Amo, Selīna del.

    Skolots suns : vingrinājumi, rotaļas un triki : 139 krāsainas fotogrāfijas, 39 zīmējumi / Selīna del Amo ; no vācu val. tulk. Līvija Vulfa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 189, [1] lpp., 127 lpp. (dal. pag.) : krās. il., zīm. - Rād.: 127. lpp. - Oriģ. nos.: Spiel- und Spaßschule für Hunde.

        Saturā: Suņu apmācība : pavēles, vingrinājumi un rotaļas ; Triku mācīšana suņiem.

        ISBN 9789934014154.

 

Biršs, Juris.

    Biznesa astroloģija / Juris Biršs ; atb. redaktore Ilze Fogele ; lit. redaktore Brigita Šoriņa. - Riga : J.L.V., 2015. - 214,[1] lpp.

        ISBN 9789934118593.

 

Blaua, Līga.

    Uldis Dumpis. Zemgalietis / Līga Blaua ; māksliniece Madara Kalniņa. - Rīga : Žurnāls Santa, 2015. - 319 lpp.

        ISBN 9789984960470.

 

Džeja, Ronija.

    Lai bērni būtu laimīgi : praktiska, pozitīva un iedvesmojoša grāmata par bērnu audzināšanu / Ronija Džeja ; no angļu val. tulk. Dagnija Marianna Mūrniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 143, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The 10 Most Important Things You Can Do for Your Children.

        Saturs: Radiet bērnos drošības sajūtu ; Ļaujiet bērniem ticēt brīnumam ; Parādiet, kā atšķirt labu no ļauna ; Iemāciet bērniem domāt ; Ļaujiet bērniem jūs vadīt ; Aizmirstiet "īpašo laiku" ; Nepazaudējiet aiz kokiem mežu ; Runājiet ar bērniem par naudas vērtību ; Parādiet, ka arī brokoļus var ēst ar prieku ; Nostipriniet emocionālo saikni.

        ISBN 9789934010439.

 

Fenglers, Jērgs.

    25 soļi līdz harmonijai : nē, izdegšanai! / Jērgs Fenglers ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, [2015]. - 134, [2] lpp. : tab. - (Praktiski padomi). - Oriģ. nos.: Das kleine Buch gegen Burnout.

        ISBN 9789934116902.

 

Folka, Signe.

    29 idejas sirsnīgām dāvanām / Signe Folka [teksts, fotoattēli] ; māksliniece Ilze Ramane ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārais redaktors Kaspars Poikāns. - Rīga : Lauku Avīze, [2015]. - 87 lpp. : il. ; 22 cm.

        ISBN 9789934151217.

 

Franks, Pjērs.

    Laimīgas mīlestības formula / Pjērs Franks ; no vācu val. tulkojusi Irīda Miska ; Ivara Vimbas grafiskais noformējums ; atb. redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, 2015. - 215 lpp. - Oriģ. nos.: Gluckregeln fur die Liebe.

        ISBN 9789934118531.

 

Kā būt parīzietei vienmēr un visur : mīlestība, stils un slikti ieradumi / Anne Beresta u.c. ; no franču valodas tulkojusi Marta Aiše. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 271 lpp. : il. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: How to be Parisian wherever you are.

        ISBN 9789934054082.

 

Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / idejas autors Andrejs Ēķis ; sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; autoru kolektīvs: Aivars Berķis, Ilona Bērziņa, Līga Blaua, Reinis Ošenieks, Andris Ozoliņš, Pāvils Raudonis, Andžils Remess, Anete Šelvaha, Juris Visockis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; priekšvārdu sarakstīja Raimonds Vējonis. - Rīga : Jumava, 2015. - 179, [2] lpp., [10] lp. iel. : il., portr. ; 21 cm.

        5. grāmata.

        Saturs: Bīskapa Meinarda laiks / Ilona Bērziņa ; Leģenda par Aklo Valentīnu / Pāvils Raudonis ; Priekules Ikara lidojums / Ilona Bērziņa ; Kalnā kāpējs / Ilona Bērziņa ; Leģenda par Latvijas himnu / Pāvils Raudonis ; Fredijs Kings un Murka / Andris Ozoliņš ; No zemūdeņu diviziona šūpuļa līdz kapam / Andžils Remess ; Tautas mīlētais Dumpis / Līga Blaua ; Uļa / Juris Visockis ; Kristapa Porziņģa stāsts / Reinis Ošenieks ; Latvijas uzņēmēji: Krāčainā upē un mainīgā pasaulē / Aivars Berķis ; Piena upē cilvēks var iekāpt tikai vienreiz! / Anete Šelvaha ; Dzimis, lai ēdinātu latviešu tautu ; Leģenda par Gunāru Ķirsonu / Anete Šelvaha.

