Отраслевая литература

 

 Administratīvās atbildības likums : administratīvās atbildības regulējums nozaru likumos : normatīvo aktu krājums / grafiskais dizains: Santa Tulpe. - 1. izdevums. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 511 lpp. : tabulas ; 23 cm. - Rādītāji: [460.]-511. lpp.
        ISBN 9789934508837.

 

Broņislavas Martuževas likteņgaitu klade / Kaspars Strods, Anna Egliena, Aldis Kise, Andris Baltacis ; redaktore Baiba Baltace-Saukāne ; korektore Skaidrīte Svikša. - Rēzekne : Muzikālais teātris-studija "Baltie lāči", 2020. - 107 lpp. : fotogrāfijas, portreti, faksimili, notis ; 24 cm. - Grāmata spirāliesējumā.

       ISBN 9789934232411.

 

Latvijas dizains 2020 : Latvijas dizaina stratēģija 2017-2020 / teksta autori: Dzintra Purviņa, Anete Piņķe, Barbara Ābele, Andris Teikmanis ; dizaina koncepcija: Ingūna Elere ; redaktore Anete Piņķe. - [Rīga] : [Latvijas Republikas Kultūras ministrija], [2018]. - 57, [6] lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: [63.] lpp.

 

Pastare, Elīna.

     Nezināmā Rēzekne : ceļvedis ziņkārīgajiem / Elīna Pastare, Andris Uškāns ; literārā redaktore un korektore Ligija Purinaša ; zinātniskais redaktors Kaspars Strods. - Rēzekne : Nezināmā Rēzekne, 2020. - 81, [2] lpp. : ilustrācijas, attēli, kartes ; 19 cm. - Uz grāmatas vāka autori nav norādīti.

       ISBN 9789934232343.

 

Purinaša, Ligija.

     Laikmeta nospiedumi : 20. gadsimta Latgales stāsti / Ligija Purinaša, Kaspars Strods ; zinātniskais redaktors un konsultants Mg. hist. Dmitrijs Oļehnovičs ; literārā redaktore un korektore Mg. hist. Laura Melne. - Rēzekne : Hronologeja, 2020. - 313 lpp. : attēli, faksimili ; 22 cm.

       ISBN 9789934232220.

 

Riekstiņš, Jānis.

     PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā : 1940.-1991. gads / Jānis Riekstiņš ; literārā redaktore Inese Straume ; dizains: Gundega Lojāne ; [ievads]: Artis Pabriks ; pēcvārds: Ruta Pazdere. - Rīga : Tieslietu ministrija, 2020. - [Rīga] : Zemgus LB, [2020]. - 214 lpp. : faksimili ; 22 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

       ISBN 9789934836329.

 

Sapunovs, Aleksejs.

     Inflanti : novada, kas pazīstams ar nosaukumu "Poļu Inflanti", vēsturiskie likteņi = Инфлянты : исторические судьбы края, известного под именем Польских Инфлянт / Aleksejs Sapunovs ; sastādītāja un tulkotāja Genovefa Barkovska. - Daugavpils : Krievu kultūras centrs, 2020. - 58, [1], 71 lpp. ; 21 cm. - Teksts latviešu un krievu valodā. - Grāmata lasāma no abām pusēm.

       ISBN 9789934888618.

 

Upmalis, Ilgonis.

     Latvija - PSRS impērijas militarizētā kolonija : PSRS militāri rūpnieciskā kompleksa ietekme uz Latvijas ekonomiku: 1940/1941 un 1945/1991 / Ilgonis Upmalis ; Ineses Vaideres priekšvārds ; māksliniece Dace Eglīte ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; tulkotāji: Jānis Riekstiņš, Ēriks Tilgass, Ilgonis Upmalis. - Rīga : Jumava, 2020. , ©2020. - 343 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti, shēmas ; 25 cm. - (Latvija 100). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, fragmenti krievu valodā. - Grāmata izdota ar Eiropas Parlamenta ETP grupas finansiālu atbalstu.

       ISBN 9789934204333.

 

Джонс, Фил М.

     Сказал как отрезал : самые действенные фразы для влияния и убеждения / Фил М. Джонс ; перевод с английского И. А. Селивановой. - Москва : Эксмо, 2020. - 143 с. ; 22 см.

       ISBN 9785041139162.

 

Ермаков, Юрий.

     Ты сказка наших дней... : Русский дом в Даугавпилсе: история, пути развития, перспективы / Юрий Ермаков. - Daugavpils : Krievu kultūras centrs, 2019. - [Daugavpils] : Demra. - 131, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm.

       ISBN 9789934888601.

 

Фокс, Маргалит.

