Отраслевая литература

 

Ar plinti plecā pasaulē / sast. Lilita Viksna ; Filipa Jēgera raksta tulk. Linda Dombrovska ; Filipa Zerfasa fotogrāfijas ; atb. red. Liene Soboleva. - Rīga : Jumava, 2017. - 223, [1] lpp., [16] lp. fotogr. - (Aiz apvāršņa).
     ISBN 9789934200908.

 

Autors. Teksts. Laikmets : 1. starptautiskā zinātniskā konference : zinātnisko rakstu krājums / Rēzeknes Augstskolas reģionālais zinātniskais institūts ; sastādītāja un atb. redaktore Sandra Ratniece. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2013. - 136 lpp. : tab. - Kopsavilkums angļu valodā. - Teksts latviešu, vācu valodā. - Uz titullapas norādīts: 2. starptautiskā zinātniskā konference.
     1.
     ISBN 9789984726589. . - ISBN 9984726589.
     ISSN 2255-9272.

 

Daliba, Inga.
     Kā rekrutēt veiksmīgāk : personāla atlases mārketings : LinkedIn, Facebook un tīklošanas priekšrocības kandidātu uzrunāšanā / Ingas Dalibas teksts, vāka dizains ; literārā redaktore un priekšvārda autore Aiga Veckalne. - Rīga : Mansards, 2017. - 157, [1] lpp. : il., tabulas. - Bibliogrāfija: 157.-[158.] lpp. un zemsvītras piezīmēs.
     ISBN 9789934121678.

 

Feļštinskis, Jurijs.

     Korporācija : Krievija un VDK gadsimtu mijā / Jurijs Feļštinskis, Vladimirs Pribilovskis ; no krievu val. tulk. Atis Klimovičs ; red. Gundega Blumberga ; māksl. Jānis Esītis ; otrā izd. priekšv. tulk. Dace Sparāne-Freimane. - 2. izd. - Rīga : Dienas Grāmata, [2017]. - 598, [1] lpp. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - Personu rād.: 580.-[599.] lpp. . - Saīs. saraksts: 573.-[579.] lpp.
     ISBN 9789934546426.

 

Grišāne, Veronika.
     Mēs savai tautai : Latgales ārsti Rēzeknē / Veronika Grišāne ; vāku noformējusi Elita Pole ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2017. - 292 lpp. : il., portr. - Bibliogrāfija: 289. lpp.
     1. daļa.
     ISBN 9789984292854.

 

Olūts : literaturas almanahs / red. Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2017. - 307, [1] lpp. - Bibliogrāfija: 307.-[308.] lpp. - Uz vāka: Jāņa Undas akvarelis "Rudenīga ainava", 1965.
     15 (22).
     ISBN 9789984292908.
     ISSN 1407-2076.

 

Rancāns, Antons.
     Pievienoti Latvijai / Antons Rancāns. - [Rēzeknes novads] : Antons Rancāns, 2017. - 226 lpp. : fotogr.
     ISBN 9789934191831.

 

Sēja, Ludvigs.

     Es pazīstu vairs tikai sevi : diplomāta dienasgrāmata un memuāri: 1941-1961 / Ludvigs Sēja ; māksliniece Aija Andžāne ; ievads, fotoattēlu un dokumentu atlase un sakārt. Uldis Neiburgs ; koment. Juris Ciganovs, Jānis Ķeruss ; atb. red. Renāte Neimane ; literārā red. Ilze Brēmere. - Rīga : Lauku Avīze, [2017]. - 573, [2] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm.
     Diplomāts Ludvigs Sēja padomju un nacistu cietumos un soda nometnēs / Uldis Neiburgs.
     ISBN 9789934152894.

 

Sīgels, Daniels.
     Prāts : cilvēka būtības meklējumos / Daniels Sīgels ; no angļu val. tulk. Imants Vilks ; Ivara Vimbas vāka graf. noform. ; atb. red. Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, 2017. - 373, [1] lpp. - Izmantotā lit.: 352.-[363.] lpp.
     ISBN 9789934200885.

 

Trūps-Trops, Henriks.
     Pastaiga dzīves atmiņās / Henriks Trūps-Trops ; redaktore Valentīna Unda ; priekšvārda "Monsinjors Henriks Trūps" autors Pr. Alberts Budže. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2017. - 275 lpp. : il. ; 17 cm. - Rīgas Katoļu Garīgā semināra profesora, publicista, katoļu garīdznieka, monsinjora Henrika Trūpa (1908-1994) dzīves atmiņas ir ieskats viņa personīgajā dzīvē, bet vēsturiskie notikumi uzrakstīti tā, kā tajā laikā skatījās uz tiem sabiedrība.
     ISBN 9789984292892.

