Altbergs, Toms.
    Dzelzceļi Latvijā / Toms Altbergs, Karīna Augustāne, Ieva Pētersone. - Rīga : Jumava ; Latvijas dzelzceļs, 2009. - 200 lpp. : il., fotogr., kartes+pielik. 192.-193.lpp. - Personu rād. :194-196.lpp. . - Grāmatā minēto staciju, izmaiņas, sadales un pieturas punktu saraksts :197-199.lpp. . - Avotu un literatūras saraksts :192. lpp.
        ISBN 9789984386980.

 

Jansone, Ilze.
    Alerģija, astma, celiakija, diabēts, enurēze, psoriāze : dziedināšana pēc Ilzes Jansones sistēmas / Ilze Jansone. - Rīga : Ilze Jansone, 2012. - 177 lpp. : il., tab. - (Dziednieces pieredze).
        1. daļa.
        ISBN 9789984868486.

 

Kārkliņa, Guna.
    Izprast sevi, savu ceļu : astroloģijas noslēpumi / Guna Kārkliņa. - Rīga : Biznesa Partneri, 2011. - 127 lpp. : tab., sh.
        ISBN 9789984985152.

 

Kļavis, Aivars.
    Ceļos nelokāmi : [albums par ceļu būves nozares attīstību Latvijā] / Aivars Kļavis, Imants Prēdelis. - [Rīga] : Binders, 2013. - 176 lpp. : il. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984499468.

 

Lieliskie salāti : vairāk nekā 200 svaigu un gardu salātu recepšu katrai dienai un gadalaikam / Reader's Digest Association ; no angļu valodas tulkojusi Arita Piķe ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - Liepāja : Liegra, 2013. - 320 lpp. : il. - (Reader's digest). - Rādītājs: 306.-319. lpp.
        ISBN 9789934820182.

 

Nonkonformisms grafikā, 1944-1990 : projekts "Latvijas padomju perioda nonkonformisma grafikas krājuma pilna saglabāšana un tam nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums" / sast. Marta Dziļuma ; tekstu aut.: Dace Gasiņa, Inta Pujāte, Iveta Šķiņķe, Taiga Kokneviča ; tulk. angļu val. Andris Mellakauls ; māksl. Gatis Buravcovs. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka ; E Forma, 2011. - 96 lpp. : il. - Bibliogr. norādes parindēs. - Teksts laviešu, angļu valodā.
        ISBN 9789984850054.

 

Nīče, Frīdrihs Vilhelms.
    Gadījums Vāgners : mūziķa problēma / Frīdrihs Vilhelms Nīče ; tulk. un priekšv. aut. Anne Sauka. - [Rīga] : Ascendum ; Satori, 2013. - 41, [1] lpp. - Bibliogr.: 41. lpp.
        ISBN 9789934843501.

 

Altbergs, Toms.
    The railways of Latvia : Latvijas dzelzceļam 90, 1919-2009 / Toms Altbergs, Karīna Augustāne, Ieva Pētersone ; translated by Daina Grosa ; atb. red. Evija Veide ; lit. red. Brigita Šoriņa ; priekšv. sarakst. Uģis Magonis ; māksl. Jānis Jaunarājs. - Rīga : Latvijas dzelzceļš ; Jumava, 2010. - 198 p. : il., faks., kartes. - Bibliogr.: 192.-193. lpp. . - Personu alf. rād.: 194.-196. lpp. . - Grām. minēto staciju, izmaiņas, sadales un pieturas punktu saraksts: 197.-199. lpp.
        ISBN 9789984387765.

 

Алантс, О.
    Латгалия: в поисках иного бытия / О. Алантс, А. Гапоненко ; литературная редакция О. Язева ; Институт европейских исследований. - Рига : Институт европейских исследований, 2012. - 505, [13] с. : ил., карты ; 22 см. - Библиогр.: с. [507]-[518].
        ISBN 9789934811333.

 

Алтбергс, Том.
    Железные дороги Латвии / Том Алтбергс, Карина Аугустане, Иева Петерсоне ; пер. с латыш.: Татьяна Трейкале ; отв. ред. Эвия Вейде ; лит. ред. Виктория Коллегова ; авт. вступление, с. 5, Угис Магонис ; авт. введение, с. 7-8, Иева Петерсоне ; Latvijas dzelzceļš ; худож. Янис Яунарайс. - Rīga : Jumava ; Latvijas Dzelzceļš, 2010. - 199 с. : ил., факс., карт. - Библиогр.: с. 192-193. . - Алф. указ.: с. 194-199.
        ISBN 9789984387758.

 

Ганичкина, Октябрина Алексеевна.

    Новая энциклопедия садовода и огородника / Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 893, [1] с., [12] л. цв. ил. : ил., табл. - (Октябрина Ганичкина советует).

        ISBN 9785699614264.