        ISBN 9789934118487. . - ISBN 9789934118470.

 

Кругляк, Лев Григорьевич.

    Алкоголизм радость или тяжелая болезнь : профессиональный взгляд на проблему, достоверная статистика и анализ причин, самые эффективные методы лечения и реабилитации / Лев Кругляк. - Санкт-Петербург : Весь, 2014. - 260 с. : табл.

        ISBN 9785957327509.

 

Кругляк, Лев Григорьевич.

    Свобода от зависимости : что семья должна знать о наркотиках, компьютерных и азартных играх / Лев Кругляк. - Санкт-Петербург : Весь, 2014. - 443, [1] с.

        ISBN 9785957327493.

 

Мясников, Александр(Александр Леонидович).

    "Ржавчина": что делать, чтобы сердце не болело / Александр Мясников ; предисл. и послесл. автора. - Москва : Эксмо, 2015. - 223 с. : табл. - Предметный указатель: с. [220]-221.

        ISBN 9785699767342.

 

Норбеков, Мирзакарим(Мирзакарим Санакулович).

    Психология дурака / Мирзакарим Норбеков. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с. - (Бестселлеры психологии).

        ISBN 9785170890026.

 

Bahs, Ričards.

    Kaija vārdā Džonatans Livingstons / Ričards Bahs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 61, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Jonathan Livingston seagull.

        ISBN 9789984365053.

 

Beigbeders, Frederiks.

    Ūna un Selindžers : [romāns] / Frederiks Beigbeders ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 304 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 302.-304. lpp. - Oriģ. nos.: Oona & Salinger.

        ISBN 9789934055881.

 

Eglīte, Biruta.

    Zvēri un cilvēki / Biruta Eglīte ; redaktore Aija Spridzāne ; mākslinieks Eduards Groševs ; izmantoti Velgas Vītolas, Andra Eglīša fotoattēli un Ērika Oša karikatūra. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 399 lpp., [64] lpp. ielīmes : il., portr. ; 23 cm.

        ISBN 9789934053993.

 

Gortners, K. V.

    Lukrēcija Bordža. Vatikāna princese / K. V. Gortners ; no angl. val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2016. - 476 lpp.

        ISBN 9789984358123.

 

Liksoma, Roza.

    Sestā kupeja / Roza Liksoma ; tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 139, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Hytti Nro 6.

        ISBN 9789934054396.

 

Mārtuža, Eva.

    Nepiesavināma : dzeja / Eva Mārtuža ; redaktore Agita Draguna ; māksliniece Amanda Paupe-Balode. - Rīga : IDE Rozītes, 2015. - 126, [1] lpp. : il., portr. ; 21 cm. - Bibliogrāfija uz vāka atloka.

        ISBN 9789934854408.

 

Mīks, Džeimss.

    Sirds ielauzās : romāns / Džeimss Mīks ; no angļu valodas tulkojuši Mārtiņš Pomahs, Aija Uzulēna ; redaktore Dace Sparāne. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 429, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The heart broke in.

        ISBN 9789934546068.

 

Osvalds, Džeimss.

    Dabiskā nāvē : [detektīvromāns] / Džeimss Osvalds ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 395, [2] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Natural causes. - "Izmeklē inspektors Maklīns" - Uz vāka.

        ISBN 9789934053757.

 

Ozols, Otto.

    Neērtās patiesības : vēstules XXI gs. latvietim / Otto Ozols ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; sastādītāja, redaktore un priekšvārda autore Eva Mārtuža ; foto: Rojs Maizītis. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 287 lpp. : portr. ; 21 cm.

        ISBN 9789934151231.

 

Piebalgs, Ikars.

    Melu sindikāts : kur aiznesīs Latvijas vējš? / Ikars Piebalgs ; redaktors Pēteris Jankavs. - [Rīga] : Atēna, 2015. - 427, [1] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934853654.

 

Ražē, Paulīne.

    O stāsts : laime verdzībā / Paulīne Ražē ; Žana Polana priekšvārds ; no franču valodas tulkojusi Ilze Ķestere ; literārā redaktore Sarmīte Medne. - [Rīga] : J.L.V., 2015. - 213, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Histoire d'O.

        ISBN 9789934117541.

 

Spāre, Vladis.

    Tu nevari dabūt visu, ko gribi : [romāns] / Vladis Spāre ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 398, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934054556.

 

Stepnova, Marina.

