Albisetti, Valerio.

    Mīlestība : kā nodzīvot kopā visu mūžu / Valerio Albiseti ; no krievu val. tulk. Sandra Priedīte. - [Rīga] : Dzīvības Straumes, 2011. - 123 lpp.

        ISBN 9789984874036.

 

Benedikts, XVI, pāvests.
    Apustuļi un Jaunās derības liecinieki : pāvesta Benedikta XVI katahēzes / Pāvests Benedikts XVI ; tulk. Pauls Kļaviņš. - Rīga : Vox Ecclesiae, 2011. - 123 lpp. - 7-9.
        ISBN 9789934820236.

 

Brensons, Ričards.
    Kailā patiesība par biznesu : pasaulslavenā uzņēmēja piedzīvojumi / Ričards Brensons ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 311, [1] lpp. - Autortiesību atsauces: 301. lpp. - Alf. rād.: 302.-311. lpp. - Oriģ. nos.: Business Stripped Bare : adventures of global entrepreneur.
        Saturs: Cilvēki. Atrodi labus cilvēkus un ļauj viņiem vaļu ; Zīmols. Uzvelc karogu mastā! ; Piegāde. īpašā piegāde ; Mācīes no kļūdām un neveiksmēm. Ziņojums par bojājumu ; Inovācija. Biznesa dzinējspēks ; Privātuzņēmēji un vadība. Noturēt un palist vaļā ; Sociālā atbildība. Tikai bizness.
        ISBN 9789934010453.

 

Deičmane, Evelīna.
    Season Sorrow : latvijas ekspozīcija "Trauslā daba" Venēcijas biennālē, 53. Starptautiskajā mākslas izstādē : katalogs / tekstu aut.: Jānis Taurens, Norberts Vēbers, Evelīna Deičmane ; tulk.: Jānis Aniņš, Dace Akmene ; red. Līga Marcinkeviča ; māksl. Darja Meļņikova. - [B.v.] : Biennāle-2005, 200X. - 63 lpp. : il. - Teksts paralēli latv. un angļu val.
        Saturs: Jeux venitiens / J. Taurens. Drāma starp neredzamām skaņām mēmo attēlu priekšā / N.Vēbers. Pārejošas bēdas ; Agrākie darbi ; Biogrāfija / E.Deičmane.
        ISBN 9789934807107.

 

Fekseuss, Henriks.
    Dari, ko es vēlos : grāmata par ietekmēšanu / Henriks Fekseuss ; no zviedru valodas tulkojušas: Inese Dragūne, Anika Frīdenberga, Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 304 lpp. : il. - Oriģ. nos.: När du gör som jag vill.
        ISBN 9789934021374.

 

FK: [gadagrāmata]. - Rīga : KultKom, 2011. - 95 lpp. : il., fotogr. (dažas krās.). - 2006-2010. g. iznāca žurnāls: Foto Kvartāls. - Nos. no vāka.
        Nr.1/2011.
        ISBN 9789934825507.

 

Guščo, Jurijs.
    Ilgmūžības seifa 12 atslēgas jeb Pasaules pilsoņa dzīve / Jurijs Guščo ; no krievu valodas tulkojis Juris Miesnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 429, [1] lpp. : graf., il., tab. - Oriģ. nos.: 12 ключей от сейфа долголетия.
        ISBN 9789934020643.

 

Inovācijas un Latvijas tautsaimniecība/ Elmārs Zelgalvis, Ligita Melece u. c. ; recenzenti: Staņislavs Keišs, Ingrīda Jakušonoka. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 167 lpp. : tab., diagr. - Bibliogrāfija: [152.]-161. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789984454153.

 

Kā nosargāt sava bērna dzīvību: padomi vecākiem par mazajiem līdz 6 gadu vecumam : +8 krāsojamie zīmējumi : ģimenes portāla www.mammamuntetiem.lv 1. grāmata / www.mammamuntetiem.lv ; il., vāka dizains Jānis Beķeris ; iekšlapu dizains Emīls Linga ; lit. red. Gunita Arnava ; priekšv:. Inga Akmentiņa-Smildziņa, Sindija Melušāne. - Rīga : Mammām un tētiem, 2011. - 65 lpp.

 

Kalnačs, Jānis.
    Rīgas dendijs un autsaiders : Kārlis Padegs / Jānis Kalnačs. - Rīga : Neputns, 2011. - 399, [1] lpp. : il. - Bibliogrāfija: 382.-383. lpp. un rād. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 9789984807874.

 

Kadafi, Muammārs.

    Zaļā grāmata : trešās Vispasaules Teorijas politiskais aspekts / Muammārs Kadafi. - [B. v.] : I. Prūsis, A. Ozols, I. Verners, [2011]. - 141 lpp.

        ISBN 9789934826504.