     Конан Дойль на стороне защиты : подлинная история, повествующая о сенсационном британском убийстве, ошибках правосудия и прославленном авторе детективов : перевод с английского / Маргалит Фокс. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2020. - 353, [12] с. ; 22 см. - Библиография: с. 309-314.

       ISBN 9785001390718.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Burga, Anna.  

     Tētis : romāns / Anna Burga ; redaktore Daina Grūbe ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - Rīga : Poligrāfists. , ©2020. - 190, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934087639.

 

Bušnela, Kendaisa.

     Vai lielpilsētā vēl ir sekss? / Kendaisa Bušnela ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 270, [2] lpp. ; 21 cm.

       ISBN 9789934087905.

 

Fridrihsone, Madara.  

     atgūtais medusmēnesis : romāns / Madara Fridrihsone ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; atbildīgā redaktore Linda Kusiņa-Šulce ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2020/11 (257). - Nosaukumā visi vārdi attēloti ar mazajiem sākumburtiem. . - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934157349. . - Uz vāka: Piedodot vakardienai, top rītdiena.
        ISBN 9789934157332.

 

Grīnbergs, Andris.

     Katru dienu ar piesitienu / Andris Grīnbergs ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; [priekšvārds]: Janīna Kursīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales Druka. , ©2020. - 250, [3] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm. - Ziņas par autoru: 249.-[251.] lpp.

       ISBN 9789934157608.

 

Karīzi, Donato.

   Dvēseļu tiesa : romāns / Donato Karīzi ; no itāļu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. , ©2020. - 429, [3] lpp. ; 22 cm. - Pazīstams arī ar nosaukumu "Romas pazudušās meitenes".

       ISBN 9789934595103.

 

Keja, Elizabete.

     Septiņi meli : romāns / Elizabete Keja ; no angļu valodas tulkojusi Marta Mežule ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2020. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 414 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: The New York Times Bestseller.

       ISBN 9789984359984.

 

Kreņevskis, Alberts.

     Meklējiet avotus / Alberts Kreņevskis ; vāka un grafisko zīmējumu autore Raimonda Strode. - [Latvija] : Alberts Kreņevskis, 2020. , ©2020. - 80 lpp. : ilustrācijas ; 20 cm.

 

Krūmiņa, Inese.

     Vilkme : romāns / Inese Krūmiņa ; grāmatas un vāka dizaina autore Zane Ernštreite ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. - 383, [1] lpp. ; 21 cm.

       ISBN 9789934088315.

 

Lāpāns, Māris.

     Viegli pieskarties pasaulei vēlos / Māris Lāpāns ; redaktore Ilona Vītola ; māksliniece Elita Teilāne. - 3. pēdojums. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, 2020. - 103 lpp. : ilustrācijas, notis ; 20 cm.

       ISBN 9789934554292 : mīkstos vākos.

 

Remarks, Ērihs Marija.

     Trīs draugi : romāns / Ērihs Marija Remarks ; no vācu valodas tulkojis Valdemārs Kārkliņš ; vāka dizaina autors Arnis Kilbloks ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 415, [1] lpp. ; 23 cm.

       ISBN 9789934087431.

 

Ruiss Safons, Karloss.

     Debesu gūsteknis / Karloss Ruiss Safons ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. , ©2020. - 319, [1] lpp. ; 23 cm.

       ISBN 9789934090448.

 

Saule pusdienā : Ritas Gāles dzeja un dzīve / sakārtojusi un priekšvārdu sarakstījusi Inguna Daukste-Silasproģe ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktors Jānis Kalve ; mākslinieks Ivo Grundulis. - Rīga : Pētergailis, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 432 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.

       ISBN 9789984335223.

 

Tirzmaliete.

     Bez saulītes : Tirzas perioda (1876-1912) stāsti : septiņi stāsti - pa vienam katru gadu no 1906. līdz 1912. gadam / Tirzmaliete ; Normunda Treija sakārtojums, priekšvārds un komentāri ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015, 2020. - [Rasmaņi, Olaines novads] : Drukātava. , ©2020. - 104 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.

       Pret rītiem ; Prēdiena Andžs ; Bez saulītes ; Kad sirds sāp ; Incīts un sērdienīte ; Baltā salnas puķe ; Vīna ķekari.

       ISBN 9789934890901.

 

Vanags, Edgars.

     kristāla sindroms / Edgars Vanags ; redaktors, pēcvārda autors Valentīns Lukaševičs ; mākslinieciskais noformējums: Ēriks Krumpāns ; priekšvārds: Linda Kilevica. - Rīga : Sava grāmata, 2020. - 432 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm + 1 CD. - Resurss pieejams arī tiešsaistē.

       ISBN 9789934582837.

 

Veinberga, Jana.

     Mākoņaina nakts / Jana Veinberga ; vāka dizaina autore Natālija Kugajevska ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 316, [1] lpp. ; 21 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

       ISBN 9789934087240.

