Bula, Dace.
    Mūsdienu folkloristika : paradigmas maiņa / Dace Bula ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu folkloras krātuve. - Rīga : Zinātne, 2011. - 317, [1] lpp. - (Folkloristikas bibliotēka). - Bibliogr.: 271.-[302.] lpp.
        ISBN 978-9984-8089-3-2.

 

Dabas vērtības Zemgalē/ teksta autore Anita Banziņa ; grāmatas sastādītājs Juris Kālis ; fotogrāfiju autori: Jānis Liepa, Juris Kālis, Anita Banziņa. - [Jelgava] : Zemgales plānošanas reģions, [2011]. - 112, [7] lpp. : il. (krās.), kartes.

 

Dugana, Elena.
    Baltā maģija / Elena Dugana ; no angļu valodas tulkojusi Gundega Gaile. - Rīga : Jumava, 2011. - 295 lpp. : il. - Bibliogr.: [288.]-291. lpp. un rād. [283.]-287.lpp. - Oriģ. nos.: Book of witchery.
        ISBN 978-9984-389-71-4.

 

Heidegera Rīgas rudens: Martins Heidegers Rīgā / sastād. Raivis Bičevskis. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2011. - 387 lpp. - (Heidegera lasījumi ; 1).
        ISBN 978-9984-624-83-9.

 

Kārlaila, Marī-Klēra.
    Kā kļūt par magnētu naudai / Marī-Klēra Kārlaila ; no angļu valodas tulkojusi Īrisa Vīka. - [Rīga] : Avots, 2011. - 206, [1] lpp. - Oriģ. nos.: How to become a money magnet. - Autore uzrādīta uz vāka.
        ISBN 978-9984-85938-5.

 

Karlo Karrā: no avangarda līdz mītam : izstādes katalogs / Massimo Karras red. = Carlo Carra. Dall'avanguardia al mito : catalogo della mostra / a cura di Massimo Carra. - Rīga : [b. i.], 2000. - 159 lpp. : il. - Bibliogr.: 157.-159. lpp. - Teksts paral. latviešu un itāliešu val.

 

Liepa, Dzintra.
    Es jau adu! / Dzintra Liepa. - Rīga : Avots, 2011. - 87 lpp. : il. - 5.-6.
        ISBN 978-9984-85924-8.

 

Ontona Skryndys latgalīšu gramatikai 100: 1. starptautisko latgalystikys konference, Sanktpīterburga, 2008. goda 19.-20. septembris / Sanktpīterburgys universitate, Latvejis universitate, Rēzeknis augstškola ; VIA latgalica. Humanitāro zinātņu žurnāls. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2009. - 184 lpp.
        1.[sēj.].
        ISBN 977-1-691-55600-8.

 

Patība: personības ceļā uz laikmetīgo mākslu - Padomju Latvijas 60.-80. gadi / sastādītāja un galvenā redaktore, teksta autore Helēna Demakova ; bibliogrāfijas un personu rādītāja sastādītāja Aivija Everte. - Rīga : Latvijas Republikas Kultūras ministrija, 2011. - 416 lpp. : il. (arī krās.), portr., faks. - Bibliogrāfija: 385.-400. lpp. un rādītājs: 406.-415. lpp.
        Intervējamie: Jānis Borgs, Ojārs Ābols, Boriss Bērziņš, Auseklis Baušķenieks, Maija Tabaka, Imants Lancmanis, Bruno Vasiļevskis, Miervaldis Polis, Māris Ārgalis, Ilmārs Blumbergs, Andris Grīnbergs, Aija Zariņa, Hardijs Lediņš, Egons Spuris, Andrejs Grants, Inta Ruka.
        ISBN 978-993-480-102-0.

 

Ragozins, Boriss.
    Garšvielu ārstnieciskās īpašības / B. Ragozins ; no krievu valodas tulkojusi Aina Cebura. - Rīga : Rēriha grāmatnīca, 2010. - 206, [1] lpp. : tab. - (Veselības formula). - Bibliogr.: [204.] lpp. - Oriģ. nos.: Формула здоровья.
        ISBN 978-9984-7505-9-0.

 

Robertsons, Robins.
    Indras tīkls / Robins Robertsons ; no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans. - Rīga : Jumava, [2011]. - 182, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: 174.-[181.] lpp. - Oriģ. nos.: Indra's net.
        ISBN 978-9984-389-73-8.

 

Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides politikā/ Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Dāvissens, Ērlings Moksness, Ilze Dzene, Aiga Barisa, Gatis Žogla, Elīna Dāce, Alise Bērziņa ; Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. - Rīga : Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 2010. - 225 lpp. : diagr., il., sh., tab. - Bibliogr. nodaļu beigās.
        ISBN 978-993-481-960-5.

