Отраслевая литература

 

Auziņa, Ilze.  

     Laipa, A2 : latviešu valoda : mācību grāmata / Ilze Auziņa, Maija Berķe, Anta Lazareva, Arvils Šalme; [projekta vadītāja Vineta Vaivade ; dizains Edgars Švanks ; redaktore Skaidrīte Ivanišaka]. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2016. - Rīga : PNB Print, 2016. , ©2016. - 200 lpp. : il., tab. ; 30 cm. - "Mācību līdzekļu komplektā A2: mācību grāmata, darba burtnīca, elektroniskie mācību materiāli"--Vāka 4. lpp.
        ISBN 9789984829388.

 

Auziņa, Ilze.  

     Laipa B1 : latviešu valoda : mācību grāmata / Ilze Auziņa, Maija Berķe, Anta Lazareva, Arvils Šalme, Vineta Vaivade ; dizains: Edgars Švanks ; redaktore Ieva Nagle. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2019. - [Rīga] : Dardedze holografija. , ©2019. - 172 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 29 cm. - Mācību līdzekļu komplektā B1 ietilpsts mācību grāmata, darba burtnīca un elektroniskie mācību materiāli.
        ISBN 9789984829586.

 

Beitnere, Dagmāra.  

     Saprast un piederēt : dažas refleksijas par pašizpratni un stāstu vēstījumiem / Dagmāra Beitnere ; [māksliniece Paula Beitnere]. - Rīga : Madris, ©2017. - 293, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās.
        ISBN 9789984317359. . - ISBN 9879984317359(atcelts).

 

Elga Paura Latvijas glezniecībā / sastādītāja, teksta autore - Irēna Vilčuka ; dizains, makets - Silvija Berezovska ; foto - Vjačeslavs Fomins, Inese Dundure, Aleksandrs Bondarenko ; pārlikums latgaliešu valodā, korektūra- Skaidrīte Svikša ; tulkojums angļu valodā - Klinta Nagle ; projekta vadītājs - Māris Igavens ; darbi un fotogrāfijas no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma un Elgas Pauras privātkolekcijas. - Rēzekne : Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, [2022]. - 127 lpp. ; 30 cm. - Literatūras saraksts: 127. lpp. - Autores biogrāfija latgaliešu un angļu valodā 122.- 125.lpp. - Izstādes: 126.-127. lpp. . - Projekta "Latgales mākslinieki Latvijas glezniecībā" ietvaros.
        ISBN 9789934237539.

 

Hemēns-Antila, Jāko.  

     Islāma rokasgrāmata / Jāko Hemēns-Antila ; [no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; redaktors Arturs Hansons ; dizains: Armands Zelčs]. - [Rīga] : Neputns, ©2017. - 279, [1] lpp. : tabula ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 260.-262. lpp. un rādītājs: 263.-276. lpp.
        ISBN 9789934565137.

 

Medicīnas socioloģija : mācību grāmata / Dinas Bites zinātniskajā redakcijā ; autori: Dr.sc.soc. Dina Bite, Dr.phil. Vija Sīle, Dr.sc.soc. Ritma Rungule, Vents Sīlis, Dr.phil. Uldis Vēgners [un vēl 2 autori] ; sastādītājas: Vija Sīle, Agnese Cera ; recenzenti: Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs, Dr.sc.soc. Ilze Koroļeva ; literārās redaktores: Indra Orleja un Inga Lievīte ; vāka dizaina autors: Egils Turss. - Rīga : RSU, 2022. , ©2022. - 270 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmes. - Autori arī: Dr.phil. Andrejs Balodis, Guntis Ķilkuts.
        ISBN 9789934618123.

 

Žuļņevs, Nikolajs.  

     Mācāmies vadīt auto / Nikolajs Žuļņevs, Aleksejs Ļeontjevs. - Rīga : Mācību grāmata, ©2016. - 160 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - "Auto vadīšanas tehnika, gatavošanās eksāmenam CSDD, satiksmes drošība, bīstamu situāciju prognozēšana"--Uz vāka.
        ISBN 9789984182476.

