Apvienotā Karaliste Anglija, 2009./2010. mācību gads: izglītības un apmācību sistēmas Eiropā / sagatavoja Katerīna Higinsone (Catherine Higginson) ar Natālijas Kadijas (Natalia Cuddy) atbalstu ; [tulkojumu latviešu valodā nodrošināja Valsts izglītības attīstības aģentūra]. - [Rīga] : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2010. - 56 lpp. : tab.
        ISBN 978-993-482-045-8.

 

Banga, Vita.
    Ārlietu ministrijas nams laiku lokos (1914-2008) : Rīga, K. Valdemāra 3 / Vita Banga, Silvija Križevica, Vita Timermane-Moora. - Rīga : Neputns, 2009. - [32] lpp. : il. (arī krās.). - Bibliogrāfija: [32.] lpp.

 

Bērnu drošība: mājās un ceļā: atpazīt un mērķtiecīgi izvairīties no briesmām / no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, [2011]. - 149, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Kinder-Sicherheitsbuch. - Rād.: 147.-[150.] lpp.
        ISBN 978-9984-389-87-5.

 

Breta, Regīna.
    Dievs acis nemirkšķina : 50 mācības dzīves līkločiem / Regīna Breta ; no angļu valodas tulkojusi Ita Pelīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 288 lpp. - Oriģ. nos.: God never blinks.
        ISBN 978-993-401-996-8.

 

Brummers, Mati.
    Bērnu un jauniešu psihoterapija / Mati Brummers, Henriks Enckells ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte. - Rīga : Jumava, [2011]. - 279, [1] lpp. - Ietver bibliogrāfiju. - Oriģ. nos.: Lasten ja nuorten psykoterapia.
        ISBN 978-9984-388-73-1.

 

Dāboliņa, Ieva Nikoleta.
    Pasaka par Latviju / teksts, zīmējumi Ieva Nikoleta Dāboliņa. - Rīga : Ieva Nikoleta Dāboliņa, 2011. - 16 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-493-83-1.

 

Grišāne, Veronika.
    Kur Ežezers rotājas zils... / Veronika Grišāne. - [Rīga] : Visual studio, 2011. - 275, [2] lpp. : il., karte, faks., tab. - Bibliogr.: [277.] lpp.
        ISBN 978-9984-87301-5.

 

Kalnačs, Benedikts.
    Baltijas postkoloniālā drāma : modernitāte, koloniālisms un postkoloniālisms latviešu, igauņu un lietuviešu dramaturģijā / Benedikts Kalnačs. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 269 lpp. - (Salīdzināmā literatūra. Baltijas literatūra ; 4). - Bibliogrāfija: 233.-245. lpp. un rād.: 247.-252. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.
        ISBN 978-993-482-093-9.

 

Kasse, Etjēns.
    Zemes nākotne : 2013. gads : jaunas ēras sākums / Etjēns Kasse ; no krievu valodas tulkojis Harijs Kalniņš. - Rīga : Avots, 2011. - 162, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Апокалипсис next. 2013, первый год новой эры.
        ISBN 978-9984-85936-1.

 

Kivle, Ineta.
    Filosofija : teorētiska un praktiska mācība / Ineta Kivle. - Rīga : Autorizdevums, 2011. - 263 lpp. - Bibliogr. norādes parindēs.
        ISBN 978-9984-492-92-6.

 

Comenius skolu partnerības rokasgrāmata skolām/ Valsts izglītības attīstības aģentūra. - [Rīga] : Eiropas komisija. Izglītība un kultūra, 2011. - 43 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-88102-7.

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības monitorings: pētījums par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību 2008.gadā un 2009.gada pirmajā pusgadā ; Metodika korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības monitoringam / Transparency International, Delna-sabiedrība par atklātību. - [Rīga] : [Delna-Sabiedrība par atklātību], [2010]. - 78, 22 lpp.

 

Latviešu valodas lietojums profesionālajā izglītībā - situācijas izpēte un ieteikumi/ Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2010. - 51 lpp. : graf., veidlapas. - Bibliogrāfija: 41. lpp.
        ISBN 978-993-481-720-5.

 

Norvēģija, 2009./2010. mācību gads: izglītības un apmācību sistēmas Eiropā / sagatavoja Norvēģijas Izglītības un zinātnes ministrijas Politiskās analīzes, mūžizglītības un starptautisko lietu departamenta Eurydice nodaļa ; [tulkojumu latviešu valodā nodrošināja Valsts izglītības attīstības aģentūra]. - [Rīga] : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2010. - 40 lpp.
        ISBN 978-993-482-048-9.