    Bezdievju iela / Marina Stepnova ; no krievu valodas tulkojusi Maija Stūrniece. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 237, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Безбожный переулок.

        ISBN 9789984235660.

 

Setrena, Pamela Redmonda.

    Jaunāka : [romāns] / Pamela Redmonda Setrena ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2015. - 377, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Younger.

        ISBN 9789984358116.

 

Svonsons, Pīters.

    Meitene ar pulksteni sirds vietā : [romāns] / Pīters Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2015. - 379 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The girl with a clock for a heart.

        ISBN 9789984358109.

 

Zālīte, Māra.

    Dziesmu rakstā / Māra Zālīte ; redaktore Ingmāra Balode. - Rīga : Mansards, 2015. - 204, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934121210.

 

Zīle, Monika.

    Sapnis par Heidelbergu / Monika Zīle. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 238, [1 ] lpp.

        ISBN 9789934151194.

 

Žolude, Inga.

    Stāsti : krājums / Inga Žolude ; redaktors Arvis Kolmanis ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; vāku noformējumā izmantots Pauļa Liepas darbs "Trash Talk". - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 242, [5] lpp. ; 22 cm. - I. Žoludes garstāsti ir tapuši no vērošanas - visbiežāk sevis vērošanas, dabas, cilvēku vērošanas - un no ieklausīšanās - visbiežāk klusumā, sevī, vārdos. Tēli šajos stāstos runā, taču bieži vien vārdi ir ietilpīgāki, pirms tie izteikti. Šos stāstus mēs nesam sevī un par tiem neviens, iespējams, nenojauš.

        Saturs: I. Ceļš. Mati. Ķērpji. II. Putekļi. Enerģija. Pārgājiens. III. Nams.

        ISBN 9789934546075.

 

Булатова, Татьяна.

    Не девушка, а крем-брюле : [роман] / Татьяна Булатова. - Москва : Э, 2015. - 347 с. - (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой).

        ISBN 9785699838073.

 

Вильмонт, Екатерина(Екатерина Николаевна). 
    Фиг ли нам, красивым дамам! / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. - (Романы Екатерины Вильмонт).
        ISBN 9785170891870. . - ISBN 9785170891887.

 

Кинселла, Софи.

    В поисках Одри : [роман] / Софи Кинселла ; пер. с англ. Ю. Федоровой. - Москва : Э, 2016. - 297, [1] с. - (Шопоголик). - Ориг. назв.: Finding Audrey.

        ISBN 9785699845088.

 

Ли, Харпер.

    Пойди поставь сторожа : [роман] / Харпер Ли ; пер. с англ. А. С. Богдановского. - Москва : АСТ, 2015. - 319 с. - (XX век — The Best).

        На обл.: Продолжение культурной книги XX века "Убить пересмешника".

        ISBN 9785170929665.

 

Михайлова, Евгения.

    Город сожженных кораблей : [роман] / Евгения Михайлова. - Москва : Э, 2015. - 313, [2] с. - (Детектив-событие). - 16+.

        ISBN 9785699836635.

 

Спаркс, Николас.

    Свадьба / Николас Спаркс ; пер. сангл. В. С. Сергеевой. - Москва : АСТ, 2015. - 252, [3] c. - (Романтика любви).

        ISBN 9785170849482.

 

Стил, Даниэла.

    Вояж : [роман] / Даниэла Стил ; пер. с англ. А. Ю. Кабалкина. - Москва : Э, 2015. - 315, [1] с. - (Великолепная Даниэла Стил). - Ориг. назв.: Journey.

        ISBN 9785699843589.

 

Стил, Даниэла.

    Как две капли воды : [роман] / Даниэла Стил ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2015. - 382, [1] с. - (Даниэла).

        ISBN 9785170935581.

 

Трауб, Маша.

    Наша девочка : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Э, 2015. - 314, [1] с. - (Проза Маши Трауб).

        ISBN 9785699845446.

 

Уэльбек, Мишель.

    Покорность : роман / Мишель Уэльбек ; пер. с фр. Марии Зониной. - Москва : АСТ ; Corpus, 2016. - 344, [1] с. - Ориг. назв.: Soumission.

        ISBN 9785170897650.

 

Эко, Умберто.

    Имя розы : роман / Умберто Эко; пер. с ит. Е. А. Костюкович. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2014. - 670, [1] с. - Ориг. назв.: Il nome della rosa.

        ISBN 9785170826940.

 

Яхина, Гузель(Гузель Шамилевна).

    Зулейха открывает глаза : [роман] / Гузель Яхина ; предисл. Людмилы Улицкой. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2015. - 508, [1] с. - (Проза: женский род).

        ISBN 9785170904365.