Отраслевая литература

 

 Apsīte-Beriņa, Elīna.

     Starpvalstu migrācija Eiropas Savienībā: Latvijas iedzīvotāju migrācija uz Lielbritāniju / Elīna Apsīte-Beriņa ; darba zinātniskā vadītāja Zaiga Krišjāne ; Latvijas Universitāte. Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte. Ģeogrāfijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2013. - 127 lpp. : diagr., tab., karte. - Bibliogrāfija: 117.-127. lpp. - Teksts latviešu un angļu valodā, ar atsevišķām titullapām.

        ISBN 9789984497655.

 

 

 Emanuēla Maijāra.

     Marjama no Betlēmes - mazā arābiete / Māsa Emanuēla Maijāra ; no franču valodas tulkojusi Inese Gagaine ; redaktore Ilze Kurša-Briede ; vāka apstrāde: Ainārs Vanags. - Rīga : Dzīvības Straumes, 2013. - 105 lpp.

        ISBN 9789984874197.

 

 

 Gavaina, Šakti.

   Attiecību rokasgrāmata : ceļš uz apziņu, dziedināšanu, izaugsmi / Šakti Gavaina, Džīna Vuči ; tulk. Kristīne Fīrere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 157, [3] lpp.

        ISBN 9789934056987.

 

 

 Karnītis, Edvīns.

     Platjoslas sakari Latvijā: attīstība un perspektīvas / Edvīns Karnītis, Andris Virtmanis ; literārā redaktore Ruta Puriņa ; angļu valodas redaktore Andra Damberga ; vāka dizains: Baiba Lazdiņ. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 150 lpp. : diagr., il., tab. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.

        ISBN 9789984459653.

 

 

 Lancmanis, Imants.

     Vidzemes muižu arhitektūra : Architektur Livländischer Gutshäuser / Imants Lancmanis ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; tulkojums vācu valodā: Valda Kvaskova. - [Rundāle] : Rundāles pils muzejs, 2015. - 349 lpp. : faksimili, il., plāni, portr. - Teksts paralēli latviešu un vācu valodā.

        ISBN 9789934147241.

 

 

 

 Lavendelis, Egons.

     Mehānika : [inženierzinātņu studentiem : mācību grāmata] / Egons Lavendelis ; Rēzeknes Augstskola. Inženieru fakultāte. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2015. - 271 lpp. : il., sh., tab.

Saturs: 1. daļa: Teorija ; 2. daļa: Piemēri ; Pielikums: Priekšzināšanas.

       ISBN 9789984441443.

 

 

 

 Piketī, Tomass.

     Kapitāls 21. gadsimtā / Tomass Piketī ; no franču valodas tulkojušas: Inga Mackēviča, Sarmīte Meinerte, Astra Skrābane. - [Rīga] : Lattelekom, 2015. - 762, [1] lpp. : grafiki, tab. - Tiešsaistē pieejami tehniskie pielikumi - tabulas, datu kopas u.c.

        ISBN 9789934146718.

 

 

 

 Белковский, Станислав Александрович.

     Русское счастье по-путински : Что нам надо / Станислав Белковский. - Москва : Алгоритм, 2016. - 238, [1] с. ; 21 см. - (Проект "Путин").

        ISBN 9785906817334.

 

 

 

 Колоткин, Михаил Николаевич.

     Латгальские поселенцы в Сибири / М. Н. Колоткин ; отв. ред. А. В. Андронов, Л. Лейкума. - 2-е изд., испр. - Ачинск : Региональна общественная организация "Центр латгальской культуры" Красноярского края ; Санкт-Петербург : Филологический факультет СПбГУ, 2012. - 69 lpp. ; 20 cm. - (Ačynska latgalīšu bīdreibys biblioteka ; V). - Bibliogr.: 65.-67.lpp. - Krievu. Daļa teksta latgaliešu val.

        ISBN 9785846512610.

 

 

 

 Петрановская, Людмила Владимировна.

     Тайная опора : привязанность в жизни ребенка / Людмила Петрановская. - Москва : АСТ, 2016. - 287 с. : ил. ; 20 см. - (Вопрос - ответ (Близкие люди). (Библиотека Петрановской). - Библиогр.: с. 286.

      ISBN 9785170940950. . - ISBN 9785170848614.

 

 

 

 Художественная литература на латышском языке

 

 

 

 Apškrūma, Kornēlija.

     Piektais gadalaiks : atmiņu stāsti / Kornēlija Apškrūma ; māksliniece Māra Alševska ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 95, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.

        ISBN 9789934061585.

 

 

 

 Balts, Arturs.

     Staro : romāns / Arturs Balts ; māksl. Georgijs Krutojs. - Rīga : Drukātava, 2016. - 333 lpp.

        ISBN 9789934149429.

 

 

 Bomane, Korina.

     Taureņu sala : romāns / Korina Bomane ; no vācu valodas tulkojusi Jana Vērdiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 447, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Die Schmetterlingsinsel.

        ISBN 9789934061899.

