Отраслевая литература

 

Palmere, Helēna.

     Eneagramma mīlestībā un darbā : kā izprast savas personiskās un lietišķās attiecības / Helēna Palmere ; no angļu valodas tulkojis Kārlis Žols ; redaktore Zane Seņkova ; priekšvārdu sarakstīja Deivids N. Denjelss. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 446, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 442.-[447.] lpp. -

        ISBN 9789934062506.

 

Suvorovs, Viktors.

     Spiegošanas pamati : kā strādāja visvarenākā un visnoslēgtākā 20. gadsimta izlūkošanas organizācija / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 399, [1] lpp. ; 22 cm.

        ISBN 9789934546389.

 

Šmits, Eriks.

     Jaunais digitālais laikmets : kā nākotnē mainīsies mūsu dzīve, valstis un bizness / Eriks Šmits, Džareds Koens ; redaktore Sintija Buhanovska ; tulkojums latviešu valodā: Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 399, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [326.]-383. lpp. un rādītājs: [384.]-399. lpp. - Par autoriem: [400.] lpp.

        ISBN 9789934039881.

 

Богин, Юрий Николаевич.

     Как прожить не меньше 100 лет : советы легендарного отечественного врача-долгожителя / Юрий Богин. - Москва : Э, 2017. - 205 с. : ил. ; 21 см. - (Я научу Вас жить долго).

        ISBN 9785699944385.

 

Прайор, Карен.

     Не рычите на собаку! : книга о дрессировке людей, животных и самого себя / Карен Прайор ; пер. с англ. Т. О. Новиковой. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2016. - 287, [1] с. - (Плюс 1 победа).

        ISBN 9785699929580. . - ISBN 9785699339402.

 

Сатья Дас.

     Нескучная психология для тех, кто разочаровался, отчаялся или так и не понял, что такое счастливые отношения / Сатья дас. - Москва : АСТ ; Прайм, 2016. - 219, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Умный тренинг, меняющий жизнь).

       ISBN 9785170965052.

 

 

Художественная литература на латышском языке

 

Bargais, Rihards.

     Plikie rukši : [romāns] / Rihards Bargais ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 204, [3] lpp. ; 20 cm. - "Līdz 18 gadu vecumam lasīt nav ieteicams" - Vāka 4. lpp.

        ISBN 9789934066733.

 

Bīčere-Stova, Harieta.

     Krusttēva Toma būda / Harieta Bīčere-Stova ; no angļu val. tulkojis Jūlijs Aldermanis ; N. Ceitlina ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 487, [1] lpp. : il. - 7.-9. - Grāmata sagatavota pēc 1974. gada izdevuma.

       ISBN 9789934028700.

 

Bjorks, Samuels.

     Pūce vienmēr medī naktī / Samuels Bjorks ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, 2017. - 350, [1] lpp. ; 23 cm. - (Holgers Munks un Mīa Krīgere ; 2. grāmata). (Skandināvu detektīvs). - ""Pūce vienmēr medī naktī" ir otrā grāmata Mīas Krīgeres un Holgera Munka sērijā" - Vāka 4. lpp.

        ISBN 9789934200502.

 

Cveigs, Stefans.

     Šaha novele un citi stāsti / Stefans Cveigs ; no vācu val. tulk. Valija Brutāne ; atb. red. Irīna Meļņika. - Rīga : Jumava, 2017. - 220, [3] lpp.

       ISBN 9789934200182.

 

Dreika, Dagnija.

     Savējie : romāns / Dagnija Dreika ; maketētāja Lilija Rimicāne. - Jūrmala : Daugava, 2017. - 153, [4] lpp. : il.

      ISBN 9789984411095.

 

Eglīte, Biruta.

     Ceturtais bauslis : stāsti par 100 gadiem Latvijā : [stāsti par kuplās Spridzānu dzimtas likteņiem Latvijas 100 gados] / Biruta Eglīte ; Aijas Spridzānes redakcijā ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Avīze, 2017. - 381, [2] lpp. : il., fotogr.

        ISBN 9789934152863.

 

Judina, Dace.

     Ceturtais kauliņš : [detektīvromāns] / Dace Judina ; Artura Nīmaņa dizains ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 493, [2] lpp. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 7. grām.).

        ISBN 9789934152887.

 

Kirovičs, Eudžens O.

     Spoguļu grāmata : [spriedzes romāns] / Eudžens O. Kirovičs ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 254, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934066788.

 

Nesbē, Jū.

     Pusnakts saule : [kriminālromāns] / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 253, [2] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes trilleris).

         ISBN 9789934066375.

