Отраслевая литература

 

Lemešonoka, Inta.

     Skolēnu un skolotāju pašizjūta skolā : rokasgrāmata skolotājiem / Inta Lemešonoka ; Guntas Plotkas grāmatas iekārtojums un vāka dizains ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 62, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 62. lpp.

       ISBN 9789934096822.

 

Modeja, Hetere.

     Atklāj savu imunitātes tipu : personalizēts plāns imūnsistēmas līdzsvarošanai / Hetere Modeja ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa. - Rīga : Lietusdārzs, 2022. - 221, [1] lpp. : tabulas, shēmas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 190.- 220. lpp.

       ISBN 9789934576379.

 

Rankina, Lisa.

     Visumam ir nolūks : kā atbrīvošanās no bailēm spēj dziedināt ķermeni, dvēseli un prātu / Lisa Rankina ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Jansone ; redaktore Māra Vilde ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2022. - 293, [1] lpp. ; 23 cm.

       ISBN 9789934576362.

 

Repule, Iluta.

     Psihosomatika : kad ķermenis rāda, par ko dvēsele raud / Iluta Repule. - Rīga : Sava grāmata, 2021. - Rīga : Drukātava. - 252 lpp. ; 21 cm. - Virstitulā: sevisapzinasanaskola.lv.

       ISBN 9789934892417.

 

Roja, Ženija.

     Ergonomika darbā ar digitālajām ierīcēm : praktiskie padomi / Ženija Roja, Henrijs Kaļķis. - Rīga : Latvijas Ergonomikas biedrība, 2022. - 43 lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 40.- 43. lpp.

      ISBN 9789934896613.

 

Sibīrijas bērni 1949 / sastādītāja, galvenā redaktore Dzintra Geka ; intervēja: Dzintra Geka un Aivars Lubānietis ; redaktore Zane Daugule ; vēsturnieks, konsultants Jānis Riekstiņš ; grāmatas dizains: Vanda Voiciša ; kartes: Edmunds Būmanis. - Rīga : Fonds "Sibīrijas bērni", [2021]. - 880 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 31 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

       ISBN 9789934821981.

 

Trenera rokasgrāmata / autoru kolektīvs ; galvenais redaktors Nils Grasis ; redaktori: Andris Dzenis, Uldis Grāvītis, Gundega Knipše. - Atkārtots izdevums. - Rīga : Jumava, 2022. - 375 lpp. : il., tab.

       ISBN 9789934203237.

 

Гоулман, Дэниел.

     Эмоциональный интеллект : почему он может значить больше, чем IQ / Дэниел Гоулман ; перевод с английского Антонины Исаевой. - 12-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 539, [2] с. ; 21 см. - (Psychologies).

       ISBN 9785001951414.

 

Кугельштадт, Александр.

     Это все психосоматика! : как симптомы попадают из головы в тело и что делать, чтобы вылечиться : пошаговое руководство по избавлению от заболеваний, которых никто не может найти / Александр Кугельштадт ; перевод с немецкого Т. Б. Юриновой. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2022. - 348, [1] с. : иллюстрации ; 25 см. - (Тело помнит все. Книги о лечении психосоматических болезней и психотравм).

       ISBN 9785041595272.

 

 

Художественная литература на латышском языке

 

Devero, Džūda.

     Neiespējamais solījums / Džūda Devero, Tāra Šītsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 409, [1] lpp. ; 21 cm.

       ISBN 9789934250422.

 

Judina, Dace.

     Svilpotājs / Dace Judina, Arturs Nīmanis ; redaktors Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - 265, [6] lpp. ; 21 cm. - (Laika stāsti).

       ISBN 9789934290381.

 

Lekberga, Kamilla.

     Sudraba asaras : sievietes atriebība ir skaista un nežēlīga / Kamilla Lekberga ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; Baibas Grīnas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2022. , ©2022. - 317, [1] lpp. ; 23 cm.

       ISBN 9789934205620.

 

Liepiņa, Ilga.

     Ūdensvīrs ar resno bizi : stāsti / Ilga Liepiņa ; redaktors Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - 157, [2] lpp.

       ISBN 9789934290145.

 

Masa, Viktorija.

     Trako sieviešu balle : romāns / Viktorija Masa ; no franču valodas tulkojusi Zane Eniņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 236, [3] lpp. ; 21 cm.

       ISBN 9789934290282.

 

Mežote, Solvita.

