Отраслевая литература

 

Dermatoloģijas pamati / profesores Ludmilas Vīksnas, docentes Elgas Sidhomas un Daces Bantauskas redakcijā ; autori: Ilze Upeniece, Anda Apine, Alise Balcere, Kristīne Kalniņa, Gerda Pētersone, Aleksejs Zavorins ; literārā redaktore Ieva Miķelsone ; vāka māksliniece Iveta Bambere. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 295 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un rādītājs: 264.-[272.] lpp.
        ISBN 9789934573248.

 

Franka, Anne.
    Sētas māja : dienasgrāmata vēstulēs, 1942. gada 12. jūnijs - 1944. gada 1. augusts / Anne Franka ; no nīderlandiešu valodas tulkojuši Ilze Lindenberga, Mārtiņš Erminass, Katarina Hartgers, Mirjamas Presleres redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 303 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934093739.

 

Kūlis, Māris.
    Finis veritatis? Par patiesību un meliem / Māris Kūlis ; zinātniskie recenzenti: Dr.theol. Anita Stašulāne, Dr.hist. Kaspars Kļaviņš, Dr.hist. Vita Zelče ; vāka un mākslinieciskā iekārtojuma autors Dr.art. Matīss Kūlis ; literārā redaktore Inga Melngaile-Kūle ; Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 430 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 369.-[406.] lpp., personu rādītājs: 407.-416. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934186479.

 

Zinātniskās darbības metodoloģija : starpdisciplināra perspektīva : kolektīvā monogrāfija / K. Mārtinsones un A. Piperes zinātniskajā redakcijā ; recenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Ph.D. Juris Dragūns, Dr.med. Ieva Reine ; literārā redaktore Inta Rozenvalde ; vāka mākslinieks Modris Brasliņš ; Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2021. , ©2021. - 607 lpp.
        ISBN 9789934563799.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Atkinsone, Keita.
    Kad reiz būs labas ziņas / Keita Atkinsone ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 382, [1] lpp. ; 22 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Uz vāka: Izmeklē privātdektīvs Džeksons Broudijs.
        ISBN 9789934094569.

 

Bakmans, Frēdriks.
    Nervozie ļautiņi : romāns / Frēdriks Bakmans ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; māksliniece Elizabete Laura Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2021]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 335, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984238692.

 

Bauere, Inguna.
    Elīza fon der Reke. Soļi rītausmā / Inguna Bauere ; grāmatas vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 272 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934094286.

 

Heigs, Mets.
    Cilvēki un es / Mets Heigs ; no angļu valodas tulkojusi Meldra Āboliņa ; vāku adaptējusi Ilze Isaka ; redaktore Marta Ābele ; Emīlijas Dikinsones un Volta Vitmena dzeju no angļu valodas atdzejojis Kārlis Vērdiņš ; grāmatā izmantoti arī fragmenti no Viljama Šekspīra lugas "Hamlets" Kārļa Egles atdzejojumā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 302, [1] lpp.
        ISBN 9789934095399.

 

Judina, Dace.
    Pārcēlājs : romāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka dizains un mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 301 lpp. ; 21 cm. - (Laika stāsti ; 5. grāmata).
        ISBN 9789934159749.

 

Miso, Gijoms.
    Bruklinas meitenes / Gijoms Miso ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - 332, [4] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934094118.

 

Moja, Džodžo.
    Zvaigžņu dāvātāja / Džodžo Moja ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021]. , ©2021. - 430, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934095344.

 

Montefjore, Santa.
    Tālie krasti : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2021]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2021. - 460 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934250293.

 

Pirro, Viesturs.
    Burleska polārajam dinozauram : jeb divi gadi Ziemeļos padomju ķēnišķīgajā karaspēkā - strojbatā : atmiņu stāsts divās daļās par dienestu Padomju armijā / Viesturs Pirro ; vāka dizaina autors Gatis Vanags ; grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; redaktore Elīna Vēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 173 lpp. ; 22 cm. - Vāka noformēšanai izmantoti attēli no autora personiskā arhīva.
        ISBN 9789934094767.

 

Puče, Armands.
    Jauna vīrieša portrets / Armands Puče ; literārā redaktore Antra Rēķe ; mākslinieks Edgars Švanks. - [Rīga] : [Mediju Nams], 2021. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 382, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984756257.

