Jaunzems, Pēteris. 
    Piemares īstenieki : poētisks vēstījums fotogrāfijās par Kuršu krasta zvejniekiem, zivju krājumu vairotājiem un audzētājiem / Pētera Jaunzema fotogrāfijas un priekšvārds ; Ērika Kūļa epifānijas ; izdevuma redaktors Varis Sants. - [Latvija] : Zivs acs, [2014]. - 296 lpp. : il., portr. - Grāmata ir veltījums mīļajai Dievzemītei, Liepājai un Kuršu krasta nepakļāvīgajiem zvejniekiem. Fotogrāfijas stāsta par Dienvidkurzemes piekrastes zvejniekiem, viņu skaudro un reizē neparasto darbu, par ierašām un tradīcijām, par bezbēdīgajām izdarībām un vaļībām svētku reizēs. Tās ir mazas ainiņas iz Kuršu krasta zvejnieku, kā arī zivju krājumu vairotāju un audzētāju dzīves.
        ISBN 9789934145377.

 

Kalniņa, Māra. 
    Senie dzintara ceļi : no Rīgas līdz Bizantijai / Māra Kalniņa ; tulkotāja Elita Saliņa. - Rīga : Pētergailis, [2013]. - 399 lpp. : il., kartes ; 25 cm + 1 CD (12 cm) vāka 3. lpp. kabatā. - Bibliogrāfija: [387.]-391. lpp. un zemsvītras piezīmes.
        ISBN 9789984333601.

 

Kurpatovs, Andrejs. 
    Laimīgs pēc paša vēlēšanās : pirmā ceļa daļa + bonusā papildus 30 padomi / Andrejs Kurpatovs ; no krievu val. tulk. Linda Kalniņa. - Rīga : Vieda, 2016. - 294, [1] lpp. : tab. - Oriģ. nos.: Счастлив по собственному желанию.
        ISBN 9789984782911.

 

Lārmanis, Nauris. 
    Velosipēdists satiksmē / teksts: Nauris Lārmanis, Viesturs Silenieks. - Rīga : Rīgas Domes Satiksmes departaments, 2013. - 48 lpp. : il. ; 21 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789934838507.

 

Latvijas Avīzes mednieka gadagrāmata 2016 / sastādīja un priekšvārdu sarakstīja Aldis Sāvičs ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 203, [4] lpp. : il., portr., tab. ; 20 cm.
        Autori: Maija Ārente, Haralds Barviks, Māris Bondars, Linda Dombrovska, Viesturs Valdis Dreimanis, Alfons Grīnfelds, Unda Ģēģere, Raimo Jansons, Ina Kļavinska, Linards Sisenis, Andris Stīpnieks, Oskars Treilihs, Imants Zembergs.
        ISBN 9789934150982.

 

Mesiāniskie raksti = Kethubim Bēt : ar oriģinālajiem ebreju/grieķu personu un ģeogrāfisko vietu vārdiem : tulkoti no pirmajiem m.ē.3.gs. Mesianiskajiem manuskriptiem (Jaunā Derība ar oriģinālajiem Kunga vārdiem, personu vārdiem un vietvārdiem : studijas) / tulk. Miervaldis Zeltiņš. - Rembate : Viņa Vārds Manī, 2015. - 578 lpp.
        ISBN 9789984857855.

 

Notboma, Elena. 
    Desmit lietas, kas jāzina par bērniem ar autismu / Elena Notboma ; red. Skaidrīte Rudziša ; tulk. Santa Graudiņa. - Rīga : Pētergailis, [2008]. - 143 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Every Child With Autism Wishes You Knew.
        ISBN 9789984332406.

 

Osho. 
    Dzīve, mīla, smiekli / Osho ; tulkojusi Arita Piķe ; māksliniece Etija Gorbante ; redaktore Aija Rožlapa. - Rīga : Sētava, 2015. - 236 lpp. - Oriģ. nos.: Life, Love, Laughter.
        ISBN 9789934502217.

 

Prisjolkova, Inese. 
    Septiņas saules / Inese Prisjolkova ; redaktore Santa Arāja ; makets Edgars Švanks. - Jūrmala : Inese Prisjolkova, [2015]. - 335 lpp.
        ISBN 9789934852510.

 

Radot iespējas attīstībai : diasporas bērnu un jauniešu izglītība / zinātniskās redaktores: Aija Lulle un Evija Kļave ; zinātniskie recenzenti: Zaiga Krišjāne, Andris Straumanis un Ieva Zaķe ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centrs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 326 lpp. : graf., kart., tab. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Raksti latviešu valodā, ievadvārdi un kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934180873.

