Отраслевая литература

 

Bičevskis, Raivis.
    Sabiedrība bez pasaules / Raivis Bičevskis ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Igors Šuvajevs, Dr.phil. Rihards Kūlis, Dr.phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; kopsavilkums angļu valodā: Andra Damberga ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 567 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 530.-562. lpp. un rādītāji: 514.-529. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934187650.

 

Hīters, Geralds.
    Dzīvojot nemīlestībā, kļūstam slimi : kas stiprina pašdziedināšanās spēkus, un kā beidzot varam kļūt veselāki un laimīgāki / Geralds Hīters ; redaktors Ingrīda Sjomkāne. - Rīga : Ziedu enerģija, 2022. - 103 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934900938.

 

Ķeviņš, Aldis.
    Ar uzticēšanos / Aldis Ķeviņš ; pierakstījusi, rediģējusi Ilze Ķeviņa ; vāku zīmēja Liene Batare ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2022]. - 239, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm.
        2. daļa. Ceļā.
        ISBN 9789934614057.

 

Paipare, Mirdza.
    Mūzikas terapija: metodes un tehnikas : rokasgrāmata ne tikai mūzikas terapeitiem / Mirdza Paipare ; recenzenti: Dr.paed. Jurijs Spigins, Dr.soc.sc. Loreta Kačiušīte Skramtai ; literārā redakcija: Biruta Petre, Līga Liepiņa ; vāka dizains: Uldis Baltutis ; Latvijas Mūzikas terapijas asociācija. - Liepāja : LiePA, 2021. , ©2021. - 376 lpp. : tabulas ; 21 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija: 354.-372. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums arī angļu valodā. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934608056.
        ISBN 9789934608049.

 

Turanskis, Skots.
    Vecāki, emocijas, bērni : ko emocijas atklāj par jums un jūsu bērniem / Skots Turanskis, Džoanna Millere ; galvenā redaktore Debora Borbo ; no angļu valodas tulkojusi Antra Neilande ; redaktores: Rita Priedīte, Lelde Špickopfa un Ilze Neidere ; māksliniece Linda Denisova. - [Rīga] : Amnis, [2021]. , ©2021. - 276 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789984876245.

 

Zāle, Jānis.
    Betons: normatīvi, veidi, ražošana un betonēšanas darbu tehnoloģija praktiķiem / Jānis Zāle, Jegors Golubevs, Aldis Latvietis, Genādijs Šahmenko, Rolands Cepurītis ; redaktors Rolands Cepurītis. - Pirmais izdevums. - Rīga : Latvijas Betona savienība, 2021. - 82 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934235009.

 

Zīds, Oskars.
    Izglītības vadība Latvijā: vēsture un attīstība / Oskars Zīds ; recenzenti: Dr.paed. Dainuvīte Blūma, Dr.psych. Kristīne Mārtinsone ; redaktore Daina Celma-Zīda ; vāka mākslinieks Uldis Baltutis. - Liepāja : LiePA, 2019. - 365 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934569746.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Abdullajevs, Čingizs.
    Izvēlies nāvi / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Stūrniece ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Literārā brālība, [2022]. , ©2022. - 276, [3] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880457.

 

Barone, Esperansa.
    Sarkanais zelts : romāns / Esperansa Barone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 191, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/4 (274).
        ISBN 9789934290343.

 

Bula, Rolanda.
    Fantoma lieta : romāns / Rolanda Bula ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; Emīla Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 315, [1] lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Mediji. Detektīvs).
        ISBN 9789934290480.

 

Ērnestama, Marija.
    Mīlestības pavasaris : romāns / Marija Ērnestama ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 398, [1] lpp. ; 21 cm. - Romāna "Mīlestībai nav brīvdienu" turpinājums.
        ISBN 9789934290374.

 

Folija, Lūsija.
    Apartamenti Parīzē / Lūsija Folija ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 412 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250484.

 

Liepiņa, Nadīna.
    Kamēr vēl vari : vēstules dzejā / Nadīna Liepiņa ; māksliniece Lāsma Gūtmane. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. - 233 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm.
        ISBN 9789984293523.

 

Moriartija, Laiena.
    Āboli nekad nekrīt : romāns / Laiena Moriartija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 543 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250477.

 

Repše, Gundega.
    Sarunas ar Sīko / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. - 129, [6] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - J.V. Gētes dzejoļa atdzejojums: Zigurds Skābardis. . - Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934595554.

 

Tolstaja, Tatjana.
    Lūška / Tatjana Tolstaja ; no krievu valodas tulkojis Arvis Kolmanis ; redaktore Ilze Jansone ; vāka dizaina autore Agnese Kurzemniece. - Rīga : Prometejs, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 276, [1] lpp. ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934553233.

