Amidona, Debra M.
    Pasaka par inovāciju : grāmata bērniem un vadošiem darbiniekiem / Debra M. Amidone ; ilustr. Rons & Arye Dviri ; tulkoja: Agnese Janova, Dzintra Znotiņa. - Rīga : Latvijas Tehnoloģiskais centrs, 2007. - 43 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-98573-2.
 
Briede, Alda.
    Gunars Treimanis. Mistērijas / Alda Briede, Aldis Linē. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 192 lpp., [32] lpp. iel. : il., faks.
        ISBN 978-993-402-191-6.
 
Čerāns, Kārlis.
    Kas ir matemātisks pierādījums? / K. Čerāns. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2009. - 78 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 74., 76.-78. lpp.
        1. daļa.
        ISBN 978-9984-451-28-2.
 
Latvijas Republikas Centrālā vēlēšanu komisija.
    10. Saeimas vēlēšanas 2010. gada 2. oktobrī. Vēlēšanu rezultāti / CVK, Centrālā vēlēšanu komisija. - Rīga : Centrālā vēlēšanu komisija, 2011. - 256 lpp. + CD.
        ISBN 9984-97396-4.
 
Lāslo, Ervins.
    Zinātne un Akašas lauks / Ervins Lāslo ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe. - Rīga : Jumava, [2011]. - 191, [1] lpp. - Bibliogrāfija: 173.-[189.] lpp. - Oriģ. nos.: Science and the akashic field.
        ISBN 978-9984-389-83-7.
 
Plēpis, Osvalds.
    Liekais svars bērniem un pusaudžiem / Osvalds Plēpis, Aivars Plēpis. - Rīga : Avots, 2011. - 196, [1] lpp. : tab. - Pielikums: 183.-[191.]lpp.
        ISBN 978-9984-85942-2.
 
Semjonova, Anastasija.
    Ārstēšanās ar siltumu / Anastasija Semjonova ; no krievu valodas tulkojusi Lilija Lauce. - Rīga : Vieda, 2011. - 127, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Лечение теплом.
        ISBN 978-9984-7826-2-1.
 
Svijašs, Aleksandrs.
    Atvērtā zemapziņa : kā ietekmēt sevi un citus : viegls ceļš uz pozitīvām pārmaiņām / Aleksandrs Svijašs ; no krievu valodas tulkojusi Inna Vaitmane. - Rīga : Vieda, 2011. - 425, [3] lpp. : il. - Bibliogrāfija: [427.] lpp. - Oriģ. nos.: Открытое подсознание. Как влиять на себя и других.
        ISBN 978-9984-7826-0-7.
 
Tāvu zemes kalendars, 2012: kulturvēsturiska un literara godagrōmota : 73. goda gōjums / sast. un red. J. Eļksnis, V. Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevniecība, 2011. - 366 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-292-06-9.
 
Vēsture teātrī un drāmā: rakstu krājums / sastādītāja un zinātniskā redaktore Silvija Radzobe. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 252 lpp. : il., faks. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val. - Grāmatā izmantoti fotoattēli no Jaunā Rīgas teātra arhīva, Valmieras teātra arhīva, Nacionālā teātra arhīva, Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja arhīva, LU HZF Teātra un kino vēstures un teorijas katedras arhīva. -Titlp. 2. pusē.
        ISBN 978-9984-453-97-2.
 
Zīle, Monika.
    Pīrādziņ, atvaino! ... / Monika Zīle. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 119 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-87810-2.
 
Блаватская, Елена.
    Тайная доктрина : эзотерическое учение : в 2-х кн. / Елена Блаватская ; пер. с англ. А. Хейдока ; под ред. К. Леонова, О. Колесникова. - Москва : АСТ, 2003. - 397, [1] с. : ил. - (Духовные учителя).
        Книга 1.
        ISBN 5-17-020495-7. - ISBN 5-17-013426-6.
 
