Отраслевая литература

 

Latgalīšu volūdas gramatika : izdavums veļteits Pītera Stroda pīmiņai / (pēc Pītera Stroda) ; ievada autors Jānis Streičs. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2017. - 79 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789984292878.

 

Mōras Zeme : kultūrvēsturiski un religiski izgleitojūši roksti / red. Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2017. - 311 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 20 cm.
        1. sējums. 1997-2000.
        ISBN 9789984292861.

 

Piemineklis un laiks : materiālu krājums par Latgales Atbrīvošanas pieminekli / sastādījusi un ievadu sarakstījusi Irēna Vilčuka ; redaktore Valentīna Unda ; vāku dizains: Stella Elksne ; Eduarda Utāna attēls uz vāka. - [2. izdevums]. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2017. - 207, [1] lpp. : il. ; 18 cm. - Krājumā apkopotas ziņas par Latgales Atbrīvošanas pieminekļa vēsturi, kuras pieejamas trīsdesmito un četrdesmito gadu periodikā, kā arī šodienas presē ievietotie raksti. - Teksts latviešu un latgaliešu valodā.
        Autori: M. Apeļs, A. Borbals, E. Cakule, Oskars Gerts, R. Greitjāne, Francis Kemps, J. Klīdzējs, E. Kozlovskis, V. Madalāne, M. Magone, Māra Nizinska, Alberts Pavļučenkovs, J. Rancāns, Saulstars, A. Seiksts, P. Svenne, P. Šadurskis, J. Trasuns, K. Veitmanis, Zane Ziemele, Zīdūnis, O. Zvejsalnieks.
        ISBN 9789984292847.

 

Virts, Pēters.  

     Dārza plānošanas grāmata : veido savu dārzu pats! / Pēters Virts, Pēters Hāgens, Marsels Vēlands ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 367 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 25 cm. - Oriģ. nos.: Der neue große Gartenplaner.
        ISBN 9789934153150.

 

Быкова, Анна Александровна.  

     Самостоятельный ребенок, или Как стать "ленивой мамой" : [метод, который реально работает] / Анна Быкова. - Москва : Э, 2017. - 264, [4] с. : ил. ; 21 см. - (#Ленивая мама).
        ISBN 9785699882687.

 

Сагалевич, Анатолий Михайлович.  

     Глубина / Анатолий Сагалевич ; предисловие Джеймса Кэмерона. - Москва : Яуза-пресс ; Якорь, 2017. - 351, [1] с., [8] л. цв. ил. ; 21 см. - (Тайны и мифы науки).
        ISBN 9785995509226.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Ābeļziedu baltumā : veltījums mātei : dzeja / grāmatas idejas autore: Agnese Piļāne ; autori: Harijs Krūze, Aija Celma, Agnese Ezerroze, Edvīns Jansons, Otīlija Kromane, Antoņina Logina, Dzidra Medvedjeva, Ināra Slavika, Ņina Stolere, Inta Špillere. - Rīga : Autorizdevums, 2017. - 165 lpp.
        ISBN 9789934558177.

 

Einfelds, Jānis.  

     Dunduri un dēmoni : [stāstu krājums] / Jānis Einfelds ; redaktore Dace Sparāne. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 207, [1] lpp. ; 22 cm.
        Saturs: DUNDURI UN DĒMONI: I Fabulu Jūļa piezīmes ; II Firma ; III Privātdetektīvs ; IV Durvis uz leģendu ; V Fabulu Jūļa piezīmes. ZIEMA: 1. etīde ; 2. etīde ; 3. etīde ; 4. etīde ; 5. etīde ; 6. etīde ; 7. etīde ; 8. etīde.
        ISBN 9789934546402.

 

Ermlere, Franciska.  

     Manuskripts : [detektīvromāns] / Franciska Ermlere. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 157, [2] lpp. ; 21 cm. - (Rīgas detektīvs).
        ISBN 9789934153174.

 

Filipsa, Sūzana Elizabete.  

     Mana muļķa sirds : romāns / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2017. - 447 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers). - Oriģinālnosaukums: This heart of mine.
        ISBN 9789984358635.

 

Frēliha, Zuzanna.  

     Ugunskristības : romāns / Zuzanna Frēliha ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - [Rīga] : J.L.V., [2017]. - 294, [2] lpp. ; 23 cm. - Oriģinālnosaukums: Feuerprobe.
        ISBN 9789934200755.

 

Larka, Sāra.  

     Sarkano mangrovju sala : [romāns] / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 462, [1] lpp. : kartes ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Die Insel der roten Mangroven. - "Diloģijas otrā grāmata" - Uz vāka. . - Romāna "Tūkstoš avotu sala" turpinājums.
        ISBN 9789934066115.

 

Mariņina, Aleksandra.  

     Sods bez ļauna nodoma / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa. - Rīga : NT Klasika, 2017. - 445, [1] lpp. - Oriģ. nos.Казнь без злого умысла.
        ISBN 9789934857041.

 

Meijere, Merisa.  

     Sindera : [romāns] / Merisa Meijere ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 396 lpp. ; 21 cm. - (Mēness hronika ; 1. grāmata). - 7.-9. - Oriģinālnosaukums: Cinder.
        ISBN 9789934067372.

 

Priede, Dace.  

     Saule špagas asmenī : [romāns] / Dace Priede ; Artūra Bērziņa vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - [atkārtots izdevums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 365, [1] lpp.
        2. grāmata.
        ISBN 9789934065255.

 

Rupainis, Antons.  

