Отраслевая литература

 

Bole, Dace.
    Kā panākt darbinieku uzplaukumu : monogrāfija / Dace Bole ; recenzenti: PhD. Mária Kováčová, Dr.phil. Velga Vēvere. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2022. - ["Rasmaņi", Olaines novads] : Drukātava. - 99 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; Nr. 76). - Bibliogrāfija: 95.-99. lpp. - Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
        ISBN 9789934543340.

 

Koroševskis, Arnis.
    Lielais noliedzējs : monogrāfija / Arnis Koroševskis ; recenzenti: Dr.philol. Zanda Gūtmane, Dr.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.philol. Anita Rožkalne ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; izdevuma redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša vāku dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. - 534 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Es esmu... Andrejs Upīts). - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        . Andrejs Upīts.
        ISBN 9789934595547.

 

Marija, Lorēna.

    Mierīgi bērni : kā iemācīt bērniem meditēt un atslābināties / Lorēna Marija ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Orupe ; literārā redaktore Regīna Janmane. - Tallinn : Helios izdevniecība, 2022. , ©2022. - 193 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 191.-193. lpp.
        ISBN 9789916975916.

 

Muralī Manohars.
    Lielā ājurvēdas grāmata : efektīva ājūrvēda izplatītu un hronisku slimību pašdziedināšanā / Muralī Manohars ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 288 lpp.
        ISBN 9789934009808.

 

Ruks, Māris.
    Piebūrums-19 : Intīmi. Globāli. Nāvējoši / Māris Ruks. - Rīga : Antava, [2022]. - 335 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 330.-332. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934898730.

 

Šarma, Ručīrs.
    10 noteikumi veiksmīgām valstīm : ceļvedis pasaules ekonomikā / Ručīrs Šarma ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša. - Rīga : Jumava, 2022. - 199 lpp. : il., diagr., tab., sh. - Alfabētiskais rādītājs: 179.-199.lpp. . - Bibliogrāfija.: [173.]-178.lpp.
        ISBN 9789934205705.

 

Urtāns, Juris.
    Jaunatklātie pilskalni Latvijā 1998.-2021. / Juris Urtāns ; recenzenti: Dr.hab.phil. Janīna Kursīte un Dr.hab.hist. Andrejs Vasks ; mākslinieks Rihards Delvers ; Latvijas Kultūras Akadēmija. - Rīga : NT Klasika, 2022. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 199, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 198.-[200.] lpp. - Teksts latviešu valodā, ievads angļu valodā. - "Grāmata izdota ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu projekta "Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.–2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība" (Nr. lzp-2020/2-0078) ietvaros"--Titullapas otrā pusē.
        ISBN 9789934890871.

 

Vāgbhaṭa.
    Ajūrvēdas pamati / Vāgbhata ; Valda Pīrāga un P.R. Krishna Kumar redakcijā ; [redkolēģija: Sintija Sauša ... u.c. ; redaktore Agnese Biteniece ; vāka māksliniece Iveta Bambere ; tulkotāji: Valdis Pīrāgs, Somits Kumārs, Sintija Sauša]. - Rīga : Medicīnas apgāds, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 381, [1] lpp. : tabulas ; 25 cm. - Nosaukums angļu valodā: Core of octopartite Āyurveda. - Izdevumā līdzās tekstam latviešu valodā ir sanskritā rakstītās sūtras.
        . Sūtrastāna.
        ISBN 9789984813936.

 

Viegliņa-Valliete, Gina.
    Fantastiskā vēsture : stāsts par hiperboriešiem, ārijiem, indoeiropiešiem un baltiem / Gina Viegliņa-Valliete ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. - Rīga : Jumava, 2022. - 238, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934205538.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Anjello Hornbija, Simoneta.
    Marķīze : vēsturisks itāļu romāns / Simoneta Anjello Hornbija ; no itāļu valodas tulkojusi Līva Sniķe ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Ivara Vimbas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2022]. , ©2022. - 390, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934205651.

 

Eniņa, Zane.
    Uz Aļasku un atpakaļ : 30 000 km, 1202 dienas, 17 lāči, ziemeļblāzma un citi brīnumi Kanādā un ASV / Zane Eniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 301 lpp.
        ISBN 9789934310447.

 

Facioli, Andrea.
    Kalnu klusums : romāns / Andrea Facioli ; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; vāka mākslinieciskais noformējums: Emīls Garjānis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 442, [5] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs / Latvijas Mediji).
        ISBN 9789934290510.

 

Gekišs, Nauris.
    Zeltgalvītis / Nauris Gekišs. - Rīga : Drukātava, 2022. - 137 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934888496.

 

Grādnere, Gizela Nātālija.
    Tantes ar klikšķiem. Baltiešu stāsti : humora pilns skatījums uz 20. gadsimta sākuma sadzīvi / Gizela Natālija Grādnere ; no vācu valodas tulkojusi Inguna Motte ; māksliniece Baiba Grīna. - [Rīga] : Jumava, [2022]. , ©2022. - 189, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934205682.

 

Keblere, Džekija.
    Perfekts pāris : psiholoģisks trilleris / Džekija Keblere ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Ivara Vimbas vāka noformējums. - Rīga : Jumava, [2022]. , ©2022. - 284, [2] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934205668.

 

Kvinna, Džūlija.
    Vikonts, kurš mani mīlēja : romāns / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 383, [1] lpp. ; 22 cm. - (Bridžertoni / Džūlija Kvinna ; 2. grāmata). - Uz vāka: NETFLIX iedvesmojis seriāla tapšanu Bridžertoni. . - "Vikonts, kurš mani mīlēja" ir otrā grāmata ciklā par Bridžertonu ģimeni.
        ISBN 9789934310331.

 

Larka, Sāra.
    Vinteru mājas noslēpums : romāns / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 461, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934097928.

 

Nats o Dāgs, Niklass.
    1794 : kriminālromāns / Niklass Nats o Dāgs ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 479, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934099717.

 

Ozoliņš, Mikus.
    Dzelmē : romāns / Mikus Ozoliņš ; Alises Krajevičas vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 271, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934098215.

 

Vaita, Kārena.
    Viesi no pagātnes : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi, rediģējusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 475 lpp. ; 21 cm. - (Tredstrītas sērija / Kārena Vaita ; Piektā grāmata). (Tradd Street Series). - Ziņas par sēriju uz 4. vāka.
        ISBN 9789934250491.

 

Художественная литература на русском языке

 

Броуди, Фрэнсис.
    Медаль за убийство : [роман] / Ф. Броуди ; [перевод с английского В. Д. Кайдалова]. - Москва : АСТ, 2017. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785170971114.

 

Данн, Кэрола.
    Тайна зимнего сада : перевод с английского / Кэрол Данн. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785170986286.

 

Лонгворт, Мэри Лу.
    Смерть на винограднике : [роман] / Мэри Лу Лонгворт ; перевод с английского У. Сапциной. - Москва : АСТ, 2018. - 348, [3] с. : ил. ; 21 cm. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785171000912.

 

Уивер, Эшли.
    Смерть парфюмера : [роман] / Эшли Уивер ; перевод с английского С. Алукард. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. : ил. ; 21 cm. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785171099695.

 

Уивер, Эшли.
    Странная месть : [роман] / Эшли Уивер ; перевод с английского Н. В. Рейн. - Москва : АСТ, 2018. - 350, [1] с. : ил. ; 21 cm. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785171043445.

 

Уивер, Эшли.
    Убийство в Брайтуэлле : [роман] / Эшли Уивер ; перевод с английского Е. Шукшиной. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [1] с. : ил. ; 21 cm. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785170968138.