Отраслевая литература

 

Arpa, Klaudija.
    [Und plotzlich sind sie 13 oder die Kunst, einen Kaktus zu umarmen]
    Un pēkšņi viņiem ir 13 jeb Māksla apskaut kaktusu : ceļvedis cauri pubertātei / Klaudija un Dāvids Arpi ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; Margarita Stoka, vāka noformējums. - Rīga : Jumava, 2024. - 262 lpp. - Piezīmes: 258.- 262. lpp. - Tulkots no vācu valodas.
        ISBN 9789934628139.

 

Geka, Dzintra, 1950-.
    Kur palika tēvi? : stāsti un zīmējumi par Sibīriju / Dzintra Geka, [teksts, redakcija] ; intervēja Dzintra Geka, Aivars Lubānietis ; fragmentus sagatavoja Katrīna Šteinberga ; intervijas redaktore Zane Daugule ; makets, dizains: Vanda Voiciša. - Rīga : Fonds "Sibīrijas bērni", 2023. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. , ©2023. - 656 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm.
        Tēvi Gulaga nometnēs / Ainārs Bambals. 1941. gadā uz Sibīriju izsūtīto bērnu atmiņas par tēviem ; Jēkaba Graudiņa atmiņas par Vjatlagu ; Meklējot Tēvus ; Vladimira Veremjova Vjatlaga piezīmes ; Fragmenti no Artūra Stradiņa grāmatas "Ērkšķainais ceļš".
        ISBN 9789934901621.

Lapsa, Lato.
    Karalis : pliks, prasts, melīgs / Lato Lapsa. - [Rīga] : pietiek.com, [2024]. - 479 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 24 cm.
        ISBN 9789984823621.

Obama, Mišela.
    [The Light We Carry]
    Gaisma, ko nesam : kā tikt pāri nedrošiem laikiem / Mišela Obama ; no angļu valodas tulkojusi Kārina Pētersone ; redaktore Aija Grīnfelde. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. - [Jelgava] : Jelgavas tipopgrāfija. , ©2024. - 300, [1] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [291.-298.] lpp. - Grāmata ir Mišelas Obamas plašu atzinību guvušo memuāru "Izaugt" turpinājums.
        ISBN 9789934320965.

Robinsa, Mela.
    [The High 5 Habit]
    Ieradums "Dod 5!" : kontrolē savu dzīvi ar vienu vienkāršu ieradumu / Mela Robinsa ; no angļu valodas tulkojusi Marta Ābele ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2024. - 236 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934317491.

 

Rugāte, Anta.
    Mūsu Gerda : dokumentāls stāsts par lībisko sakņu latvieti, ārsti un 20. gadsimta personību televīzijā Gerdu Sinkēviču (Grīvu - Kriķi - Riekstiņu) / Anta Rugāte ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Evita Mamaja ; vāka dizains, maketētājs Indulis Martinsons. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2023. - 363, [5] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm.
        ISBN 9789934292781.

Vagrants, Harijs, 1988-.
    Trakā mugursomnieka negantie piedzīvojumi / Harijs Vagrants ; redaktore Anda Ogriņa ; Aigara Truhina grāmatas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 316 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934320828.

Žagare-Vītiņa, Tatjana.
    Brāļi Žagari / Tatjana Žagare-Vītiņa ; redaktore Gundega Blumberga ; dizains: Katrīna Vasiļevska ; fotogrāfijas: Juris Kmins, Agita Kristiansa, Andrejs Strokins, Anete Rudmieze, Gunārs Janaitis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2024]. , ©2024. - 217, [6] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.
        ISBN 9789934636035.

Бузунов, Роман.
    Преднамеренное спокойствие : программа борьбы со стрессом и тревогой / Роман Бузунов, София Черкасова. - Москва : Комсомольская правда, 2024. - 295, [8] с. ; 22 см.
        ISBN 9785447006457.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Bjorks, Samuels.
    [Gutten som elsket rådyr]
    Zēns, kuram patika brieži / Samuels Bjorks ; no norvēģu valodas tulkojis Māris Tīts. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 415, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934320446.

 

Eglītis, Anšlavs, 1906-1993.
    Pansija pilī : [romāns] / Anšlavs Eglītis ; [redaktore Inese Auziņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; Anšlava Eglīša ilustrācijas]. - Atkārtots izdevums 2021., 2024. gadā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 318, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - 7.-9. - Grāmata sagatavota pēc 2007. gada izdevuma.
        ISBN 9789934055409.

Ikstena, Nora.
    Jōna / Nora Ikstena ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša dizains ; Gundegas Kārkliņas makets. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2023]. , ©2023. - 166, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934636011.

 

Judina, Dace.
    Mantojums : romāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, [2024]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2024. - 234, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2024/1 (295). (Inde vīna kausā : triloģija / Dace Judina ; Trešā grāmata). - Bibliogrāfija: [222.-223.] lpp. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934292699.
        ISBN 9789934292798.

 

Kalme, Irina.
    Ksenijas indeszobs / Irina Kalme ; Ivetas Reinsones teksta korekcija ; Agneses Piļānes makets. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2024. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 336 lpp.
        ISBN 9789934301667.

 

Konelijs, Maikls.
    [The Dark Hours]
    Tumšās stundas : pusnakts cilvēki : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojusi un redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2024]. - 445 lpp. ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas. - "pusnakts cilvēki"--uz vāka.
        ISBN 9789934251085.

