Отраслевая литература

 

Aro, Jesika.

    Putina troļļi : patiesi stāsti no Krievijas informācijas kara frontēm / Jesika Aro ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pavlova. - Rīga : Pētergailis, [2022]. - 463 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984335605.

 

Guļevska, Lia.
    Mihails Kublinskis. Lielais noslēpums / Lia Guļevska ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Laimonis Stīpnieks, vāka foto ; [ievadvārdi] Vilis Lapenieks. - Rīga : Jumava, [2022]. - 198, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : fotogrāfijas, portreti ; 24 cm.
        ISBN 9789934206016.

 

Knipše, Gundega.
    Cilvēka anatomija / Džanna Krūmiņa, Sarmīte Boka, Jānis Šavlovskis ; Gundegas Knipšes un Džannas Krūmiņas redakcijā ; recenzenti: Jānis Vētra, Maksims Pogorelovs, Valdis Segliņš ; attēlus veidojuši Jānis Šavlovskis un Elza Rozenberga ; literārā un tehniskā redaktore Ieva Zarāne ; angļu teksta literārā redaktore Andra Damberga ; maketu un vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 279, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 279.-[280.] lpp. un alfabētiskais rādītājs: 264.-278. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - "Anatomia basic medicinae est"--Uz vāka.
        2. daļa. Galva, kakls.

 

Mordžani, Anita.
    Empātijas spēks : kā jūtīgam cilvēkam izmantot savas īpašās dotības / Anita Mordžani ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Liedeskalniņa ; redaktore Māra Cielēna ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2022. - 179, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 177.- [180.] lpp.
        ISBN 9789934576416.

 

Sebre, Sandra.
    Attīstības psiholoģija : cilvēka attīstība visas dzīves garumā / Sandra Sebre, Anika Miltuze ; Aigara Truhina zīmējumi, grāmatas dizains un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 639 lpp.
        ISBN 9789934311048.

 

Stipre, Sintija.
    Latvijas valsts apbalvojumi : vēsturiskā izcelsme un tiesiskais regulējums / Sintija Stipre. - Rīga : Autorizdevums, 2022. - 375, [1] lpp. : il. ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 355. - 370. lpp. - Kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789934236556.

 

Šarma, Robins.
    Manifests ikdienas varonim / Robins Šarma ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Laudurga ; redaktors Inta Kalniņa. - Rīga : Avots, [2022]. - 443 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934590481.

 

Zvirbulis, Miks.
    Esmu mierīgs kā pielādēts lielgabals / Miks Zvirbulis ; kinooperatora atmiņas apkopojusi Brigita Eglīte ; māksliniece Aija Andžāne ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; [ievads]: Jānis Streičš ; pēcvārds: Kristīne Matīsa ; foto: Arnis Blumbergs, Uldis Briedis, Aivars Čakste [un vēl 13 fotogrāfi] ; grafiskais noformējums: Aija Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Rīga] : Dardedzes hologrāfija. , ©2022. - 255 lpp.
        ISBN 9789934291050.

 

Карданова, Ирина.
    Синдром фамильной боли : Как проблемы родителей влияют на жизнь детей / Ирина Карданова. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. - 284, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041734794.

 

Ляйстер, Михаэль.
    Слушай себя : как обрести независимость от чужого мнения : перевод с английского / Михаэль Ляйстер. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2023. - 204, [1] с. ; 22 см. - (Бестселлер Amazon).
        ISBN 9785041657826.


Хэрриc, Расс.
    Ловушка счастья : перестаем переживать - начинаем жить : перевод с английского / Расс Хэррис. - 2-е издание, дополненное и переработанное. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. - 380, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041646714.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Abdullajevs, Čingizs.
    Flirts Seviljā / Čingizs Abdullajevs ; no krievu valodas tulkojusi Maija Stūrniece ; redaktore Irisa Sakse ; vāka noformējums: Normunds Tiltiņš. - [Rīga] : Literārā brālība, [2022]. , ©2022. - 275, [3] lpp. ; 21 cm. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789984880471.

 

Ārnstede, Simona.
    Kad uz spēles likta sirds : romāns / Simona Ārnstede ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktors Visvaldis Ārness. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 379, [2] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934099144.

