Ābele, Alfrēds.
    Par tautu : latviešiem - būt vai nebūt? : īss sistemātisks apskats / Alfrēds Ābele. - Rīga : Vieda, 2011. - 438, [1] lpp. - (Gudra latvieša rokasgrāmata).
        ISBN 978-9984-7825-7-7.

 

Andersone, Gita.
    Sāksim rakstīt! : padomi skolotājiem bērnu rakstītmācīšanā / Gita Andersone, Ārija Ptičkina. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 23, [1] lpp. : il. - (Pirmskolas izglītība).
        ISBN 978-993-401-881-7.

 

Dabas līdzekļi veselībai un skaistumam: praktiski padomi / sastādījusi Ilze Vjatere. - Rīga : Avots, 2011. - 173, [1] lpp. : tab.
        ISBN 978-9984-85931-6.

 

Darba likums ar komentāriem/ Zvērinātu advokātu birojs "BDO Zelmenis & Liberte", Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība ; komentāru autori: Iveta Zelča, Dace Indāne, Jevgenija Pavlova, Jeva Slavska, Kaspars Ratkevičs, Irēna Kalniņa. - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. - 303 lpp. - Bibliogr.: 293.-299. lpp. un norādes parindēs.
        Saturā: Darba koplīgums. Darba līgums. Darba laiks un atpūtas laiks.

 

Dārziņa, Ērika.
    Vai mārketings ir lieki tēriņi? : idejas un ieteikumi mazbudžeta mārketingam / Ērika Dārziņa. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2011. - 120 lpp. : il. - (Praktiskie padomi ; 10). - Bibliogrāfija: 119. lpp.
        ISBN 978-9984-8269-7-4.

 

Edeirs, Džons.
    Radošas domāšanas māksla : kā radīt jaunas un izcilas idejas / Džons Edeirs ; no angļu val. tulk. Evija Rubene. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 119 lpp. - (Līderība ; 6). - Oriģ. nos.: The art of creative thinking.
        ISBN 978-9984-8261-3-4.

 

Fāters, Heincs.
    Ievads valodniecībā / Heincs Fāters ; no vācu val. tulk. Ineta Balode. - Rīga : Zinātne, 2010. - 343 lpp. : il., tab., sh., graf. - Bibliogr.: [305.]-326.lpp. - Oriģ. nos.: Einfuehrung in die Sprachwissenschaft.
        ISBN 978-9984-8088-6-4.

 

Ievads Dzīvās Ētikas Mācībā: zinātniskā, filozofiskā un reliģiskā pasaules uzskata pamati Jaunā laikmeta izpratnei / sast. S. Stuļģinskis ; tulk. L. Riekstiņa. - Rīga : Vieda, 2011. - 216, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-7825-6-0.

 

Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes / sastādītāja Kristīne Mārtinsone. - Rīga : RaKa, 2011. - 284 lpp. : graf., il., tab. - Ietver bibliogr. (zemsvītras piezīmēs un nodaļu begās).
        ISBN 978-9984-461-55-7.

 

Inscenējumu realitāte: Latvijas aktierkino vēsture / Inga Pērkone, Zane Balčus, Agnese Surkova, Beāte Vītola. - Rīga : Mansards, [2011]. - 599, [1] lpp. : il. - ("Kino raksti" bibliotēka). - Ietver rādītājus, kinoterminu skaidrojošo vārdnīcu un bibliogrāfiju.
        ISBN 978-9984-8129-2-2.

 

Kneips, Sebastians.
    Ūdensdziedniecība : nostiprinām imunitāti un ārstējam slimības / Sebastjans Kneips ; B.S. Astapenko redakcijā ; tulkojusi Lilija Lauce. - Rīga : Vieda, 2011. - 311, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-7825-8-4.

 

Kusiņš, Juris.
    Ķīmisko risku vērtēšana / Juris Kusiņš. - [Rīga] : Drukātava, 2011. - 125 lpp. : il. - Bibliogr.: 95.-96. lpp.
        ISBN 978-9984-85329-1.

 

Latvijas Bankas 2010. gada pārskats. - Rīga : Latvijas Banka, 2011. - 135 lpp.
    ISSN 1407-1797.

 

Latvijas Zinātnes padome. Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija.
    LZP ekonomikas un juridiskās zinātnes galvenie pētījumu virzieni 2009. gadā = The main directions of research in economics and law sciences in 2009 by the Latvian Science Council / LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija = The Economics and Law Sciences' Experts' Commission of the Latvian Science Council. - Rīga : LZP Ekonomikas un juridiskās zinātnes ekspertu komisija, 2010. - 208 lpp. : diagr., tab. - Ietver bibliogrāfiju. - Latviešu un angļu val.
        Nr. 15.
        ISBN 978-9984-19-923-0.
    ISSN 1691-290X.

