Отраслевая литература

Filjoza, Izabella.

   "Bērns grib mani nokaitināt" : saprast, kas notiek ar bērnu no 6 līdz 11 gadiem / Izabella Filjoza ; ilustrējusi Anuka Dibuā ; no franču valodas tulkojusi Ilze Ķestere ; literārā redaktore Ilze Fogele. - Rīga : J.L.V., [2016]. - 173, [2] lpp. : il., tab. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 173.-174. lpp. - Oriģ. nos.: "Il me cherche!".

     ISBN 9789934119057.

 

Kondo, Marija.

     Kārtības maģija : dzīve mainās pēc sakārtošanas / Marija Kondo ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 206, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Jinsei ga tokimeku katazuke no maho. - Tulkots no izdevuma angļu valodā: "The life-changing magic of tidying".

     ISBN 9789934056710.

 

Matvejāns, Ontons.

     Psalmi ; Goreigas dzīsmes / Ontons Matvejāns ; redaktore Bernadeta Everse. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevnīceiba, 2016. - 90 lpp. : notis ; 17 cm.

     ISBN 9789984292731.

 

Rancāne, Aīda.

     Saules gads. Lielā diena / Aīda Rancāne, Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Ilze Briška ; recenzentes: Ilga Šuplinska, Beatrise Garjāne ; Māras Alševskas dizains ; Ilzes Briškas zīmējumi ; redaktore Inese Auziņa ; mākslin. redaktore Māra Alševska ; maketētāja Irēna Kārkliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 270, [1] lpp. : il., fotogr.

     ISBN 9789934059803.

 

Sivicka, Inga. 

     Andrupenes baznīca, draudze un tās kalpi / Inga Sivicka ; redaktore Valentīna Unda ; priekšvārdu sarakstīja: Mihails Sivickis, Vilis Mileiko ; Ārijas Mileiko vāka fotogrāfija. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2015. - 194 lpp. : il., portr., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 164.-168. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - I. Sivickas grāmatas mērķis ir ieskicēt Andrupenes draudzes un tās baznīcas vēstures pamatlīnijas, arī padziļināt lasītāju zināšanas Baznīcas kanonisko tiesību jomā. - Par autori: 194. lpp. . - Personu rādītājs: 186.-191. lpp.

     ISBN 9789984292663.

 

Stroda, Ingrīda.

     Lida. Citādā : prologs, epilogs, redzējumi par un dialogi ar Lidiju Pupuri / Ingrīda Stroda. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 143, [1] lpp., [16] lpp. ielīmes : il.

     ISBN 9789934058578.

 

Vanadzēnu audzinātāja rokasgrāmata / redaktore Valentīna Unda ; rokasgrāmatas sastādīšana un pēcvārds: Gunārs Spodris ; priekšvārda autors Vilis Janums. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2015. - 111 lpp. : il., notis, portr. ; 18 cm. - Bibliogrāfija tekstā.

     ISBN 9789984292656.

 

Ошо.

     О Женщинах : соприкосновение с женской духовной силой / Osho ; пер. с англ. О. Вишмидта. - Москва : София, 2014. - 254 с. - Ориг. назв.: The Book of women.

     ISBN 9785906686183.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Binē, Lorāns.

     HHhH : [romāns] / Lorāns Binē ; no franču valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 302, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: HHhH. - HHhH=Himmlers Hirn heißt Heydrich.

     ISBN 9789934058356.

 

Devero, Džūda.

     Negaidītais mantojums / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016. - 415, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Ever After.

     ISBN 9789984358246.

 

Gaile, Inga.

     Stikli / Inga Gaile ; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 175, [1] lpp. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 4).

     ISBN 9789934546099.

 

Mariņina, Aleksandra.

     Enģeļi uz ledus neizdzīvo / Aleksandra Mariņina ; tulkojusi Dace Kārkliņa ; mākslinieks Rihards Delvers. - Rīga : Nordik, 2016. - 303, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Ангелы на льду не выживают.

     2. sējums.

     ISBN 9789984854731.

 

Moja, Džodžo.

     Viens plus viens / Džodžo Moja ; no angl. val. tulk. Karīna Tillberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 367 lpp.Oriģ. nos. One plus one.

     ISBN 9789934058882.

 

Mūsdienu latviešu dzejas hrestomātija : vidusskolēniem / sakārtojusi redaktore Inese Auziņa; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 176 lpp. ; 21 cm. - Krājums piedāvā skolēniem, arī studentiem un citiem dzejas interesentiem iepazīt mūsdienu latviešu dzeju un meklēt savu dzejas balsi. Tajā ievietoti 28 mūsdienu latviešu dzejnieku darbi. - Par autoriem: 159.-168. lpp.

     Autori: Eduards Aivars, Amanda Aizpuriete, Andris Akmentiņš, Anna Auziņa, Ingmāra Balode, Uldis Bērziņš, Leons Briedis, Ronalds Briedis, Pēteris Draguns, Gaiķu Māris, Inga Gaile, Inguna Jansone, Liāna Langa, Andra Manfelde, Andris Ogriņš, Artis Ostups, Marts Pujāts, Anna Rancāne, Edvīns Raups, Katrīna Rudzīte, Ieva Rupenheite, Māris Salējs, Daina Sirmā, Ruta Štelmahere, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls, Inese Zandere, Alise Zariņa.

     ISBN 9789934057335.

 

Mūsdienu latviešu īsprozas hrestomātija : vidusskolēniem / sakārtojums, redaktore Inese Auziņa ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 303 lpp. - Uz vāka: Inga Ābele, Pauls Bankovskis, Māris Bērziņš, Jānis Einfelds, Nora Ikstena, Aivars Kļavis, Toms Kreicbergs, Laima Muktupāvela, Andra Neiburga, Gundega Repše, Dace Rukšāne, Daina Tabūna, Kristīne Želve.