Блаватская, Елена.
    Тайная доктрина : эзотерическое учение : в 2-х кн. / Елена Блаватская ; пер. с англ. А. Хейдока ; под ред. К. Леонова, О. Колесникова. - Москва : АСТ, 2003. - 431 с. : ил. - (Духовные учителя).
        Книга 2.
        ISBN 5-17-020496-5. - ISBN 5-17-013426-6.
 
Богданова, Анна Владимировна.
    Здоровая кровь - лучшая защита от болезней : что несет "красная река" нашего тела, группы крови: как питаться, худеть и лечиться, истая кровь - залогмолодости и доровья / Анна Богданова. - Санкт-Петербург : Крылов, 2010. - 155 с. ; 20 см. - (Здоровье - образ жизни). - Библиогр.: с. 154-155.
        ISBN 978-5-422-60058-8.
 
За Любовь и Отечество: Орден святой великомученицы Екатерины / худож. Г. Крутой ; авт.-сост. Н. И. Подгорная ; предисл. Великой Княгини Леониды Георгиевны. - Рига : Латвийский фонд социальной поддержки молодежи, 2000. - 670, [1] с. : ил., портр. - Алфавитн. указ. имен кавалерственных дам Большого креста.
        Часть 1. Дамы Большого креста.
        ISBN 9984-19-151-6.
 
Кандыба, Виктор Михайлович.
    Мировой опыт духовного саморазвития : энциклопедия духовной самореализации / В. М. Кандыба. - Mосква : Лань, 2003. - 445, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 5-9511000-6-2.
 
CV латгальца: с древнейших времен до 21 века / И. Гусанс, С. Лаздиня, Х. Ф. Мартен, С. Муринска, С. Пошейко, И. Шуплинска ; отв. редактор Санита Лаздиня ; пер. Ольги Сенкане ; автор фотографий и дизайна Марис Юстс. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2011. - 48 с. : ил., карт., факс. - Библингр.: с. 45-48.
        ISBN 978-9984-440-75-0.
 
Церковнославянская азбука/ худож. и сост. Татьяна Зубова ; под рук. протоиер. Александра Салтыкова. - Москва : Паломник, 2003. - 64 с.
 
 Begšeiva, Lūize.
    Kaislība / Lūize Begšeiva ; no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2009. - 380, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Passion.
        ISBN 978-9984-355-05-4.
 
Bilingems, Marks.
    Miegamice / Marks Bilingems ; no angļu valodas tulkojusi Dita Ābola. - Rīga : Dienas Grāmata, 2007. - 404, [3] lpp. - Oriģ. nos.: Sleepy head.
        ISBN 978-9984-7893-3-0.
 
Čemberlena, Diāna.
    Raksti smiltīs / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 412, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Lies we told.
        ISBN 978-9984-355-68-9.
 
Jovaišiene, Brigita.
    Kucēns Vincis apceļo pasauli / B. Jovaišiene ; no angl. val. tulk. Ieva Strelēvica ; māksl. Daniels Hauvarts. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 103 lpp. : il. - VIII.
        ISBN 978-993-402-281-4.
 
Kaflins, Viljams Dž.
    Neizprotamais klients / Viljams Dž. Kaflins, Volters Sorels ; no angļu val. tulk. Armīns Voitkāns. - Rīga : Kontinents, 2004. - 397, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Proof of intent.
        ISBN 9984-350-65-7.
 
Lašners, Viljams.
    Krīt ēna : [romāns] / Viljams Lašners ; no angl. val. tulk. Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2006. - 443,[1] lpp. - Oriģ. nos.: Falls the Shadow.
        ISBN 9984-351-82-3.
 
Mosterte, Nataša.
    Raganu sezona / Nataša Mosterte ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Beļakova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 398, [1] lpp. - (Jaunā gadsimta trilleris).
        ISBN 978-9984-8470-9-2.
 