 

To nedrīkst nezināt!: [atmiņu krājums] / sastād. Gundars Bērziņš, Elmārs Alksnis. - Cēsis : Kultūras biedrība "Harmonija", 2011. - 216 lpp. : il.
        ISBN 978-993-480-415-1.

 

Жалпанова, Линиза.
    Квашеная капуста : рецепты здоровья и красоты / Жалпанова Линиза. - Москва : РИПОЛ классик, 2007. - 63 с. - (Здоровье и красота).
        ISBN 978-5-7905-4066-0.

 

Лаврушина, Елена.
    Магические свойства золотого уса / Е. Лаврушина. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Сова, 2006. - 126 с. : ил. - (Растение № 1 в России).
        ISBN 5-17-038015-1.

 

Ляхова, Кристина Александровна.
    Как излечить диабет народными средствами / К. А. Ляхова. - Москва : Рипол классик, 2007. - 63 с. - (Здоровый образ жизни и долголетие).
        ISBN 978-5-7905-4808-6.

 

Неумывакин, Иван Павлович.
    Алоэ : мифы и реальность / И. П. Неумывакин. - Москва : Диля ; Санкт-Петербург, 2007. - 125 с. : ил.
        ISBN 9785885033657077.

 

Неумывакин, Иван Павлович.
    Горчица на страже здоровья / И. П. Неумывакин. - Москва : Диля ; Санкт-Петербург, 2006. - 95 с. : ил.
        ISBN 5-88503-459-1.

 

Светлицкая, А.
    Лучшие рецепты ясновидящей Ванги / А. Светлицкая. - Москва : РИПОЛ классик, 2007. - 62,[1] с. - (Здоровье и красота).
        ISBN 978-5-7905-4197-1.

 

Хартиг, Катарина.
    Европейские принцессы / Катарина Хартиг ; пер. со швед. Е. Н. Хохловой. - Санкт-Петербург : Амфора, 2009. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Читать [модно]).
        ISBN 978-5-367-01128-9.

 

Celma, Aija.
    Novadu sasaukšanās : [dzeja] / Aija Celma, Elita Bičevska, Mārīte Bikovska. - [B. v.] : Visual studio, 2011. - 155 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-87308-4.

 

Džonsone, Millija.
    Neprātīgā vasara / Millija Džonsone ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 427 lpp. - Oriģ. nos.: Summer fling.
        ISBN 978-9984-355-67-2.

 

Kronbergs, Juris.
    Ik diena / Juris Kronbergs. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 106, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-87214-8.

 

Neiharts, Džons G.
    Runā Melnais Briedis : Oglalu cilts Sū indiāņu svētā vīra dzīvesstāts, kā to pastāstījis Džons G. Neiharts (Liesmojošā Varavīksne) / Dž. G. Neiharts ; Raimonda Demalī komentāri ; Stāvošā Lāča zīmējumi ; no angļu valodas tulkojusi Ineta Zalāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 296 lpp., [32] lpp. il. : kartes. - Bibliogr.: [279.]-288. lpp. un rād.: [289.]-296. lpp. - Oriģ. nos.: Black Elk speaks.
        ISBN 978-993-400-941-9.

 

Nikolss, Deivids.
    Viena diena / Deivids Nikolss ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 501, [2] lpp. - Oriģ. nos.: One day.
        ISBN 978-993-402-086-5.

 

Rēzekne - 2011: dzejoļu almanahs / sast. Olga Afanasjeva. - Rēzekne : [b. i.], 2011. - 284 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-493-64-0.

 

Robertsa, Nora.

    Mīlas svelme : romāns / Nora Robertsa ; no angl. val. tulk. Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2011. - 432 lpp.

        ISBN 978-9984-355-69-6.

 

Šmite, Linda.
    Vella skuķis / Linda Šmite ; Elita Ābele, ilustrācijas. - [Rīga] : Lauku Avīze, 2011. - 205 lpp. : il. - (Lata romāns ; 9 (147).
        ISBN 978-9984-87809-6.

 

Urtāne, Rasma.
    Kastaņu sniegs : dzejoļi / Rasma Urtāne ; māksl. Andra Meinarte. - Jelgava : Jelgavas latviešu biedrība, 2011. - 142 lpp. : il.
        ISBN 978-993-482-421-0.

 

Бушков, Александр Александрович.
    Охота на пиранью : [роман] / А. Бушков. - Санкт-Петербург : Нева, 1996. - 462 с. - (Сезон новинок).
        ISBN 5-7654-0053-1.

 

Вильмонт, Екатерина Николаевна.
    Девочка с перчиками : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 318 с.
        ISBN 978-5-17-075440-3. - ISBN 978-5-271-37147-9.

