Отраслевая литература

 

Centrālā statistikas pārvalde (Latvija). Latvijas statistikas gadagrāmata = Statistical yearbook of Latvia / Latvijas Republikas Valsts statistikas komiteja. - 1991/1992-. - Rīga : LR Centrālā Valsts statistikas komiteja, 2022. - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22-29 cm. - (Latvijas statistika). - Sākot ar 1996. gadu iznāk arī atsevišķi CD-ROM. - Izdevējs sākot ar 1997.-2015. gadu: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde = Central Statistical Bureau of Latvia ; sākot ar sēj. par <2016.- > gadu: Centrālā statistikas pārvalde = Central Statistical Bureau of Latvia. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Atsevišķi sējumi ir Eiropas Savienības Informācijas aģentūras bibliotēkas dāvinājums.

        ISBN 9789984065731.

 

Denīns, Patriks.

    Kāpēc liberālisms cieta neveiksmi / Patriks Denīns ; tulkotājs Ēriks Heinsbergs ; galvenā literārā redaktore Agnese Irbe ; redaktors Jāzeps Baško ; vāka mākslinieks Arvils Feldmanis ; priekšvārda autors un sērijas zinātniskais redaktors Dr. phil. Raivis Bičevskis. - Liepāja : Kodoka, 2022. , ©2022. - 266 lpp. ; 22 cm. - (Leukothea. Konservatīvās domas bibliotēka ; 2. grāmata). - Bibliogrāfija piezīmēs: 239.-258. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 259.-266. lpp. - Tulkots no angļu valodas.

        ISBN 9789934904929.

 

Hajeks, Frīdrihs.

    Ceļš uz kalpību / Frīdrihs Augusts fon Hajeks ; tulkotājs Raimonds Jaks ; redaktori: Arturs Hansons, Jāzeps Baško ; vāka mākslinieks Arvils Feldmanis ; pēcvārds: Kārlis Ketners ; priekšvārds: Egons Rusanovs ; sērijas zinātniskais redaktors Dr. phil. Raivis Bičevskis. - Liepāja : Kodoka, 2022. , ©2022. - 317 lpp. ; 22 cm. - (Leukothea. Konservatīvās domas bibliotēka ; 3. grāmata). - Bibliogrāfija piezīmēs: 295.-299. lpp. un zemsvītras piezīmēs, alfabētiskais rādītājs: 313.-317. lpp. - Tulkots no angļu valodas.

        ISBN 9789934904936.

 

Jaloms, Ērvins. 

    Nāves un dzīvības jautājums / Ērvins Jaloms un Merilina Jaloma ; no angļu valodas tulkojusi Agnese Strazdiņa ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. , ©2022. - 207, [1] lpp. : ilustrācijas, portrets ; 22 cm.

        ISBN 9789934098482.

 

Kas aug dabiskās pļavās? Kas dzīvo dabiskās pļavās? : ilustratīvs sugu noteicējs / redaktors Gints Tenbergs ; Daigas Brinkmanes dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 167, 207 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - Dalīta paginācija. . - Rādītāji: 160.-167., 200.-207. lpp.

        ISBN 9789934311871.

 

Ķeviņš, Aldis.

    Ar uzticēšanos / Aldis Ķeviņš ; pierakstījusi, rediģējusi Ilze Ķeviņa ; vāku zīmēja Liene Batare ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2022]. - 222, [1] lpp. ; 21 cm. - Grāmatas izdošanas gads noskaidrots izdevniecības tīmekļa vietnē.

        3. daļa. Baltais aplis.

        ISBN 9789934614088.

