bele, Kristiāna. 
    Johans Valters = Johann Walter / Kristiāna Ābele ; māksliniece Anta Pence ; tulkojums angļu valodā Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2014. - 129, [6] lpp. : il., portr. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [130.] lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934512407.

 

Biršs, Juris. 
    Kļūdas būvniecībā un iespējamie risinājumi / Juris Biršs. - Rīga : J.L.V., 2015. - 239 lpp. : il. ; 25 cm.
        ISBN 9789934116728.

 

Blūma, Inta. 
    Latvietes karma : sievišķā enerģija tuvplānā / Inta Blūma. - Jelgava : Valentia-1, 2014. - 238, [2] lpp. : il. - Vēres: 238. lpp.
        ISBN 9789934144189.

 

Briedis, Raimonds. 
    Latviešu romānu rādītājs, 1873-2013 / Raimonds Briedis, Anita Rožkalne. - Atkārtots, labots un papildināts izdevums. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. - 319 lpp. - (Personālijas, termini, avoti).
        Latviešu romānistu un viņu romānu alfabētiskais rādītājs -- Latviešu romānu hronoloģiskais rādītājs: 1873-2013 -- Latviešu romānu nosaukumu alfabētiskais rādītājs.
        ISBN 9789934803260.

 

Brūvelis, Edvīns. 
    Latviešu lidotāji zem svešiem karogiem / Edvīns Brūvelis ; priekšvārdu sarakstīja Elvita Ruka. - [Rīga] : Vivat!, 2014. - 421, [1] lpp. : il., portr. - Bibliogrāfija: 410.-[411.] lpp. un personu rādītājs: 414.-[422.] lpp.
        ISBN 9789934142932.

 

Ceipe, Gundars. 
    Dieva tautas dzimšana. Latvieši / Gundars Ceipe. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 99 lpp. : faks., il., kartes, portr. - Bibliogrāfija: 98.-99. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789984458892.

 

Čakste, Jānis. 
    Latvieši un viņu Latvija : kāda latvieša balss / Jānis Čakste ; no vācu valodas tulkojis un priekšvārdu sarakstījis Ivars Orehovs. - Mārupe : Drukātava, 2014. - 71 lpp. : tab. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934530081.

 

Daukste-Silasproģe, Inguna. 
    Tāla zeme, tuvi ļaudis : latvieši Austrālijā : dzīve, literārais process, personības / Inguna Daukste-Silasproģe. - [Rīga] : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2014. - 719 lpp., [40] lpp. iel. : il., faks. - Bibliogrāfija: [644.]-654. lpp. un zemsvītras piezīmēs, rādītāji (personu un ģeogrāfisko vietu nosaukumu): [655.]-702. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789984893112.

 

Jevsejeva, Natalija. 
    Aleksandra Beļcova / Natālija Jevsejeva ; angļu valodā tulk. Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2014. - 124, [3] lpp. : il. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [125.] lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934512421.

 

Jozaitis, Arvīds. 
    Rīga - cita civilizācija : literārā publicistika / Arvīds Jozaitis ; no lietuviešu val. tulk. Pauls Balodis (13.- 151.lpp.), Inga Znotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 432 lpp. - Izmantotā literatūra: 429.- 430. lpp. . - Svarīgāko personu saraksts: 431.- 432. lpp. - Oriģ. nos.: Ryga- niekieno civilizacija.
        ISBN 9789934043536.

 

Lamberga, Dace. 
    Konrāds Ubāns / Dace Lamberga ; tulkojums angļu valodā Valdis Bērziņš. - Rīga : Neputns, 2014. - 121, [6] lpp. : il. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [123.] lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934512414.