 

Barvidis, Toms Deimonds.
    Zaļā dzīle / Toms Deimonds Barvidis ; mākslinieks Reinis Pētersons. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. - 428, [3] lpp. ; 22 cm. - 7.-9. - Baltic International Bank lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka” rīkotā pirmā jauno rakstnieku konkursa laureāts.
        ISBN 9789934595639.

 

Bērziņa, Irēna.
    Učenes piezīmes uz burtnīcas malām / Irēna Bērziņa ; vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne ; redaktore Iveta Reinsone. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2022]. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. , ©2022. - 175 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934300615.

 

Folija, Lūsija.
    Divi portreti : romāns / Lūsija Folija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 476 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: New York Times bestselleru autore.
        ISBN 9789934250712.

 

Graudiņa, Ilze.
    Šeit nav nekāda bēdu leja : romāns / Ilze Graudiņa ; Aijas Andžānes vāka dizains ; literārā redaktore Evita Mamaja ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB. , ©2022. - 381, [2] lpp. ; 21 cm. - Grāmatā ietverts Paulīnes Bārdas dzejolis. . - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291432.
        ISBN 9789934291425.

 

Džasi, Jā.
    Mājupiešana : romāns / Jā Džasi ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; redaktore Santa Raciņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 350, [1] lpp. : ģenealoģiskā tabula ; 22 cm.
        ISBN 9789934311376.

 

Kompaņīkova, Monika.
    Piektā laiva / Monika Kompaņīkova ; no slovāku valodas tulkojusi Aiga Veckalne. - Rīga : Pētergailis, [2022]. - 174, [1] lpp. ; 21 cm. - 7.-9. - EBRD Literature Price 2022. . - Oxford-Weidenfield Price 2022.
        ISBN 9789984335599.

 

Kožīks, Františeks.
    Pa mīlestības ceļu : čehu mākslinieka Josefa Mānesa dzīve un darbs / Františeks Kožīks ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 303 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934291340.

 

Kvinna, Džūlija.
    Džentlmeņa piedāvājums : romāns / Džūlija Kvinna ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 383, [1] lpp. ; 21 cm. - (Bridžertoni / Džūlija Kvinna ; 3. grāmata). - "Džentlmeņa piedāvājums" ir trešā grāmata ciklā par Bridžertonu ģimeni.
        ISBN 9789934311277.

 

Laganovska, Vija.
    Viltus saules : vēsturisks romāns / Vija Laganovska ; vāka dizaina autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 271, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934310942.

 

Liepdruviete, Līvija.
    Laimes laiks : [dzeja] / Līvija Liepdruviete. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. - 74 lpp. : il. ; 20 cm.
        ISBN 9789984293639.

 

Poga, Laima.
    Deserts : romāns / Laima Poga. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, [2022]. - 294 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934300660.

 

Purinaša, Ligija.
    Pierobežas / Ligija Purinaša ; mākslinieks, fotogrāfs Raivis Nikolajevs ; redaktors Valentīns Lukaševičs. - Rēzekne : Biedrība Hronologeja, [2022]. - 109 lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - Teksts pārsvarā latgaliešu rakstu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789934237010.

 

Railija, Lūsinda.
    Slepkavības Flīthausā / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 414, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934312526.

 

Remarks, Ērihs Marija.
    Rietumu frontē bez pārmaiņām / Ērihs Marija Remarks ; no vācu valodas tulkojis Ģirts Bļodnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 220, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934096365.

 

Saļņikovs, Aleksejs.
    Petrovi ar gripu : romāns / Aleksejs Saļņikovs ; no krievu valodas tulkojis Dens Dimiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 318, [1] lpp. ; 22 cm. - Nacionālā bestsellera balva, 2018.
        ISBN 9789934313097.

 

Vītola, Meldra.
    Pareizās izvēles un citas muļķības : romāns / Meldra Vītola ; vāka dizains: Elīna Salaka ; redaktore Iveta Reinsone. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 359 lpp. ; 22 cm. - "Jauno rakstnieku konkurss Dalībnieks"--Uzlīme uz vāka.
        ISBN 9789934300219.

 

Художественная литература на английском языке

 

Coben, Harlan.
    Stay Close / Harlan Coben. - London : Orion, [2022]. - 405 lpp. ; 20 cm. - (Netflix. A netflix series).
        ISBN 9781398705050.

 

Ellis, Kat.
    Wicked Little Deeds / Kat Ellis. - London : Penguin Books, [2021]. - 386 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9780241397060.