 

Konference "X stunda. Barikādēm - 30" : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 13. janvāris, 2021 : konferences apkopojums / redaktors Augusts Zilberts ; dizains: Verners Timoško, Tatjana Raičiņeca ; ievads: Pauls Raudseps ; uzrunas: Andris Vilks, Egils Levits, Ināra Mūrniece, Arturs Krišjānis Kariņš, Nauris Puntulis. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 159 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Izdevums angļu valodā: Conference "X Hour. 30th Anniversary of the Barricades". - Paneļdiskusiju vadītāji: Edijs Bošs, Aidis Tomsons un Sarmīte Ēlerte. . - Diskusijās piedalījās: Dainis Ģēģers, Māris Šops, Andris Jaunsleinis, Juris Strīpnieks, Jānis Dinevičs, Tālavs Jundzis, Dainis Īvāns, Egils Einārs Jurševics, Raimonds Graube, Guntis Kalme, Ojārs Ēriks Kalniņš, Aleksandrs Mirlins, Zaiga Grīnberga, Māra Sīmane, Laila Pakalniņa.

        Latvijas sabiedrība 1991. gada barikāžu priekšvakarā un to laikā / Edgars Engīzers. X stundu sagaidot. Latvijas Tautas frontes ceļš uz barikādēm / Romualds Ražuks.

        ISBN 9789934610110.

 

Lāriņš, Viesturs.

    Sporta medicīna : teorija un prakse / Viesturs Lāriņš ; zinātniskie recenzenti: Oskars Kalējs, Signe Tomsone ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. - Rīga : Jumava, 2022. - 311 lpp. : attēli ; 24 cm.

        ISBN 9789934205859.

 

Mikltvaits, Džons. 

    COVID-19 trauksmes zvans : kā pandēmija atsedza Rietumu pasaules trūkumus, un kā tos novērst / Džons Mikltvaits, Eidrians Vuldridžs ; no angļu valodas tulkojusi Aiga Jansone ; priekšvārda autors Pauls Raudseps ; redaktore Ieva Lešinska-Geibere. - [Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, [2021]. - [Lietuva] : Balto Print. , ©2021. - 175 lpp. ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [167.]-175. lpp.

        ISBN 9789934893216.

 

Olupe, Edīte.  

    Vēju grāmata : par vēju dabā un cilvēka dzīvē / Edīte Olupe ; grāmatas, vāka dizaina un zīmējumu autors Aigars Truhins ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2022. - 286, [1] lpp. : ilustrācijas, notis, portreti, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 284.-[287.] lpp. - Grāmatā apzinātas vairāk nekā 140 vējdzirnavas visos Latvijas novados, tādēļ ceļojot tās būs ērti atrast un nolasīt pēc ievietotajām koordinātām vai kvadrātkoda.
    Saturā: Vēja brālībai piederīgajiem ; Kas ir vējšn ; Dievi, kas valda pār vēju ; Vēja mātes aizgādnībā ; Augi un vējš ; Vējš dzīvnieku nosaukumos ; Noķert vēju ; Vējdzirnavu laikmets ; Dzirdēt vēju ; Sajust vēju televīzijas tornī ; Vēja rādītāji ; Vējš virtuvē.
        ISBN 9789934084140.

 

Valsts drošības dienests (Latvija). Publiskais pārskats par Valsts drošības dienesta darbību 2021. gadā / Valsts drošības dienests, Latvijas Republika. - 2018 (2019)-. - Rīga : Valsts drošības dienests, 2021. - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas ; 30 cm. - Radniecīgais izdevums: Publiskais pārskats par Drošības policijas darbību ... gadā. . - Iznāk arī angļu valodā: Annual Report on the activities of the Latvian State Security Service in ... - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - No 2018. gada 1. janvāra Drošības policija ir pārdēvēta par Valsts drošības dienestu.
        ISBN 9789934883071.

 

Viljams, Entonijs.

    Medical Medium : hronisko un neizskaidrojamo slimību noslēpumi un izdziedināšanās no tām / Entonijs Viljams ; tulkojums latviešu valodā: Lilija Berzinska ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2022]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2022. - 511, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 500.-[512.] lpp.

        ISBN 9789934310973.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Gekišs, Nauris

    Pavasara sauciens / Nauris Gekišs. - Rīga : Drukātava, 2021. - 246 lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934910302.

 

Gortners, K. V. 