 

Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / sast. Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; idejas aut.: Andrejs Ēķis. - Rīga : Jumava, 2014. - 205 lpp. : il., fotogr., portr.
        4. [grāmata].
        Saturā: Leģenda par Durbes kauju / Pāvils Raudonis ; Leģenda par Latvijas karogu/ Pāvils Raudonis; Leģenda par Turaidas Rozi/ Pāvils Raudonis; Trako baronu Bēru mantojums/ Laimdota Sēle; Studentu rota/ Baiba Šāberte; Pa brīvības ceļu/ Baiba Šāberte; Abstraktā ekspresionisma pārstāvis Marks Rotko/ Gita Juhņēviča; Tautas autoritāte-Stradiņš/ Līga Blaua; Roka, kuru ilgi jūt uz pleca/ Elita Veidemane; Leģendas šodien mums līdzās.../ Aldons Vrubļevskis; Dzimuši kamanām!/ Ilona Bērziņa; Brāļi Dukuri.Ceļš līdz leģendai/ Ilona Bērziņa; Ziemas sporta medaļnieku kalve/ Ilona Bērziņa.
        ISBN 9789934116872.

 

Latvijas novadu dārgumi / autoru kolektīvs ; sastādītāja Ilze Būmane ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atb. redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 166, [1] lpp : il., fotogr. - Latvijas novadu dārgumu alfabētiskais rādītājs: 158. - 160. lpp. . - Autoru kolektīvs: 161.- [167]. lpp.
        ISBN 9789934150487.

 

Mūsdienu kultūras stāvokļi = Conditions for contemporary culture. Riga : [bilingvāls eseju krājums] / red. Oskars Redbergs ; tulk. Inta Liepiņa u.c. - [Rīga] : Megaphone Publishers, 2013. - 333 lpp. : fotogr. - Bibliogrāfija atsevišķu rakstu beigās. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Autoru biogrāfijas: 325.-333. lpp.
        ISBN 9789934819209.

 

Sordē, Bernārs. 
    Iespējamā Eiropa / Bernard Sordet ; no franču valodas tulkojusi Kristīne Našeniece. - Rīga : Mansards, 2014. - 213, [2] lpp. : il. - Oriģ. nos.: L'europe probable.
        ISBN 9789934120589.

 

Suvorovs, Viktors. 
    Ledlauzis : kurš sāka Otro Pasaules karuo / Viktors Suvorovs ; no krievu val. tulk. Jānis Kalve (pirmizdevuma tulkojums), Dace Sparāne (papild. un pārstr. izd. tulkojums) ; papild. un pārstr. izd. redaktores Dace Sparāne un Gundega Blumberga. - [2]., papildinātais un pārstrādātais izdevums. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 495, [1] lpp. : il. - Grāmatā izmantoto un citēto avotu saraksts: 489.- [496]. lpp. - Oriģ. nos.: Ледокол.
        ISBN 9789984887753.

 

Torntone, Sāra. 
    Septiņas dienas mākslas pasaulē / Sāra Torntone ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Zelmenis. - Rīga : Neputns, 2014. - 318 lpp. - Oriģ. nos.: Seven days in the art world. - Personu rādītājs: 303.-314. lpp., galeriju un muzeju rādītājs: 317.-318. lpp.
        ISBN 9789934512438.

 

Zaļuma, Kristīne. 
    Liepupes muiža / Kristīne Zaļuma ; kopsavilkuma tulkojums angļu valodā: Stella Pelše ; kopsavilkuma tulkojums vācu valodā: Valda Kvaskova. - Rīga : Lauku Avīze, 2014. - 159 lpp. : faks., ģeneal. tab., il., portr. - Bibliogrāfija: 152.-153. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 141.-145. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un vācu valodā.
        ISBN 9789934150531.

 

Bankovskis, Pauls. 
    18 / Pauls Bankovskis ; Aijas Uzulinas pēcvārda tulkojums. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 174, [2] lpp. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; III). - Teksts latviešu valodā, pēcvārds paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789984887784.

 

Čaklais, Māris, 1940-2003. 
    Stikla saksofonists / Māris Čaklais ; mūzikas ieraksta digitalizēšana Maksims Mišura ; dzeju lasa Māris Čaklais ; Imanta Kalniņa mūzika. - Rīga : Latvijas Radio ; Upe tuviem un tāliem, [2014]. - 35 [1] lpp. : 2 CD. - Pielikumā: 2 CD.
        1. CD Dzeja : lasa Māris Čaklais/ 2. CD Oriģinālmūzika no filmas Četri balti krekli : mūzika Imants Kalniņš, dzeja Māris Čaklais.
        ISBN 4751007692724.