 

 

 

 Daugavpils dzejā = Стихи о Даугавпилсе : [krājums] : veltījums Daugavpils 740 gadu jubilejā / redaktori [un ievada autores]: Dzidra Stupāne, Faina Osina ; māksliniece: Silva Linarte ; sastādītājs: Latgales Centrālā bibliotēka. - Daugavpils : Hronos, 2015. - 312 lpp. : il. - Teksts latviešu, krievu val. - Krājums izdots ar Daugavpils domes un Kultūras pārvaldes finansiālu atblstu.

        ISBN 9789984980263.

 

 

 

 Ficdžeralds, Frensiss Skots.

     Laimes aizvēnī : stāsti / Frensiss Skots Ficdžeralds ; no angļu val. tulk. un pēcv., 371.-372. lpp., aut. Dagnija Dreika ; māksl. Aldis Aleks. - [Rīga] : Daugava, [2010]. - 373, [1] lpp. : ģīm. - (XX gadsimta klasiķi).

     Saturā: Laimes aizvēni ; Holivuda ; Slīpēta stikla kauss.

        ISBN 9789984410364.

 

 

 

 Fridrihsone, Madara.

     Kāda Aina Nekurienē / Madara Fridrihsone ; il. Andra Otto-Hvoinska. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 223, [1] lpp. - (Lata Romāns ; 9 (207).

        ISBN 9789934152337.

 

 

 

 Kaijaks, Vladimirs.

     Enijas bize : [romāns] / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vija Lēnerte ; vāka noformējumam izmantota Aigara Truhina fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 326, [1] lpp. - Grāmata sagatavota pēc 1999. gada izdevuma. . - Uz vāka: Likteņa līdumnieki. . - Uz vāka 4. lpp.: Romāns "Enijas bize" ir tetraloģijas "Likteņa līdumnieki" pirmā grāmata.

        ISBN 9789934031083.

 

 

 

 Kaijaks, Vladimirs.

     Zem Marsa debesīm : [romāns] / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vija Lēnerte ; redaktore Inese Auziņa ; vāka noformējumam izmantota Māras Alševskas fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2016]. - 429, [1] lpp. - Grāmata sagatavota pēc 1999. gada izdevuma. . - Uz vāka: Likteņa līdumnieki. . - Uz vāka 4. lpp.: Romāns "Zem Marsa debsīm" ir tetraloģijas "Likteņa līdumnieki" otrā grāmata.

        ISBN 9789934061851.

 

 

 Kaijaks, Vladimirs.

     Nārbuļu dēli : [romāns] / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vija Lēnerte ; vāka noformējumam izmantota Māras Alševskas fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 318, [1] lpp. - Grāmata sagatavota pēc 2000. gada izdevuma. . - Uz vāka: Likteņa līdumnieki. . - Uz vāka 4. lpp.: Romāns "Nārbuļu dēli" ir tetraloģijas "Likteņa līdumnieki" trešā grāmata.

        ISBN 9789934061844.

 

 

 Kaijaks, Vladimirs.

     Mantinieki : [romāns] / Vladimirs Kaijaks ; māksliniece Vija Lēnerte ; vāka noformējumam izmantota Māras Alševskas fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 303, [1] lpp. - Grāmata sagatavota pēc 2002. gada izdevuma. . - Uz vāka: Likteņa līdumnieki. . - Uz vāka 4. lpp.: Romāns "Mantinieki" ir tetraloģijas "Likteņa līdumnieki" ceturtā grāmata.

       ISBN 9789934061837.

 

 

 Kundziša, Linda Marija.

     Rudens lauskas / Marija Linda Kundziša. - [Rīga] : Sava grāmata, 2016. - 217 lpp. ; 21 cm. - "Mistika nervus kutinošā trillerī" - Uz vāka.

        ISBN 9789934552236.

 

 

 

 Mensela, Džila.

     Brīvais lidojums : [romāns] / Džila Mensela ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016. - 441 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789984358376.

 

 

 Mosterte, Nataša.

     Tumšā lūgšana / Nataša Mosterte ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 278, [1] lpp. - (Jaunā gadsimta trilleris).

       ISBN 9789934546181.

 

 

 Pēca, Monika.

     Septiņas dienas bez : romāns / Monika Pēca ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 318, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934060397.

 

 

 

 Puķe, Evija.

     Pasakas, kas dzimušas Latvijā : pasakas dzejas formā / Evija Puķe ; ilustratore Inta Borisa. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, [2016]. - 23 lpp. : il., portr. - XII.

        ISBN 9789984441825.

 

 

 

 Raščevska, Ilga.

     Norakstītie / Ilga Raščevska ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 415 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934058110.

 

 

 

 Rēzekne - 2016 : literāri-māksliniecisks almanahs / sast. Olga Afanasjeva, Līvija Smirnova. - Rēzekne : [b. i.], [2016]. - 381, [1] lpp. : il. - Teksts latviešu, latgaliešu un krievu valodā.

        ISBN 9789934862403.

 

 

 

 Stupāne, Lolita.