 

Kroders, Oļģerts.
    Mēģinu būt atklāts : autobiogrāfisks stāsts divās daļās / Oļģerts Kroders. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 270 lpp. : il., portr. - Oļģerta Krodera režijas un lomas: [259.]-270. lpp.
        ISBN 9789934020506.

 

Kroders, Oļģerts.
    Mēģinu būt atklāts : autobiogrāfisks stāsts divās daļās / Oļģerts Kroders. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 270 lpp. : il., portr. - Oļģerta Krodera režijas un lomas: [259.]-270. lpp.
        ISBN 9789934020506.

 

Mitrēvics, Miks.
    Trauslā daba = Fragile Nature : Venēcijas biennāle, 53.Starptautiskā mākslas izstāde : katalogs / Miks Mitrēvics ; tekstu aut.: Adams Budaks, Jānis Taurens, Norberts Vēbers, Miks Mitrēvics ; tulk.: Līva Ozola, Jānis Aniņš, Filips Birzulis ; red. Līga Marcinkeviča. - Latvija : Biennāle-2005, 200X. - 73, [7] lp. : il. - Teksts paralēli latv. un angļu val.
        ISBN 9789934807114.

 

Nagliņa, Agnese.
    Atjaunotas lietas / Agnese Nagliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 32 lpp. : il. - (Rokdarbi ; 14). - 7-9.
        ISBN 9789934025044.

 

Nagliņa, Agnese.
    Dekupētas dāvanas / Agnese Nagliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 32 lpp. : il. - (Rokdarbi ; 13).
        ISBN 9789934024986.

 

Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīcai 10: 1997-2007 / Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīca. - [Ogre] : [Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīca], [2011]. - 24 lpp.

 

Riekstiņa, Inga.
    Konfekšu pušķi : saldas un skaistas dāvanas visām dzīves situācijām / Inga Riekstiņa ; foto. Roberts Blumbergs. - Rīga : Jumava, [2011]. - 95 lpp. : il.
        ISBN 9789984389950.

 

Segliņš, Valdis.
    Senās Ēģiptes rakstu dārgumi : no Piramīdu tekstiem līdz Mirušo grāmatai / Valdis Segliņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 343 lpp. : il., kartes, tab. - Bibliogrāfija: 298.-305. lpp. - Teksts latviešu val., kopsavilkums angļu val.
        ISBN 9789984453729.

 

Suntažu Vissv. Trīsvienības Romas katoļu baznīca/ Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu draudze ; tekstu apkopoja un sastādīja Diak. Renārs Circenis ; foto: Andris Linde, Līga Malāne, Lūcija Tumaša. - Ogre : Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu draudze, [2010]. - 41 lpp.

 

Upmalis, Ilgonis.

    Latvija padomju militāristu varā : 1939-1999 / Ilgonis Upmalis, Ēriks Tilgass, Edmunds Stankevičs. - Rīga : Latvijas okupācijas izpētes biedrība, 2011. - 301 lpp. : il., faks., kartes., portr. + piel. (1 saloc. lp. karte). - Bibliogrāfija: rakstu beigās un personu rādītājs: 295.-299. lpp. - Pielikumā karte: "Latvija - PSRS karabāze = Latvia - USSR military base".

        ISBN 9789984493022.

 

Vēvere, Ineta.
    Meldru pinumi / Ineta Vēvere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 32 lpp. : il. - (Rokdarbi ; 15).
        ISBN 9789934024979.

 

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību/ Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2011. gada jūnijs. - 138 lpp. : tab., sh.
    ISSN 1407-4095.

 

Карпушина, Светлана Владимировна.
    Норвежский язык за один месяц : самоучитель разговорного языка : начальный уровень / С. В. Карпушина, А. И. Усков. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; Восток-Запад ; ВКТ, 2011. - 155, [1] с. : табл. ; 17 см. - (Реальные самоучители иностранных языков : современный комплексный подход к самостоятельному изучению любого иностранного языка. Начальный уровень). - Библиогр. в конце кн. - На обл. авт. не указаны.
        ISBN 9785170558612. - ISBN 9785271281099.

 

Кожурин, Кирилл Яковлевич.
    Духовные учителя сокровенной Руси / К. Кожурин. - Москва : Питер ; Санкт-Петербург, 2007. - 312 с. : ил. - (Лабиринты истории).
        ISBN 5469014061.

 

Макияж и уход за кожей: самоучитель / авт.-сост. Т. Яковлева, О. Ларина, Л. Ахмадулина. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 223 с. : ил.
        ISBN 9785699397129.

 

Небесные покровители Санкт-Петербурга: [сборник] / сост. Ольга Сергеевна Надпорожская. - Санкт-Петербург : Нева, 2003. - 342,[1] с., [16] л. ил., цв. ил., портр. ; 25 см. - Библиогр. в конце ст. - На обл.: 300-летию Санкт-Петербурга посвящается.
        ISBN 5765429114. - ISBN 5224047544.

