Отраслевая литература

 

Al-Asa, Aļona.

    Māksla būt laimīgai jeb neesi varde verdošā ūdenī / Aļona Al-Asa ; no krievu valodas tulkojusi Margita Krasnā ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 335, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934081736.

 

Blumberga, Andra.

    Efektīva apgaisme : mācību līdzeklis / A. Blumberga, D. Blumberga, M. Blumberga, P. Cikmačs, I. Veidenbergs. - Rīga : [izdevējs nav zināms], 2002. - Rīga : Imanta. - 124 lpp. : il. ; 30 cm.

        ISBN 9984960811.

 

Montesori, Marija.
    Bērns ģimenē / Marija Montesori ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša. - Rīga : Jumava, [2019]. - 141, [2] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934203480.

 

Sapņu tulkošana laimīgai dzīvei : kā saprast motīvus un simbolus / teksts: Renāte C. Zelingera ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. , ©2019. - 207, [1] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm.
        ISBN 9789934156120.

 

Ruka, Elvita.
    Kāda pētnieka dzīve : lieti un ļoti cienījamais Vitauts Tamužs / Elvita Ruka ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - [Rīga] : Artha, 2018. , ©2018. - 269, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm.
        ISBN 9789934197376.

 

Tāvu zemes kalendars, 2020 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota : 30. (81.) goda gōjums / sastōdeitōji un redaktori J. Eļksnis, V. Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2019. - 303, [1] lpp. : il. ; 20 cm.
        ISBN 9789984293288.

 

Tibeta nekad nav bijusi Ķīnas sastāvdaļa, taču vidusceļa pieeja garantē dzīvotspējīgu risinājumu / no angļu valodas tulkojusi Margarita Putniņa ; vāks: Irina Smirnova. - Rīga : [Margarita Putniņa], 2019. - [Grēnes, Olaines novads] : Drukātava. , ©2019. - 215 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934198090.

 

Trešā Derība : dievišķo atklāsmju sakopojums, saņemts Meksikā no 1866. līdz 1950. gadam / no spāņu valodas tulkojusi Marianna G. - Rīga : Svedenborga biedrība, 2019. - [Valmiera] : Valmieras tipogrāfija "Lapa". - 496 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934197451.

 

Valsts drošības dienests (Latvija).
    Publiskais pārskats par Valsts drošības dienesta darbību 2018. gadā / Valsts drošības dienests, Latvijas Republika. - 2018 (2019)-. - Rīga : Valsts drošības dienests, 2019. - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas ; 30 cm. - Radniecīgais izdevums: Publiskais pārskats par Drošības policijas darbību ... gadā. . - Iznāk arī angļu valodā: Annual Report on the activities of the Latvian State Security Service in ... - Resurss pieejams arī tiešsaistē.
        ISBN 9789934883002.

 

Дмитриева, Наталия.
    Детская психосоматика : почему болеют наши дети? / Наталия Дмитриева. - Ростов-на Дону : Феникс, 2019. , ©2015. - 152, [1] с. ; 20 см. - (Психология).
        ISBN 9785222324776.

 

Мэнсон, Марк.
    Все хреново : книга о надежде : перевод с английского / Марк Мэнсон. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 318, [1] с. ; 20 см. - На обложке: Мировой бестселлер от автора " Тонкое искусство пофигизма".
        ISBN 9785961426625.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Baltturs, Alberts.
    Pagājušās dzīves takas : dzeja / Alberts Baltturs ; vāku zīmēja Olga Rakele. - Krāslava : [izdevējs nav zināms], 2018. - [Daugavpils] : Demra. - 139 lpp.

 

Gārdnere, Liza.
    Aiz slēgtām durvīm : romāns / Liza Gārdnere ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 429 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359540.

 

Gundars, Lauris.
    Apglabāt uz valsts rēķina : kriminālromāns / Lauris Gundars ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 535, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934546907.

 

Jakovļeva, Jūlija.
    Mednieks tieši virsū skrien : detektīvs par Staļina laiku / Jūlija Jakovļeva ; no krievu tulkojusi Lāse Vilka ; Nataļjas Kugajevskas mākslinieciskais noformējums ; redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - [Silakrogs] : PNB Print. - ©2019. - 352 lpp. ; 21 cm. - (Glabāt mūžīgi. Jūlijas Jakovļevas retrodetektīvs). - Uz vāka: Detektīvs par Staļina laiku.
        ISBN 9789934156342.

 

Kabrē, Žaume.
    Es atzīstos : romāns / Žaume Kabrē ; no katalāņu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Mansards, [2019]. , ©2019. - 867, [1] lpp.
        ISBN 9789934122279.

 

Korija, Džeina.
    Neskaties uz mani : romāns / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 462 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 462. lpp.
        ISBN 9789984359564.