     Debessmanna : dzejoļi bērniem / Lolita Stupāne. - Preiļi : b.i., 2016 (Baltic Advertising Group). - [36] lpp. : il. ; 24 cm. - L. Stupānes dzejoļi ir kā gardas putras sastāvdaļas. Tie liks fantazēt, iedomāties, aizdomāties par daudzām fantastiskām lietām, parādībām un varbūtībām. L. Stupānes dzejoļi palīdz radīt šo pasauli mums apkārt. - Aprakstīts pēc vāka.

 

 

 

 Šmite, Linda

     Rainītis / Linda Šmite ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 175, [1] lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934060472.

 

 

 

 Художественная литература на русском языке

 

 

 

 Абдуллаев, Чингиз.

     Последний синклит / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 346, [1] с. ; 17 см. - (Лучшие романы о сыщике Дронго).

       ISBN 9785699703159.

 

 

 Белковский, Станислав Александрович.

     Зюльт / Станислав Белковский. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Ангедония. Проект Данишевского).

        ISBN 9785170927401.

 

 

 Вапняр, Лара.

     Мемуары музы : [роман] / Лара Вапняр ; пер. с англ. И. Комаровой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 315, [2] с. ; 17 см. - (Azbooka / Novel).

        ISBN 9785389022324.

 

 

 

 Данилова, Анна Васильевна.

     Если можешь - прости : когда жить невмоготу, спасает мудрость старого романса : [роман] / Анна Данилова. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). (Психологический детектив).

        ISBN 9785699899081.

 

 

 

 Киз, Дэниел.

     Таинственная история Билли Миллигана : [роман] / Дэниел Киз ; пер. с англ. Ю. Федоровой. - Москва : Э, 2015. - 579, [2] с. ; 21 см. - (Культовая классика).

        ISBN 9785699818945.

 

 

 

 Леонов, Николай Иванович.

     Старая рана / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Э, 2016. - 382 с. - (Черная кошка).

        ISBN 9785699866830.

 

 

 

 Любимова, Ксения.

     Пазлы Создателя : [роман] / Ксения Любимова. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 346, [1] с. ; 17 см. - (Эрик Петров - русский внук Эркюля Пуаро).

        ISBN 9785699693610.

 

 

 

 Мартин, Чарльз.

     В объятиях дождя : [роман] / Чарльз Мартин ; пер. с англ. М. Тугушевой. - Москва : Э, 2016. - 411, [1] с. - (Джентельмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). - Oriģ. nos.: Wrapped in rain. - На обл.: New York Times Bestselling Author.

        ISBN 9785699901326.

 

 

 

 Метлицкая, Мария.

     И шарик вернется... / Мария Метлицкая. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 346, [1] с. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой).

       ISBN 9785699622627.

 

 

 

 Милн, Кевин Алан.

     Финальный аккорд : роман / Кевин Алан Милн ; пер. с англ. Г. Войтенко. - Москва : Э, 2016. - 346, [2] с. ; 21 см. - (Любовь глазами мужчины. Романы Кевина Алана Милна).

        ISBN 9785699906697.

 

 

 

 Мураками, Харуки.

     Норвежский лес : [роман] / Харуки Мураками ; пер. с японского Андрея Замилова. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 382 с. ; 17 см. - (Мураками-мания).

        ISBN 9785699608195.

 

 

 

 Робертс, Нора.

     Ложь во спасение : [роман] / Нора Робертс ; пер. с англ. С. А. Володиной. - Москва : Э, 2016. - 507, [1] с. ; 20 см. - (№ 1 New York Times - bestselling author). (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы).

       ISBN 9785699891108.

 

 

 

 Рослунд, Андерс.

     Сделано в Швеции : [роман] / Андерс Рослунд, Стефан Тунберг ; пер. со швед. Н. Федоровой. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2016. - 683, [1] c. - (Лучший скандинавский триллер). (CORPUS ; 383). - Ориг. назв.: Roslund, Anders. Made in Sweden. - На обл.: Этот шведский бестселлер - впечатляющая история, основанная на реальных событиях (The Guardian).

       ISBN 9785170902507.

 

 

 

 Свечин, Николай.

     Дознание в Риге : Происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей / Николай Свечин ; ил. Е. Асадчевой. - Москва : Э, 2016. - 381, [1] с. : ил. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского).

        ISBN 9785699905324.

 

 

 

 Уайт, Карен.

     Рапсодия ветреного острова / Карен Уайт ; пер. с англ. К. Савельева. - Москва : Э, 2016. - 509, [1] с. ; 20 см. - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт).

        ISBN 9785699901340.

 

 

 

 Форман, Гейл.

     Только один год : [роман] / Гейл Форман ; пер. с англ. Ю. Федоровой. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 346, [1] c. - (Мировой бестселлер).

        ISBN 9785699766086.

 

 

 

 Фритти, Барбара.

     Монетка на удачу / Барбара Фритти ; пер. с англ. И. Файнштейн. - Москва : Э, 2016. - 283 с. - (Желанный роман. Барбара Фритти).

        ISBN 9785699887033.