Отраслевая литература

 

Brega, Patrīcija.  

     Ābolu etiķis : brīnumainā veselības programma / Patrīcija Brega, Pols Bregs ; tulk. latv. val. Zelma Buile. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 223 lpp. : il., fotogr., tab. - Alfabētiskais rād.: [210.]-217. lpp. - Oriģ. nos.: Apple Cider Vinegar : miracle health system.
        Saturā: Dabiska ābolu etiķa ietekme uz veselību ; Ābolu etiķa brīnišķīgā ietekme uz organismu ; Vēl dažas ābolu etiķa priekšrocības ; Ābolu etiķa ārīgas lietošanas lieliskie rezultāti ; Brega veselīgais dzīvesveids ; Ēšanas paradumi lieliskai veselībai un ilgmūžībai ; Badošanās brīnums - ceļš uz iekšēju attīrīšanos ; Tīrs ūdens ir nepieciešams veselībai ; Vingrošana nodrošina labu veselību un ilgmūžību ; Ieteikumi veselības saglabāšanai ikdienā ; Saglabājiet jauneklīgu stāju un nevainojamu veselību ; Veselīgas alternatīvās ārstniecības metodes un masāžas paņēmieni ; Mājas tīrīšana ar balto etiķi.
       ISBN 9789934061103 : cietos vākos.

 

Celms, Valdis.  

     Baltu dievestības pamati = Baltų religijos pagrindai / tulk. liet. val. Dzintra Elga Irbīte ; teksts, zīmes, il. Valdis Celms ; red.: Jūlija Dibovska (atb.), Eva Mārtuža (zin.), Elīna Kokareviča, Rasa Vakarė (lit.) ; priekšv. Andrejs Broks ; pēcv. Guntis Kalnietis. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 278 lpp. : il. - Bibliogr.: 273.-275. lpp. . - Pers. saraksts: 276.-278. lpp. - Teksts paralēli latviešu un lietuviešu val.
       ISBN 9789934152412 : cietos vākos.

 

Hodžs, Džefs.  

     Botānika dārzkopjiem : dārzkopības māksla un zinātne : apskats un skaidrojumi / Džefs Hodžs ; no angļu val. tulk. Ilze Žola ; red. Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 224 lpp. : il., portr. - Bibliogr.: 220.lpp. . - Rād.: 221.-224.lpp. - Oriģ. nos.: Botany for Gardeners.

       ISBN 9789934049378 : cietos vākos.

 

Kursīte, Janīna.  

     Zīmju valoda: latviešu žesti / Janīna Kursīte ; rec. Baiba Krogzeme-Mosgorda, Ieva E. Kalniņa ; redkol.: Ieva Kalniņa, Ojārs Lāms, Māra Grudule u.c. ; lit. red.: Ruta Puriņa, Gita Bērziņa ; kopsav. angļu val. tulk. Andra Damberga. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2016. - 302 lpp. : il. - (Latvijas gadu gredzeni literatūrā). - Bibliogr.: 289.-299. lpp. - Kopsav. angļu val.

       ISBN 9789934181948 : mīkstos vākos.

 

Segals, Kabīrs.  

     Nauda : tās aizraujošā vēsture un ietekme uz mūsu dzīvi / Kabīrs Segals ; no angļu val. tulk. Zigmunds Šteins ; māksl. Aivars Plotka ; priekšv. aut. Muhameds Junuss. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016. - 301, [2] lpp. : il. - Bibliogrāfija: [257.]-262. lpp. - Oriģ. nos.: Coined : the rich life of money and how its history has shaped us.
        Saturā: Prāts : idejas saknes ; Miesa : naudas materiālās formas ; Dvēsele : vērtību simbols.
        ISBN 9789984236056 : cietos vākos.

 

Šternberga, Ance Anna.  

     Topi vesels : kā atlabt, kad ārsti sola ļaunāko / Ance Anna Šternberga ; il. Liene Šternberga. - Jelgavas novads : Ance Anna Šternberga, [2016]. - 189 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 191. lpp.

       ISBN 9789934149214.

 

Карр, Аллен.  