     Purva migla : romāns / Solvita Mežote ; vāka dizaina izstrāde: Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. - 251 lpp. ; 21 cm. - Jauno rakstnieku konkursa dalībnieks -- uz vāka.

       ISBN 9789934300134.

 

Pranka, Ingūna.

     Viņa apēda visas ogles / Ingūna Pranka ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; vāka grafiskais noformējums Baiba Grīna. - Rīga : Jumava, 2022. - 181, (1) lpp. ; 21 cm.

       ISBN 9789934205521.

 

Roke, Juns Kore.

     Ledus : romāns / Juns Kore Roke ; no norvēģu valodas tulkojusi Māra Valpētere ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 476, [3] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs / Latvijas Mediji). - Par autoru: [479.] lpp.

       ISBN 9789934290183.

 

Simsone, Kristīne.

     Es un mana draudzene Veģetatīvā Distonija : romāns / Kristīne Simsone ; sastādītāja Agnese Piļāne ; redaktore Iveta Reinsone ; Beāte Simsone, ilustrācijas ; Agnese Piļāne un Beāte Simsone, vāka dizaina izstrāde. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. , ©2022. - 200 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

       ISBN 9789934300066.

 

Taise, Herieta.

     Sarkanais apelsīns : romāns / Herieta Taise ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 319, [1] lpp. ; 23 cm. - Sunday Times Bestsellers. - Uz vāka: Neizdevusies laulība, toksiska dēka, tumša apsēstība.

       ISBN 9789934098420.

 

Zālīte, Māra.

     Visas lietas : dzejas izlase / Māra Zālīte ; dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2022. , ©2022. - 193, [6] lpp. ; 23 cm.

       ISBN 9789934595530.

 

Zebris, Osvalds.

     Mežakaija : romāns / Osvalds Zebris ; redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; vāku dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. - 214, [2] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... Gunars Janovskis). - Bibliogrāfija piezīmēs: 209.-[213.] lpp. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

       . Gunars Janovskis.

       ISBN 9789934595561.

 

Žagariņa (Gaide), Anna.

     Ar Sibīrijas sāpi sirdī : atmiņu stāsti / Anna Žagariņa (Gaide) ; redaktori Aina Rubīna, Andris Rubīns. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 208 lpp. ; 21 cm.

       ISBN 9789934300073.

 

Художественная литература на русском языке

 

Богданова, Вера.

     Сезон отравленных плодов : роман / Вера Богданова. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2022. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Роман поколения). - На обложке: Финалист премии "Национальный бестселлер".

       ISBN 9785171468071.

 

Бюсси, Мишель.

     Под опасным солнцем : роман / Мишель Бюсси ; перевод с французского Александры Васильковой. - Москва : Фантом Пресс, 2022. - 478, [1] с. ; 22 см. - На обложке: Детективщик № 1 во Франции.

       ISBN 9785864718902.

 

Волкова, Мария.

     Девушка в вине / Мария Волкова. - Москва : АСТ, 2022. - 285, [2] с. ; 21 см. - (Сокол: лучшие книги).

       ISBN 9785171459017.

 

Донцова, Дарья.

     Мамаша Бармалей : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2022. - 314, [2] с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).

        ISBN 9785041610920.

 

Князева, Анна.

     В сентябре вода холодная : роман / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Таинственный детектив Анны Князевой).

       ISBN 9785041572341.

 

Корсакова, Татьяна.

     Усадьба ожившего мрака / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2022. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Королева мистического романа). - На обложке: Не будет спасенья творящему зло.

       ISBN 9785041592684.

 

Крамер, Марина.

     Мертвые хризантемы / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с ; 21 см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). - На обложке: Прошлое - зеркало для настоящего.

       ISBN 9785041203351.

 

Маррс, Джон.

     Code. Носители / Джон Маррс ; перевод с английского М. В. Вострикова. - Москва : Эксмо, 2022. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Альфа-триллер). - На обложке: Продолжение бестселлера "The one. Единственный".

       ISBN 9785041591199.

 

Полякова, Татьяна.

     Как бы не так : роман / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2022. - 318, [1] с. ; 21 cм. - (Авантюрный детектив).

       ISBN 9785041541071.

 

Устинова, Татьяна.

     Большое зло и мелкие пакости : роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2022. - 381, [1] c. ; 21 см. - (Первая среди лучших).

       ISBN 9785041572594.