 

Medne-Spāre, Lienīte.
    Dziedošās smiltis / Lienīte Medne-Spāre ; vāka dizaina un ilustrāciju autore Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 126, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934084393.

 

Pohodņeva, Maija.
    Aliansē pret vēzi : dokumentāls stāsts / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; redaktors Aldis Vēvers ; Guntas Plotkas grāmatas un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 327, [1] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934083327.

 

Račko, Karīna.
    Sasietā : [romāns] / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Karīna Račko SIA, 2019. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2019. , ©2019. - 365, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934199240.

 

Račs, Guntars.
    Mīlestība ir : dzejoļi un CD / Guntars Račs. - [Rīga] : Izdevniecība MicRec, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, ©2019. - 159 lpp. + CD. - Pielikuma CD saturā: Mīlestība ir ; Pieklauvē ; Cilvēks ; Kamēr tev ir mīla ; Tikai nesaki nevienam ; Man tevis trūkst ; Dzīvīte ; Tev līdzās ; Nakts pēc darba pilnas dienas ; Zelta sirds ; Mīlas balāde ; Ar tevi kopā ; Ir vakars.
        ISBN 9789934873447.

 

Zirnītis, Aigars.
    Jāatstāj pēdas kā sniegā : dzeja / Aigars Zirnītis ; mākslinieciskais iekārtojums: Gunita Štrausa. - [Jūrmala] : [Aigars Zirnītis], [2019]. - [Talsi] : Talsu tipogrāfija. , ©2019. - 152 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.
        ISBN 9789934197932.

 

Художественная литература на русском языке

 

Алюшина, Татьяна (Татьяна Александровна).
    Формула моей любви : роман / Татьяна Алюшина. - Москва : АСТ, 2019. - Тула : Тульская типография. , ©2019. - 346, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785041035440.

 

Берег, Игорь.
    Дорога на Восток : [роман] / Игорь Берег. - Москва : Вече, 2019. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Военные приключения : ВП).
        ISBN 9785448410161.

 

Брындза, Роберт.
    Темные воды : роман / Роберт Брындза ; перевод с английского И. Новоселецкой. - Москва : АСТ, 2018. - 416 с. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171071233.

 

Вильмонт, Екатерина (Екатерина Николаевна).
    Свои погремушки / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785171162191.

 

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна.
    Отрубить голову дракону : роман / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 2019. - 318 с. ; 17 см. - (Искусство детектива. Романы Т. Гармаш-Роффе).
        ISBN 9785041002923.

 

Гилберт, Элизабет.
    Город женщин : [роман] / Элизабет Гилберт ; перевод с английского Ю. Змеева. - Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 287 c. ; 21 см. - (Выбор редакции).
        ISBN 9785386127558.

 

Гримальди, Вирджини.
    Аромат счастья сильнее в дождь / Вирджини Гримальди ; перевод с французского Н. Жуковой. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041029449.

 

Князева, Анна.
    Химеры картинной галереи : [роман] / Анна Князева. - Москва : ЭКСМО, 2019. - 313, [2] с. - (Яркий детектив Анны Князевой). - Роман цикла о Надежде Раух.
        ISBN 9785041002664.

 

Конде, Мариз.
    Я, Титуба, ведьма из Салема / Мариз Конде ; перевод с французского З. Линник. - Москва : Эксмо, 2019. - 252, [2] с. ; 21 см. - (Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых премий).
        ISBN 9785041017804.

 

Куннос, Юрис.
    Берестяной грааль / Юрис Куннос ; перевод с латышского Сергей Морейно. - Москва : Русский Гулливер, 2016. - 164 lpp. ; 19 cm. - (Geoграфия перевода).
        ISBN 9785916271508.

 

Лэкберг, Камилла.
    Ведьма / Камилла Лэкберг ; перевод с шведского Ю. Колесовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 637, [1] с. ; 21 см.
        ISBN 9785040980406.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Другая правда : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив). - Обложка: 50-й юбилейный роман.
        Том 1.
        ISBN 9785041046361.

 

Миронова, Наталья.
    Синдром Настасьи Филипповны : роман / Наталья Миронова. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. - (Самые лучшие романы о любви).
        ISBN 9785041006334.

 

Монро, Дж. С.
    Забудь моё имя : роман / Дж. С. Монро ; перевод с английского Ирины Павловой. - Москва : АСТ, 2019. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Двойное дно: всё не так, как кажется).
        ISBN 9785171129491.

 

Хайнлайн, Роберт.
    Двойная звезда ; Звездный десант : фантастические романы : перевод с английского / Роберт Хайнлайн. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 476, [2] с. ; 21 см. - (Звезды мировой фантастики).
        ISBN 9785389151918.