Отраслевая литература

 

Eriņš, Andris. 

     Pasaukums. Ceļš : Andra Eriņa dziesmas : [krājums] / Andris Eriņš ; muzikālā redaktore Bernadeta Everse. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2021. - 194 lpp. : notis ; 21 cm.

        ISBN 9789984293479.

 

Holiss, Džeimss.
    Saturna ēnā : vīriešu ievainojumi un to dziedināšana / Džeimss Holiss ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 160 lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [153.]-156. lpp. un zemsvītras piezīmēs, alfabētiskais rādītājs: [157.]-160. lpp.
        ISBN 9789934093753.

 

Listere, Keita.
    Priekameitas, bārdāmas un naktstauriņi : pērkamās mīlas vēsture / Keita Listere ; no angļu valodas tulkojis Ilmārs Zvirgzds. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - 255 lpp. ; 25 cm.
        ISBN 9789984238548.

 

Požarska, Ieva.
    Jurijs Ņikuļins / Ieva Požarska ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; literārā redaktore Ina Eglīte. - [Latvija] : Helios ; Helios Kirjastus Oü, 2021. - 445, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, fotogrāfijas, portreti. - Bibliogrāfija: 445. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789916656143.

 

Viljams, Entonijs.
    Seleriju sula : iedarbīgs dziedniecības līdzeklis, kas palīdz miljoniem cilvēku visā pasaulē / Entonijs Viljams ; tulkojums latviešu valodā: Lilija Berzinska ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 205, [2] lpp. : tabulas ; 24 cm. - Mērvienību salīdzinošās tabulas: 203.-[206.] lpp. - "Medical Medium"--Uz vāka. . - Alfabētiskais rādītājs: 187.-[195.] lpp.
        ISBN 9789934095771.

 

Миллер, Алис.
    Тело не врет : как детские психологические травмы отражаются на нашем здоровье / Алис Миллер ; перевод с английского М. Матвеевой. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2021. - 188, [1] с. : цв. ил. ; 21 cm. - (Травма и исцеление. Истории психотерапевтов).
        ISBN 9785041125714.

 

Прайс, Нил.
    Дети Ясеня и Вяза : история викингов : перевод с английского / Нил Прайс. - Москва : КоЛибри, 2021. - 525, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Исторический интерес). - Библиография: с. 480-[526].
        ISBN 9785389184169.

 

Синсеро, Джен.
    НИ ЗЯ : откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей судьбы / Джен Синсеро ; перевод с английского Е. Кваша. - Москва : Бомбора™ ; Эксмо, 2021. - 247, [2] с. ; 24 см. - (Книги, которые нужно прочитать до 35 лет).
        ISBN 9785041197896.

 

Хендриксен, Эллен.
    Социальная тревожность : как перестать избегать общения и избавиться от неловкости : перевод с английского / Эллен Хендриксен. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2021. - 346, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Искусство самопринятия).
        ISBN 9785041216825.

 

  Художественная литература на латышском языке

 

Bomane, Korina.
    Mēnessgaismas dārzs / Korina Bomane ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 430, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934088360.

 

Brīdaka, Lija.
    Mūža laime? / Lija Brīdaka ; mākslinieks Andris Lamsters ; literārā redaktore Vita Aišpure. - Rīga : Madris, [2021]. - 165, [1] lpp. ; 24 cm.
        ISBN 9789984317601.

 

Čailds, Lī.
    Pagātnes pēdas / Lī Čailds ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 382, [1] lpp. ; 521 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934094781.

 

Daudziņa, Zane.
    Dienasgrāmata / Zane Daudziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 208 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934095924.

 

Ferrante, Elena.
    Pieaugušo melīgā dzīve / Elena Ferrante ; no itāļu valodas tulkojusi dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - 332, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934092985.

 

George, Nina.
    Dienvidgaismas : romāns / Nina George ; no vācu valodas tulkojusi Anita Muitiniece ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 237, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934092961.

 

Indriķis Latvietis.
    Nāve : Bailes 4 / Indriķis Latvietis. - [Rīga] : Mantojums, 2021. - 328 lpp. - Triloģijas 4. daļa.
        ISBN 9789984823461.

 

Kellija, Ketija.

    Vīri, draugi un mīļākie : [romāns] / Ketija Kellija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2021. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. - 461 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250309.

 

Ketnere, Keita.
    Divkosības akadēmija : [romāns] / Keita Ketnere ; vāka dizains Dace Kamela. - [Rīga] : Virja LK, 2021. - 256 lpp. ; 21 cm. - Romāna "Samta nakts bērns" V daļa.
        5. daļa.
        ISBN 9789934888038.

 

Kravale, Marija.
    Aussalas Boldānu dzimta / Marija Kravale ; redaktore Valentīna Kaša. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2021. - 126, [1] lpp. : fotogrāfijas, attēli, dokumenti ; 20 cm.
        ISBN 9789984293394.

 

Krilova, Gunita.
    Cukursaldā / Gunita Krilova ; redaktore Daina Grūbe ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 270, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934093425.

