Отраслевая литература

 

Cibuļs, Juris.  

     Latgaliešu ābeces (1768-2020) / Juris Cibuļs ; redaktore Anna Stafecka ; mākslinieks Andris Nikolajevs. - Otrais pārstrādātais, labotais un papildinātais izdevums. - Rīga : Zinātne, [2021]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2021. - 231 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 221.-226. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, pielikumi angļu un franču valodā, kopsavilkumi angļu, franču, krievu, ķīniešu un vācu valodā. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934599217.

 

Dombrovskis, Valērijs.  

     Kiber Es : viss par kiberpasauli / Valērijs Dombrovskis, Luīze Berga ; vāka dizains un vizuālais noformējums: Oksana Kosterjova ; zinātniskais recenzents Dr.psych., Dr.paed. Mārtiņš Veide ; Latvijas Kiberpsiholoģijas asociācija. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2021. , ©2021. - 143 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 134.-138. lpp. un alfabētiskais rādītājs: 139.-141. lpp.
        ISBN 9789934600821.

 

Es gribētu par kaut ko kļūt... : Latvijas ebreju meiteņu dienasgrāmatas, 1934-1941 / redaktori: Gita Umanovska un Iļja Ļenskis ; zinātniskais redaktors Dr. hist. Kaspars Zellis ; konsultants Dr.hist.b.c. Marģers Vestermanis ; no vācu valodas tulkojusi Amanda Aizpuriete ; no krievu valodas tulkojusi Laila Moreina ; vāka mākslinieciskais noformējums: Iluta Koidu ; priekšvārds: Laura Melne. - Rīga : Muzejs "Ebreji Latvijā", [2021]. , ©2021. - 285, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789934901300.

 

Kazāks, Kārlis.  

     Sākums mūs atrod pats jeb 5000 km mūzikas / Kārlis Kazāks ; grāmatas vāka un dizaina autore Kristīne Kazāka ; autora ilustrācijas ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 335, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 24 cm.
        ISBN 9789934095733.

 

Kompass vienmēr rāda uz ziemeļiem : cilvēkstāsti = The compass always points North : human interest stories = Компас всегда указывает на север : человеческие истории / tekstu autori: Inga Puriņa, Zane Ozoliņa ; redaktori: Marika Gintere, Daina Mežecka; tulkojums angļu valodā: Lauris Veips, tulkojums krievu valodā: Vitālijs Trošins. - Rīga : Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, 2021. - 201 lpp. ; 23 cm.

        ISBN 9789934235290.

 

Kroderdienas plus / sastādītājas un priekšvārda autores: Lauma Mellēna-Bartkeviča, Ieva Rodiņa ; zinātniskā redaktore Ieva Rodiņa ; redaktore, tulkojumi no angļu valodas: Lauma Mellēna-Bartkeviča ; dizains: Ieva Upmace. - [Rīga] : Latvijas Teātra darbinieku savienība, 2021. - [Rīga] : Tipogrāfija "Ulma". , ©2021. - 168 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
        I SIMTGADES. KRODERA LAIKABIEDRI BALTIJĀ: Teātris ir eksistences veids: (intervija ar O. Kroderu no Kroders.lv arhīva) / Evita Sniedze. Kustībā uz priekšu. Lietuvas dejas teātra pamatlicēja Kira Katerina Daujotaite. Lietuvas teātra interneta vietne Menų faktūra / Kristīna Steiblīte. Igaunijas teātra tēvs Voldemārs Panso (1920-1977) / Lūle Epnere. II KRODERS. MAZPETĪTI TEKSTI UN KONTEKSTI: Oļģerta Krodera radošā rokraksta izpausmes publicistikā / Vēsma Lēvalde. Oļģerta Krodera Šekspīra iestudējumi pasaules teātra kontekstā / Guna Zeltiņa. Oļģerts Kroders modernisma teātra kontekstā / Valda Čakare. III KRODERS.LV. PIRMIE DESMIT. 2011-2021: Kroders.lv tapšana: uzdevumi un izaicinājumi / Līga Ulberte. Ieskats Kroders.lv arhīvā. Redakcijas izlase / Lauma Mellēna-Bartkeviča, Ieva Rodiņa.
        ISBN 9789934907500.

 

Oksanena, Jonna.  

     Ardievas šķēršļiem! : palīgs bērnu ar autiskā spektra traucējumiem, UDHS vai Tureta sindromu audzinātājiem : rokasgrāmata / teksts un redakcija: Jonna Oksanena un Rēta Sollasvāra ; attēli: Veino Heinonens ; tulkotāji: Aija Biezaite, Arnis Pooks ; zinātniskā redaktore Zane Kronberga ; Latvijas Autisma fonds. - [Somija] : Somijas Autisma fonds, 2019. - 333 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 328.-333. lpp.
        ISBN 9789526927633.

 

Rusanovs, Egons.  