     ISBN 9789934056291.

 

Noihausa, Nele.

     Dusmīgais vilks : [romāns] / Nele Noihausa ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Anita Poļakovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 447, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Böser Wolf.

     ISBN 9789934052682.

 

Puriņa, Inga.

     Sirdspuksti : viņpus robežām / Inga Puriņa ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; māksliniece Nataļja Kugajevska. - Rīga : Lauku Avīze, 2016. - 214 lpp. ; 20 cm.

     ISBN 9789934151736.

 

Rodrigesa, Debora.

     Mazā Kābulas kafejnīca / Debora Rodrigesa ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane. - Rīga : Zvaigzne, 2016. - 320 lpp. - Oriģ. nos.: A Cup of Friendship.

     ISBN 9789934051425.

 

Seleckis, Vilis.

     Meitenes ar eņģeļa tetovējumu : aizraujošs stāsts - trilleris - par to, kā vajātie un pazemotie aizstāv savu godu un tiesības dzīvot / Vilis Seleckis. - [Rīga] : Klio ABC, [2016]. - 336 lpp.

     ISBN 9789934858901.

 

Šenona, Samanta.

     Sapņu staigātāja : [romāns] / Samanta Šenona ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 508, [2] lpp. : ģenealoģiskās tab., sh. ; 21 cm. - 7.-9. - Oriģ. nos.: The bone season. - Par autori: [510.] lpp.

     ISBN 9789934052187.

 

Teilore, Katrīna. 
     Daringemhola : romāns / Katrīna Teilore ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 271, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Daringham Hall. - Daringemholas triloģijas 1. grāmata.
     1. grāmata. Mantojums.
     ISBN 9789934054327.

 

Vailda, Meredita. 
     Kaisle : [romāns] / Meredita Vailda ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2016. - 380 lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Hardline. - "Mulsums, Vēlme, Kaisle, Mīlestība, Triumfs" - Uz vāka.
     ISBN 9789984358260.

 

Художественная литература на русском языке

 

Александрова, Наталья (Наталья Николаевна). 
     Дом призрака : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2016. - 318 с. - (Роковой артефакт).
     ISBN 9785170915200.

 

Ахерн, Сесилия.

     Клеймо : [роман] / Сесилия Ахерн ; пер. с англ. Л. Сумм. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2016. - 446 с.

     ISBN 9785389095335.

 

Браун, Кэрри. 
     И всё равно люби / Хелен Браун ; пер. с англ. М. С. Добряковой. - Москва : Э, 2016. - 315 с. - (Amore. Зарубежные романы о любви).
     ISBN 9785699857227.

 

Водолазкин, Евгений.

     Авиатор : роман / Евгений Водолазкин. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2016. - 410, [2] с.

     ISBN 9785170966554.

 

Гэлбрейт, Роберт. 
     На службе зла : [роман] / Роберт Гэлбрейт ; пер. с англ. Елены Петровой. - Москва : Иностранка, 2016. - 540, [1] с. ; 22 см. - (Иностранная литература (ИЛ). Современная классика). - Под именем Роберт Гэлбрейт Джоан Роулинг пишет свои "взрослые книги".
     ISBN 9785389112209.

 

Иванов, Валентин Дмитриевич.

     Русь изначальная : роман / Валентин Иванов. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 928 c. : ил. - (Библиотека проекта Бориса Акунина "История Российского государства").

     ISBN 9785170857173.

 

Кивинов, Андрей Владимирович.

     Временно недоступен / Андрей Кивинов. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Мастера криминальной прозы).

     Книга вторая. Место перемен.

     ISBN 9785170957965.

 

Макгиллоуэй, Брайан.

     Потеряшка : [роман] / Брайан Макгиллоуэй ; пер. с англ. А. С. Петухова. - Москва : Э, 2016. - 344, [1] с. - (Тайна, покорившая мир).

     ISBN 9785699876136.

 

Март, Михаил, 1950-.

     Глухая стена : [роман] / Михаил Март. - Москва : АСТ, 2016. - 286 с. - (Мэтр криминального романа).

     ISBN 9785170916962.

 

Мойес, Джоджо.

     Счастливые шаги под дождем : [роман] / Джоджо Мойес ; пер. с англ. Ирины Иванченко. - Москва : Иностранка, 2016. - 478 с.

     ISBN 9785389097858.

 

Мориарти, Лиана.

     Три желания : [роман] / Лиана Мориарти ; пер. с англ. Т. Камышниковой. - Москва : Иностранка, 2016. - 445 с.Ориг. назв. Three wishes.

     ISBN 9785389087224.

 

Покровская, Ольга.

     Останься со мной! / Ольга Покровская. - Москва : Э, 2016. - 412 с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской).

     ISBN 9785699869602.

 

Самаров, Сергей Васильевич.

     Они пришли с войны / Сергей Самаров. - Москва : Э, 2016. - 318 с. - (Романы о ветеранах спецназа).

     ISBN 9785699860395.

 

Тодд, Анна.

     До того как / Анна Тодд ; пер. с англ. Н. Абдуллина. - Москва : Э, 2016. - 346 с. - (Модное чтение).Ориг. назв. Before.

     ISBN 9785699877072.

 

Устинова, Татьяна Витальевна.

     Вселенский заговор : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Э, 2016. - 345 с. - (Татьяна Устинова. Первый среди лучших).

     ISBN 9785699879342.

 

Эко, Умберто.

     Пражское кладбище : роман / Умберто Эко; пер. с ит. Елены Костюкович. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2015. - 558, [1] с.

     ISBN 9785170822713.