Ņeznanskis, Fridrihs.
    Asinsatriebība / Fridrihs Ņeznanskis ; no krievu val. tulk. Viktors Avotiņš. - Rīga : Kontinents, 2000. - 459, [1] lpp.
        ISBN 9984-683-35-4.
 
Olūts : literaturas almanahs / red. Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izd., 2011. - 240 lpp. - 7.-9.
        16.
        ISBN 978-9984-292-05-2.
 
Pohodņeva, Maija.
    Nedzeniet pēdas snaiperim / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; Andras Otto zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 191 lpp. : il. - (Lata romāns ; 11 (149) (Detektīvs).
        ISBN 978-9984-87815-7.
 
Ziedonis, Imants.
    Epifānijas / Imants Ziedonis ; māksliniece Daiga Lapāne. - [Rīga] : Jumava, 2011. - 247, [1] lpp. : il.
        ISBN 978-993-411-007-8.
 
Абдуллаев, Чингиз.
    Хранители холода : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 316 с.
        ISBN 5-699-19488-6.
 
Антропов, Петр(Петр Иванович).
    Я простой подорожник ... : избранная лирика / Петр Антропов. - Рига : JUMI, 2011. - 359 с. : ил.
        ISBN 978-9984-301-99-0.
 
Берсенева, Анна.
    Глашенька / Анна Берсенева. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 348 с. - (Романы Анны Берсеневой).
        ISBN 978-5-699-51687-2.
 
Богатырева, Елена.
    Обреченная на счастье : [повести] / Елена Богатырева. - Санкт-Петербург : Нева ; Москва : ОЛМА-Пресс, 2001. - 381, [2] с. - (Огни большого города).
        ISBN 576541446X. - ISBN 5-224-02536-2.
 
Браун, Сандра.
    Двое одиноких : роман / Сандра Браун ; пер. с англ. А. А. Бузиной. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 379 с. - (#1 New York Times Bestselling author). - Ориг. назв.: Two alone.
        ISBN 978-5-227-02821-1.
 
Вишневский, Януш Леон.
    Любовь и другие диссонансы / Януш Леон Вишневский, Ирада Вовненко ; пер. с пол. В. Ермолы. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 445 с.
        ISBN 978-5-17-076418-1. - ISBN 978-5-271-38348-9.
 
Войскунский, Евгений Львович.
    Незаконная планета : [роман, повести] / Евгений Войскунский, Исай Лукодьянов. - Москва : АСТ, 2002. - 622 с. - (Классика отечественной фантастики).
        ISBN 5-17-013043-0.
 
Дивон, Одри.
    По ту сторону лета / Одри Дивон ; пер. с фр. Елены Головиной. - Москва : Иностранка, 2011. - 222, [1] с. ; 21 см. - (О чем говорят женщины). - Пер.: Diwan, Audrey. De l`autre côté de lété.
        ISBN 978-5-389-01918-8.
 
Жуков, Максим.
    Оборона тупика : [фантастический роман] / Максим Жуков. - Москва : ЭКСМО, 2006. - 476 с. : ил. - (Абсолютное оружие).
        ISBN 5-699-17809-0.
 
Иванов, Николай Федорович.
    Афганский шторм / Николай Иванов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Полиграфиздат ; Астрель-СПб, 2011. - 382 с. - (Боевые береты).
        ISBN 978-5-17-076625-3. - ISBN 978-5-421-52765-7.
 
Колычев, Владимир Григорьевич.
    Эх, Люба, Любонька! / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 379, [1] с. - (Русский шансон).
        ISBN 978-5-699-20498-4.
 
Ларионова, Ольга Николаевна.
    Леопард с вершины Килиманджаро : [роман, повести, рассказы] / Ольга Ларионова. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2001. - 767 с. - (Классика отечественной фантастики).
        ISBN 5-17-011162-2. - ISBN 5-7921-0455-7.
 