 

Vagrants, Harijs.
     Ielu muzikanta dienasgrāmata jeb daļēji nopietns 21. gs. klaidoņa ikdienas atspoguļojums cauri astoņām Eiropas valstīm un ne tikai... : Latvija - Lietuva - Polija - Slovākija - Ungārija - Austrija - Čehija - Vācija / Harijs Vagrants ; red. Renāte Kārkliņa ; dizains Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, [2017]. - 327, [1] lpp.
     ISBN 9789934121739.

 

Zusta, Zane.
     20 padomi laimīgākai bērnībai : no mammas mammai : SOS bērnu ciemati - jau 20 gadus Latvijā / Zane Zusta ; Evijas Timmas-Novikas ilustrācijas. - Rīga : Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, 2017. - 127 lpp. - (No mammas mammai).
     ISBN 9789934191961.

 

Кьеза, Джульетто.
     Что вместо катастрофы : почему сейчас нам не уйти от поиска альтернативы? / Джульетто Кьеза ; пер. с итал. Виктор Петрович Гайдук ; худож. Вауро Сенесси. - Москва : Трибуна, 2014. - 351 с. ; 21 см.
     ISBN 9785901253328.

 

Некрасов, Анатолий (Анатолий Александрович).
     Сильная Женщина, или Обопрись на моё плечо / Анатолий Некрасов. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Пробуждение сознания).
     ISBN 9785227075352.

 

Образ Другого : страны Балтии и Советский Союз перед Второй мировой войной / составители Р. Крумм, Н. А. Ломагин, Д. Ханов ; [пер. с лит. и эст. языков]. - Москва : Российская политическая энциклопедия(РОССПЭН), 2012. - 204, [2] lpp. ; 22 cm. - (История сталинизма). - Bibliogr. rakstu beigās.
     ISBN 9785824316636.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Āreleida, Kai.

     Pilsētu dedzināšana / Kai Āreleida ; no igauņu val. tulkojusi Maima Grīnberga ; atb. redaktore Inga Ābelīte ; lit. redaktore Ilze Brēmere ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 333, [2] lpp.
     ISBN 9789934153327.

 

Butrima, Danuta.
     Kaislīgie rododendri : romāns / Danuta Butrima ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Andras Otto-Hvoinskas ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 239, [1] lpp. : il., portr. - (Lata romāns ; 7 (217).
     ISBN 9789934153471.

 

Dinsbergs, Ernests.
     Rīga jeb ziņģe par Rīgu un viņas dzīvi / E. Dinsbergs, M. Reinbergs ; zinātniskā konsultante, ievada autore Ausma Cimdiņa ; māksliniece Līga Delvera ; arhaismu, retāk lietoto vārdu, vietu rādītāju un komentāru autors Aleksandrs Jansons. - [Rīga] : Atvērtās krātuves biedrība, 2017. - 91 lpp. (2 lp. salocītas) : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām.
     ISBN 9789934867002.

 

Kutzē, Dž. M.

     Jēzus bērnība / Dž. M. Kutzē ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga. - Ķekava : Lasītava, 2017. - 309, [1] lpp.

     ISBN 9789934866449.

 

Par stirnu pārvērstā princese : pēc latviešu tautas pasakas motīviem = The Tale of the Deer Princess: story Based on a Latvian Folk Tale = 鹿姫ものがたり / teksta autors japāņu valodā: Taku Miki ; ilustrācijas: Agnese Matisone ; angļu un latviešu valodā tulkojusi Krista Bogdanova. - Higašikava : Gendžiro Ito ; Kamakura Šundžūša, 2015. - 31 lpp. : il. ; 27 cm. - XIII. - Teksts paralēli japāņu, latviešu un angļu valodā.
     ISBN 9784774006543.

 

Šarona, Darija.

     Marķīzes krustmeita / Darija Šarona ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - [Rīga] : Jumava, 2009. - 282, [1] lpp. - (Erotiskais romāns).
     ISBN 9789984386881.

 

Zariņa, Rasma.

     Ostoņas lizeikas mada dvēseles prīcai : [lugas] / Rasma Zariņa ; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2017. - 130 lpp.

     ISBN 9789984292885.

 

Художественная литература на русском языке

 

Александрова, Наталья (Наталья Николаевна). 
     Сумрачная душа : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2017. - 318, [1] c. - (Роковой артефакт). - Ранее книга издавалась под названием "Сокровища Ирода".
     ISBN 9785170981359.

 

Берсенева, Анна.

     Австрийские фрукты : роман / Анна Берсенева. - Москва : Э, 2017. - 313, [3] с. - (Супербестселлер Анны Берсеневой). (Русский характер. Романы Анны Берсеневой).

     ISBN 9785699970155. . - ISBN 9785699970131.

 

Будянская, Наталья.
     Любовь с характером : [роман] / Наталья Будянская. - Москва : АСТ, 2017. - 381, [2] с. - (Лучшие романы о любви).
     ISBN 9785170965441.

 

Веденская, Татьяна Евгеньевна.
     Апрельский кот : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Э, 2016. - 313, [2] с. - (Позитивная проза Татьяны Веденской и Сони Дивицкой). - На обл.: Лучший роман об отношениях мужчины и женщины.
     ISBN 9785699932382.