 

Гущин, Виктор(Виктор Иванович).
    Постсоветская Латвия - обманутая страна : почему НФЛ не привел к демократии? : о правовых и политических последствиях создания института массового безгражданства и ликвидации всеобщего избирательного права, или, От дефицита демократии - к рецидивам тоталитаризма : 1988 год-март 2013 года / Виктор Гущин ; Балтийский центр исторических и социально-политических исследований. - Рига : Балтийский центр исторических и социально-политических исследований, 2013. - 720 lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs nodaļu beigās. - Virstit.: Балтийский центр исторических и социально-политических исследований.
        ISBN 9789984497877.

 

Подмазов, Арнольд(Арнольд Андреевич).
    Рижские староверы = Rīgas vecticībnieki = The old believers of Riga / автор текста Арнольд Подмазов ; перевод, Арта Яне (latviešu versija), Велга Вевере (English version)] ; Институт философии и социологии Латвийского университета, Старообрядческое общество Латвии. - Рига : Latvijas Vecticībnieku biedrība, 2010. - 135 с., [28] с. вкл. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 133-135. - Текст на рус., англ., латыш. языках.
        ISBN 9789984490205.

 

Житие и чудеса святителя Николы Чудотворца / ред.-сост. Б. И. Миролюбов. - Рига : Рижская Гребенщиковская старообряческая община, 2013. - 191 с. : ил.
        ISBN 9789934842900.

 

Мелконов, Юрий(Юрий Юрьевич).
    Пушки Курляндского берега / Юрий Юрьевич Мелконов. - Рига : GVARDS, 2005. - 344 с. : фотогр. - Список литературы и интернет ресурсов: 338-341 c. - Anotācijas: angļu, vācu, latv., igauņu, lietuviešu, somu, zviedru, dāņu, poļu val.
        ISBN 9984197727.

 

Подмазов, Арнольд(Арнольд Андреевич).
    Рижские староверы = Rīgas vecticībnieki = The old believers of Riga / автор текста Арнольд Подмазов ; перевод, Арта Яне (latviešu versija), Велга Вевере (English version)] ; Институт философии и социологии Латвийского университета, Старообрядческое общество Латвии. - Рига : Latvijas Vecticībnieku biedrība, 2010. - 135 с., [28] с. вкл. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 133-135. - Текст на рус., англ., латыш. языках.
        ISBN 9789984490205.

 

Русский мир и Латвия : альманах : Seminarium Hortus Humanitatis / под ред. Сергея Мазура. - Рига : Издание общества Seminarium Hortus Humanitatis, 2013. - 163 с. - На облож. назв.: Seminarium Hortus Humanitatis. Альманах 34.
        Вып. 34. Творчество А. С. Пушкина / Л. С. Сидяков.
    ISSN 1691-2845.

 

Розанов, Олег.
    Избранное : акварель, живопись, рисунок / Олег Розанов. - Санкт-Петербург : Аврора, 2013. - 95 с. : ил.
        ISBN 9785730008670.

 

Розанов, Олег Иванович.
    Этюды на досуге / Олег Розанов. - Санкт-Петербург : Царское Дело, 2013. - 183 с.

 

Русские Прибалтики : положение и перспективы : сборник статей / авторы: Владимир Бузаев и др. ; составитель Андрей Фомин. - Клайпеда : Refresh Design Plus, 2013. - 119 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9786099544328.

 

Тихомиров, Вадим Витальевич.
    Пчеловодство для начинающих. - Москва : Астрель ; АСТ ; Полиграфиздат, 2012. - 318, [1] с.
        ISBN 9785170731749. . - ISBN 9785271343728. . - ISBN 9785421521969.

 

Этнические конфликты в странах Балтии в постсоветский период : сборник статей / под редакцией А. В. Гапоненко. - Рига : Институт европейских исследований, 2013. - 304 lpp. : il., kartes, tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās: 56.-58., 89. lpp. - Virstitulā: Институт европейских исследований.
        ISBN 9789934811357.

 

Aizpuriete, Amanda.

    Turp : dzeja / Amanda Aizpuriete. - Rīga : Pētergailis, [2013]. - 78 lpp. : il.

        ISBN 9789984333700.

 

Briedis, Leons.

    Oktāvas / Leons Briedis. - Rīga : Pētergailis, [2013]. - 79, [4] lpp.

        ISBN 9789984333717.

 

Dženija.
    Svētvakara sapņi : [dzejoļu krājums] / Dženija ; sastādījusi Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2013]. - 191 lpp. : il.
        ISBN 9789984835525.

 

Fragoso, Margo.
    Tīģer, tīģer... : emocionāls autobiogrāfisks stāsts, kas neatstāj vienaldzīgu / Margo Fragoso ; no angļu val. tulk. Ilze Jansone. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2014. - 366, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Tiger, Tiger : a memoir.
        ISBN 9789984869483.

 

Grīns, Džons.
    Meklējot Aļasku / Džons Grīns ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2014]. - 254, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Looking for Alaska.
        ISBN 9789934041389.

 

Hovijs, Hjū.
    Vilna : [zinātniskās fantastikas romāns] / Hjū Hovijs ; no angļu valodas tulk. Santa Andersone. - [Rīga] : Prometejs, 2014. - 527 lpp. - Oriģ. nos.: Wool.
        ISBN 9789934842221.