Ле Гуин, Урсула.
    Сказания Земноморья : [фантастический роман] / Урсула Ле Гуин ; пер. с англ. И. Тогоевой. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 472,[2] c. - (Мастера фантастики). - Ориг. назв.: Tales from Earthsea.
        ISBN 5-699-01930-8.
 
Лимонов, Эдуард.
    Книга воды / Эдуард Лимонов. - Москва : Ад Маргинем, 2002. - 318 с.
        ISBN 5-933210-36-6.
 
Литвинова, Анна Витальевна.
    Заговор небес : [роман] / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 449 с. - (Русский Сидни Шелдон).
        ISBN 5-04-005476-9.
 
Лукин, Евгений Юрьевич.
    Разбойничья злая луна : [фантастический роман] / Евгений Лукин. - Москва : АСТ, 2001. - 382 с. - (Звездный лабиринт).
        ISBN 5-17-006507-8.
 
Лукин, Евгений Юрьевич.
    Труженики зазеркалья : [фантастические повести и рассказы] / Евгений Лукин, Любовь Лукина. - Москва : АСТ, 2002. - 415 с. - (Звездный лабиринт).
        ISBN 5-17-012608-5.
 
Лукьяненко, Сергей Васильевич.
    Линия грез / Сергей Лукьяненко. - Москва : АСТ, 2001. - 382 с. - (Звездный лабиринт).
        ISBN 5-17-003247-1.
 
Мердок, Айрис.
    Алое и зеленое : роман / Айрис Мердок ; пер. с англ. М. Лорие. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 396 с. - (Мона Лиза). - Ориг. назв.: The red and the green.
        ISBN 978-5-699-50694-1.
 
Монтефиоре, Санта.
    Французский садовник / Санта Монтефиоре ; пер. с англ. В. И. Агаянц. - Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2011. - 382 с. ; 21 см. - (Настоящая литература!).
        ISBN 978-5-17-072265-5. - ISBN 978-5-271-36011-4. - ISBN 978-5-421-52253-9.
 
Моррелл, Дэвид.
    Шпион, который явился под Рождество : [роман] / Дэвид Моррелл ; пер. с англ. М. Десятовой. - Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 300, [2] с. - (Мастера детектива). - Ориг. назв.: The spy who came for Christmas.
        ISBN 978-5-699-52867-7.
 
Седов, Б. К.
    Обреченный спецназ / Б. К. Седов. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 317 с. - (Воровской закон).
        ISBN 978-5-373-01390-1.
 
Тополь, Эдуард.
    Горбачевская трилогия : Красный газ ; Кремлевская жена ; Завтра в России / Эдуард Тополь. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 795 с.
        ISBN 978-5-17-072885-5. - ISBN 978-5-271-34044-4.
 
Харрисон, Колин.
    Убийство со взломом / Колин Харрисон ; пер. с англ. Е. Осеневой. - Москва : Иностранка, 2005. - 559 с. - (Лекарство от скуки). - Ориг. назв.: Break and enter.
        ISBN 5-941453-47-7.
 
Черт, Илья.
    Слипер и Дример : [роман] / Илья Черт ; ил. М. Тышкевич. - Санкт-Петербург : Амфора, 2011. - 574, [1] с. ; 21 см. - (Аквариус).
        ISBN 978-5-367-01793-9.
 
Чижова, Елена Семеновна.
    Терракотовая старуха : роман / Елена Чижова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 411, [2] с. ; 21 см. - (Проза: женский род).
        ISBN 978-5-17-074716-0. - ISBN 978-5-271-36422-8.
 
Шилова, Юлия Витальевна.
    Если хочешь меня - возьми, или Отдам сердце в хорошие руки / Юлия Шилова. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 318 с. - (http://shilova.ast.ru).
        ISBN 978-5-17-075254-6. - ISBN 978-5-271-37014-4. - ISBN 978-5-17-075255-3.