 

Грей, Кэтрин.  

     Коко Шанель. Мода проходит - стиль остается / Кэтрин Грей. - Москва : АСТ, 2022. - 173, [2] с. ; 29 см. - (Звезды века).
        ISBN 9785171506544.

 

Долецкая, Алёна.  

     Не жизнь, а сказка / Алёна Долецкая. - Москва : КоЛибри, 2021. - 317 c. : ил. ; 23 cm.
        ISBN 9785389138322.

 

Ткачев, Андрей.  

     Наше время : зачем мы рождаемся / протоиерей Андрей Ткачев. - Москва : Эксмо ; Воскресение, 2022. - 318 с. ; 21 см. - (Книги протоиерея Андрея Ткачева). - Указатель тем : с. 317-318.
        ISBN 9785699908646.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Attālinātie : jauno autoru pandēmijas laika stāsti / redaktore Sandra Ratniece ; ievads: Ieva Melgalve. - [Ķekavas novads] : Izdevniecība 29, [2022]. - Rīga : Dardedzes hologrāfija. , ©2022. - 160 lpp. ; 21 cm. - Grāmatas vākam izmantota Ilzes Smildziņas gleznas reprodukcija. . - Par autoriem: 156.-159. lpp. . - Ziņas par autoriem: 156.-159. lpp.
        Saturs: Ieva Melgalve / Satuvinātie ; Meldra Ķemere / Attālinātās mācības, Četrspārnainie ; Sandra Bormeistere / Miglas zona, Mamma ; Džena Andersone / Rekviēms Bermudu trijstūrim ; Ieva Bite / Aizveriet acis un strādājiet ar bulli ; Ieva Īzāka-Harjo / Netīrās pildspalvas ; Aira Celma / Zelta nauda, Ceļš starp kaimiņiem ; Annija Streikiša / Cielaviņa, Bišukalni ; Ilze Vācere / Fronte aiz loga ; Ilze Aizsila / Plate, Uzgaidi, lūdzu ; Gundaris Kravalis / Saulrietu sieviete. Attālinātās mācības / Meldra Ķemere. Četrspārnainie / Meldra Ķemere. Miglas zona / Sandra Bormeistere. Mamma / Sandra Bormeistere. Rekviēms Bermudu trijstūrim / Džena Andersone. Aizveriet acis un strādājiet ar bulli / Ieva Bite. Netīrās pildspalvas / Ieva Īzāka-Harjo. Zelta nauda / Aira Celma. Ceļš starp kaimiņiem / Aira Celma. Cielaviņa / Annija Streikiša. Bišukalni/ Annija Streikiša. Fronte aiz loga / Ilze Vācere. Plate / Ilze Aizsila. Uzgaidi, lūdzu / Ilze Aizsila. Saulrietu sieviete / Gundaris Kravalis.
        ISBN 9789934906510.

 

Bomane, Anne Katrīne.  

     agate : romāns / Anne Katrīne Bomane ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 124, [3] lpp. ; 21 cm. - Grāmatas noformējumā vārds Agate attēlots ar mazo sākumburtu.
        ISBN 9789934314605.

 

Dimante, Inguna.  

     Melno kleitu čuksti / Inguna Dimante. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - 271, [1] lpp.
        ISBN 9789934312922.

 

Es dzīvoju muižā! Mūzis : izglītojoša īsstāstu un uzdevumu grāmata bērniem par Lūznavas muižu / idejas autore Inga Žirgule ; teksta autore Līga Čevere ; tulkojums angliski Iveta Graudiņa ; tulkojums latgaliski Ilga Šuplinska ; tulkojums ukrainiski Daiga un Valērijs Stavski ; zimējumu autore Līga Romančuka. - Pleikšņi : ESTO, 2023. - Rēzekne : Latgales Druka, 2023. - 31 nenumurēta lpp. ; 30 cm + uzlīmju komplekts. - VII.
        ISBN 9789934237867.

 

Gekišs, Nauris.  

