Отраслевая литература

 

Bokalders, Varis.
    Ekoloģiskais dzīves veids un būvniecība : kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas / Varis Bokalders un Marija Bloka ; no angļu valodas tulkoja: Santa Andersone, Jānis Kiršteins, Ronalds Krūmiņš ; redaktori: Dace Kalvāne, Mārtiņš Rikards ; māksliniece Daiga Brinkmane ; konsultēja: Andris Vulāns, Aivars Brīnums, Armands Ābele. - Atkārtots, papildināts izdevums. - Rīga : Domas spēks, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 726 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, plāni ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 698.-709. lpp. un rādītājs: 710.-726. lpp. - Tulkots no: Whole building handbook.
        ISBN 9789934870750.

 

Bredforda, Sāra.
    Diāna / Sāra Bredforda ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - [Silakrogs] : PNB print. , ©2022. - 495 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 462.-493. lpp.
        ISBN 9789934290909.

 

Garīdznieks Viktors Terenkevičs / sastādītājs Vitālijs Filipenoks. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2022. - 62, [1] lpp.
        ISBN 9789984293578.

 

Invaliditātes politika un invaliditātes noteikšanas sistēma Latvijā : World Bank Group projekta gala ziņojums Nr. AUS 0001961 / Pasaules Banka. - Rīga : Labklājības ministrija, 2021. - 245 lpp.

 

Jura Gaigala varavīksne / sastādījusi Skaidrīte Svikša ; foto no Daces Gaigales krājuma. - [Rēzekne] : [izdevējs nav zināms], 2022. - Rēzekne : Latgales druka, 2022. - 432 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti. - Izmantotie avoti 432. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums krievu, franču un angļu valodā.
        ISBN 9789934236617.

 

Kviks, Džims.
    Limitless. Prāts bez robežām : kā uzlabot smadzeņu darbību, ātrāk apgūt zināšanas un dzīvot izcilu dzīvi / Džims Kviks ; tulkojums latviešu valodā: Aleksandrs Ruģēns ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 350, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: [319.]-330. lpp. un rādītājs. - Tulkots no angļu valodas.
        ISBN 9789934310706.

 

Levāns, Andris.
    Aizmirstā Livonija: savējā vai svešā, tumšā vai romantiskā? / Andris Levāns, Māris Zanders ; radošais redaktors un priekšvārda autors Māris Zanders ; literārā redaktore Inita Saulīte-Zandere ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Aminori, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 220, [1] lpp. : ilustrācijas ; 19 cm. - (Latvijas vēstures mīti un versijas). - Bibliogrāfija: 212.-214. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934612060.

 

Šilovs, Sergejs.
    Prezma = Презма / Sergejs Šilovs ; lstviešu valodā tulkojusi Anita Leiduma. - Rēzekne : [izdevējs nav zināms], [2022]. - 46 lpp.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Asejevs, Staņislavs.
    Gaišais ceļš : kādas koncentrācijas nometnes stāsts / Staņislavs Asejevs ; no krievu valodas tulkojusi Tamāra Ringa ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Rudīte Kalpiņa ; dizains: Elīna Brasliņa. - Rīga : Pētergailis, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 205, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Tulkots no: "Светлий путь": история одного концлагеря. - Darba oriģināls ukraiņu valodā, latviski tulkots no krievu valodas. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        ISBN 9789984335544.

 

Cybuļskis, Jōņs.
    Atmiņuos Latgolā = Latgalian Memories / Jōņs Cybuļskis, Viktors Cybuļskis ; translated by Uģis Sprūdžs ; the translation edited by Pīters Aloizs Ragaušs. - Rēzekne : LgSC Bīdreiba, 2022. , ©2022. - 151 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - Teksts paralēli latgaliešu rakstu valodā un angļu valodā, lasāms no abām pusēm. - Autori uz vāka nav uzrādīti.
        ISBN 9789934907135.

 

Liepnieks, Jurģis.
    Mans nabaga pirāts : [romāns] / Jurģis Liepnieks. - [Rīga] : Zanes grāmatas, 2022. - 494, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934911309.

 

Lukstiņš, Miķelis.
    Augusta slepkavības Vecmuižā : romāns / Miķelis Lukstiņš ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 239, [1] lpp. : portrets ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/8 (278). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290992.
        ISBN 9789934290985.

 

Paegle, Ligita.
    Daži varoņi ir izdomāti : romāns / Ligita Paegle. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - 253, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934290961.

 

Repše, Gundega.
    Naži betonā : refleksijas 2020-2022 / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; Jāņa Esīša vāku dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2022]. , ©2022. - 134, [2] lpp. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934595615.

 

Robertsa, Nora.
    Naktsdarbs : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, 2022. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs] : PNB print. , ©2022. - 509 lpp. ; 21 cm. - (# 1 New York Times Bestsellers).
        ISBN 9789934250606.

 

Velss, Benedikts.
    Gandrīz ģeniāls : [romāns] / Benedikts Velss ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2022. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 254, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984239071.

 

Художественная литература на английском языке

 

Goffney, Joya.
    Excuse Me While I Ugly Cry / Joya Goffney. - London : Hot key books, [2021]. - 351, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9781471410116.

 

Lockhart, Emily.
    Family of liars / Emily Lockhart. - London : Hot key books, [2022]. - 297, [1] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9781471412356.

 

Художественная литература на русском языке

 

Булатова, Татьяна.
    Большое сердце маленькой женщины : [роман] / Татьяна Булатова. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. ; 21 см. - (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой).
        ISBN 9785041014025.

 

Данилова, Анна.
    Комната для трех девушек : психологический детектив / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2022. - 318 с. ; 21 см. - (Психологический детектив). (Эффеки мотылька. Детективы Анны Даниловой).
        ISBN 9785041652517.

 

Джеффрис, Дайна.
    Дочери войны / Дайна Джеффрис ; перевод с английского Игоря Иванова. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2022. - 539, [1] с. ; 19 см.
        ISBN 9785389201064

 

Корнуэлл, Бернард.
    Тигр стрелка Шарпа ; Триумф стрелка Шарпа ; Крепость стрелка Шарпа : романы / Бернард Корнуэлл ; перевод с английского Сергея Самуйлова. - Санкт-Петербург : Азбука, 2021. - 924, [2] с. ; 21 см. - (The Big Book. Исторический роман). (Приключения стрелка Шарпа).
        ISBN 9785389179882.

 

Карр, Робин.
    Чистая река : роман / Робин Карр ; перевод с английского А. Баннов. - Москва : АСТ, 2021. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Милые магнолии. Романы о любви).
        ISBN 9785171376581.

 

Леонов, Николай.
    Рыцарь справедливости : повесть / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2022. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041636180.

 

Мартова, Людмила.
    Рассвет наступит незаметно : роман / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2022. - 316, [1] с. ; 20 см. - (Желание женщины).
        ISBN 9785041648077.

 

Перкс, Хэйди.
    Слухи : роман / Хэйди Перкс ; перевод с английского О. Мышаковой. - Москва : АСТ, 2022. - 318, [1] с. ; 21 cm. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень).
        ISBN 9785171457365.

 

Савельева, Ольга.
    ПроЖИВАЯ : как оставаться счастливым, проживая самые сложные моменты жизни / Ольга Савельева. - Москва : Эксмо, 2021. - 379, [4] с. : иллюстрации ; 19 см. - (Записки российских блогеров).
        ISBN 9785041197162.