 

Вулф, Джин.
    Марионетки : [сборник] : пер. с англ. / Джин Вулф. - Ангарск : Амбер ; Сигма-пресс, 1993. - 379,[1] с. ; 20 см. - (Англо-американская фантастика XX века).
        Содерж.: Дамона Кинг-победительница тьмы ; Песнь преследования ; Марионетки.
        ISBN 588358019X.

 

Волгин, Игорь Валентинович.
    Бордель для депутатов : [повести] / Игорь Волгин. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 1998. - 505, [2] с. - (Вне закона).
        ISBN 5-04-001893-2.

 

Дэвидсон, Каролина.
    Невеста по заказу : роман / Каролина Дэвидсон ; пер. с англ. Е. Ю. Кильпио. - Москва : АСТ, 1998. - 461 с. - (Шарм).
        ISBN 5-237-00485-7.

 

Деланси, Элизабет.
    Нежное прикосновение : роман / Элизабет Деланси ; пер. с англ. Н. Латышевой. - Москва : ОЛМА-Пресс, 1995. - 367 с. - (Волшебный Купидон).
        ISBN 5-87322-214-2.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Черный список деда Мазая : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМO, 2011. - 350 с. - (Иронический детектив ; Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант).
        ISBN 978-5-699-50682-8.

 

Злотников, Роман Валерьевич.
    Леннар. Книга бездн : роман / Роман Злотников, Антон Краснов. - Москва : Армада ; Альфа-книга, 2006. - 345 с. : ил. - (Фантастический боевик).
        ISBN 5-935566-86-9.

 

Левитина, Наталия Станиславовна.
    Великолепная корпоративная вечеринка : роман / Наталия Левитина. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 318 с. - (Девушка без недостатков).
        ISBN 978-5-17-074384-1. - ISBN 978-5-271-35998-9. - ISBN 978-5-226-04192-1.

 

Линдсей, Джоанна.
    Нежная мятежница : роман / Джоанна Линдсей ; пер. с англ. А. М. Фроловского. - Москва : АСТ, 1998. - 508 с. - (Откровение).
        ISBN 5-237-00226-9.

 

Линдсей, Джоанна.
    Тайная страсть : [роман] : пер. с англ. / Джоанна Линдсей. - Москва : Меркурий, 1994. - 319 с.
        ISBN 587301069X.

 

Макнот, Джудит.
    Что я без тебя... : [роман] / Джудит Макнот ; пер. с англ. Е. Шерра. - Москва : АСТ, 1997. - 510 с. - (Откровение). - Ориг. назв.: Until you.
        ISBN 5-15-000398-0.

 

Мартьянов, Андрей Л.
    След Фафнира / Андрей Мартьянов. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2007. - 414, [2] с. - (Боевая фантастика).
        ISBN 5-289-02564-2.

 

Пега, Бонни.
    Только ты : пер. с англ. / Бонни Пега. Вкус искушения / Лори Коупленд. - Смоленск : Русич, 1994. - 440 с. - (Алая роза).
        ISBN 5-631-00005-9.

 

Ромен, Жюль, 1885-1972.
    Люсьена ; Детская любовь ; Парижский эрос : романы : пер. с фр. / Жюль Ромэн. - Москва : Зевс, 1993. - 570,[1] с. ; 21 см. - (Любовный роман : Бестселлер былых времен ; 11). - Загл. пер. : Парижский эрос.
        ISBN 5-7104-0016-5.

 

Стил, Даниэла.
    Мечта : роман / Даниэла Стил ; пер. с англ.Т. Л. Шишовой. - Москва : ЭКСМО ; Крон-Пресс, 1995. - 409 с. - (Баттерфляй).
        ISBN 5-85585-223-7.

 

Сушинский, Богдан Иванович.
    Странники войны : [роман] / Богдан Сушинский. - Москва : Вече, 2011. - 461, [2] с. - (Секретный фарватер).
        ISBN 978-5-9533570-4-3.

 

Флетчер, Энн.

    Мадам в сенате : [сборник : перевод] / Энн Флетчер. - Москва : ИнтерДайджест, 1993. - 328,[1] с. ; 22 см. - (Бестселлеры мира). - На пер. авт.: Энн Флетчер.

        Содерж.: Мадам в сенате / Э. Флетчер. Праздник любви / С. Бурдон. Чувственная женщина / Р. Диксон.

        ISBN 5-86595-075-4.

 

Харрис, Джоан.
    Темный ангел : [роман] / Джоанн Харрис ; пер. с англ. Е. Костиной. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 365 с. - (Diamonds. Мировая коллекция).
        ISBN 978-5-699-51220-1.

 

Эдмондз, Люсинда.
    Ангел в аду / Люсинда Эдмондз ; пер. с англ. Т. Вальтер. - Смоленск : Русич, 1994. - 445 с. - (Алая роза).
        ISBN 588590104X.