     Mežvīns / Nauris Gekišs. - Rīga : Drukātava, 2022. - 153 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934910326.

 

Gekišs, Nauris.  

     Rožu meitene / Nauris Gekišs. - Rīga : Drukātava, 2022. - 230 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934910319.

 

Judina, Dace.  

     Medaljons : romāns / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2023. - 218, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2023/2 (284). (Inde vīna kausā ; Otrā grāmata). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291609.
        ISBN 9789934291593.

 

Lezers, Stīvens.  

     Personiskā dejotāja : romāns / Stīvens Lezers ; [no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga]. - Rīga : AGB, 2007. - 319, [1] lpp. ; 22 cm. - (Vēja suņa romāns).
        ISBN 9789984777580.

 

Millere, Medlina.  

     Kirke : romāns / Medlina Millere ; no angļu valodas tulkojusi Anete Kona. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. - 397, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934313127.

 

Nīts, Patriks.  

     Sīko gaismiņu pilsēta : romāns / Patriks Nīts ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; māksliniece Elīza Vanadziņa. - Rīga : AGB, ©2007. - 334, [1] lpp. ; 21 cm. - (Vēja suņa romāns).
        ISBN 9789984777474.

 

Stumbre, Lelde.  

     Karalis Līrs un viņa četras meitas : romāns / Lelde Stumbre ; redaktors Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2023]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2023. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2023/3 (285). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934291616. . - Romānu konkursa laureāts -- uz vāka.
        ISBN 9789934291715.

 

Šurkus, Taņa.  

     Māsa Melisa : Ķelnes klostera māsa : biogrāfisks romāns / Taņa Šurkus ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, 2021. - Rīga : Jumava, [2021]. , ©2021. - 221, [2] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934204746.

 

Художественная литература на русском языке

 

Абеле, Инга.  

     Ивовый монах : роман / Инга Абеле ; redaktore Ludmila Nukņeviča ; перевод с латышского и латгальского Роальд Добровенскийого. - Rīga : Dienas Grāmata, [2020]. - 503, [1] lpp. ; 21 см.
        ISBN 9789934595219.

 

Вудхауз, Пэлем Грэнвил.  

     Дживс, вы - гений! ; Фамильная честь Вустеров : романы / Пелам Гренвилл Вудхаус ; перевод с английского Ю. Жуковой. - Москва : Хранитель ; АСТ, 2007. - 589, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785170236176.

 

Вульф, Том.  

     Электропрохладительный кислотный тест : [роман] / Том Вулф ; перевод с английского Виктора Когана. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2018. - 492, [3] с. ; 21 cm. - (Аркадия. Избранное).
        ISBN 9785906986047.

 

Донцова, Дарья.  

    Венок из железных одуванчиков : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2023. - 315 с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (Джентльмен сыска Иван Подушкин).
        ISBN 9785041754877.

 

Корсакова, Татьяна.  

     Светочи тьмы / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2023. - 317, [1] с. ; 21 см. - Книга цикла "Стражевая башня".
        ISBN 9785041740719.

 

Лавряшина, Юлия.  

     Шаги в пустоте : роман / Юлия Лавряшина. - Москва : ЭКСМО, 2023. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Тень Логова).
        ISBN 9785041657710.

 

Леонов, Николай.  

     Головоломка для практикантки / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2023. - 413, [1] с. ; 22 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041754815.

 

Норек, Оливье.  

     Мертвая вода : роман / Оливье Норек ; перевод с французского Марии Брусовани. - Санкт-Петербург : Азбука, 2022. - 412, [2] с. ; 18 см. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389208636.

 

Престон, Дуглас.  

     Кодекс : [роман] / Дуглас Престон ; перевод с английского Александра Соколова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2022. - 476, [2] с. ; 22 cm. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389208841.

 

Фримантл, Элизабет.  

     Гамбит королевы / Элизабет Фримантл ; перевод с английского С. Харитоновой. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2023. - 477 с. : ил. ; 22 см. - (Inspiria).
        ISBN 9785041651183.