 

Padziedāsim jautras dziesmas/ sakopojis A. Abelāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 415, [1] lpp. - Grāmata sagatavota pēc 1930. gada izdevuma.
        ISBN 978-993-402-130-5.

 

Podvinska, Ņina.
    Pievienotās vērtības nodoklis : komentāri par PVN likumu un tā piemērošanas noteikumiem / Ņina Podvinska. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2006. - 272 lpp. : il. - (Bilances bibliotēka).
        ISBN 998497894X.

 

Polija, 2009./2010. mācību gads: izglītības un apmācību sistēmas Eiropā / sagatavoja Polijas Eurydice nodaļa ar Referent atbalstu. - [Rīga] : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2010. - 67 lpp.
        ISBN 978-993-482-049-6.

 

Pujāte, Signe.
    Nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšana : rokasgrāmata iesācējiem / Signe Pujāte, Ieva Vītola. - Rīga : UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 2009. - 24 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 20. lpp.
        ISBN 978-9984-96367-9.

 

Sandveiss, Semjuels H.
    Sai Baba : svētais vīrs un psihiatrs / Semjuels H. Sandveiss ; no angļu valodas tulkojusi Gunta Neretniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 365, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Holy man and the psychiatrist.
        ISBN 978-993-401-285-3.

 

Vadībzinātne. Ekonomika: rakstu krājums / Banku augstskola ; redakcijas kolēģija: Ivars Brīvers, Andris Sarnovičs u. c. - Rīga : Biznesa un finanšu pētniecibas centrs, 2011. - 184 lpp. : il., kartes. - Ietver bibliogr. - Raksti latviešu un angļu valodā.
        2. [sējums].
        ISBN 978-9984-7461-1-1.

 

Ziņas par deputātu kandidātiem. 11. Saeimas vēlēšanas. - Rīga : [b. i.], 2011. - 160 lpp.
        vēlēšanas -- deputātipolitiskās partijas -- kandidāti.

 

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.- Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2010. gada decembris. - 144 lpp. : tab., sh.
    ISSN 1407-4095.

 

Economic Development of Latvia: report / Ministry of Econommics of the Republic of Latvia. - Riga : Ministry of Econommics of the Republic of Latvia, December 2010. - 148 p. : il.
    ISSN 1407-4109.

 

Аранович, Борис.
    Комплексное очищение организма на клеточном уровне / Борис Аранович. - Санкт-Петербург : Невский проспект ; Вектор, 2007. - 156 с. - (Мастерская здоровья).
        ISBN 978-5-9684082-4-2.

 

Иофина, Ирина Олеговна.
    Чеснок и лук - природные целители / И. О. Иофина. - Москва : АСТ, 2007. - 63 с. - (Здоровье и жизнь).
        ISBN 978-5-17-036514-2.

 

Культура приграничья: материалы II научно-практической конференции (2009 г.) и круглого стола (2011 г.) / сост. Н. А. Митрофанова ; отв. ред. В. И. Павлова ; Государственный комитет Псковской области по культуре ; Псковская областная универсальная научная библиотека. - Псков : Псковская областная универсальная научная библиотека, 2011. - 96 с.

 

Никольский, Роман.
    Диабет - заболевание или принцип жизни? : методики по выходу / Роман Никольский. - Рига : [b.i.] ; Москва, 2009. - 160 с. - (Кн.7). - (Встречи с Олисом ; Книга 7). - На обложке книги назв.: Надоел диабет? Методики избавления и реабилитации.
        ISBN 978-993-480-733-6.

 

Савина, Анастасия.
    Зебрина - настоящий золотой ус! : грандиозный обман каллисии душистой / Анастасия Савина. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Прайн-Еврознак, 2007. - 63 с. : ил. - (Здоровье и жизнь).
        ISBN 978-5-17-043988-1. - ISBN 978-5-938784-40-6.

 

Семенова, Анастасия Николаевна.
    Лечебные свойства зерна и крупы / Анастасия Семенова, Ольга Шувалова. - Санкт-Петербург : Невский проспект, 1999. - 122 с. ; 20 см. - (Советы Анастасии Семеновой).
        ISBN 5-89542-051-6.