     Baltie tēvi : vēsturisks romāns : divās grāmatās / Antons Rupainis ; redaktore Valentīna Unda ; pēcvārda autore Paulīne Zalāne-Vallena ; vāku dizains: Stella Elksne. - [Atkārtots izdevums]. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2017. - 462 lpp. : portreti ; 25 cm.
        ISBN 9789984292816.

 

Skailis, Andrejs.  

     Latviešu literatūras humora klasiķa stāsti / Andrejs Skailis ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; Astrīdas Skurbes-Vites pēcvārds ; grāmatas noformējumā izmantoti Uģa Mežavilka zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 548, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - (Latviešu literatūras humora klasiķis ; 1. sējums).
        1. sējums. Brīnumatslēga.
        Saturs: Bikstīšana (1964) ; Superblusas (1967) ; Brīnumatslēga (1968) ; Nāvīgs apvainojums (1972) ; Aušīgais pegazs (1974) ; Nolādētie zagļi (1977).
        ISBN 9789934153099.

 

Skailis, Andrejs.  

     Latviešu literatūras humora klasiķa stāsti / Andrejs Skailis ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; Andra Kolberga pēcvārds ; grāmatas noformējumā izmantoti Uģa Mežavilka zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 631, [3] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm. - (Latviešu literatūras humora klasiķis ; 2. sējums).
        2. sējums. Kumeļa prāts.
        Saturs: Lielais ķēriens (1981) ; Grietiņa pie ratiņa (1985) ; Stāsti no izlases "Kumeļa prāts" (1987) ; Pa logu izsviestā nauda (1994) ; Krājumos neiekļautie stāsti: Bumbulītis ; Teļa liktenis ; Mūsu zemīte raibi rūtainajā pasaulē ; Runcis ; Trešā.
        ISBN 9789934153105.

 

Šadre, Daina.  

     Daudz laimes dzimšanas dienā / Daina Šadre ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 186, [1] lpp. : il. - (Lata Romāns ; 5 (215).
        ISBN 9789934153242.

 

Художественная литература на русском языке

 

Ахерн, Сесилия.  

     Идеал : [роман] / Сесилия Ахерн ; пер. с англ. Любови Сумм. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2017. - 463 с. - Продолжение романа "Клеймо".
        ISBN 9785389095342.

 

Баркли, Линвуд.  

     След на стекле : [роман] / Линвуд Баркли ; пер. с англ. И. Л. Моничева. - Москва : АСТ, 2017. - 445, [1] с. - (Криминальные романы Линвуда Баркли). - Ориг. назв.: A Tap on the Window.
        ISBN 9785170954810.

 

Батракова, Наталья.  

     Территория души : роман-дилогия / Наталья Батракова. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2016. - 447 с. ; 17 см. - (Формула счастья).
        Книга 2. Возвращение любви.
        ISBN 9785170902804.

 

Кинг, Стивен.  

     Куджо : [роман] : пер. с англ. / Стивен Кинг. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2016. - 319 с. - (Король на все времена).
        ISBN 9785170946334.

 

Кинг, Стивен.  

     Мешок с костями : [роман] / Стивен Кинг ; пер. с англ. В. А. Вебера. - Москва : АСТ, 2017. - 639 с. - (Темная башня).
        ISBN 9785171017200.

 

Кларк, Мэри Хиггинс.  

     А время уходит : [роман] / Мэри Хиггинс Кларк ; пер. с англ. С. Н. Самуйлова. - Москва : Э, 2017. - 318 с. - (# 1 New York Times - bestselling author). - Ориг. назв.: As time goes by.
        ISBN 9785699954490.

 

Макдональд, Хелен.  

     "Я" значит "ястреб" / Хелен Макдональд ; пер. с англ. Н. Жутовской. - Москва : АСТ ; Жанровая литература, 2017. - 350 с. - (Novella).
        ISBN 9785170923090.

 

Милн, Кевин Алан.  

     Сладкая неудача : роман / Кевин Алан Милн ; пер. с англ. И. Гиляровой. - Москва : Э, 2017. - 318 с. - (Любовь глазами мужчины).
        ISBN 9785699948765.

 

Мошфег, Отесса.  

     Эйлин : [роман] / Отесса Мошфег ; пер. с англ. М. В. Смирновой. - Москва : Э, 2017. - 285, [2] с. - (Шорт-лист Букеровской премии 2016 года). (Букеровская премия. Обладатели и номинанты). - Oriģ. nos.: Eileen.
        ISBN 9785699958986.

 

Плетнёв, Александр Владимирович.  

     Одинокий рейд : [роман] / Александр Плетнёв. - Москва : АСТ, 2017. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Военная фантастика ; Вып. 102).
        ISBN 9785171023287.

 

Тейге,Трюде.  

     Девушка, переставшая говорить : [роман] / Трюде Тейге ; пер. с норв. М. В. Ткаченко. - Москва : АСТ ; Жанры, 2017. - 351 с. - (На грани: роман-исповедь).
        ISBN 9785170994090.

 

Фрей, Эли.  

     #Мы, дети золотых рудников : [роман] / Эли Фрей. - Москва : АСТ, 2017. - 382, [1] с. - (#ONLINE-бестселлер).
        Книга 1.
        ISBN 9785170980321.

 

Чировици, Э. О.  

     Книга зеркал : [роман] / Э. О. Чировици ; пер. с англ. А. Питчер. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2017. - 315, [2] с. - (Азбука-бестселлер). - Ориг. назв.: The Book of mirrors.
        ISBN 9785389123564.