     Легкий способ бросить пить / Аллен Карр ; пер. с англ. В. Венюкова, Ю. Шпакова. - Москва : Добрая книга, 2014. - 262 с. - Oriģ. nos.: Easy way to control Alcohol.
        ISBN 9785981241918.

 

Савельева, Е. Н.  

     Климакс : проблемы и их решения / Е. Н. Савельева. - Санкт-Петербург : Вектор, 2014. - 159 с. : ил. - (Семейная медицинская энциклопедия).
        ISBN 9785968421982.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Apškrūma, Kornēlija.  

     Mātes svētība : dzeja / Kornēlija Apškrūma ; Birutas Žurovskas akvareļi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 111, [1] lpp. : il. ; 21 cm.
        ISBN 9789934051579.

Brontē, Šarlote.  Džeina Eira : romāns / Šarlote Brontē ; tulkojums latviešu valodā: Helga Gintere. - [Rīga] : J.L.V., [2017]. - 687, [1] lpp. ; 18 cm. - Oriģinālnosaukums: Jane Eyre.
        ISBN 9789934200359.

 

 Hese, Hermanis.

     Stepes Vilks : [romāns] / Hermanis Hese ; no vācu valodas tulkojuši Ģirts Bļodnieks un Alīda Bļodniece. - Rīga : J.L.V., [2017]. - 293, [1] lpp. ; 18 cm. - Oriģ. nos.: Der Steppenwolf.

       ISBN 9789934200151.

 

Latvju dvēseles satversme : tikumu dziesmas / izmantoti E. Brastiņa citāti no grāmatas "Latvju tikumu dziesmas" ; tekstu sakārt. Irēna Saprovska ; pēcv. Inta Paeglīte, Valdis Šteins ; māksl. Ieva Skangale. - [Rīga] : [Māras loks], [2016]. - 38, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: [39.]lpp. - Nosaukums ņemts no vāka. . - Precīzs izdošanas gads nav norādīts.
        Saturs: Latviešu tautas Dzīvesziņa - par dzīvošanas tikumiem un likumiem ; Pamatlikumi: Labums / ļaunums ; Gods / negods ; Rātnums / savvaļa ; Tikums / netikums ; Paštikumi: Gudrība / muļķība ; Darbs / laiskums ; Daiļums / neglītums ; Prieks / bēdas ; Ļaužtikumi: Mīļums / bardzība ; Saderība / naids ; Devība / skaudība ; Taisnība / netaisnība.
        ISBN 9789934149054 : mīkstos vākos.

 

Miso, Gijoms.  

     Neatstājot pēdas : [romāns] / Gijoms Miso ; no franču val. tulk. Maija Indraša. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 351, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: L'appel de l'ange.
        ISBN 9789934033261.

 

Reina, Alise.  

     Tumsas skūpsts / Alise Reina ; no angļu val. tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu. - Rīga : Jumava, 2016. - 326, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The Darkness With Him.
        1. grāmata. Izglābtais.
        ISBN 9789934200007.

 

Sī, Ežēns.  

     Lepnības grēks : romāns par Francijas bagātāko mantinieci / Ežēns Sī ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; mākslinieciskā izveide: Lilija Rimicāne. - Jūrmala : Daugava, 2016. - 311, [1] lpp. ; 21 cm. - (XIX gadsimta klasiķi). - Oriģ. nos.: L'orgueil.
        ISBN 9789984411088.

 

Sudrabiņš, Jānis.  

     Pēdējās dienas Kurzemē : noveļu izlase / Jānis Sudrabiņš ; redaktors Valdis Klišāns ; priekšvārda autors Indulis Zvirgzdiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 128 lpp. ; 21 cm.
        Saturs: Pēdējās dienas Kurzemē ; Trīspadsmitā stunda ; Velna pulveris ; Cūkas laime ; Melnis ; Karoga sargs ; Krusts debesīs ; Tikšanās ; Velna stiķis ; Rūta ; Pēdējais gājiens ; Anglijas impresijas ; Ziemsvētku laiks ; Ardievas Lundenai.
        ISBN 9789934048890.