 

Puče, Armands.
    Ozo : cilvēks uz ledus / Armands Puče. - [Rīga] : [Autorizdevums], 2011. - 415, [1] lpp., [8] lpp. il. iel.
        ISBN 978-9984-7560-5-9.

 

Pūka, T.(Tarass).
    Latvijas dārznieki no sendienām līdz 20. gadsimta nogalei / Tarass Pūka, Ruta Zunde, Ilmārs Zunde. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 310 lpp. : il., faks., portr. - Bibliogrāfija: 279.-288. lpp.
        ISBN 978-9984-451-51-0.

 

Priedītis, Artūrs.
    Mans Rainis : rakstu krājums / Arturs Priedītis. - Daugavpils : A.K.A., 1996. - 257 lpp. - Bibliogrāfija: 249.-256. lpp.
        ISBN 9984-582-01-9.

 

Tangeits, Marks.
    Reklāmzeme : pasaules reklāmas vēsture / Marks Tangeits ; tulk. Santa Šūna. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011. - 279 lpp., [16] lpp. il. iel. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - Oriģ. nos.: Adland.
        ISBN 978-9984-233-61-1.

 

Volkovs, Aleksandrs.
    Dzīves psiholoģija un mistika : dzīve sev pašam / Aleksandrs Volkovs ; no krievu val. tulk. Marika Saturiņa. - Rīga : Jumava, 2008. - 366, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Психология и мистика жизни. Жизнь для себя.
        ISBN 978-9984-384-74-0.

 

Дензигер, Люси.
    9 комнат счастья / Люси Дензигер, Кэтрин Бирндорф ; пер. с англ. И. Крейниной. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 539,[1] с. : ил. - (Проект счастье).
        ISBN 978-5-699-48079-1.

 

Каста-Розас, Фабьенна.
    История флирта : балансирование между невинностью и пороком / Фабьенна Каста-Розас ; пер. с фр. И. Васюченко и Г. Зингера. - Москва : Текст, 2010. - 379, [1] с. ; 21 см. - (Краткий курс). - Пер.: Casta-Rosaz, Fabienne. Histoire du flirt.
        ISBN 978-5-7516-0888-0.

 

Крючков, Алексей Владимирович.
    ArchiCAD 14. Дом вашей мечты - своими руками ; ArchiCAD 14. Примеры и секреты : концепции визуального проектирования, разработка модели коттеджа, дизайн интерьера и ландшафта, виртуальная съемка помещений, подготовка документов для строительства / А. В. Крючков. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 447 с. : ил. ; 21 см. - (Учебный курс).
        ISBN 978-5-17-072004-0. - ISBN 978-5-17-072005-7.

 

Шиманский, Михаил Николаевич.
    Это нужно живым : книга приурочена к 60-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немечко-фашистских захватчиков и победы советского народа в Великой Отечественной войне / Михаил Шиманский. - Минск : Парадокс, 2004. - 479 с.
        ISBN 978-451-145-6.

 

Ābols, Guntars.
    Tikšanās pie Vidusjūras / Guntars Ābols. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2010. - 145, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-8133-4-9.

 

Bauere, Inguna.
    Pieskāriens tumsai : romāns / Inguna Bauere. - Alūksne : Selja, 2005. - 153 lpp. : il.
        ISBN 9984-97821-4. - ISBN 9984-97821-5(atcelts).

 

Blaumanis, Rūdolfs.
    Rūdolfa stāsti : Rūdolfa Blaumaņa proza / R. Blaumanis ; Jāņa Streiča ievads. - Rīga : Jumava, [2011]. - 270, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-389-25-7.

 

Brokens, Jans.
    Nelegālie pasažieri / Jans Brokens ; no vācu valodas tulkojusi Austra Aumale. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011. - 373, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Blinde passagiers.
        ISBN 978-9984-233-60-4.

 

Čemberlena, Diāna.
    Solis pretī mīlestībai : [romāns] / Diāna Čemberlena ; no angļu val. tulk. Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, 2011. - 414, [2] lpp.
        ISBN 978-9984-355-51-1.

 

Garsija, Kami.
    Daiļās būtnes / Kami Garsija & Mārgareta Stola ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 598, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Beautiful creatures.
        ISBN 978-993-401-420-8.

 

Ikstena, Nora.
    Vīrs zilajā lietusmētelītī / Nora Ikstena. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 166, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-8477-1-9.

 

Liepiņš, Pēteris.
    Dzīves šūpolēs / Pēteris Liepiņš. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2011. - 256 lpp. : il.
        1. [daļa].
        ISBN 978-9984-292-04-5.