 

Daiers, Džefs. 
    Džefs Venēcijā, nāve Varanasi / Džefs Daiers ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 293, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Jeff in Venice, death in Varanasi.
        ISBN 9789934047404.

 

Ikstena, Nora. 
    Runā manis vainadziņš : Noras Ikstenas esejas / Nora Ikstena ; Edītes Pauls-Vīgneres darbi no izstādes "Vainagi". - Rīga : Mansards, 2014. - 73, [6] lpp. : il.
        ISBN 9789934120749.

 

Klausāmpasakas [skaņu ieraksts] / stāsta Jaunā Rīgas teātra aktieri ; ieraksta rež. Māra Ķimele. - Rīga : Jaunais Rīgas teātris ; Swedbank ; Ziedot.lv, 2014. - 2 skaņu diski.
        ISBN 4751015190045.

 

Kvika, Amanda. 
    Zilās Medūzas noslēpums / Amanda Kvika ; no angļu valodas tulkojusi Anda Smilga. - Rīga : Kontinents, 2015. - 387, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984357720.

 

Nezi, Edoardo. 
    Zelta laikmets / Edoardo Nezi ; no itāļu valodas tulkojusi Līva Sniķe. - Rīga : Jumava, 2015. - 286, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Età dell'oro.
        ISBN 9789934116988.

 

Pakraste, Lida. 
    Spārīte / Lida Pakraste. - Rīga : Pētergailis, [2014]. - 216 lpp. ; 21 cm. - (Vakara romāns).
        ISBN 9789984333953.

 

Pasakas par mīlestību / māksl. Gita Treice; sast. Raita Saleniece. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 268, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfiskās norādes: 263.- 265. lpp.
        ISBN 9789984234724.

 

Streida, Šerila. 
    Mežone : [vai ceļš var palīdzēt atkal atrast sevi?] / Šerila Streida ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 383 lpp. : karte. - Oriģ.nos.: Wild.
        ISBN 9789934043475.

 

Vodolazkins, Jevgeņijs. 
    Laurus : nevēsturisks romāns / Jevgeņijs Vodolazkins ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 349, [2] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Лавр.
        ISBN 9789984235059.

 

Артемьева, Галина Марковна, 1950-. 
    Колыбелька из прутиков вербы / Галина Артемьева. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 250, [2] с. - (Будьте счастливы! Проза Галины Артемьевой).
        ISBN 9785699763818.

 

Вишневский, Януш Леон. 
    Гранд : [роман] / Януш Леон Вишневский ; пер. с пол. М. Тогобецкой. - Москва : АСТ, 2014. - 382 с. ; 21 см. - Ориг. назв.: Grand.
        ISBN 9785170841509.

 

Ладинский, Антонин Петрович, 1896-1961. 
    Голубь над Понтом : [романы] / Антонин Ладинский. - Москва : АСТ, 2015. - 926, [1] с. - (Библиотека проекта Бориса Акунина "История Российского государства"). (История Российского государства).
        ISBN 9785170883455.

 

Манро, Элис. 
    Ты кем себя воображаешь? : [рассказы] / Элис Манро ; пер. с англ. Татьяны Боровиковой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2014. - 284, [2] с. ; 21 см. - (Азбука Premium).
        ISBN 9785389081970.

 

Несбе, Ю. 
    Красношейка : [роман] / Ю. Несбё ; пер. с норв. А. Штрыкова. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2014. - 541, [1] с. ; 18 см. - (Детектив № 1 . Равных нет). - Ориг. назв.: Rødstrupe.
        ISBN 9785389025936.

 

Несбе, Ю. 
    Немезида / Ю Несбё ; пер. с норв. О. Рождественского и А. Чеканского. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2015. - 606, [1] с. ; 18 см. - (Детектив № 1. Читает весь мир). - Ориг. назв.: Sorgenfri.
        ISBN 9785389089785.