 

Rietuma, Dita. 
    500 visu laiku filmu filmas / Dita Rietuma, Normunds Naumanis ; sastādītāja un redaktore Dita Rietuma ; literārā redaktore Kristīne Stripkāne ; Daces Eglītes, Sarmītes Māliņas dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 614, [1] lpp. : fotogr., portr. ; 24 cm. - Filmu rādītājs: 610.-[615.] lpp.
        ISBN 9789934546044.

 

Rokasgrāmata bioloģijā / Valdis Ģirts Balodis, Guntis Brūmelis, Andris Čeirāns, Kamita Eglīte, Uldis Kalnenieks, Uldis Kondratovičs, Astrīda Krūmiņa, Maruta Kusiņa, Māris Lazdiņš, Anna Mežaka, Vizma Nikolajeva, Līga Ozoliņa Molla, Alfons Piterāns, Ilze Priedniece, Īzaks Rašals, Nils Rostoks, Tūrs Selga, Voldemārs Spuņģis, Māra Vikmane, Edgars Vimba, Tatjana Zorenko, Anna Žeiviniece ; redaktores: Maruta Kusiņa, Agnese Biteniece ; Eduarda Groševa vāka noformējums un dizains ; Kārļa Kalviška, Aivara Rušmaņa zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 432 lpp. : diagr., il., tab. ; 25 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 412.-427. lpp. un personu rādītājs: 428. lpp.
        ISBN 9789934015953.

 

Rubenis, Andris. 
    Antīkā pasaule un agrā kristietība : materiāli Rietumeiropas ētikas vēsturei : antoloģija : mācību līdzeklis / Andris Rubenis ; mākslinieki: Rauls Liepiņš, Kaspars Podskočijs. - Rīga : Autorizdevums, 2015. - 200 lpp. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934145407.

 

Siņeļņikovs, Valērijs. 
    Senču mantojums : dzimtas spēka iegūšana / Valērijs Siņeļņikovs, Valērijs un Larisa Dokučajevi ; no krievu valodas tulkojusi redaktore Marita Freija. - Rīga : Sol Vita, [2015]. - 223, [1] lpp. : il., sh., tab. ; 20 cm.
        ISBN 9789984894577.

 

Smaļinskis, Juris. 
    Iepazīsti Rīgu ar divriteni : 15 maršruti : veloceļvedis / teksts un foto Juris Smaļinskis. - 2. atkārtotais izdevums. - Rīga : Rīgas domes Satiksmes departaments, 2014. - 73 lpp. : il., kartes, tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 73. lpp. - Ceļvedī iekļautie velomaršruti ir īsi (2-15 km), tie ved pa salīdzinoši nelielām, Rīgas apkaimēm (mikrorajoniem) un lielākoties ir veicami, braucot pa ietvi, parkiem un skēriem, kā arī jau esošiem gājēju vai veloceļiem. Ceļvedis ir veidots kā praktisks izdevums un izziņas avots, kas jāņem līdzi ceļojuma laikā. Tas adresēts cilvēkiem, kuriem interesē Rīgas pilsētvide, tās vēsture un ar to saistītie objekti, māksla un pieminekļi.
        ISBN 9789984495033.

 

Латвия. Шаг за шагом : [комиксы] / māksl. Mikus Duncis, Eric Olive. - [Rīga] : Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2015. - 24 с. : ил.

 

Национальные символы Латвии / Институт Латвии. - Рига : Институт Латвии, 2008. - 10 с. : ил.
        ISBN 9789984736433.

 

Эпплбаум, Энн. 
    ГУЛАГ / Энн Эпплбаум ; пер. с англ. Леонида Мотылева. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2015. - 683 с. : ил.
        ISBN 9785170852291.

 

Abdullajevs, Čingizs. 
    Zilie eņģeļi : [detektīvromāns] / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Medne ; redaktore Irisa Sakse. - [Rīga] : Juvetas, 2015. - 334, [2] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789934856303.

 

Bulgakovs, Mihails. 
    Suņa sirds ; Liktenīgās olas / Mihails Bulgakovs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 236, [3] lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Собачье сердце ; Роковые яйца.
        ISBN 9789934118661.

 

Celms, Valdis. 
    Tev būs lidot / Rūdolfs Celms. - [Rīga] : Rīgas Nami, 2012. - 174, [1] lpp.
        ISBN 9789934829512.