 

Prusts, Marsels.
    Zudušo laiku meklējot : [romāns] / Marsels Prusts ; no franču valodas tulkojusi Skaidrīte Jaunarāja ; pēcvārdu sarakstījusi Oksana Vilnīte. - Rīga : Jumava, 2011. - 397, [2] lpp. - Oriģ. nos.: A la recherche du temps perdu.
        ISBN 978-9984-388-98-4.

 

Salāts, Guntis.
    Debesis nav tālu : romāns / Guntis Salāts ; ilustrācijas, Elmārs Dambergs. - Toronto : Amber Printers & Publishers, 1980. - 333 lpp. : il.

 

Troja, Eleonora.
    Amazones neraud / Eleonora Troja. - Rīga : Žurnāls Santa, 2011. - 254 lpp. - (Žurnāla Ieva romāns).
        1. [daļa].
        ISBN 978-9984-96043-2.

 

Troja, Eleonora.
    Amazones neraud / Eleonora Troja. - Rīga : Santa, 2011. - 190 lpp. - (Žurnāla Ieva romāns).
        2. [daļa].
        ISBN 978-9984-96044-9. 

 

Zālīte, Māra.
    Trīs latviskas dziesmuspēles / Māra Zālīte. - Rīga : Karogs, 2011. - 195 lpp.
        Saturs: Priekules Ikars ; Tobāgo! ; Še tev Žūpu Bērtulis!.
        ISBN 9984-505-95-2.

 

А водар Радзiмы ýсë клiча i клiча: зборнiк вершаý беларускiх паэтаý Латвii / рэдактар Л. Шакавец. - Рига : Саюз беларусаý Латвii, 2006. - 169 с., [7] вкл. с. ил. - (Паэтычная лiрiка). - Текст на белорусском и русском языке. - Стихи белорусов-поэтов Латвии из первичных обществ Союза белорусов Латвии.

 

Басби, Ширли.
    Клянусь луной : роман / Ширли Басби ; пер.с англ. И. А. Никитенко. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2005. - 319 с. - (мини-Шарм).
        ISBN 5-17-029662-2. - ISBN 5-9578163-5-3.

 

Браун, Сандра.
    Навстречу завтрашнему дню : роман / Сандра Браун ; пер. с англ. И. Э. Балод. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 283 с. - (#1 New York Times Bestselling author). - Ориг. назв.: Tomorrow's promise.
        ISBN 978-5-227-02757-3.

 

Браун, Сандра.
    Радость победы : роман / Сандра Браун ; пер. с англ. А. Г. Гусевой. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 219 с. - (#1 New York Times Bestselling author). - Ориг. назв.: The thrill of victory.
        ISBN 978-5-227-02753-5.

 

Деверо, Джуд.
    Тайна в наследство : роман / Джуд Деверо ; пер. с англ. У. В. Сапциной. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 351 с. - (Очарование). - Ориг. назв.: The mulberry tree.
        ISBN 978-5-17-071264-9. - ISBN 978-5-271-33318-7.

 

Ивакин, Алексей.
    Десантура-1942. В ледяном аду / Алексей Ивакин. - Москва : ЭКСМО ; Яуза, 2011. - 318 с. - (Война. Штрафбат. Они сражались за Родину).
        ISBN 978-5-699-40937-2.

 

Иванов, Николай Федорович.
    Черные береты : повесть, роман / Николай Иванов. - Москва : Локид, 1995. - 631 с. : ил. - (Современный российский детектив).
        ISBN 5-87952-056-0.

 

Казанцев, Кирилл.
    Народный мститель : [роман] / Кирилл Казанцев. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (Антикор).
        ISBN 978-5-699-48337-2.

 

Маккафферти, Барбара Тейлор.
    Взъерошенные перья : роман / Элизабет Питерс ; пер. с англ. И. М. Алюкова. - Москва : Фантом-Пресс, 1999. - 287 с. ; 17 см. - (Мышьяк и кружево).
        ISBN 5-86471-112-8.

 

Маккафферти, Барбара Тейлор.
    Гвоздь в пятке : роман / Элизабет Питерс ; пер. с англ. Елены Ивашина. - Москва : Фантом-Пресс, 1999. - 288 с. : ил. ; 17 см. - (Мышьяк и кружево).
        ISBN 5-86471-197-7.

 

Макклеллан, Тьерни.
    Из уст в уста : роман / Элизабет Питерс ; пер. с англ. Е. А. Полецкой. - Москва : Фантом-Пресс, 2000. - 287 с. ; 17 см. - (Белая ворона).
        ISBN 5-86471-233-7.

