Отраслевая литература

Apse, Linda.
    Lielmeistares atklātnes - Dana Reizniece-Ozola / Linda Apse ; literārā redaktore Klinta Mellupa ; vāka fotogrāfija un dizains Sintija Sproģe ; dizains Inita Brūniņa. - [Rīga] : MM21, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 272 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm. - (Vincent). - Bibliogrāfija: 272. lpp.
        ISBN 9789934239816.

Cimdiņa, Agnese, 1976-.
    Ilgtspējas meklējumi Arābijas tuksnesī : tirgus un naftas antropoloģija / Agnese Cimdiņa ; redaktore Renāte Punka ; zinātniskās recenzentes: Dr. Guntra A. Aistara, Dr. Dace Dzenovska ; datorgrafiskais noformējums: Iveta Paegle ; vāka dizains: Elizabete Laura Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2023]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 319, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 310.-[318.] lpp. un piezīmēs, alfabētiskais rādītājs: 309. lpp. - Ziņas par autori: uz 1. vāka atloka.
        ISBN 9789984239781.

Gaitniece, Lāsma.
    Skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē : (1947-1994) / Lāsma Gaitniece ; redaktore Inga Bērze. - Rīga : Latvijas Mediji, [2024]. - 188, [3] lpp.
        ISBN 9789934292873.

Kad atmiņa zūd : padomi un palīdzība demences skartajiem un viņu tuviniekiem / autori: Klaudija Ērenfreihtere, Angelika Fallerte-Millere, Dagmāra Fernholce, Gudruna Hofmane, Zuzanna Meinrenkene, Tamara Rose ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; vāka grafiskais noformējums: Ivars Vimba. - [Rīga] : Jumava ; Liegra, [2021]. , ©2021. - 254 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 26 cm. - (Reader's Digest). - Alfabētiskais rādītājs: 252.-254. lpp.
        ISBN 9789934572760.

Lepēra, Nikola.
    [How to Do the Work]
    Darbs ar sevi : noskaidro savus emocionālos paternus, dziedē pagātnes ievainojumus un atgūsti savu autentisko Es / Nikola Lepēra ; no angļu valodas tulkojusi Vita Macate ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktores: Marta Ābele, Ieva Lejasmeijere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2024. - 332, [1] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [307.]-312., [321.]-323. lpp. un rādītājs: [325.-333.] lpp.
        ISBN 9789934321108.

Līpenītis, Aivars Mirzo.
    [un]failing : līderība, labbūtība, pašrealizācija jeb kas nosaka [ne] izdošanos sevis izaicinājumos / Aivars Mirzo Līpenītis. - Rīga : Autora izdevums, 2023. - Rīga : Good Publishin, [2023]. , ©2023. - 363 lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934239915.

Lukaševičs, Valentins.
    Dīnvydlatgolys stuosti : nu Nauļānu da Madalenis / Valentins Lukaševičs ; redaktore Ilze Sperga ; muokslineica Inese Dundure. - [Rēzekne] : Cymuss, 2023. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2023. - 201 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latgaliešu rakstu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934847059.

Rubene, Zanda, 1969-.
    Digitālā bērnība / Zanda Rubene ; Iveta Ķestere, pēcvārds ; Aigars Ozoliņš, mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jānis Roze, 2024. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2024. - 334, [1] lpp. ; 21 cm. - Personvārdu rādītājs: 333.-[335.] lpp.
        ISBN 9789984239767.

Художественная литература на латышском языке

Andersone, Džena.
    krīta apļi : stāsti / Džena Andersone ; redaktore Daina Grūbe ; autores vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 318, [2] lpp. ; 21 cm. - Nosaukums attēlots ar mazo sākumburtu.
        Saturs: Lukrēcija mācās peldēt ; Priekšroka vientuļiem cilvēkiem ; Balto zirgu gaidot ; Zemes smarža ; Bumba ; Pasaka par Pauli un Pilsētu ; Rekviēms Bermudu trijstūrim ; Boženas pēdējais vārds ; Plauksta, aizšauta acīm priekšā ; Visu laiku labākais gads ; Rīts tumši pelēkais ; Pateicības koks ; Asfalts ; Krīta apļi.
        ISBN 9789934320934.

Auziņš, Arnolds, 1931-.
    Jautras nebūšanas / Arnolds Auziņš ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša dizains ; Uģa Mežavilka ilustrācijas. - Rīga : Dienas Grāmata, [2024]. , ©2024. - 198, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934636059.

Benedikta, Sofija.
    Greisa Kellija : mīlestības aicinājums / Sofija Benedikta ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča. - Rīga : Latvijas Mediji, [2024]. - 315 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934292750.

Gilberta, Šana.
    [She Started it]
    Viņa sāka pirmā : romāns / Šana Gilberta ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Agnese Strazdiņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2024. - 414, [1] lpp. - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934292828.

