Отраслевая литература


Akvarelists Vladislavs Paurs : katalogs : mākslas darbu reprodukcijas / atbildīgā par izdevumu, priekšvārda autore Diāna Apele ; dizainere Zaiga Protizāne ; literārā redaktore Vita Ansone ; tulkotājas Sandra Ūdre (latgaliešu valodā), Izolde Aņiskoviča (angļu valodā). - Rēzekne : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021. , ©2021. - [120] lpp. : il. ; 21 cm. - Teksts paralēli latviešu, latgaliešu rakstu un angļu valodās.

    ISBN 9789984442525.

 

Galeoti, Marks.

    Vori: Krievijas supermafija : Krievijas supermafija / Marks Galeoti ; no angļu valodas tulkojuso Aija Uzulēna ; ilustrējis Jānis Esītis ; redaktors Dace Sparāne-Freimane. - Rīga : Dienas Grāmata, 2021. - 463, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934595455.

 

Kadiķe, Maija.

    Eņģeļu dārzā : Miers. Maigums. Mīlestība / Maija Kadiķe ; [Māras Alševskas dizains ; Maijas Kadiķes krāsainās ilustrācijas ; redaktore Ilze Cine]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2014. - 79 lpp. : il. ; 20 cm.

        ISBN 9789934049767.

 

Līpiņš, Leonards.

    Koksnes mācība / Leonards Līpiņš ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 2021 (Latgales druka). - 168 lpp. : il., tab. ; 28 cm.

        ISBN 9789934857690.

 

Rankina, Lisa.

    Prāts pārspēj medicīnu : zinātniski pierādījumi cilvēka spējai dziedināt pašam sevi / Lisa Rankina ; no angļu valodas tulkojusi Ilva Priedniece ; redaktore Inita Saulīte-Zandere ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2021. - 261, [2] lpp. ; 23 cm. - Bibliohrāfija: 234.-[262.] lpp.

        ISBN 9789934576324.

 

Rebolda Bentona, Dženeta.

    Kā saprast mākslu / Dženeta Rebolda Bentona ; tulkojusi Renāte Punka. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - 175 lpp. ; 21 cm. - (Mākslas pamati). - Ieteicamā literatīra: 171. lpp.

        ISBN 9789984238562.

 

Remess, Andžils.

    Sporta smaidi un grimases : Latvijas sportistu dzīves zibšņi / Andžils Remess ; redaktors Kraule Dace. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - 183, [7] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934159640.

 

Šilovs, Sergejs.

    Silmalas skolas stāsts = Рассказ Силмалской школы / Sergejs Šilovs. - Rēzekne : [izdevējs nav zināms], 2020. - 128 lpp.

 

Turčinskis, Zigmārs.

    Ziemeļlatgales "Neatkarības vienība" : pretošanās padomju okupācijai 1946.-1954. gads / Zigmārs Turčinskis ; zinātniskā konsultante Inese Dreimane ; māksliniece Aija Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediju, 2021. - 574, [1] lpp. : il., kartes, portr., tab. ; 24 cm. - Pretošās kustības dalībnieku un atbalstītāju saraksti: 447.-502. lpp. . - Bibliogrāfija: 555.-564. lpp. . - Personu rādītājs: 545.-554. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789934159091.

 

Veikša, Ingrīda.

    Autortiesības digitālajā laikmetā : monogrāfija / Ingrīda Veikša. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2021. - 457 lpp. ; 20 cm. - (Tiesību zinātņu bibliotēka ; 41).

        ISBN 9789934543333.

 

Vilde, Māra.

    Miers mājās : attiecību stupceļi un speciālistu ceļazīmes, kas ļauj no tiem izkļūt / Māra Vilde. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2021. - 222, [1] lpp. ; 21 cm. - (Izzini, uzzini, apzini).

        ISBN 9789934576331.

 

Мясников, Александр.

    Пора лечиться правильно : медицинская энциклопедия / Мясников А. Л., Родионов А. В., Парамонов А. Д. и другие. - Москва : Эксмо, 2018. - 400 с. : табл. ; 27 см. - (Медицинская энциклопедия). - Алфавитный указатель: с. 398-400. - На переплете: Симптомы и диагностика более 400 заболеваний сердца, суставов, желудка, кишечника и эндокринной системы, список действительно помогающих лекарств, нормы показателей при различных анализах, авторы - врачи, которым доверяют миллионы россиян : все, что нужно знать о здоровье под одной обложкой.

 

Ньюмарк, Эми.