 

Несбе, Ю. 
    Нетопырь : [роман] / Ю Несбё ; пер. с норв. А. Штрыкова. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2015. - 380, [1] с. ; 18 см. - (Детектив № 1. Читает весь мир). - Ориг. назв.: Flaggermusmannen.
        ISBN 9785389089792.

 

Несбе, Ю. 
    Охотники за головами : [роман] / Ю Несбё ; пер. с норвеж. Е. Чевкиной. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2015. - 316, [1] с. ; 18 см. - (Детектив № 1. Равных нет). - Ориг. назв.: Hodejegerne.
        ISBN 9785389040199.

 

Проза = Proza : [īsprozas krājums] / составители: Александр Заполь, Артур Пунте, Сергей Тимофеев ; tulkotāji [latviešu valodā]: Ieva Kolmane, Guntis Berelis, Jolanta Pētersone, Jānis Elsbergs, Māris Salējs, Svens Kuzmins, Arvis Kolmanis, Māra Poļakova, Edmunds Frīdvalds, Jānis Joņevs, Nils Sakss. - [Rīga] : Orbīta, 2014. - 252 lpp. - Teksts paralēli krievu un latviešu valodā.
        ISBN 9789934847608.

 

Слава Сэ. 
    Весь сантехник в одной стопке / Слава Сэ. - Москва : АСТ, 2014. - 382 с.
        ISBN 9785170885879.

 

Сунд, Эрик Аксл. 
    Слабость Виктории Бергман : [криминальная трилогия] / Эрик Аксл Сунд ; пер. со швед. Елены Тепляшиной. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2014. - 507, [2] с.
        Часть 2. Голодное пламя.
        ISBN 9785170884407.

 

Сунд, Эрик Аксл. 
    Слабость Виктории Бергман : [криминальная трилогия] / Эрик Аксл Сунд ; пер. со швед. А. Савицкой. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2014. - 507, [2] с.
        Часть 1. Девочка-ворона.
        ISBN 9785170853243.

 

Тартт, Донна. 
    Тайная история : роман / Донна Тартт ; пер. с англ. Дениса Бородкина и Наталии Ленцман. - Москва : АСТ, 2015. - 590, [1] с. - Ориг. назв.: The Secret History.
        ISBN 9785170872954.

 

Тартт, Донна. 
    Щегол : роман / Донна Тартт ; пер. с англ. А. Завозовой. - Москва : АСТ, 2015. - 827, [2] с. - Ориг. назв.: The Goldfinch. - Пулитцеровская премия.
        ISBN 9785170854486.

 

Тронина, Татьяна, (Татьяна Михайловна). 
    Чужая свадьба : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 282, [1] с. - (Дочери Евы. Романы Т. Трониной).
        ISBN 9785699775477.

 

Чиркова, Стелла. 
    Волки и овцы : [роман] / Стелла Чиркова. - Минск : Букмастер, 2014. - 286, [2] с. - (Современный роман о любви).
        ISBN 9789855499375.

 

Чиркова, Стелла. 
    Просто жить : [роман] / Стелла Чиркова. - Минск : Букмастер, 2015. - 253, [2] с. - (Современный роман о любви).
        ISBN 9789855499146.

 

Шмитт, Эрик-Эмманюэль. 
    Попугаи с площади Ареццо : роман / Эрик-Эмманюэль Шмитт ; пер. с фр. Елены Березиной, Алины Поповой. - Москва : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2015. - 570, [2] с. ; 22 см. - (Азбука-бестселлер). - Ориг. Назв.: Les perroquets de la place d'Arezzo.
        ISBN 9785389078864.

 

Янси, Рик. 
    Бесконечное море : роман / Рик Янси ; пер. с англ. Илоны Русаковой. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2013. - 314, [2] с. - Ориг. назв.: The Infinite Sea. - Продолжение романа "5-я волна".
        ISBN 9785389087774.