 

Lekberga, Kamilla.
    [Gökungen]
    Dzeguzēns / Kamilla Lekberga ; no zviedru valodas tulkojusi Linda Anna Freimane ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Zundure. - Rīga : Jumava, [2023]. - 374, [1] lpp. ; 23 cm. - (Fjelbakas sērija / Kamilla Lekberga ; 11.). - Teksts latviešu valodā, tulkots no zviedru valodas. - "Populārās zviedru rakstnieces detektīvromānu sērijas vienpadsmitais romāns"--uz vāka.
        ISBN 9789934206665.

Linka, Šarlote.
    [Einsame Nacht]
    Vientuļā nakts / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka ; redaktore Margita Krasnā ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2024. - 447, [1] lpp. ; 23 cm. - (Kriminālromānu sērija par izmeklētāju Keitu Linvilu / Šarlote Linka ; [4. grāmata]). - Teksts latviešu valodā, tulkots no vācu valodas.
        ISBN 9789934320170.

Mantela, Hilarija.
    [The Mirror & the Light]
    Spogulis un gaisma / Hilarija Mantela ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2024. - 781, [3] lpp. ; 23 cm. - Romānu "Vilku nams" un "Ievediet nelaiķus" turpinājums.
        ISBN 9789934320538.

 

Norts, Alekss.
    [The Half Burnt House]
    Eņģeļu dārzs : romāns / Alekss Norts ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2023. - 411, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934251078.

Ozoliņa-Čiu, Ilona, 1983-.
    Pietura pēc pieprasījuma : seni noslēpumi, salauzta sirds un negaidīta tikšanās / Ilona Ozoliņa-Čiu ; Induļa Martinsona dizains ; literārā redaktore Evita Mamaja. - Rīga : Latvijas Mediji, 2024. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 288 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934292804.

Šepa, Emēlija.
    [Björnen Sover]
    Lācis miegā : detektīvromāns / Emēlija Šepa ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; vāka mākslinieciskais noformējums: Emīls Garjānis ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska ; maketētājs Indulis Martinsons. - Rīga : Latvijas Mediji, [2024]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2024. - 378, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Detektīvs / Latvijas Mediji). - Teksts latviešu valodā, tulkots no zviedru valodas.
        ISBN 9789934292774.

Tarta, Donna.
    [The Goldfinch]
    Ciglītis : romāns / Donna Tarta ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā ; maketētāja Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2024. - 766, [2] lpp. ; 23 cm. - Pulicera balva.
        ISBN 9789934320422.

Troja, Eleonora.
    Krīzes menedžere : romāns / Eleonora Troja ; redaktore Bārbala Simsone ; vāka dizaina autore Krista Bitmete ; maketētāja Dace Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2024. - 431, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934321580.

Vaita, Kārena.
    [A Long Time Gone]
    Mīlēt, piedot, atcerēties : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi, redaktore Gunita Mežule ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2023. - 511 lpp. ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā, tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934251092.

Vinogradova, Laura, 1984-.
    Vārnas / Laura Vinogradova ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2024]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2024. - 158, [1] lpp. ; 21 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934321894.

Художественная литература на русском языке

 

Барщевский, Михаил.
    Правда о лжи / Михаил Барщевский. - Москва : Эксмо, 2024. - 220, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041926977.

Бориз, Йана.
    Жирандоль : [роман] / Йана Бориз. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2024. - 574, [1] с. ; 21 см. - (Trendbooks). (Young Adult).
        ISBN 9785002114917.

Волчок, Ирина.
    В Калифорнии морозов не бывает : роман / Ирина Волчок. - Москва : АСТ, 2023. - 350, [1] с. ; 20 см. - (Главный приз).
        ISBN 9785171590185.

Донцова, Дарья.
    Иванушка на курьих ножках : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2024. - 315 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Джентльмен сыска Иван Подушкин).
        ISBN 9785041938420.

Елизарова, Полина.
    Черная сирень : роман / Полина Елизарова. - Москва : Эксмо, 2023. - 352 с. : илл. ; 21 см.
        ISBN 9785041723415.

Климова, Юлия.
    Перекрёсток всех дорог : [роман] / Юлия Климова. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [4] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041914172.

Пальчевска, Елена.
    Дом : romāns / Елена Пальчевска ; редактор Алина Белхане ; оформление Жанна Шкулева ; художник Svetlana Bloom ; дизайнер Надежда Маслова. - [Ropažu novads] : [Jeļena Grigorjeva], 20224. , ©2024. - 217 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934922107.

Чайлд, Ли.
    [No Plan B]
    Джек Ричер: Время свободы : роман : перевод с английского / Ли Чайлд, Эндрю Чайлд. - Санкт - Петербург : Азбука, 2024. - 444, [1] с. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389236073.

Шарапов, Валерий.
    След на кабаньей тропе / Валерий Шарапов. - Москва : Эксмо, 2024. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Послевоенный детектив). (Тревожная весна 45-го).
        ISBN 9785041846312.

Шаттам, Максим.
    [La conjuration primitive]
    Союз хищников : роман / Максим Шаттам ; перевод с французского Аллы Беляк. - Санкт-Петербург : Азбука, 2024. - 506, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389236998.