 

Verns, Žils.
    Mazais kapteinis / Žils Verns ; no franču valodas tulkojis Andrejs Upīts ; redaktore Marika Taube ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; Anrī Mejē ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 459, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789934093050.

 

Verns, Žils.
    Noslēpumu sala / Žils Verns ; no franču valodas tulkojis Andrejs Upīts ; redaktore Daina Borovska ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; Žila Ferā ilustrācijas. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - 636, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 7.-9. - Romāns ir triloģijas noslēdzošā daļa (ietilpst arī romāmi Kapteiņa Granta bērni" un "20 000 ljē pa jūras dzelmi").
        ISBN 9789934019692.

 

Zimnoha, Ruta.
    Romāns virtuvē : romāns / Ruta Zimnoha ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/3 (273). - Romānu konkursa laureāts -- uz vāka. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290275.
        ISBN 9789934290268.

 

Žuravska, Dzintra.
    Svešs starp savējiem : romāns / Dzintra Žuravska. - Rīga : Sol Vita, 2022. - 183 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934614064.

 

Художественная литература на русском языке

 

Аксенов, Василий.
    Ожог : [роман в 3-х книгах] / Василий Аксенов. - Москва : Изограф ; ЭКСМО-пресс, 1999. - 492, с. : ил. ; 22 см.
        ISBN 5871130801.

 

Амосов, Николай.
    Полевой госпиталь : записки военного хирурга / Николай Амосов. - Москва : Родина, 2021. - 254, [1] с. : портр. ; 21 см. - (Моя война).
        ISBN 9785001801368.

 

Броуди, Фрэнсис.
    Убить до заката : [роман] / Ф. Броуди ; пер. с англ. Е. В. Дод. - Москва : АСТ, 2017. - 348, [3] с. ; 21 см. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785170975549.

 

Вилар, Елена.
    Шаг назад, или невеста каменного монстра : роман / Елена Вилар. - Москва : АСТ, 2019. - 315, [2] с. ; 21 cм. - (Любовь внеземная).
        ISBN 9785171130640.

 

Гусейнова, Ольга.
    Суженая мрака : роман / Ольга Гусейнова. - Москва : АСТ, 2021. - 350, [1] с. ; 21 cм. - (Звезды романтического фэнтези).
        ISBN 9785171369989.

 

Данн, Кэрола.
    Реквием для меццо : перевод с английского / Кэрол Данн. - Москва : АСТ, 2017. - 255, [1] с. ; 21 см. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785170981236.

 

Кондор, Вилмош.
    Будапештский нуар : роман : перевод с венгерского / Вилмош Кондор. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2020. - 412, [3] с. : ил. ; 22 см. - Жорж Сименон нашего времени -- на переплёте.
        ISBN 9785001086437.

 

Лонгворт, Мэри Лу.
    Убийство на улице Дюма : [роман] / Мэри Лу Лонгворт ; перевод с английского М. Левина. - Москва : АСТ, 2017. - 350, [1] с. : ил. ; 21 cm. - (Чай, кофе и убийства).
        ISBN 9785170998999.

 

Мамлеева, Наталья.
    Беременна по обмену : роман / Наталья Мамлеева. - Москва : RUGRAM, 2021. - 428, [1] с. ; 22 cm. - (Город).
        ISBN 9785517053923.

 

Мелан, Вероника.
    Путь к сердцу. Баал : роман / Наталья Жарова. - Москва : RUGRAM, 2022. - 355, [2] с. ; 22 cm. - (Город).
        ISBN 9785517061263.

 

Норек, Оливье.
    Меж двух миров / Оливье Норек ; перевод с французского Марии Брусовани. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 410, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389191419.

 

Спотсвуд, Стивен.
    Фотуна на стороне мертвеца : [роман] / Стивен Спотсвуд ; перевод с английского Н. Рокачевской. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 348, [1] c. ; 21 см.
        ISBN 9785041173999.

 

Уивер, Эшли.
    Смерть надевает маску : [роман] / Эшли Уивер ; перевод с английского Анастасии Выр. - Москва : АСТ, [2017]. - 380, [3] с. ; 21 см. - (Чай, кофе и убийства). - Второй роман цикла об Эймори Эймс.
        ISBN 9785170971404.

 

Форд, М. Дж.
    Возьми меня за руку : роман : перевод с английского / М. Дж. Форд. - Москва : Синдбад, 2020. - 366, [1] с. ; 23 см.
        ISBN 9785001312161.

 

Хаммер, Лотте.
    Всё имеет свою цену / Лотте и Сёрен Хаммер ; перевод с датского Олега Рождественского. - Москва : Городец, 2021. - 699, [4] с. ; 18 см. - (Скандинавская линия "НордБук"). (Датский детектив).
        ISBN 9785907085954.