 

Oksanena, Sofi.

     Norma : romāns / Sofi Oksanena ; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 300, [1] lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934062247.

 

Pārksa, Adele.

     Brilles aklai mīlestībai : [romāns] / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017. - 441 lpp.

       ISBN 9789984358574.

 

Senkevičs, Henriks.

     Haņa / Henriks Senkevičs ; no poļu val. tulkojusi Dagnija Dreika. - Jubilejas izdevums. - Jūrmala : Apgāds Daugava, 2017. - 244, [2] lpp. : portr. - (XIX gadsimta klasiķi). - Hronoloģija: 241.- [245] lpp.

        ISBN 9789984411101.

 

Šepetis, Rūta.

     Jūras sāļums / Rūta Šepetis ; no angļu val. tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 381 lpp. : karte.

       ISBN 9789934067082.

 

Viegliņa-Valliete, Gina.

     Dievs, piedod! : [romāns] / Gina Viegliņa-Valliete ; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika. - Rīga : Jumava, 2017. - 221, [2] lpp. ; 20 cm. - "Romāns "Dievs, piedod!" aizsāk kādas ģimenes sieviešu hroniku, kas aptver četras paaudzes, un faktiski ir romāna "Atradene un eņģelis" (izdota apgādā "Jumava" 2016. gadā) pirmā daļa" - Vāka 4. lpp.

       ISBN 9789934200199.

 

 

Художественная литература на русском языке

 

Джуэлл, Лайза.

     Холодные сердца : [роман] / Лайза Джуэлл ; пер. с англ. Е. Новиковой, В. Бушуева. - Москва : Э, 2017. - 475, [1] c. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). - Книга издана в суперобложке.

        ISBN 9785699947621.

 

Кеплер, Ларс.

     Гипнотизер : [роман] / Ларс Кеплер ; пер. со швед. Елены Тепляшиной. - Москва : АСТ ; Corpus, 2017. - 666, [1] с. ; 21 см. - (Corpus ; 415). (Master Detective).

        ISBN 9785170997879.

 

Клавелл, Джеймс.

     Тайпан : [роман] / Джеймс Клавелл ; перевод с английского Евгения Куприна. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 828, [2] с. ; 22 см. - (The Big book). - Первый роман из саги о Благородном Доме Струанов.

       ISBN 9785389116627.

 

Литвинова, Анна Витальевна.

     Десять стрел для одной : роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Э, 2017. - 314, [1] с. ; 20 см. - (Знаменитый тандем российского детектива).

        ISBN 9785699941421.

 

Мартел, Янн.

     Высокие горы Португалии : [роман] / Янн Мартел ; перевод с английского И. Алчеева. - Москва : Э, 2017. - 379, [1] с. ; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер).

       ISBN 9785699946013.

 

Мойес, Джоджо.

     Где живет счастье : [роман] / Джоджо Мойес ; пер. с англ. Ольги Александровой. - Москва : Иностранка, 2017. - 573, [3] с.

        ISBN 9785389109704.

 

Мориарти, Лиана.

     Верные, безумные, виновные : [роман] / Лиана Мориарти ; перевод с английского Ирины Иванченко. - Москва : Иностранка, 2017. - 540, [1] с. ; 19 см.

       ISBN 9785389120785.

 

Полякова, Татьяна Викторовна.

     Знак предсказателя : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Э, 2017. - 318 с. : ил. ; 21 см. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой).

        ISBN 9785699954292.

 

Тополь, Эдуард.

     Летающий джаз : [роман] / Эдуард Владимирович Тополь. - Москва : АСТ, 2016. - 319 с. - (Бестселлеры Эдуарда Тополя).

        ISBN 9785170996773.

 

Трауб, Маша.

     Вторая жизнь : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Э, 2016. - 282, [1] с. - (Проза Маши Трауб).

        ISBN 9785699909711.

 

Уир, Элисон.

     Брачная игра : [роман] / Элисон Уэйр ; пер. с англ. Игоря Иванова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 510, [1] с. ; 21 см. - (Женские тайны).

        ISBN 9785389097025.

 

Этвуд, Маргарет.

     Мужчина и женщина в эпоху динозавров : [роман] / Маргарет Этвуд ; пер. с англ. Т. Боровиковой. - Москва : Э, 2017. - 350 с. - (Интеллектуальный бестселлер).

       ISBN 9785699914425.

 

Янг, Уильям Пол.

     Ева : [роман] / Уильям Пол Янг ; пер. с англ. А. Андреева. - Москва : Э, 2017. - 317 с. ; 22 см.

       ISBN 9785699954278.