     Konservatīvisms Rodžera Skrūtona izpratnē / Egons Rusanovs, Signe Skutele ; literārā redaktore Baiba Krauze-Krūze ; vāka dizains: Santa Oborenko ; priekšvārds: Dr.hist. Harijs Tumans. - Rīga : Zvērinātu advokātu birojs "Rusanovs & Partneri", [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 254 lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 226.-254. lpp.
        ISBN 9789934900617.

 

Skrūtons, Rodžers.  

     Kā būt konservatīvam / Rodžers Skrūtons ; tulkotājs Krišjānis Lācis, redaktori: Agnese Irbe, Arturs Hansons, Jāzeps Baško. - Liepāja : Kodoka, 2021. - 282 lpp. ; 22 cm. - (Leukothea. Konservatīvās domas bibliotēka ; 1. sējums).
        ISBN 9789934904905.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Atpile-Jugane, Ineta.  

     Spuornu golu šolks / Ineta Atpile-Jugane ; foto: Arita Atpile-Dona. - Rēzekne : Latgolys entuziastu grupa Biļdis, 2021. - [Rēzekne] : Latgales Druka. - 131, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 16 cm. - Teksts latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934883118.

 

Bakena, Elizabete.  

     Pusmūža sievietes atriebība : romāns / Elizabete Bakena ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 413, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250415.

 

Burels, Endrū.  

     48 stundas līdz slepkavībai : romāns / Endrū Burels ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Marta Mežule. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu pagasts] : PNB Print. , ©2022. - 446 lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789934250439.

 

Cilvēktīkls : lugu krājums : viencēlieni / redaktore Skaidrīte Gugāne ; sastādītāji: Vilnis Rullis, Ināra Andžāne, Lelde Stumbre, Dzintra Zimaiša, Biruta Zujāne ; ievads: Ērika Zirne ; literārā konsultante Biruta Zujāne ; vāka mākslinieciskais noformējums: Marija Leina. - [Rīga] : Biedrība "Dramaturgu asociācija", 2021. - Rīga : Dardedze Hologrāfija. - 269 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Resurss sagatavots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. . - Uz vāka: Marijas Leinas glezna "Putnu pasaule", 2021.
        ļausiet ienākt? / Harijs Ammers. Meli / Elmārs Jentsī Amols. Mātes un tēva diena / Kristiāna Štrāle-Dreika. Improvizācija. Teicami / Arta Dzīle. Saki labu vai neko / Elizabete Hafere. Tīri papīri / Gita Kārkliņa. Pūces totēma cilts / Hermanis Paukšs. Edas zvaigžņu stunda / Lelde Stumbre. Trijatā / Egīls Šņore. Draugi / Inese Tālmane. Vienpadsmit minūtes / Baiba Zīle. Medības / Biruta Zujāne.
        ISBN 9789934906800.

 

Ērnestama, Marija.  

     Viens no mums : romāns / Marija Ērnestama ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Emīla Garjāņa vāka dizains ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2021. - 406 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934290084.

 

Ingrems, Ričards.  

     Apmātība : romāns / Ričards Ingrems ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2022. , ©2022. - 334, [1] lpp. ; 20 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Uz vāka: Atļautais un aizliegtais. Redzamais un slēptais. Vai solījuma nasta var kļūt nepanesama?.
        ISBN 9789934095757.

 

Īve, Helēna.  

     Sveiki, Anglija! / Helēna Īve ; sastādītājs Agnese Piļāne ; redaktors Iveta Reinsone. - Rīga : Ezerrozes grāmatas, 2022. - 269 lpp. ; 21 cm. - Jauno rakstnieku konkursa dalībnieks -- uz vāka.
        ISBN 9789934600937.

 

Judina, Dace.  

     Uz dzīvību un nāvi : detektīvromāns / Dace Judina ; autores redakcijā ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 397, [2] lpp. ; 21 cm. - (Izmeklē Anna Elizabete ; 15. grāmata).
        ISBN 9789934159985.

 

Judina, Dace.  

     Vēstule : romāns / Dace Judina ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2022]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2/2022 (272). (Inde vīna kausā / Dace Judina ; Pirmā grāmata). - Bibliogrāfija: 220.-221. lpp. - Titullapā: Triloģijas "Inde vīna kausā" 1. grāmata.
        ISBN 9789934290244.

 

Nurebeka, Elizabete.  

     Otra puse : psiholoģiskās spriedzes romāns / Elizabete Nurebeka ; no zviedru valodas tulkojusi Ineta Balode ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 303 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934290077.

 

Pārksa, Adele.  

     Melu karuselis : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 475 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250408.

 

Pasaules vējos : dzejas izlase / Aigars Birzniekos, Kristīne Bogdanova, Laila Mūrniece, Alija Protosevica, Ance Lauva-Salnāja. - Rīga : Domu Pērles, 2020. - Polija. , ©2020. - 145 lpp. ; 18 cm.
        ISBN 9789934593185.

 

Račs, Guntars.  

