp. : il. ; 24 cm. - Oriģ. nos.: The Science of sexy. - "Jaunā ģērbšanās stila formula piemērota tieši tavam augumam, garumam un svaram"--Uz vāka.

        ISBN 9789934038709.

 

Fedja. Teodors. Tulio : kinorežisora Teuvo Tulio dzīve un filmas : rakstu krājums / krājuma sastādītāja Kristīne Želve ; tulk. Ingrīda Peldekse, Gunta Paavola ; komentāru autore Annika Suna ; komentārus tulkojusi Kristīne Sončika ; redaktore Kristīne Matīsa ; māksl. Ieva Stūre. - Rīga : Mansards, 2013. - 214, [3] lpp. : il., portr. ; 22 cm. - ("Kino raksti" bibliotēka). - "Krājumā iekļauti raksti no antoloģijas: Tulio. Levottomann veren antologia, Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002"--Titlp. otrā pusē. . - Personu rādītājs: 209.-[215]. lpp.

        ISBN 9789934120190.

 

Jansone, Ilze.
    C vitamīna noslēpumi : brīnumainie kāļi, rāceņi, rutki, puravi / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, [2011]. - 112 lpp. : il., fotogr. - (No dziednieces pieredzes).
        ISBN 9789984868103.

 

Kalniņa, Laura.
    Darba attiecību modernizēšana / Laura Kalniņa. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2012. - 104 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 101.-104.lpp.

 

Kariņš, Krišjānis.
    Latvijas intereses : domas par Latvijas attīstību / Krišjānis Kariņš. - Rīga : Avots, 2013. - 158, [1] lpp. : kartes, tab. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789984859835.

 

Kelboma, Šerija.
    Pretgrumbu diēta : 4 vienkārši soļi līdz jauneklīgākam izskatam : 75 gardu ēdienu receptes jauneklīgākam izskatam un lieliskai pašsajūtai / Šerija Kelboma ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 232 lpp. : tab. - Bibliogrāfija: 222.-226. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 227.-232. lpp. - Oriģ. nos.: The wrinkle cleanse.
        ISBN 9789934038044.

 

Lagzdiņa, Ērika.
    Pētīsim un sargāsim savus avotus : metodiskie ieteikumi avotu izpētes darba organizēšanai / Ērika Lagzdiņa ; Reģionālais vides centrs Centrālai un Austrumeiropai. - Rīga : [b. i.], 2004. - 37, [3] lpp., [4] lpp. krās. iel. ; 20 cm. - Bibliogr.: 36.-37. lpp.
        ISBN 9984966151.

 

Lejnieks, Jānis.
    Marta Staņa. Vienkārši, ar vērienu / Jānis Lejnieks. - [Rīga] : Rīgas pilsētas arhitekta birojs ; Neputns, 2013. - 118, [1] lpp. : il., plāni. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā. - Personu rādītājs: 115.-[119]. lpp.
        ISBN 9789984807997.

 

Ose, Agnese.
    Leģendārā Austra / Agnese Ose. - [Rīga] : Investīciju konsultāciju birojs, 2011. - 110, [1] lpp. : fotogr., faks.
        ISBN 9789984492469.

 

Pilsētai un pasaulei ... : To the city and the world = Für die Stadt und für die Welt / Hermaņa Brauna fonds ; projekta aut. Inna Davidova ; bukleta teksta aut. Olga Pētersone. - Rīga : Hermaņa Brauna fonds, [2001]. - 49 lpp.

 

Slokenberga, Anita.
    Vecums : liktenis, izaicinājums, dāvana / Anita Slokenberga, Daina Zepa ; Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fonds. - Rīga : Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Atbalsta fonds, 2013. - 96 lpp.

 

Stots, Džons.
    Kristus krusts / Džons Stots ; no angļu valodas tulkojis Egons Mudulis. - Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2010. - 370, [14] lpp. - Bibliogrāfija: 359.-370. lpp. - Oriģ. nos.: Cross of Christ.
        ISBN 9789984753614.

 

Svārsti, rāmīši un magnēti : vienkārši, biolokācijas instrumenti informācijas iegūšanai, diagnostikai un dziedniecībai / sastādījis Kārlis Riekstiņš ; mākslinieks Uldis Baltutis. - Rīga : Avots, 2013. - 165, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984859651.

 

Šlāpins, Ilmārs.
    Jauno latviešu valoda / Ilmārs Šlāpins. - Rīga : Ascendum, 2013. - 175 lpp. - (Satori bibliotēka).
        ISBN 9789934843518.

 

Vide un mūsu sabiedrība / projekta vad. Susan Shapiro ; red. Jim McLain u. c. ; tulk. Biruta Uzija. - [Rīga] : Sorosa fonds - Latvija, 1996. - 246 lpp. : il.
        ISBN 9984561038.

 

Vilčuka, Irēna.