    Tjūdoru noslēpums : romāns / K. V. Gortners ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2022. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 429, [1] lpp. ; 21 cm. - (#1 New York Times Bestsellers).

        ISBN 9789934250545.

 

Judina, Dace. 

    Kas lēni nāk... : romāns / Dace Judina ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 356, [3] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 16. grāmata). - Uz vāka: Nedrīkst būt tā, ka vienam ir labi, bet pārējie cieš.

        ISBN 9789934290770.

 

Ķestere, Inese. 

    Melno ogu vainadziņš : romāns / Inese Ķestere ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/6 (276).

        ISBN 9789934290602.

 

Kostello, Metjū.

    Čeringemas mistērijas / Metjū Kostello, Nīls Ričardss ; no angļu valodas tulkojušas Laura Romanovska, Ilona Ozoliņa-Čiu, Lilija Berzinska ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 379, [2] lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs / Latvijas Mediji). - Trīs romāni vienā grāmatā.

        ISBN 9789934290671.

 

Manfelde, Andra.

    Poēma ar mammu / Andra Manfelde ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2022. , ©2022. - 97, [6] lpp. : fotogrāfija ; 23 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        ISBN 9789934595585.

 

Montefjore, Santa.

    Itāļu meitene Bruklinā : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Liene Rozenberga. - Rīga : Kontinents, 2022. , ©2022. - 445 lpp. ; 21 cm. - (The Number One Bestseller).

        ISBN 9789934250576.

 

Slišāne, Annele.

    tuoraga stuosti / Annele Slišāne, teksts, ilustrācijas ; redaktore Ilze Sperga. - [Šķilbēni, Viļakas novads] : anneles zeme, 2022. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 79, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

        . pīns.

        ISBN 9789934908200.

 

Sviklāns, Jānis. 

    Žults : romāns / Jānis Sviklāns ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/5 (275). - Romānu konkursa debijas balva -- uz vāka.

        ISBN 9789934290558.

 

Šadre, Daina.  Maldugunis / Daina Šadre ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/7 (277).
        ISBN 9789934290749.

 

Trimalniece, Ieva.

    Mīlestība pasaulē staro / Ieva Trimalniece. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 218 lpp. ; 19 cm.

        ISBN 9789934300240.

 

Художественная литература на русском языке

 

Абдуллаев, Чингиз. 

    Казначей : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : Эксмо, 2022. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Мастер криминальных тайн).

        ISBN 9785041642013.

 

Астахов, Павел. 

    Класс : история одного колумбайна / Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2022. - 314, [4] с. ; 21 см. - (Современный российский детектив).

        ISBN 9785041558987.

 

Бочарова, Татьяна.

    Трефовый интерес : роман / Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).

        ISBN 9785041658229.

 

Донцова, Дарья. 

    Неудачная карьера мегеры : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2022. - 313, [2] с. ; 20 см. - (Иронический детектив). (В мире преступных страстей. Виола Тараканова).

        ISBN 9785041616540.

 

Елецкая, Наталья.

    Салихат : роман / Наталья Елецкая. - Москва : АСТ, 2022. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Это личное!). - На переплете: Финалист национальной литературной премии "Рукопись года".

        ISBN 9785171489335.

 

Колычев, Владимир.

    Убойное лето / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2022. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Лучшая криминальная драма).

        ISBN 9785041638092.

 

Нестерова, Наталья.

    Девушка с приветом : роман / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2022. - 287 с. ; 21 см. - (Между нами, девочками. Истории Натальи Нестеровой).

        ISBN 9785171486228.

 

Пронин, Виктор.

    И кровь, и деньги, и любовь… : [роман] / Виктор Пронин. - Москва : Эксмо, 2022. - 446 с. ; 21 см. - (Золотая эра отечественного детектива).

        ISBN 9785041644451.

 

Романова, Галина. 

    В интересах личного дела : [роман] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2022. - 314, [3] c. ; 21 cm. - (Метод женщины. Детективы Галины Романовой).

        ISBN 9785041652012.

 

Стрельченок, Марина. 