     365 : dzejoļi / Guntars Račs ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš ; dizains un grāmatas datorsalikums: Guntars Ošenieks. - [Rīga] : MicRec, 2022. - 191 lpp. ; 16 cm. - (365).
        4. daļa.
        ISBN 9789934906916.

 

Šajā klusumā : dzejoļu krājums / Daiga Liberte, Alija Protosevica, Linda Šēniņa, Inta Zaļuma. - Rīga : Domu Pērles, 2020. - Polija. , ©2020. - 123, [3] lpp. ; 18 cm. - Dzejoļi latviešu un latgaliešu rakstu valodā.
        ISBN 9789934593086.

 

Tālers, Guntis.  

     Garās nakts Mēness : romāns / Guntis Tālers ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2022. - 239, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2022/1 (271). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934290176. . - Ziņas par autoru: uz 2. vāka.
        ISBN 9789934290169.

 

Zandis, Miks.  

     Šaurais loks. Ārkārtas lietu aģentūra : romāns / Miks Zandis ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2022]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2022. - 446 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250385.

 

Zīle, Monika, 1941-.  

     mana mīļākā nams / Monika Zīle. - Rīga : Latvijas Mediji, 2022. - 301, [2] lpp. ; 21 cm. - Nosaukumā visi vārdi attēloti ar mazajiem sākuma burtiem.
        ISBN 9789934290114.

 

Художественная литература на русском языке

 

Бакман, Фредрик.  

     Здесь была Бритт-Мари / Фредрик Бакман ; перевод со шведского Елены Тепляшиной. - Москва : Синдбад, 2021. - 410, [3] с. : иллюстрации, портрет ; 21 см.
        ISBN 9785001310068.

 

Белянин, Андрей.  

     Яжмаг : роман / Андрей Белянин ; художник И.Воронин. - Москва : Альфа-книга, 2021. - 279 c. : иллюстрации ; 21 см. - (Фантастический боевик).
        ISBN 9785992233834.

 

Йонассон, Рагнар.  

     Снежная слепота : роман / Рагнар Йонассон ; перевод с исландского Бориса Жарова. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2022. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива). - 16+.
        ISBN 9785389199651.

 

Леонов, Николай.  

     Смерть по расчету : повесть / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2022. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041562878.

 

Миронина, Наталия.  

     Догнать любовь / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2022. - 347, [2] с. ; 21 см. - (Счастливый билет). - На обложке: В любви нет победителей.
        ISBN 9785041579296.

 

Несс, Патрик.  

     Поступь хаоса : роман / Патрик Несс ; перевод с английского Алексея Осипова. - Москва : Эксмо, 2020. - 448 с. ; 22 см. - Лауреат медали Карнеги. - На обложке: от автора бестселлера "Голос монстра".
        . Книга 1.
        ISBN 9785041159801.

 

Несс, Патрик.  

     Вопрос и ответ : роман / Патрик Несс ; перевод с английского Алексея Осипова. - Москва : Эксмо, 2021. - 477, [2] с. ; 22 см. - Kауреат медали Карнеги. - На обложке: от автора бестселлера "Голос монстра".
        . Книга 2.
        ISBN 9785041206673.

 

Несс, Патрик.  

     Война хаоса : роман / Патрик Несс ; перевод с английского Алексея Осипова. - Москва : Эксмо, 2021. - 539, [2] с. ; 22 см. - Kауреат медали Карнеги. - На обложке: от автора бестселлера "Голос монстра".
        . Книга 3.
        ISBN 9785041207441.

 

Пальчевска, Елена.  

     IT любовь : женский роман / Елена Пальчевска ; редактор Алина Белхане. - [Izdošanas vieta nav zināma] : [Autorizdevums], 2021. - 208 с. ; 21 см.
        ISBN 9789934895548 : cietos vākos.

 

Пратчетт, Терри.  

     Роковая музыка : фантастический роман / Терри Пратчетт ; перевод с английского Н. Берденникова. - Москва : Эксмо, 2021. - 475, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785699189939.

 

Рождественская, Екатерина.  

     Шуры-муры на Калининском / Екатерина Рождественская. - Саннкт-Петербург : Питер, 2022. - 318, [1] с. : фото ; 21 cm. - (Биографическая проза Екатерины Рождественской).
        ISBN 9785446119943.

 

Слотер, Карин.  

     Хорошая дочь : [роман] / Карин Слотер ; перевод с английского М. Никитиной. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2022. - 539, [2] c. ; 21 см.
        ISBN 9785041189747.

 

Стивотер, Мэгги.  

     Все нечестные святые : роман / Мэгги Стивотер ; перевод с английского Е. Ефимовой. - Москва : Эксмо ; Freedom, 2018. - 445, [1] с. ; 20 см. - (Young Adult. Бестселлеры). - На обложке: автор бестселлеров New York Times.
        ISBN 9785040904716.

 

Томан, Николай.  

     Сильнее страха : повести, рассказы / Николай Томан. - Москва : Вече, 2021. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Военные приключения).
        ISBN 9785448430848.