    Francisks Varslavāns / teksta aut. un sastād. Irēna Vilčuka. - Rēzekne : Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība ; Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, 2013. - 301 lpp. : il.
        ISBN 9789984498836.

 

Zālītis, Pēteris.

    Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne / Pēteris Zālītis, Jurģis Jansons ; il. Romāns Vitkovskis ; fotogr. Andris Eglītis, Agnis Šmits, Pēteris Zālītis. - Daugavpils : Saule, 2013. - 167 lpp. : il., sh., tab. - Bibliogrāfija: 165.-167. lpp. - Kopsavilkums un pielikums arī angļu valodā.
        Saturs: Meža klasifikācija un tipoloģija. Priekšstats par dabas sistēmām un to grupēšanu. Meža tipoloģija. Meža tipu aizsardzība un izpete.
        ISBN 9789984146041.

 

Ларин, Сергей.
    Панцирь для черепахи : беседа о жизни певца и голоса / С. Ларин, О. Петерсон. - Рига : Фонд Германа Брауна, 2008. - 189 с. : ил. - Указатель спектаклей и концертов: 173-179. . - Дискография: 180-181. - 7-9.
        ISBN 9789984395128.

 

Bērne, Lorna.
    Kāpnes uz debesīm : mūsdienu īru mistiķes dzīvesstāsts / Lorna Bērne ; no angļu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 285, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Stairways to heaven.
        ISBN 9789934036200.

 

Deja, Silvija.
    Ievijos tevi : romāns / Silvija Deja ; tulk. Anna Zābere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 399, [1] lpp. - (Krustuguns). - Oriģ. nos.: Entwined With You. - Romāna "Atkailinos tevī" turpinājums.
        ISBN 9789934041297.

 

Feiknere, Iveta.
    Zelta stīga / Iveta Feiknere ; māksl. Ditta Zagorska. - [B. v.] : Iveta Feiknere, [2011]. - 135 lpp. : il. - Titlp. māksl. Ditta Zagorska uzrādīta kā aut.
        ISBN 9789984493008.

 

Gekišs, Nauris.
    Fēniksa dziesma / Nauris Gekišs. - [B. v.] : Drukātava, [2013]. - 223 lpp.
        ISBN 9789984498973.

 

Gekišs, Nauris.
    Lai kā saule ir tavs mūžs / Nauris Gekišs. Dzīve, kurā es... / Ainārs Meškovskis. - [B. v.] : Drukātava, [2013]. - 236 lpp.
        ISBN 9789984499826.

 

Haņins, Semjons.
    Peldus : [dzeja] / Semjons Haņins ; atdzejotāji: Pēteris Draguns, Aivars Eipurs, Jānis Elsbergs, Liāna Langa, Marts Pujāts, Jānis Rokpelnis, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls ; redaktors Jānis Rokpelnis ; mākslinieki: Evelīna Deičmane, Kaspars Groševs, Marina Gofenšefera, Maija Kurševa, Lita Liepa, Līva Rutmane, Oļa Vasiļjeva, Reinis Virtmanis. - [Rīga] : Orbīta, 2013. - 77 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Вплавь.
        ISBN 9789934836145.

 

Jansons, J.(Juris).
    Jansonu nerrīgie stāsti / A II Pozitīvs ; foto: J. Jansons, M. Jansons. - Mārupe : Drukātava, 2013. - 249, [2] lpp. : il., ģīm. ; 21 cm.
        ISBN 9789984853949.

 

Linka, Šarlote.
    Savvaļas lupīnas : romāns - triloģija / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 444, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Wilde Lupinen. - "Triloģijas otrā grāmata"- uz vāka.
        2. grāmata.
        ISBN 9789934041563.

 

Lorenca, Inī.
    Ceļojošā priekameita / Inī Lorenca ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 493, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.Wanderhure.
        ISBN 9789934039997.

 

Manfelde, Andra.
    Ceļojums uz mēnesi : dokumentālā proza un dzeja / Andra Manfelde. - Rīga : Literatūras kombains, 2011. - 94, [2] lpp. : il.
        ISBN 9789934826405.

 

Manfelde, Andra.
    Ziemeļu tirgus : dzeja : 2010-2013 / Andra Manfelde. - [Tukums] : Literatūras kombains, 2013. - 76, [2] lpp. ; 18 cm.
        ISBN 9789934826436.

 

Mauriņš, Osvalds.
    Pīlādžogu elēģija : romāns / Osvalds Mauriņš. - [B. v.] : Vītola izdevniecība, [2012]. - 64 lpp.
        ISBN 9789984835570.

 

Meisons, Ričards.
    Baudas meklētāja stāsts / Ričards Meisons ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 283, [1] lpp. - Oriģ. nos.: History of a pleasure seeker.
        ISBN 9789934037979.