 

Vaithausa, Lūsija.  

     Indīgā mīla : [elpu aizraujošs psiholoģisks trilleris] / Lūsija Vaithausa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2016. - 415 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Keep You Close.
        ISBN 9789984358338.

 

Zaldātu zābakos : padomju armijas stāsti / sastādījums: Lilita Vīksna ; priekšvārdu sarakstīja Kārlis Dambītis ; pēcvārda autors Imants Liepiņš. - Rīga : Jumava, 2016. - 374, [1] lpp., [24] lpp. iel. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm.
        ISBN 9789934200137.

 

Художественная литература на русском языке

 

Барр, Эмили.  

     Ночной поезд : [роман] / Эмили Барр ; перевод с английского Н. А. Кудашевой. - Москва : АСТ, 2017. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Детектив: новый уровень). (Психологический триллер). - Ориг. назв.: Barr, Emily. The sleeper.
        ISBN 9785170922260 : 12000 экз.

 

Бушков, Александр Александрович.  

     Легенды Саянских гор : сибирский детектив : повести / Александр Бушков, Владимир Величко. - Москва : [б. и.], 2017. - 284, [3] с. ; 21 см.
        ISBN 9785852716231.

 

Бюсси, Мишель.  

     Пока ты не спишь : [роман] / Мишель Бюсси ; пер. с. фр. Елены Клоковой. - Москва : Фантом Пресс, 2016. - 414, [1] с. ; 22 см. - Ориг. назв.: Maman a tort.
        ISBN 9785864717363.

 

Вильмонт, Екатерина.  

     А я дура пятая! : [роман] / Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ ; Жанры, 2016. - 319 с.
        ISBN 9785171005641. . - ISBN 9785171005658.

 

Гребе, Камилла.  

     На льду : [роман] / Камилла Гребе ; пер. со шведского Екатерины Хохловой. - Москва : АСТ, 2016. - 384 с. - (Мастера саспенса).
        ISBN 9785170974474.

 

 

Дьюал, Эшли.  

     Одинокие души : [роман] / Эшли Дьюал. - Москва : АСТ, 2017. - 479 с. : ил. - (Виноваты звезды).
        ISBN 9785171011338.

 

Кинг, Стивен.  

     Воспламеняющая : [роман] / Стивен Кинг ; пер. с англ. В. А. Вебера. - Москва : АСТ, 2017. - 508 с. - (Король на все времена).
        ISBN 9785171011758.

 

Кларк, Мэри Хиггинс.  

     Ты меня заворожил / Мэри Хиггинс Кларк ; пер. с англ. М. В. Смирновой. - Москва : Э, 2015. - 316 с. - (# 1 York times - bestselling author).
        ISBN 9785699787982.

 

Коннелли, Майкл.  

     Тьма чернее ночи : [роман] / Майкл Коннелли ; пер. с англ. И. Клигман. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с. - (Майкл Коннелли - король американского детектива). - Ориг. назв.: A Darkness More Than Night.
        ISBN 9785170920129.

 

Митчелл, Дэвид.  

     Голодный дом : [роман] / Дэвид Митчелл ; перевод с английского Александры Питчер. - Москва : Иностранка, 2016. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Большой роман).
        ISBN 9785389116207.

 

Трауб, Маша.  

     Продается дом с дедушкой : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] с. - (Проза Маши Трауб).
        ISBN 9785699929450.

 

Филлипс, Сьюзен Элизабет.  

     Герои - моя слабость : [роман] / Сьюзен Элизабет Филлипс ; пер. с англ. В. И. Агаянц. - Москва : АСТ, 2015. - 351 с. - (Волшебство любви Сьюзен Филлипс). - Ориг. назв.: Heroes Are My Weakness.
        ISBN 9785170888450.

 

Ханна, Софи.  

     Идея фикс : [роман] / Софи Ханна ; пер. с англ. М. Ю. Юркан. - Москва : Э, 2017. - 478 с. - (Софи Ханна. Вторая мать Эркюля Пуаро). - Ориг. назв.: The lasting damage.
        ISBN 9785699929641.