    Куриный бульон для души. Я решила - смогу! : 101 история о женщинах, для которых нет ничего невозможного / Эми Ньюмарк ; предисловие Джон Гордон. - Москва : Эксмо, Бомбора, 2019. - 415 с. ; 22 см. - (Куриный бульон для души).

        ISBN 9785041004880.Художественная литература на латышском языке

 

Atpile-Jugane, Ineta.

    Burtu vuoceleite : dzeja bārnim / Ineta Atpile-Jugane. - [Rēzekne] : Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2021. - Rēzekne : Latgales Druka. - [37] lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - XII. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.

        ISBN 9789984442587.

 

Bakena, Elizabete.

    Divas sievietes Romā : romāns / Elizabete Bakena ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 410 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).

        ISBN 9789934250347.

 

Dzejnieka ID : 146 autoru kopdarbs / sastādītāja Agnese Piļāne un Aigars Zirnītis. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 303, [1] lpp. ; 21 cm. - Karte "Dzejas ģeogrāfija" - Titullapā.

        ISBN 9789934600661.

 

Fīla, Ivans.

    Vīrs, kas stāvēja ceļā / Ivans Fīla ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva. - Rīga : Jumava, [2021]. - 301, [3] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934205002.

 

Hotakainens, Kari.

    Nākotnes pilsētas stāsts : romāns / Kari Hotakainens ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; redaktore Daina Vilemsone ; dizains: Ivo Grundulis. - Rīga : Pētergailis, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tiporāfija. - 230, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984335407.

 

Kūlis, Ēriks.

    Raksti / Ēriks Kūlis ; Edgara Lāma ievads. - Rīga : Jumava, [2021]. - 340, [3] lpp. ; 21 cm.

  1. Rīta cēliens.

 

Lāksonena, Heli.

    Paņēmi manu sirdi no plaukta : dialogs dzejā / Heli Laaksonen, Aleksandrs Čaks ; atdzejojis Guntars Godiņš ; literārā redaktore Sandra Godiņa ; dizains: Jorens Godiņš. - [Somija] : Kynälä, 2021. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2021. - 57, [2] lpp. ; 21 cm + pielikums (1 atsevišķa salocīta lp. ar ilustrācijām). - Tulkots no somu valodas. - Atbildes uz Aleksandra Čaka dzejoļiem lībiešu dialektā.

        ISBN 9789526859521.

 

Rīgas Centrālās bibliotēkas bibliotekāru atmiņu grāmata / redkolēģija: Dzidra Šmita, Doloresa Veilande, Andra Vīta, Gida Zepkāne, Inta Sallinene ; sastādītāja Inta Sallinene ; redaktore Agra Turlaja ; māksliniece Daiga Brinkmane. - Rīga : Rīgas Centrālā bibliotēka, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 344 lpp. 

        ISBN 9789934871450.

 

Savvins, Dmitrijs.

    Rīts brīvajā Latvijā : antiutopija : romāns / Dmitrijs Savvins ; mākslinieks, vāka mākslinieciskais noformējums: Emīls Garjānis ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; Sallija Benfelde, tulkojums latviešu valodā. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2021. - 205, [2] lpp. ; 21 cm. - Tulkots no krievu valodas. - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934159695.

        ISBN 9789934159688.

 

Sēks, Makss.

    Ļaunuma tīkls / Makss Sēks ; No somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 539, [2] lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Mediji. Detektīvs). - New York Times Bestsellera autors - Uz vāka.

        ISBN 9789934159916.

 

Tevi vienu : veltījums jaunlaulātajiem : dzeja / sastādītāja Agnese Piļāne. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. - 162 lpp. ; 21 cm. - Autori: L. Vištarte, L. Daugiša, D. Cabe, A. Zirnīte, A. Ezerroze un citi...

        ISBN 9789934600722.

 

Troalika, Iveta.

    Tūlīt paliks labāk : romāns / Iveta Troalika ; redaktore Krista Anna Belševica ; Kārļa Dovnoroviča vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2021. , ©2021. - 319, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934122538.

 

Zālītis, Jānis.

    Kam puķe zied... : romāns / Jānis Zālītis. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2021]. , ©2021. - 423, [1] lpp. ; 22 cm. - (Es esmu... Jānis Ziemeļnieks). - Bibliogrāfija: 385.-[386.] lpp. . - Personu rādītājs: 387.-[419.] lpp.

        . Jānis Ziemeļnieks.

        ISBN 9789934595493.Художественная литература на русском языке

 

Барановский, Василий (Василий Савич).