 

Danskovīte. 
    Ontans i Anne : komedejas / Danskovīte ; ilustrācijas autore: Gaļina Gruziņa. - Baltinava : Anita Ločmele, 2015. - 398 lpp. : il. ; 23 cm.
        ISBN 9789934146343.

 

Heiere, Džordžeta. 
    Venēcijas mīla : romāns / Džordžeta Heiere ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2016. - 429 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: Venetia.
        ISBN 9789984358154.

 

Horna, Māra. 
    Liktenīgais salidojums / Māra Horna ; redaktore Eva Mārtuža ; Agra Liepiņa zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 237, [2] lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 11(197). - Bibliogrāfija: [239.] lpp.
        ISBN 9789934151125.

 

Janpaule, Justīne. 
    Tālsaruna : [dzeja] / Justīne Janpaule ; māksliniece Zane Ernštreite. - Rīga : Mansards, 2015. - 52, [1] lpp. ; 21 cm. - J. Janpaule ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Kultūras akadēmijā starpkultūru sakaru programmā. Kopš 2008. gada lasītājiem spilgti atklājusies vairākās dzejas publikācijās "KDi", "Karogā", "Latvju Tekstos" un portālā www.satori.lv. Piedalījusies žurnāla "Punctum" izveidē, raksta literatūras kritiku un tulko. Pašlaik dzīvo un strādā Parīzē. Šī ir J. Janpaules pirmā grāmata.
        ISBN 9789934121012.

 

Kerols, Luiss. 
    Alise breinumu zemē / Luiss Kerols ; tulkuotuoja Evika Muizniece ; redaktore un priekšvārda autore Ilga Šuplinska ; plakatu autoris: Ilze Kukule, Diāna Poševa, Airita Vīksna, Ilze Pundure, Diāna Opincāne, Jūlija Gamuļčika ; vuoka autore Zelma Kačkāne. - Rēzekne : Rēzeknis Augstškola, 2015. - 149 lpp. : il. ; 21 cm. - (Pasauļs kārmanā). - XI. - Oriģ. nos.: Alice's adventures in Wonderland.
        ISBN 9789984441764.

 

Liepiņa, Ilga. 
    Mana draudzene ēna / Ilga Liepiņa ; Ināra Helmūta zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 205, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 10 (196).
        ISBN 9789934151026.

 

Puče, Armands. 
    Jūs nekad viņu nenogalināsiet : [romāns] / Armands Puče ; literārā redaktore Antra Rēķe ; mākslinieks Edgars Švanks. - [Rīga] : [Mediju nams], 2015. - 462, [1] lpp.
        ISBN 9789984756110.

 

Rušmane, Andra. 
    Aleksandrs : dzīves grāmatzīme / Andra Rušmane ; redaktore Eva Mārtuža ; Amandas Balodes-Paupes zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 219, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 12 (198).
        ISBN 9789934151132.

 

Skalbe, Kārlis. 
    Mūža raksti / Kārlis Skalbe ; Ilgoņa Bērsona sastādījums, ievads, biogrāfija un komentāri ; redaktors Jānis Čākurs. - Rīga : Mansards, 2015. - 364, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 359.-[360.] lpp. - K. Skalbes (1879-1945) rakstu 7. sējumā ievietoti 45 K. Skalbes dzejoļi, 8 pasakas, 109 raksti, 14 deputāta runas, 7 vēstules Lizetei Skalbei, Lilijai Pārupei, Antonam Austriņam un Jānim Zālītim. 7. sējums aptver divus gadus - 1920. un 1921. gadu.
        7. sējums.
        ISBN 9789934121180.

 

Šlepiks, Alvids. 
    Mans vārds ir Marīte : [romāns] / Alvids Šlepiks ; no lietuviešu valodas tulkojusi Daina Avotiņa. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 204 lpp. : il., portr. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 9(195). - Oriģ. nos.: Mano vardas - Marytė.
        ISBN 9789934151064.

 

Treibergs, Toms. 
    Drudzis : [dzejoļu krājums] / Toms Treibergs ; redaktore Ingmāra Balode ; mākslinieks Reinis Pētersons. - Rīga : Mansards, 2015. - 63, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - T. Treibergs ir dzejnieks un publicists, etīžu teātra "Nerten" aktieris un režisors. Viņa prmais dzejoļu krājums "Gaismas apstākļi" 2012. gadā nominēts Latvijas Literatūras gada balvai kategorijā "Spilgtākā debija". Kopā ar Svenu Kuzminu atdzejojis Jeļenas Glazovas dzejoļu krājumu "Transfēri" (2013).
        ISBN 9789934121111.

