Отраслевая литература

 

Dalailama.
    Mūsu vienīgās mājas : klimata aicinājums pasaulei / Dalailama sadarbībā ar Francu Altu ; no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa. - Rīga : [Margarita Putniņa], 2021. - 135 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934894527.

 

Grāmata. Zīme. Krāsa : rakstu krājums / sastādītāja un zinātniskā redaktore, priekšvārda autore Dr.phil. Ineta Kivle ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Raivis Bičevskis, Dr.philol. Beata Paškevica ; literārā redaktore Vita Aišpure ; angļu teksta redaktore Edīte Muižniece ; dizains: Andra Liepiņa ; Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Starpnozaru pētniecības centrs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2020. - Rēzekne : Latgales Druka. , ©2020. - 159 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 26 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi arī angļu valodā. - Latvijas Universitātes simtgadei veltītās 77. Starptautiskās zinātniskās konferences bibliotēkas sekcijas konference divās sēdēs - 2019. gada 26. martā "Atstātās zīmes grāmatās", 2019. gada 27. martā "Grāmata zīmēs un krāsās". . - Vāka un nodaļu sākuma noformējumā izmantotas Ingunas Miļūnas gleznas.
        ISBN 9789984844084.

 

Krastiņš, Edmunds.
    Kuģniecība Latvijā / Edmunds Krastiņš ; recenzenti: Dr.habil.hist. Aivars Stranga, Dr.hist. Gatis Krūmiņš. - Rīga : Autora apgādā, 2019. , ©2019. - 431 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 423.-426. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītājs: 428.-431. lpp.
        ISBN 9789934199516.

 

Montgomerija, Hedviga.
    Pamatskolas laiks : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai / Hedviga Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 228, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Vecāku maģija / Hedviga Montgomerija ; Ceturtā grāmata).
        ISBN 9789934096648.

 

Zviedre, Aija.
    Koku stāsti / Aija Zviedre, Sigita Vaivade ; māksliniece Rūta Kazāka ; redaktore Mārīte Milzere ; foto: Daina Rudzīte, Ieva Benefelde. - [Cēsu novads] : Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants", 2021. - [Kuldīga] : Māras druka. - 68 lpp.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Ārčers, Džefrijs.
    Maldīgais priekšstats : romāns / Džefrijs Ārčers ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 462 lpp. ; 21 cm. - (New York Times bestseller). - Uz vāka: Da Vinči koda cienīgs pēctecis!.
        ISBN 9789934250453.

 

Fridrihsone, Madara.
    Vīrs un vīra zagle / Madara Fridrihsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 239, [1] lpp. ; 21 cm. - Romānu konkursa laureāts -- uz 4. vāka.
        ISBN 9789934098086.

 

Like, Nīna.
    Lūdzu, nākamais! : ārstu romāns / Nīna Like ; no norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 237, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934098918.

 

Ločmelis, Jānis.
    Nolemtība / Jānis Ločmelis ; māksliniece Vita Lukstiņa ; karikatūrists Arhats. - Rīga : Raudava, 2019. , ©2019. - 139 lpp. : ilustrācijas ; 19 cm.
        ISBN 9789984981680.

 

Makmanusa, Kārena M.
    Starp mums : romāns / Kārena M. Makmanusa ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. , ©2022. - 348, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934093586.

 

Mantela, Hilarija.
    Ievediet nelaiķus! / Hilarija Mantela ; no angļu valodas tulkojusi katrīna Tilberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 380, [3] lpp. ; 22 cm. - Man Booker Prize laureāts. - Romāna "Vilku nams" turpinājums.
        ISBN 9789934095672.

 

Meins, Endrū.
    Melnais korallis : romāns / Endrū Meins ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, [2022]. - 412 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: Wall Street Journal bestselleru autors.
        ISBN 9789934250460.

 

Nuts, Zane.
    Latvietes nevar nemīlēt : romāns / Zane Nuts ; redaktore Gunita Lagzdiņa - Skroderēna ; vāka dizainere Dace Krēsliņa. - [Rīga] : NUTS Family, SIA ; Dardedze hologrāfija, 2022. - 383 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934907319.

 

Ozoliņš, Viktors.
    Ja es būtu koks : [garstāsts] / Viktors Ozoliņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - 159, [1] lpp. ; 20 cm. - nosaukumā visi vārdi attēloti ar mazajiem sākumburtiem.
        ISBN 9789934099007.

 

Paegle, Anda.
    Ir laiks / Anda Paegle. - Rīga : Anda Paegle, ©2010. - 154 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984301808.

 

Vargasa, Freda.
    Zilo apļu vīrs / Freda Vargasa ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 191, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - International Dagger Award laureāts. - Pirmā grāmata sērijā par izmeklētāju Žanu Batistu Adamsbergu.
        ISBN 9789934095368.

 

Veika, Džūlsa.
    Tikšanās Rivjērā : romāns / Džūlsa Veika ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 459 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789934250446.

 

Художественная литература на русском языке

 

Ковалевский, Григорий.
    Я остаюсь с вами : стихотворения / Григорий Ковалевский. - Резекне : Издательство Латгальского культурного центра, 2022. - 273, [1] с. : фото ; 20 см.
        ISBN 9789984293516.

 

Куприн, Алесандр.
    Родина простит : невыдуманные рассказы / Александр Куприн. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Издательские решения, 2021. - 182 с. ; 21 см. - Содержит нецензурную брань -- на переплете.
        ISBN 9785005533999.