    В храме души / Марина Стрельченок ; редактор Галина Маслобоева. - [Rēzeknes novads] : [Marija Streļčenoka], 2021. - [Rīga] : Drukātava. , ©2021. - 214 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934232510.

 

Стрельченок, Марина. 

    Родина чувств / Марина Стрельченок ; редактор Галина Маслобоева. - [Rēzeknes novads] : [Marija Streļčenoka], 2022. - [Rīga] : Drukātava. , ©2022. - 214 lpp. ; 21 cm.

        ISBN 9789934908408.

 

Устинова, Татьяна. 

    Хроника гнусных времен : роман / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2022. - 348, [1] c. ; 21 см. - (Первая среди лучших).

        ISBN 9785041650117.

 

Художественная литература на украинском языке

 

Амеліна, Вікторія.

    Хтось, або Водяне Серце / Вікторія Амеліна ; намалювала Марiя Фоя ; головний редактор Мар'яна Савка ; художнiй редактор Назар Гайдучик ; лiтературний редактор Наталка Малетич. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2022. - [33] c. : иллюстрации ; 22 см. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

        ISBN 9786176792888.

 

Заґґ, Зої.

    Дівчина Онлайн. Соло / Зої, Заґґ ; з англiйської переклала Наталiя Ясiновська. - Львiв : Видавництво Старого Лева, 2022. - 390, [1] с. : ілюстрації ; 21 см. - (Дівчина Онлайн ; Книга 3).

        ISBN 9786176798477.

 

Лепаж, Емманюель. 

    Одна весна в Чорнобилі / Емманюель Лепаж, текст та ілюстрації ; з французької переклала Оксана Макарова. - Київ : Видавництво для дітей, 2020. - 164, [4] с. : ілюстрації ; 31 см. - (Серiя "Комiксiв").

        ISBN 9786177818099.

 

Савка, Мар'яна.

    Босоніжки для стоніжки / Мар'яна Савка ; намалювала Юлія Пилипчатіна. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2022. - 40 с. : iлюстрації ; 27 см. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

        ISBN 9786176791478.

 

Савка, Мар'яна.

    Казка про Старого Лева / Мар'яна Савка ; намалювал Володимир Штанко. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2022. - [40] с. : iлюстрації ; 30 см. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

        ISBN 9789662909753.

 

Стельмашик, Агнєшка. 

    Хроніки Архео. Таємниця коштовності Нефертіті / Агнєшка Стельмашик ; з польської переклала Ирина Шевченко ; илюстрації Яцека Пастернака. - Чернівці : Чорні вівці, 2017. - 239, [1] с. : ілюстрації ; 21 см. - (Хроніки Архео ; Книга 1). - 5.-6.

        Книга 1.

        ISBN 9786176141860.

 

Стельмашик, Агнєшка. 

    Хроніки Архео. Секрет великого магістра / Агнєшка Стельмашик ; з польської переклала Ирина Шевченко ; илюстрації Яцека Пастернака. - Чернівці : Чорні вівці, 2018. - 247, [8] с. : ілюстрації ; 21 см. - (Хроніки Архео ; Книга 3). - 5.-6.

        Книга 3.

        ISBN 9786176142195.

 

Стельмашик, Агнєшка.

    Хроніки Архео. Прокляття золотого дракона / Агнєшка Стельмашик ; з польської переклала Ирина Шевченко ; илюстрації Яцека Пастернака. - Чернівці : Чорні вівці, 2019. - 274, [5] с. : ілюстрації ; 21 см. - (Хроніки Архео ; Книга 4). - 5.-6.

        Книга 4.

        ISBN 9786176142720.

 

Стельмашик, Агнєшка. 

    Хроніки Архео. Загадка Діамантової долини / Агнєшка Стельмашик ; з польської переклала Ирина Шевченко ; илюстрації Яцека Пастернака. - Чернівці : Чорні вівці, 2020. - 238, [9] с. : ілюстрації ; 21 см. - (Хроніки Архео ; Книга 5). - 5.-6.

        Книга 5.

        ISBN 9786176143000.