 

Milošs, Česlavs.
    Tie gaiteņi : dzejas izlase / Česlavs Milošs ; no poļu val. tulk. D. Dreika. - Jūrmala : Apgāds Daugava, [2013]. - 127 lpp. : il.
        ISBN 9789984410715.

 

Ostups, Artis.
    Fotogrāfija un šķēres : 2010-2013 : [dzeja] / Artis Ostups. - Rīga : Mansards, 2013. - 44, [1] lpp.
        ISBN 9789934120152.

 

Rābe, Marks.
    Grieziens : [psiholoģisks trilleris] / Marks Rābe ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 379, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Schnitt.
        ISBN 9789934040696.

 

Segliņš, Uģis.
    Sejas panti : dzejoļi / Uģis Segliņš. - Rīga : Iespēju grāmata, 2013. - 95 lpp.
        ISBN 9789984875392.

 

Tora, Inese.
    Novēli man labu laiku... : dzeja / Inese Tora ; sastādījusi Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2013]. - 208 lpp.
        ISBN 9789984835693.

 

Vietnieks, Vilnis.
    Mūžīgā vērtība / Vilnis Vietnieks. - Rīga : Vilnis Vietnieks, 2013. - 61 lpp. : il.
        ISBN 9789984499413.

 

Virza, Edvarts.
    Raksti / Edvarts Virza ; sastādītāja Anda Kubuliņa. - Rīga : Zinātne, 2013. - 959 lpp. : il., portr.
        5. sējums. Edvarta Virzas tulkotā franču dzeja.
        ISBN 9789984879512.

 

Берсенева, Анна.
    Опыт нелюбви / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 378, [1] с. : ил. - (Романы Анны Берсеневой).
        ISBN 9785699590209.

 

Брикер, Мария.
    Коллекционер закрытых книг : роман / Мария Брикер. - Москва : Эксмо, 2011. - 314, [1] с. : ил. - (Детективные тайны Марии Брикер).
        ISBN 9785699524419.

 

Вин, Александр.
    Сломанные куклы : роман / Александр Вин. - Минск : Букмастер, 2014. - 314 с. - (Современный остросюжетный роман).
        ISBN 9789855495537.

 

Знаменская, Алина.
    Голубка : роман / Алина Знаменская. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2012. - 317, [1] с. - (Книга судьбы пишет свой сюжет).
        ISBN 9785170569786. . - ISBN 9785271387159. . - ISBN 9785226014918.

 

Казанцев, Кирилл.
    Отмщенный / Кирилл Казанцев. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 318 с. - (Казанцев. Любовь в законе).
        ISBN 9785699686667.

 

Константинов, Андрей Дмитриевич.
    Решальщики / Андрей Константинов. - Москва : АСТ, 2014. - 377 с. - (Мастера криминальной прозы).
        Книга 3. Движуха.
        ISBN 9785170812981.

 

Лесина, Екатерина.
    Музыкальная шкатулка Анны Монс : роман / Екатерина Лесина. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 347 с. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785699677290.

 

Малышева, Анна Витальевна.
    Алтарь Тристана : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2014. - 318 с. - (Остросюжетная проза Анны Малышевой).
        ISBN 9785170822959.

 

Метлицкая, Мария.
    Дорога на две улицы / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 347 с. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой).
        ISBN 9785699685790.

 

Перри, Энн.
    Находка на Калландер-сквер / Энн Перри ; пер. с англ. Я. Эпельбойма. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 350 с. - (Любимый детектив Английской королевы). - Ориг. назв.: Callander Square.
        ISBN 9785699630356.

 

Радзинский, Эдвард Станиславович.
    Князь. Записки стукача : роман / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ, 2014. - 623 с. - (Рукописи не горят...). (Времена).
        ISBN 9785170821938.

 

Содерберг, Александр.
    Ее андалузский друг : роман / Александр Содерберг ; пер. со швед. Ю. Колесовой. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 480 с. - (Misterium). - Ориг .назв.: Den Andalusiska Vannen.
        ISBN 9785699670635.

 

Хансен, Эва.
    Цвет боли: Красный / Эва Хансен. - Москва : ЭКСМО ; Яуза, 2013. - 540, [2] с. - (Шведский БДСМ-детектив).
        ISBN 9785699632138.

 

Хьюсон, Дэвид.
    Убийство. Кто убил Нанну Бирк-Ларсен? : роман : основано на оригинальном сценарии Сёрен Свайструп / Дэвид Хьюсон ; пер. с англ. Елены Копосовой. - Санкт - Петербург : АЗБУКА, 2013. - 800 с. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: Forbrydelsen (The Killing).
        ISBN 9785389053045.

 

Янси, Рик.
    5-я волна : роман / Рик Янси ; пер. с англ. И. Русаковой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2013. - 476, [2] с. - (5-я волна). - Oriģ. nos.: The 5th Wave.
        ISBN 9785389058354.