 

Pudure, Ieva.
    Klusēšanas zvērests : romāns / Ieva Pudure ; vāka dizaina autore Sabīne Uzare-Brēdiķe. - [Priekuļu novads] : [Sava grāmata], [2021]. - 265 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934604362.

 

Račko, Karīna.
    Ekstāze / Karīna Račko ; māksliniece Natālija Kugajevska ; redaktore Inese Tamsone. - [Rīga] : [Karīna Račko], 2021. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija, 2021. - 432 lpp.
        ISBN 9789934896019.

 

Rušmane-Vēja, Andra.
    Divatne : romāns / Andra Rušmane-Vēja ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2021. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2021/9 (267). - Turpinājums romānam "Vienpatnieki". . - Uz vāka: Divu vienatnību krustpunktā.
        ISBN 9789934159619.

 

Venters, Egīls.
    Lūnas impērijas hronika / Egīls Venters ; redaktors Arturs Hansons ; Sarmītes Māliņas vāka noformējums. - [Rīga] : [Autorizdevums], [2021]. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. - 135 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
        ISBN 9789934233838.

 

Художественная литература на русском языке

 

Быков, Дмитрий.
    Икс : роман / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2021. - 248, [1] с. ; 21 см. - (Проза Дмитрия Быкова). - Cодержит нецензурную брань!.
        ISBN 9785171377373.

 

Кенилли, Томас.
    Список Шиндлера / Томас Кенилли ; перевод с английского И. Полоцкой. - Москва : Эксмо, 2021. - 476, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041029302.

 

Макинтош, Софи.
    Синий билет : [роман] / Софи Макинтош ; перевод с английского Олега Алякринского. - Москва : Ŗcvj, 2021. - 284, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Литературные хиты).
        ISBN 9785041157715.

 

Мортон, Кейт.
    Далекие часы : роман / Кейт Мортон ; перевод с английского Александры Килановой. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. - 539, [3] с. ; 22 cm. - (The big book).
        ISBN 9785389162723.

 

Миловицкая, Наталья.
    Бывших принцесс не бывает! Няня для орка : роман / Наталья Миловицкая. - Москва : АСТ, 2019. - 316, [2] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Девушка без права на ошибку. Звезды юмористического фэнтези).
        ISBN 9785171133900.

 

Омер, Майк.
    Глазами жертвы / Майк Омер ; перевод с английского С. Гребенниковой. - Москва : ЭКСМО ; Inspiria, 2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Ток. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах). - Является продолжением триллеров Внутри убийцы и Заживо в темноте.
        ISBN 9785041168926.

 

Омер, Майк.
    Заживо в темноте / Майк Омер ; перевод с английского Н. Холмогоровой. - Москва : ЭКСМО ; Inspiria, 2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Ток. Внутри убийцы. Триллеры о психологах-профайлерах). - Является продолжением триллера Внутри убийцы.
        ISBN 9785041136963.

 

Омер, Майк.
    Внутри убийцы / Майк Омер ; перевод с английского А. Посецельского. - Москва : Эксмо, 2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Главный триллер года). (Бестселлер New York Times, Wаshington Post и Amazon Charts).
        ISBN 9785041055578.

 

Пикуль, Валентин.
    Каторга : трагедия былого времени : роман ; Миниатюры / Валентин Пикуль. - Москва : Вече, 2019. - 430, [1] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        ISBN 9785448413346.

 

Пикуль, Валентин.
    На задворках Великой империи : роман в 2-х книгах / Валентин Пикуль. - Москва : Вече, 2020. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        Книга 1. Плевелы.
        ISBN 9785448420252.

 

Пикуль, Валентин.
    На задворках Великой империи : роман в 2-х книгах / Валентин Пикуль. - Москва : Вече, 2017. - 541, [2] с. ; 21 см. - (Полное собрание сочинений).
        Книга 2. Белая ворона.
        ISBN 9785444458563.

 

Райли, Люсинда.
    Комната бабочек : [роман] / Люсинда Райли ; перевод с английского Маргариты Юркан. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2021. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Inspiria). - Inspiria. - В кнbut также: Семь сестер (отрывок).
        ISBN 9785041194710.\

 

Устинова, Татьяна.
    Девченки, я приехал! : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2021. - 283, [2] c. ; 21 см. - (Первая среди лучших).
        ISBN 9785041550721.