 

Ранадиве, Вивек.
    Предвидение : новая эволюционная упреждающая модель бизнеса : не упустите возможность узнать, как подготовить свою компанию к грядущим изменениям! / Вивек Ранадиве ; пер. с англ. А. В. Гарбарук. - Москва : Эксмо, 2008. - 238 с. : ил. ; 21 см. - (В духе времени). - Ориг. назв.: Ranadivé, Vivek. The Power to Predict. - Указ.
        ISBN 9785699243433.

 

Хинштейн, Александр Евсеевич.
    Сказка о потерянном времени : почему Брежнев не смог стать Путиным / А. Хинштейн. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 666, [3] с., [16] л. фот. : факс. ; 22 см. - Библиогр. в конце кн. - На обл. в подзаг.: впервые публикуется личный дневник Л. И. Брежнева.
        ISBN 9785373040211.

 

Adlere, Elizabete.

    Zaudētās ilūzijas / Elizabete Adlere ; no angl. val. tulk. Valda Bērziņa. - Rīga : Kontinents, 1997. - 574 lpp. - (Pasaules bestsellers).

        ISBN 998451966X.

 

Aizpuriete, Amanda.
    Šonakt biju zaļš putns : no dienasgrāmatas portālā "Draugiem.lv" / Amanda Aizpuriete ; fotogrāfs Jānis Kreicbergs. - Rīga : Pētergailis, [2011]. - 126, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789984333489.

 

Akmentiņš, Andris.
    Zemeņu blūzs : dzejas izlase / Andris Akmentiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 117, [1] lpp. : il.
        ISBN 9789934020490.

 

Andžāne, Veneranda.
    Basām kājām... : [dzeja] / Veneranda Andžāne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2011. - 91 lpp.

 

Devero, Džūda.

    Karaļa sala : romāns / Džūda Devero ; no angl. val. tulk. Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 378 lpp.

        ISBN 9789984355795.

 

Mēs. XX gadsimts : stāstu krājums/ Ilze Jansone, Inga Žolude, Andra Neiburga, Kristīne Želve, Nora Ikstena, Gundega Repše, Ieva Melgalve, Inga Ābele, Dace Rukšāne, Andra Manfelde, Maira Asare, Laima Muktupāvela ; redaktors Guntis Berelis ; priekšvārdu sarakstīja Gundega Repše, Valters Nollendorfs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 272 lpp. : il., ģīm.
        ISBN 9789984847863.

 

Ness, Patriks.
    Nazis, ko neatlaist / Patriks Ness ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 452, [1] lpp. - 7-9. - Oriģ. nos.: Knife of never letting go. - Triloģijas "Haosa spēle" 1. grāmata.
        ISBN 9789934022340.

 

Transtremers, Tomass.
    Dzeja / Tomass Transtremers ; no zviedru valodas atdzejojuši Juris Kronbergs un Guntars Godiņš ; priekšvārda autors Juris Kronbergs. - Rīga : Mansards, 2011. - 286, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Dikter.
        ISBN 9789984872087.

 

Ахерн, Сесилия.
    Время моей жизни : роман / Сесилия Ахерн ; пер. с англ. Людмилы Гурбановской. - Москва : Иностранка, 2012. - 463 с. - Ориг. назв.: The time of my life.
        ISBN 9785389027749.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.
    Гений страшной красоты : роман / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (Любительница частного сыска Даша Васильева).
        ISBN 9785699530908.

 

Криницкий, Марк.
    Маскарад чувства : [роман] / Марк Криницкий. - Москва : Гелеос, 2008. - 392 с. - (Русский любовный роман).
        ISBN 581890170X.

 

Сарду, Ромэн.

    Прости грехи наши / Ромэн Сарду ; пер. с фр. Владислава Ковалива. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2011. - 445 с.

        ISBN 9789661413565. - ISBN 9785991016223. 

 

Устинова, Татьяна Витальевна.
    Всегда говори "Всегда" - 3 / Татьяна Устинова, Ольга Степнова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 349, [1] с.
        ISBN 9785699547272.

 

Хартли, Э. Дж.
    Прожорливое время / Э. Дж. Хартли ; пер. с англ. С. М. Саксина. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 427, [2] с. ; 22 см. - (Мастера детектива).
        ISBN 9785699540266.

 

Шилова, Юлия Витальевна.
    Мое сердце ставит точку, или Любовь в инете не для слабонервных : [роман] / Юлия Шилова. - Москва : Полиграфиздат ; Астрель, 2012. - 317 с.
        ISBN 9785271391651. - ISBN 9785421529316.