 

 Aivars, Eduards.
    Sakvojāžs : [dzeja] / Eduards Aivars. - Rīga : Neputns, 2011. - 115, [4] lpp. - Uz vāka nos.: Sakvojāžs. Dzejoļi ar gariem virsrakstiem.
        ISBN 978-9984-8078-2-9.

 

Anekdotes, anekdotes, anekdotes...: 1313 / [sast., priekšv. aut. B. Ziedonis]. - Madona : [b. i.], 1993. - 118 lpp.

  1. [grām.].

 

Dreiže, Laura-.
    Laimes monitorings / Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 478, [1] lpp.
        ISBN 978-993-402-048-3.

 

Judina, Dace.
    Tase melnas kafijas / Dace Judina. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 247, [1] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete).
        ISBN 978-993-401-683-7.

 

Kalna, Nora.
    Puteņu eņģelis : dzeja un atdzeja / Nora Kalna. - [Rīga] : [Vara Vīksna], [2011]. - 79 lpp.
        ISBN 978-9984-99598-4.

 

Krekle, Maija.
    Vita brevis. Vēlreiz : romāns / Maija Krekle ; Ievas Jurķeles zīm. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 234 lpp. : il., ģīm., faks. - (Lata romāns ; 10 (148). - Bibliogrāfija: 234. lpp.
        ISBN 978-9984-87813-3.

 

Makeigs, Donalds.

    Reta Batlera ļaudis / Donalds Makeigs ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 529, [4] lpp. - Oriģ. nos.: Rhett Butler's people.

        ISBN 978-993-401-398-0.

 

Skujenieks, Knuts.

    Poga : [viens dzejolis] / Knuts Skujenieks ; koment. Knuts Skujenieks ; tulk angļu val. Ieva Lešinska ; tulk. fr. val.: Astra Skrābane, Katarzyna Skansberg ; vācu val. tulk.: Silvija Brice, Matias Knoll u.c. ; māksl. Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, 2011. - 73, [4] lpp. : il, fotogr. - Teksts paralēli angļu, franču, vācu, spāņu, krievu, lietuviešu, lībiešu, igauņu, somu, zviedru, norvēģu, dāņu, īslandiešu, nēderlandiešu, īru, poļu, čehu, baltkrievu, ukraiņu, slovēņu, bulgāru, maķedoniešu, horvātu, turku, itāļu, grieķu, armēņu, gruzīnu, čuvašu, ēbreju, tatāru, arābu, ķīniešu valodās. - Titullapā nosaukums nav uzrādīts.

        Saturs: Poga ; The Button ; Le bouton ; Der Knopf ; El boton ; Пуговица ; Saga ; Pūmpar ; Nööp ; Nappi ; Knappen ; Talan ; De knopp ; An Cnaipe ; Guzik ; Knoflik ; Гузiк ; Гудзик ; Gumb ; Копчето ; Копче ; Dugme ; Düģme ; Il bottone ; Тoймe ... [u.c.].

        ISBN 978-9984-8078-3-6.

 

Stīvotera, Megija.
    Trīsas / Megija Stīvotera ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 365, [1] lpp. - 7-9. - Oriģ. nos.: Shiver.
        ISBN 978-993-402-087-2.

 

Svīre, Māra.
    Audums kāzu kleitai : romāns / Māra Svīre. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 254 lpp.
        ISBN 978-9984-87812-6.

 

Акунин, Борис.
    Смерть на брудершафт : роман-кино / Борис Акунин ; худож. И. А. Сакуров и др. - Москва : АСТ, 2008. - 362, [19] с. : ил. - (Роман-кино).
        Содерж.: Младенец и черт : фильма первая ; Мука разбитого сердца : фильма вторая.
        ISBN 978-5-17-048661-8. - ISBN 978-5-9713678-8-8.

 

Акунин, Борис.
    Смерть на брудершафт : роман-кино / Борис Акунин ; худож. И. А. Сакуров. - Москва : АСТ, 2008. - 362, [19] с. : ил. - (Роман-кино).
        Содерж.: Летающий слон : фильма третья ; Дети луны : фильма четвертая.
        ISBN 978-5-17-051317-8. - ISBN 978-5-9713820-1-0.

 

Бутов, Михаил Владимирович.
    Свобода : роман / Михаил Бутов. - Москва : Олимп ; Астрель, 2011. - 221, [1] с.
        ISBN 978-5-7390-2251-6. - ISBN 978-5-271-20302-2.