 

Vārds vārdā : citāti un atziņas / sakārtojusi un ievadu sarakstījusi Inta Saprovska ; māksliniece Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 288 lpp.
        ISBN 9789934038839.

 

Александрова, Наталья (Наталья Николаевна). 
    Сбежавший кот и уйма хлопот : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 315 с. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785170878819. . - ISBN 9785170878802.

 

Антропов, Петр (Петр Иванович). 
    Звенят в душе латгальские мотивы... / Петр Антропов. - Б.м. : Издание автора, 2015. - 127 с.
        ISBN 9789934146183.

 

Бойн, Джон. 
    Мальчик на вершине горы : [роман] / Джон Бойн ; пер. с англ. Марии Спивак. - Москва : Фантом Пресс, 2016. - 332, [3] с. - Ориг. назв.: The Boy at the top of the mountain.
        ISBN 9785864717165.

 

Бушков, Александр Александрович. 
    Король и его королева / Александр Бушков. - Москва : Олма Медиа Групп, 2014. - 304 с. - (Сварог - фантастический боевик). - Девятый роман основного цикла о Свароге.
        ISBN 9785373061995.

 

Варга, Жасмин. 
    Мое сердце и другие черные дыры : [роман] / Жасмин Варга ; пер. с англ. Петра Волцита. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785170915781.

 

Заболотская, Мария. 
    И. о. поместного чародея : [фантастический] роман / Мария Заболотская. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2012. - 439, [1] с. : ил. ; 21 см.
        ISBN 9785992212631.

 

Кеннеди, Дуглас. 
    Искушение Дэвида Армитажа / Дуглас Кеннеди ; пер. с англ. Т. П. Матц. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 446 с. - (Мировой бестселлер). (best). - Ориг. назв.: Temptation.
        ISBN 9785386037468. . - ISBN 9785386037437.

 

Колычев, Владимир Григорьевич. 
    Корысть на пьедестале / Владимир Колычев. - Москва : Э, 2015. - 315, [3] с. - (Любовь зла и коварна).
        ISBN 9785699841172.

 

Коэн, Тьерри. 
    История моего безумия : [роман] / Тьерри Коэн ; пер. с фр. Елены Клоковой. - Москва : Э, 2015. - 313, [2] с. - (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна). - Ориг. назв.: Cohen, Thierry. Je n'étais qu'un fou, 2014.
        ISBN 9785699835287.

 

Кузьмина, Надежда Михайловна. 
    Тимиредис. Запад и Восток / Надежда Кузьмина. - Москва : Э, 2015. - 540, [2] с. ; 21 см. - (Колдовские Миры ; Книга 4).
        ISBN 9785699830800.

 

Март, Михаил. 
    Красавицы для шейха : [роман] / Михаил Март. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2015. - 315, [1] с. - (Мэтр криминального романа).
        ISBN 9785170916955.

 

Мойес, Джоджо. 
    После тебя : [роман] / Джоджо Мойес ; пер. с англ. Ольги Александровой. - Москва : Иностранка, 2015. - 544 с. - (Джоджо Мойес).
        ISBN 9785389103061.

 

Петросян, Мариам. 
    Дом, в котором... / Мариам Петросян. - Москва : Livebook, 2014. - 955, [4] с. ; 22 см.
        ISBN 9785904584696.

 

Плинер, Яков. 
    Размышлизмы / Яков Плинер. - Рига : [Яков Плинер], 2015. - 160 с. : ил. ; 21 cm.
        ISBN 9789934144981.

 

Тилье, Франк. 
    Головоломка : [роман] / Франк Тилье ; пер. с фр. Елены Клоковой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2015. - 350, [1] с. : ил. - (Звезды мирового детектива). - Ориг. назв.: Puzzle. - Книга издана в суперобложке.
        ISBN 9785389084513.

 

Флеминг, Лия. 
    Открытка / Лия Флеминг ; пер. с англ. З. Красневской. - Москва : Э, 2015. - 635, [2] с. - (Amore. Зарубежные романы о любви). - Ориг. назв.: The Postcard.
        ISBN 9785699843633.

 

Ханна, Кристин. 
    Светлячок надежды : [роман] / Кристин Ханна ; пер. с англ. Ю. Гольдберга. - Москва : Иностранка, 2014. - 473, [2] с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Fly away.
        ISBN 9785389065611.

 

Чижовский, Алекс. 
    Гарт. Измененный : роман / Алекс Чижовский. - Москва : Армада ; Альфа-Книга, 2015. - 374, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Фантастический боевик).
        ISBN 9785992219128.