 

Мейер, Николас.
    Вам вреден кокаин, мистер Холмс : (Записки доктора Ватсона) / Николас Мейер ; пер. с англ. А. Старкова. - Москва : Вагриус, 1993. - 271,[1] с. ; 21 см.
        ISBN 5-7027-0012-0.

 

Морган, Фиделис.
    Тщеславная мачеха = The Ambitious stepmother / Фиделис Морган ; пер. с англ. Е. В. Дод. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006 (Москва). - 346, [2] с. - (Исторический детектив).
        ISBN 5-17-035051-1. - ISBN 5-9713160-2-8. - ISBN 5-9578347-6-9.

 

Питерс, Элизабет.
    Напиши мне про любовь : роман / Элизабет Питерс ; пер. с англ. Екатерины Тюрниковой. - Москва : Фантом-Пресс, 2000. - 384 с. : ил. ; 17 см. - (Мышьяк и кружево).
        ISBN 5-86471-219-1.

 

Питерс, Элизабет.
    Проклятье фараона : роман / Элизабет Питерс ; пер. с англ. Елены Ивашина. - Москва : Фантом-Пресс, 2000. - 382 с. : ил. ; 17 см. - (Мышьяк и кружево).
        ISBN 5-86471-221-3.

 

Полл, Эллен.
    Труп на балетной сцене / Эллен Полл ; пер. с англ. А.А. Соколова. - Москва : АСТ ; ЛЮКС, 2005. - 319 с. ; 21 см. - (Арт-Детектив. Преступления в мире искусства).
        ISBN 5-17-030111-1. - ISBN 5-9660153-2-5.

 

Робертс, Нора.
    Влюбиться в Джеки : роман / Нора Робертс ; пер. с англ. А. Г. Гусевой. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 317 с. - (Romance) (#1 New York Times Bestselling author). - Ориг. назв.: Loving Jack.
        ISBN 978-5-227-02548-7.

 

Рубина, Дина Ильинична.
    На солнечной стороне улицы : [роман] / Дина Рубина. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 382 с.
        ISBN 978-5-699-48852-0.

 

Тернер, Элизабет.
    Прелестная северянка : роман / Элизабет Тернер ; пер. с англ. С. И. Деркунской. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2003. - 318 с. - (мини-Шарм).
        ISBN 5-17-008847-7. - ISBN 5-9578028-8-3.

 

Фудзивара, Иори.
    Тьма на ладони : [роман] / Иори Фудзивара ; пер. с яп. Дмитрия Коваленина. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. - 410, [1] с. ; 22 см. - (Azbooka. The best).
        ISBN 535201522X.

 

Фэйбл, Вэвиан.
    Золотая рыбка : роман / Вивиан Фэйбл ; пер. с венг. Т. И. Воронкиной. - Москва : Фантом Пресс, 1999. - 384 с. - (Белая ворона).
        Часть 1.
        ISBN 5-86471-202-7.

 

Фэйзер, Джейн.
    Орел и голубка : роман / Джейн Фэйзер ; пер. с англ. Л. И. Желоховцевой. - Москва : АСТ, 2004. - 382 с. - (мини-Шарм) (Очарование).
        ISBN 5-17-017470-5.

 

Хенрикс, Бертина.

    Шахматистка : роман / Бертина Хенрикс ; пер. с фр. Елены Леоновой. - Москва : Иностранка, 2011. - 175 с.

        ISBN 978-5-389-00992-9.

 

Хэммет, Дэшил.
    Ублюдки ; Убийство - дело серьезное / Дэшил Хэммет ; пер. с англ. И. Габел. - Таллинн : Одамеэс, 1993. - 367 с.
        ISBN 5-460-00062-9.

 

Чейз, Джеймс Хэдли.
    Дело о задушенной звездочке : [пер. с англ.] / Джеймс Хэдли Чейз. Одинокий лыжник / Хэммонд Иннес. Последнее лето инспектора Джентли / Алан Хантер. - Москва : Радуга, 1993. - 478,[2] с. : ил. - (Современный английский детектив).
        Содерж.: Дело о задушенной звездочке / Джеймс Хэдли Чейз. Одинокий лыжник / Хэммонд Иннес. Последнее лето инспектора Джентли / Алан Хантер : романы.
        ISBN 5-05-004153-8.

 

Энок, Сюзанна.
    Украденные поцелуи : роман / Джинджер Хэнсон ; пер. с англ. Е. П. Ананичевой. - Москва : АСТ ; Транзиткнига, 2006. - 318,[1] с. ; 17 см. - (мини Шарм).
        ISBN 5-17-033923-2. - ISBN 5-9713096-0-9. - ISBN 595783047X.