 

Jaunais ceļš : Siguldas novada jauno dzejnieku dzejas burtnīca. - [B. v.] : [b. i.], [2013]. - 80 lpp.

 

Kalogridisa, Džīna.
    Inkvizitora sieva : romāns / Džīna Kalogridisa ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2014. - 389, [2] lpp. - Oriģ. nos.: The inquisitor's wife.
        ISBN 9789984357140.

 

Koberbēla, Lēne.
    Klusa nemanāma slepkavība / Lēne Koberbēla, Agneta Frīsa ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 381, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Et Stille Umaerkeligt Drab.
        ISBN 9789934041303.

 

Lencs, Jākobs Mihaels Reinholds.
    Piezīmes par teātri : Aumeistars jeb Mājaudzināšanas priekšrocības / Jākobs Mihaels Reinholds Lencs ; sastādītāja Beata Paškevica ; no vācu valodas tulkojuši Beata Paškevica un Valdis Bisenieks. - [Cesvaine] : [Cesvaines Mākslinieku biedrība], [2012]. - 157, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Anmerkungen übers Theater.
        ISBN 9789984497129.

 

Ābele, Inga.
    Klūgu mūks : [romāns] / Inga Ābele. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 432 lpp.
        ISBN 9789984887661.

 

Maiere-Skumanca, Lēne.
    Zvaigzne / Lēne Meijere-Skumanca ; no vācu valodas tulkojusi Ināra Ozoliņa. - Vīne : [autorizdevums], [2009]. - 191 lpp.

 

Mīda, Rišela.
    Vampīru akadēmija / Rišela Mīda ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 445, [2] lpp. - (Vampīru akadēmija). (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: Vampire academy.
        4. grāmata. Asins zvērests.
        ISBN 9789934040177.

 

Morena, Mišela.
    Madame Tiso. Slavas cena / Mišela Morena ; no angļu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2014. - 460 lpp.Oriģ. nos. Madame Tussaud.
        ISBN 9789984356952.

 

Pīturys punkti bez pīturu : Andrejdienai - 15 / Līga Seiksta, Līga Rundāne, Ineta Atpile-Jugane, Mārīte Krasno ; sak. Ilga Šuplinska. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2013. - 120 lpp.
        ISBN 9789984441290.

 

Vensko, Sandra.
    Maigā okupācija / Sandra Vensko. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 253, [1] lpp.
        ISBN 9789984887685.

 

Veronēzi, Sandro.
    Pagātnes spēks : romāns / Sandro Veronēzi ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 254 lpp. - Oriģ. nos.: La forza del passato.
        ISBN 9789984234700.

 

Браун, Сандра.
    Петля желания / Сандра Браун ; пер. с англ. А. В. Бушуева. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 509 с. - (Сандра Браун. Мировой мега-бестселлер).
        ISBN 9785699699360.

 

Дышев, Андрей Михайлович.
    Женат на собственной смерти / Андрей Дышев. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 350 с. - (Черная кошка). - Содерж.: Женат на собственной смерти ; Клетка для невидимки.
        ISBN 9785699703951.

 

Литвинова, Анна Витальевна.
    Исповедь черного человека : [роман] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 314, [1] с. - (Звездный тандем российского детектива).
        ISBN 9785699686810.

 

Нолль, Ингрид.
    Кукушонок / Ингрид Нолль ; пер. с нем. Т. Набатниковой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 315 с. - (Семейная драма. Проза Ингрид Нолль).
        ISBN 9785699689415.

 

Дивер, Джеффри.
    Гонка на выживание : [роман] / Джеймс Паттерсон, Майкл Ледвидж ; пер. с англ. Д. В. Вознякевича. - Москва : АСТ, 2014. - 317 с.
        ISBN 9785170793617.

 

Петч, Оливер.
    Дочь палача / Оливер Петч ; пер. с нем. Р. Н. Прокурова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 510 с. - (Новый шедевр европейского детектива). - Ориг. назв.: Die henkerstochter.
        ISBN 9785699698806.

 

Ребер, Тина.
    Любовь не по сценарию : [роман] / Тина Ребер ; пер. с англ. Ирины Иванченко, Галины Соловьевой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. - 703 с. - (Сто оттенков любви). - Ориг. назв.: Love unscripted.
        ISBN 9785389058651.

 

Сабурова, Ирина.
    Корабли старого города / Ирина Сабурова. - Рига : Даугава, 2005. - 591, [1] с. : ил.
        ISBN 9984973042.

 

Свечин, Николай.
    Дело Варнавинского маньяка : происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей : детективный роман / Николай Свечин. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 399 с. - (Исторический детективъ Николая Свечина).
        ISBN 9785699686636.

 

Фосселер, Николь.
    Звёзды над Занзибаром : [роман] / Николь Фосселер ; пер. с нем. А. Ченгери. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 490, [2] с. - Ориг. назв.: Sterne über Sansibar Köln.
        ISBN 9785699659401.

 

Фосселер, Николь.
    Под шафрановой луной / Николь Фосселер ; пер. с нем. Д. С. Лазаревой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 480 с. - Ориг. назв.: Unter dem safranmond.
        ISBN 9785699699308.