    Единственный град во Вселенной... : стихотворные повествования / Василий Барановский. - Даугавпилс : Авторское издание, 2021. - 151 с.

 

Боджалиан, Крис.

    Бортпроводница : [роман] / Крис Боджалиан ; перевод с английского Эвелины Несимой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 444, [2] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).

        ISBN 9785389199620.

 

Горская, Евгения.

    Чужих не жалко : [роман] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует).

        ISBN 9785041550592.

 

Гусейнова, Ольга.

    Оборотни клана Морруа : роман / Ольга Гусейнова. - Москва : АСТ, 2021. - 476, [1] с. ; 21 cм. - (Другие миры).

        ISBN 9785171383589.

 

Данилова, Анна.

    Тайна церковной мыши : психологический детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с. ; 21 см. - (Психологический детектив). (Эффеки мотылька. Детективы Анны Даниловой).

        ISBN 9785041555627.

 

Джеффрис, Дайна.

    Жена чайного плантатора / Дайна Джеффрис ; перевод с английского Евгении Бутенко. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2021. - 540, [2] с. ; 19 см.

        ISBN 9785389192553.

 

Дукуль, Янина.

    Всё те же соловьи : стихи, проза, переводы / Янина Дукуль. - Rēzekne : Autorizdevums, 2021. - 231, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Teksts latviešu un latgaliešu, krievu valodās.

        ISBN 9789934234385.

 

Жарова, Наталья.

    Любовь с привкусом проклятья : роман / Наталья Жарова. - Москва : Т8 RUGRAM, 2021. - 290 с. ; 22 cm.

        ISBN 9785517038173.

 

Кара, Лесли.

    Сплетня : роман / Лесли Кара ; перевод с английского А. Воронцова. - Москва : АСТ, 2021. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Не) преступление).

        ISBN 9785171174521.

 

Карлайл, Роуз.

    Девушка в зеркале : [роман] / Роуз Карлайл ; перевод с английского А. Лисочкинa. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Супер белый детектив).

        ISBN 9785041190620.

 

Колина, Елена.

    Дорогая Дуся : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ, 2021. - 285, [2] с. ; 19 cm. - (Мальчики да девочки. Проза Елены Колиной).

        ISBN 9785171393212.

Колычев, Владимир.

    Украденная невеста / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1] c. ; 21 см. - (Роковой соблазн).

        ISBN 9785041229481.

 

Леонов, Николай.

    Улика с того света / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2021. - 382, [2] с. ; 21 см. - (Черная кошка).

        ISBN 9785041229368.

 

Митфорд, Нэнси.

    Любовь в холодном климате : роман / Нэнси Митфорд ; перевод с английского Н. Кудашевой. - Москва : АСТ, 2021. - 286, [1] с. ; 21 см.

        ISBN 9785171349677.

 

Романова, Галина.

    Цена откровения : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] c. ; 21 cm. - (Метод Женщины. Детективы Г. Романовой).

        ISBN 9785041550370.

 

Семенов, Юлиан.

    Межконтинентальный узел / Юлиан Семенов. - Москва : Эксмо, 2021. - 414 с. ; 21 см. - (Золотая эра отечественного детектива).

        ISBN 9785041553876.

 

Семенов, Юлиан.

    Противостояние / Юлиан Семенов. - Москва : Эксмо, 2021. - 384 с. ; 21 см. - (Золотая эра отечественного детектива).

        ISBN 9785041229450.

 

Семенов, Юлиан.

    Тайна Кутузовского проспекта / Юлиан Семенов. - Москва : Эксмо, 2021. - 380 с. ; 21 см. - (Золотая эра отечественного детектива).

        ISBN 9785041228118.

 

Симмонс, Дэн.

    Террор : роман / Дэн Симмонс ; перевод с английского Марии Куренной. - Сант-Петербург : Азбука, 2020. - 893, [1] с. : ил., карта ; 18 см. - (The big book).

        ISBN 9785389110496.

 

Соловьева, Елена.

    Нянька из другого мира / Елена Соловьева. - Москва : Литнет, 2021. - 256 с. ; 21см. - (Литнет. Юмористическое фэнтези).

        ISBN 9785517049933.

 

Тамоников, Александр.

    Огненное побережье / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Боевая хроника. Романы о памятных боях).

        ISBN 9785041229405.

 

Чайлдс, Джилл.

    Любовница : роман / Джилл Чайлдс ; перевод с английского Е. Дворецкой. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 334, [2] с. ; 21 см.

        ISBN 9785386144258.