 

Lavkrafts, Hovards Filipss.
    Stāsti / Hovards Filipss Lavkrafts ; no angļu valodas tulkojis Kaspars Zalāns ; redaktors Vilis Kasims ; korektore Ilze Jansone ; V;aka dizains un ilustrāciju autors Andris Reinbergs. - Rīga : Prometejs, 2021. - 399, [1] lpp.
        ISBN 9789934553165.

 

Rūmnieks, Valdis.
    Sudrabiņš : biogrāfisks romāns par Jāni Sudrabkalnu / Valdis Rūmnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 239, [1] lpp. ; 21 см.
        ISBN 9789934094934.

 

Upīte, Ilze.
    Galējības labirintos : romāns / Ilze Upīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte ; Karīna Miezāja, foto. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. - ©2021. - 206, [2] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/11 (269). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934159978.
        ISBN 9789934159961.

 

Vaita, Kārena.
    Atgriešanās Tredstrītā : [romāns] / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2021. - 464 lpp. ; 21 cm. - (Tradd Street Series ; 4. grāmata).
        ISBN 9789934250330.

 

Vongs, Oušens.
    Uz zemes īsu brīdi brīnišķi / Oušens Vongs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - 238, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238753.

  

Художественная литература на русском языке

 

Астахов, Павел.
    Наследники / Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Современный российский детектив). - На обложке: На основе реальных событий.
        ISBN 9785041183080.

 

Бюсси, Мишель.
    Черные кувшинки / Мишель Бюсси ; перевод с французского Е. Головиной. - Москва : Фантом Пресс, 2021. - 496, [1] с. ; 21 cm. - Uz vāka: Детективщик № 1 во Франции.
        ISBN 9785864718872.

 

Донцова, Дарья.
    Хорошие манеры Соловья-разбойника : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2021. - 314, [1] с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова).
        ISBN 9785041538897.

 

Камали, Марьян.
    Маленький книжный магазинчик в Тегеране : роман / Марьян Камали ; перевод с английского И. Гиляровой. - Москва : Inspiria ; Эксмо, 2021. - 3349, [2] с. ; 21 см. - На обложке: Вдовоем против целого мира.
        ISBN 9785041226565.

 

Клавелл, Джеймс.
    Сёгун : [роман] / Джеймс Клавелл ; перевод с английского Николая Ерёмина. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 1242, [3] с. ; 22 см. - (The Big book).
        ISBN 9785389116610.

 

Леонов, Николай.
    Убийство по расписанию : повесть / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041182922.

 

Лихэйн, Деннис.
    Таинственная река : [роман] / Деннис Лихэйн ; перевод с английского Елены Осеневой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 411, [1] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389197671.

 

Лысов, Игорь.
    Симфония убийства / Игорь Лысов. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [2] c. ; 21 см. - (Детектив-Ностальгия). - На обложке: Полное погружение в атмосферу эпохи безвременья.
        ISBN 9785041229443.

 

Моччиа, Федерико.
    Человек, который не хотел любить : роман / Федерико Моччиа ; перевод с итальянского П. Артемьевой. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 366, [1] с. ; 21 см. - (Прости за любовь).
        ISBN 9785386143565.

 

Прах, Вячеслав.
    Мужчина, которому захотелось согреться : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2021. - 254, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171447373.

 

Райли, Люсинда.
    Семь сестер : сестра луны / Люсинда Райли ; перевод с английского Зинаиды Красневской. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 619, [2] с. ; 24 см. - Пятая книга цикла Семи сестер.
        Книга 5.
        ISBN 9785041217341. . - ISBN 9785041217358.

 

Свейструп, Сорен.
    Каштановый человечек / Сорен Свейструп ; перевод с датского Анатолия Чеканского. - Москва : Эксмо, 2021. - 541, [1] с. ; 21 см. - (Netflix).
        ISBN 9785041582630.

 

Соболева, Лариса.
    Он и она минус он и она : роман / Лариса Соболева. - Москва : АСТ, 2021. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Она всегда с тобой).
        ISBN 9785171389086.

 

Тамоников, Александр.
    В лесах под Вязьмой / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Фронтовая разведка 41-го. Боевая проза Тамоникова).
        ISBN 9785041558345.

 

Тан, Эми.
    Кухонный бог и его жена / Эми Тан ; перевод с английского Н. Кузовлевой. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 604, [3] с. ; 21 см. - (Роза ветров).
        ISBN 9785907143579.

 

Ханна, Кристин.
    Четыре ветра : [роман] / Кристин Ханна ; перевод с английского Н. Рашковской. - Москва : Phantom Press, 2021. - 446, [1] с. ; 22 см.
        ISBN 9785864718865.

 

Шарапов, Валерий.
    Табор смерти / Валерий Шарапов. - Москва : Эксмо, 2021. - 286 с. ; 21 см. - (Тревожная весна 45-го. Послевоенный детектив).
        ISBN 9785041551698.