Grietēna, Margarita.
    Kas nestrādā, tam nebūs jeb Testaments / Margarita Grietēna ; redaktore Gundega Sēja ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2024. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, ©2024. - 288 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934320682.

Henrija, Emīlija.
    [People We Meet on Vacation]
    Tie, ko satiekam brīvdienās / Emīlija Henrija ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Kristīne Zute. - Rīga : Prometejs, 2024. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 348, [1] lpp. ; 22 cm. - (#1 New York Times Bestsellers). - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934553561.

Hofmane, Evita.
    Simulacra : romāns / Evita Hofmane ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; dizainere Aija Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediji, [2024]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB. - 269, [2] lpp. ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934292842.

Kērkvuda, Kerola.
    [Secrets of the Villa Amore]
    Villas "Amore" noslēpumi : mīlestības vīns / Kerola Kērkvuda ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2024]. - 411 lpp.
        ISBN 9789934251139.

Liepiņa, Ilga.
    Kapteiņa Zdravko otrā elpa / Ilga Liepiņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2024]. - 207, [1] lpp. - (Vakara romāns).
        ISBN 9789934292897.

Mulīns, Pēters.
    [Den andra systern]
    Otra māsa : aģenta Džona Aderlija romāns / Pēters Mulīns, Pēters Nīstroms ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; redaktore Kristīne Lapiņa. - Rīga : Jumava, 2024. - 327, [1] lpp. - (Skandināvu detektīvs). (Aģenta Džona Aderlija romāns ; 2. grāmata). - Oriģinālizdevums zviedru valodā, tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934206696.

Poga, Laima.
    Operācija SOS : romāns jauniešiem / Laima Poga. - Rīga : Ezerroze, 2024. - 188 lpp.
        ISBN 9789934301674.

Smita, Zeidija.
    [The Fraud]
    Viltvārdis : romāns / Zeidija Smita ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2024. - 475 lpp. - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934251115.

Svīre, Māra.
    Egļu katedrāle : stāstu krājums / Māra Svīre ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. - 203, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934322525.

Teilore, K. L.
    [The Guilty Couple]
    Kriminālais pārītis / K. L. Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2024]. - 412 lpp. - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934251122.

Художественная литература на русском языке

Алюшина, Татьяна.
    Запутанные отношения : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2024. - 348, [1] с. ; 20 см. - (Еще раз про любовь).
        ISBN 9785041963934.

Берсенева, Анна.
    Первый, случайный, единственный : роман / Анна Берсенева. - Москва : АСТ, 2023. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Фамильные ценности).
        ISBN 9785171580735.

Знаменская, Алина.
    Дочки-матери : роман / Алина Знаменская. - Москва : АСТ, 2024. - 320 с. ; 20 см. - (Дороги любви).
        ISBN 9785171611538.

Климова, Юлия.
    Разбуди мое сердце : [роман] / Юлия Климова. - Москва : Эксмо, 2024. - 346, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041927097.

Колочкова, Вера.
    По праву рождения : роман / Вера Колочкова. - Москва : Эксмо, 2024. - 218, [1] с. ; 21 см. - (Секреты женского счастья).
        ISBN 9785041928490.

Леонов, Николай.
    Конкурс убийц / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2023. - 416 с. ; 22 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041932619.Литвинова, Анна.
    Красивая женщина умирает дважды / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2024. - 317, [3] c. ; 21 см. - Книга серии приключений журналиста Димы Полуянова и его подруги, библиотекаря Нади Митрофановой. . - За его любимой начинается охота -- на обложке.
        ISBN 9785041879037.

Малышева, Анна.
    Задержи дыхание : сборник рассказов / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2023. - 317, [3] с. ; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой).
        ISBN 9785171574154.

Миронова, Александра.
    Под сенью омелы : [роман] / Александра Миронова. - Москва : Эксмо, 2024. - 316, [4] с. ; 21 см. - (Вслед за мечтой).
        ISBN 9785041921767.

Нуре, Аслак.
    [Havets kirkegard]
    Морское кладбище : перевод с норвежского / Аслак Нуре. - Москва : АСТ ; Corpus, 2024. - 508, [1] с. ; 22 cm. - GRAND PRIX журнала ELLE.
        ISBN 9785171503970.

Посняков, Андрей.
    Фальшивая жизнь / Андрей Посняков. - Москва : Эксмо, 2024. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу 60-х.
        ISBN 9785041901981.

Райли, Люсинда.
    [The murders at Fleat house]
    Убийства во Флит-хаусе : [роман] / Люсинда Райли ; перевод с английского Т. Борисовой. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2024. - 396, [1] с. ; 21 см. - (Inspiria).
        ISBN 9785041626013.


Тоцка, Тала.
    Я не Монте-Кристо / Тала Тоцка. - Москва : АСТ, 2023. , ©2023. - 414, [2] с. ; 21 см. - (Только любовь).
        ISBN 9785171581121.