 

Russell, Kate Elizabeth.
    My Dark Vanessa / Kate Elizabeth Russell. - London : Fourth Estate, 2021. - 377 pp. ; 20 cm. - (The Sunday Times Bestseller).
        ISBN 9780008342289.

 

Художественная литература на русском языке

 

Аояма, Митико.
    Вы найдете это в библиотеке : [роман] / Митико Аояма; перевод с японского Екатерины Рябовой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. - 253, [1] с. ; 21 см. - (Романы МИФ. Прекрасные мгновения жизни).
        ISBN 9785001957546.

 

Бочарова, Татьяна.
    Круиз по краю ада : лирический остросюжетный роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2022. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).
        ISBN 9785041641443.

 

Брэдбери, Рей.
    Надвигается беда / Рэй Брэдбери ; перевод с английского Н. Григорьевой, В. Грушецкого. - Москва : Эксмо, 2022. - 284, [2] с. ; 21 см. - (Всемирная литература (с картинкой).
        ISBN 9785041731076.

 

Володарская, Ольга.
    Я знаю, кто меня убил : роман / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Никаких запретных тем).
        ISBN 9785041721466.

 

Горский, Александр.
    Город псов : роман / Александр Горский. - Москва : Центрполиграф, 2022. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Современный русский детектив). - Роман цикла о следователе Илье Лунине.
        ISBN 9785227096258.

 

Гэлгут, Дэймон.
    Обещание / Дэймон Гэлгут ; перевод с английского Л. Мотылева. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2022. - 379, [3] с. ; 21 см. - Букеровскя премия 2021 года.
        ISBN 9785041621438.

 

Давыдова, Лидия.
    Беги / Лидия Давыдова. - Москва : Эксмо, 2022. - 285, [1] с. : цв. ил. ; 21 см.
        ISBN 9785041726737.

 

Климова, Юлия.
    В ее сердце акварель : [роман] / Юлия Климова. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041578343.

 

Кретова, Евгения.
    Неслужебный роман : роман / Евгения Кретова. - Москва : АСТ, 2023. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Романтический детектив).
        ISBN 9785171389017.

 

Леонов, Николай.
    Школьная бойня : повесть / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2022. - 380, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041715045.

 

Мармеладова, Сонечка.
    Непокорная для хулигана : роман / Сонечка Мармеладова. - Москва : АСТ, 2023. - 254, [1] с ; 21 см.
        ISBN 9785171519230.

 

Малышева, Анна.
    Западня : роман / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2022. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). (Детектив).
        ISBN 9785171515270.

 

Манойло, Екатерина.
    Отец смотрит на Запад : роман / Екатерина Манойло. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2023. - 269, [1] с ; 21 см. - (Альпина проза).
        ISBN 9785001397328.

 

Романова, Галина.
    Лабиринт простых сложностей : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2023. - 319, [1] c. ; 21 cm. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).
        ISBN 9785041721350.

 

Рослунд, Андерс.
    Сладких снов : [роман : перевод с шведского ] / Андерс Рослунд. - Москва : Эксмо, 2022. - 348, [2] c. ; 21 см. - (Крафтовый детектив из Скандинавии).
        ISBN 9785041692988.

 

Салиас, Евгений (Евгений Андреевич).
    Названец : повести / Евгений Салиас. - Москва : Вече, 2022. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Всемирная история в романах).
        ISBN 9785448437212.

 

Степанова, Татьяна.
    Коридор затмений : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2023. - 381, [1] с. ; 21 см. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой). - На обложке: 50 юбилейный роман.
        ISBN 9785041721497.

 

Терентьева, Наталия, (Наталия Михайловна).
    Птица, летящая к небу : [роман] / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ, 2022. - 317 с. ; 21 см. - (Золотые небеса). (Жанры).
        ISBN 9785171511944.

 

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт.
    Ночь нежна : [роман] / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; перевод с английского С. Ильина. - Москва : Эксмо, 2019. - 478 с. - (Зарубежная классика). (Всемирная литература).
        ISBN 9785699955459.

 

Хоган, Рут.
    Мудрость Салли : роман / Рут Хоган ; перевод с английского Дарьи Сорокиной. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171127619.


Шарапов, Валерий.
    Вор крупного калибра / Валерий Шарапов. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Послевоенный детектив). (Короли городских окраин).
        ISBN 9785041715649.