 

Викерс, Рой.
     Департамент нераскрытых дел : [сборник] / Рой Викерс ; пер. с англ. Т. А. Осиной, В. И. Агаянца. - Москва : АСТ, 2017. - 509, [2] с. - (Золотой век английского детектива).
     ISBN 9785170949359.

 

Геворкян, Эдуард.
     Деревянные облака / Эдуард Геворкян. - Москва : АСТ, 2014. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Звездный лабиринт).
     ISBN 9785170837588.

 

Джеймс, Питер.
     Люби меня мертвым : роман / Питер Джеймс ; пер. с англ. А. Д. Осиповой. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 478, [1] с.
     ISBN 9785227074478.

 

Конспирациум : [антология] / сост. Алекс Громов ; ил. Арти Д. Александер, А. Санти. - Москва : Терраарт ; Снежный ком ; Вече, 2016. - 413, [2]с. - (Terraart).
     ISBN 9785904919900. . - ISBN 9785444439647.

 

Леонов, Николай Иванович.
     Хирург мафии / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Э, 2017. - 380, [2] с. - (Черная кошка).
     ISBN 9785699951062.

 

Лунгина, Л. З. (Лилианна Зиновьевна). 
     Подстрочник : жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана / Лилиана Лунгина ; предисл. Леонида Парфенова и Олега Дормана. - Москва : АСТ ; Corpus, 2013. - 381, [2] с., [48] л. ил., портр., факс. ; 22 см. - ([Memoria]). (Corpus).
     ISBN 9785170612734.

 

Марсонс, Анджела.
     Исчезнувшие / Анжела Марсонс ; пер. с англ. А. С. Петухова. - Москва : Э, 2017. - 429, [1] с. - (Детектив 2.0: мировой уровень).
     ISBN 9785699943142.

 

Метлицкая, Мария.

     Фиалки на десерт : [повести] / Мария Метлицкая. - Москва : Э, 2017. - 345, [2] c. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой).

     ISBN 9785699955688.

 

Настоящая фантастика, 2016 : [фантастические повести и рассказы] / сост. Г. Гусаков, И. Минаков. - Москва : Э, 2016. - 766 с. ; 21 см. - (Русская фантастика).
     ISBN 9785699888306.

 

Пришельцы. Земля завоеванная / сост. В. Бакулина, Л. Деминой. - Москва : Э, 2016. - 638 с. ; 21 см. - (Русская фантастика).
     ISBN 9785699868100.

 

Прозоров, Александр Дмитриевич.
     Царская любовь / Александр Прозоров. - Москва : Э, 2017. - 379, [2] с. ; 20 см. - (Ожившие предания. Романы А. Прозорова).
     ISBN 9785699959112.

 

Раневская, Фаина Григорьевна.
     "Моя единственная любовь" : главная тайна великой актрисы / Фаина Раневская ; худож. Елена Шувалова. - Москва : Яуза-Пресс, 2016. - 220, [2] с. - (Сокровенные мемуары).
     ISBN 9785995508885.

 

Рулька ноль один : [сборник актуальной фантастики]. - Санкт-Петербург : Крылов, 2015. - 377, [2] с. - (Мужской Фантастический Боевик).
     ISBN 9785422602582.

 

Русская Арктика 2050 : [фантастические повести и рассказы] / сост. С. Чекмаев. - Москва : АСТ, 2015. - 381, [2] с. ; 21 см.
     ISBN 9785170940288.

 

Саймак, Клиффорд Дональд.
     Фото битвы при Марафоне / Клиффорд Саймак ; пер. с англ. А. Филонова и А. Корженевского. - Москва : Э, 2016. - 283, [2] с. ; 18 см. - (Серебряная коллекция фантастики).
     ISBN 9785699900169.

 

Третьякова, Людмила Иосифовна.
     По прихоти судьбы / Людмила Третьякова. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Виконт-МВ, 2016. - 426, [1] с. : портр.
     ISBN 9785903921157.

 

Тронина, Татьяна, (Татьяна Михайловна).
     Пышечка : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : Э, 2017. - 314, [1] с. - (Дочери Евы. Романы Т. Трониной). - На обл.: Любовь, которая похожа на солнечный удар.
     ISBN 9785699959297.

 

Хиберлин, Джулия.
     Янтарные цветы : [роман] / Джулия Хиберлин ; пер. с англ. Е. Романовой. - Москва : АСТ, 2017. - 319 с. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень).
     ISBN 9785170990696.

 

Хиеккапелто, Кати.
     Колибри : [роман] / Кати Хиеккапелто ; пер. с финск. Евгения Богданова. - Москва : АСТ, 2017. - 414, [1] c. - (Место преступления).
     ISBN 9785170998845.


Līdzīgi raksti:

Grāmatu apskati

Jaunieguvumu saraksti

Virtuālās jaunieguvumu izstādes