 

Бэрд, Элисон.
    Камень Звезд ; Империя Звезд : [романы] / Элисон Бэрд ; пер. с англ. М. Б. Левина. - Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. - 749 с. : ил. - (Золотая серия фэнтези).The stone of the stars ; The empire of the stars.
        ISBN 978-5-17-045985-8.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Безумная кепка Мономаха : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 380 с. ; 17 см. - (Иронический детектив).
        ISBN 569917379X.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Игра в жмурики : [повести] / Донцова Дарья. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 426, [1] с. - (Иронический детектив).
        ISBN 5-04-006097-1.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Стилист для снежного человека : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 347 с. ; 17 см. - (Иронический детектив).
        ISBN 569917740X.

 

Дюпюи, Мари-Бернадетт.

    Доченька / Мари-Бернадетт Дюпюи ; пер. с фр. Н. Чистюхиной. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2011. - 365 с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Dupuy, Marie- Bernadette. L'Orpheline du Bois des Loups.

        ISBN 978-5-9910154-5-5. - ISBN 978-966-14-1259-9.

 

Борохова, Наталья Евгеньевна.
    Адвокат инкогнито : [роман] / Наталья Борохова. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 347 с. ; 17 см. - (Адвокатский детектив).
        ISBN 978-5-699-39924-6.

 

Кессель, Жозеф.
    Дневная красавица : [роман] / Жозеф Кессель ; пер. с фр. Валерия Никитина. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 219, [1] с. ; 21 см. - (Экранизированная классика). - Ориг. назв.: Belle de jour.
        ISBN 978-5-389-02109-9.

 

Козаев, Азамат Владимирович.
    Ледобой. Круг : роман / Азамат Козаев ; худож. И. Воронин. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2009. - 537 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 978-5-9922030-6-6.

 

Ле Гуин, Урсула.
    Всегда возвращаясь домой : [фантастические произведения] / Урсула Ле Гуин ; пер. с англ. И. Тогоевой. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 702,[1] c. - (Вся Ле гуин) (Легенды фантастики). - Ориг. назв.: Always coming home.
        ISBN 978-5-699-27063-7.

 

Литвинова, Анна Витальевна.
    Золотой песок времени : [роман] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 381 с. ; 17 см. - (Две звезды российского детектива).
        ISBN 978-5-699-44775-6.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Смерть как искусство : [роман в 2-х книгах] / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (Королева детектива).
        Книга 1. Маски.
        ISBN 978-5-699-36298-1.

 

Най, Роберт.
    Миссис Шекспир. Полное собрание сочинений / Роберт Най ; пер. с англ. Елены Суриц. - Москва : Текст, 2010. - 252 с.

 

Попов, Янис.
    Кавалер ордена Белой Лилии : историческая повесть-фантастика / Янис Попов. - Екабпилс : б.и., 2011. - 456 с. : ил.

 

Туманов, Никита.
    Метро полит ЭN / Никита Туманов. - Рига : [Никита Туманов], 2011. - 45 с. - На обл.: "Golden, Sch майер".
        ISBN 978-9984-493-57-2. - ISBN 978998449357X.

 

Филатов, Леонид Алексеевич.
    Любовь к трем апельсинам : сказки, повести, пародии / Леонид Филатов ; худож. Владимир Гальдяев ; предисл. Александра Адабашьяна. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. - 413, [2] с. : ил.
        Содерж.: Сказки для театра: Про Федота-стрельца, удалого молодца: (По мотивам рус. фольклора); Большая любовь Робин Гуда: (По мотивам англ. фольклора); Любовь к трем апельсинам: (По мотивам К. Гоцци); Повести для кино: Сукины дети: комедия со слезами ; Свобода или смерть: трагич. фантазия; Литературные пародии.
        ISBN 5-04-001958-0.

 

Фэнтези - 2008: [фантастастические произведения] / Михаил Бабкин, Артем Белоглазов, Алексей Бессонов, Олег Бондарев и др. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 539 с. - (Боевая магия).
        ISBN 978-5-699-23598-8.

 

Шпиллер, Катерина.

    Рома, прости! : жестокая история первой любви / Катерина Шпиллер. - Москва : ACT ; Астрель, 2011. - 315, [2] с. : ил. ; 21 см. - На обл.: Продолжение "Вам и не снилось" от дочери Галины Щербаковой.

        ISBN 978-5-17-072026-2. - ISBN 978-5-271-33078-0.