 

Vērdiņš, Kārlis.

     Gatavā dzeja / Kārlis Vērdiņš ; redaktors Raimonds Ķirķis ; dizains: Krišs Salmanis. - [Rīga] : Neputns, 2020. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 34, [8] lpp., 111, [5] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm. - Teksts latviešu un angļu valodā.

       ISBN 9789934565984.

 

Zīle, Monika.

     Neizbiedēto putniņu valstība : romāns / Monika Zīle ; redaktore Dzintra Zālīte ; Litas Krones foto. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 224 lpp. - (Vakara romāns ; 12/2020 (258). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934158605. . - Uz vāka: Rītdienai ir mīlestības vaibsti.

       ISBN 9789934158599.

 

Художественная литература на русском языке

 

Адамова-Слиозберг, Ольга.

     Путь : воспоминания о двадцати годах тюрем, лагерей и ссылок сталинских времен / Ольга Адамова-Слиозберг. - Москва : АСТ, 2019. , ©2019. - 300, [1] с. ; 21 см. - (Памяти XX века).

       ISBN 9785171111533.

 

Богданова, Ирина.

     Мера бытия : роман / Ирина Богданова. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2020. - 733, [1] с. ; 21 cm.

        ISBN 9785906853912.

 

Лавров, Валентин.

     Блуд на крови : исторический детектив / Валентин Лавров. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 409, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Исторический детектив).

       ISBN 9785227079138.

 

Леонов, Николай.

     Миллион в лохмотьях / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Черная кошка).

       ISBN 9785041159429.

 

Леонтьев, Антон.

     Бизнес-ланч у минотавра : роман / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. - (Авантюрная мелодрама).

       ISBN 9785041136109.

 

Малышева, Анна.

     Любовники по наследству : [роман] / Анна Малышева. - Москва : АСТ, 2020. - 477, [2] с. ; 20 см. - (Детектив).

       ISBN 9785171266752.

 

Наше слово : сборник стихов / редактор и составитель Галина Маслобоева. - Rēzekne : Русская община, 2020. - Rēzekne : Latgales druka. - 143 с. ; 18 см.

       ISBN 9789934231544.

 

Патни, Мэри Джо.

     Прелестная бунтарка : роман / Мэри Джо Патни ; перевод с английского Е. Кириловой. - Москва : ACT, 2020. - 351, [1] с. ; 20 см. - (Шарм).

       ISBN 9785171183059. . - ISBN 5170644223. . - ISBN 9785171183059.

 

Платова, Виктория.

     Увидимся в темноте / Виктория Платова. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Завораживающие детективы Виктории Платовой). - На обложке: Внутри убийцы всегда еще кто-то есть.

       ISBN 9785041098452.

 

Плохий, Сергей.

     Человек, стрелявший ядом : история одного шпиона времен холодной войны : документальный триллер / Сергей Плохий ; перевод с английского Сергея Лунина. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2020. - 428, [1] с. ; 22 см. - (Разведкорпус).

       ISBN 9785171023249.

 

Связующее слово / автор-составитель Л. Кузьминская. - Рязань : Литера М, 2020. - 195 с. ; 20 см. - (Библиотека современной поэзии).

       Книга 19.

       ISBN 9785906009333.

 

Стивенсон, Брайан.

     Звонок за ваш счет : история адвоката, который спасал от смертной казни тех, кому никто не верил / Брайан Стивенсон ; перевод с английского Э. Мельник. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2020. - 488, [1] с. ; 22 см. - (Best book awards. 100 книг, которые вошли в историю).

       ISBN 9785041071707.

 

Уотсон, С. Дж.

     Прежде чем я усну : роман / С. Дж. Уотсон ; перевод с английского Александры Финогеновой. - Санкт - Петербург : Азбука, 2020. - 410, [4] с. ; 21 см. - (Звезды мирового детектива).

       ISBN 9785389175938.

 

Упите, Рута.

     Еще так хотелось жить / Рута Упите ; художественное оформление Мадары Берзини ; перевод на русский язык Татьяны Слободчиковой ; редактор Карлис Стрейпс ; предисловие: Петерис Болшайтис, Хелмарс Рудзитис, Зента Мауриня, Аншлавс Эглитис. - Rīga : Vesta-LK, 2016. - [Rīga] : Euroconnect. , ©2016. - 176 lpp. ; 22 cm. - (Laika grāmata). - Pirmizdevums: Grāmatu Draugs (ASV), 1978.

        ISBN 9789934511356.

 

Шеевская, Ирина.

     Оглянитесь-это я... : избранная лирика / Ирина Шеевская ; литературный редактор Галина Шешолина. - Резекне : [izdevējs nav zināms], 2020. - 264 с. : иллюстрации, фотографии ; 18 см.

 

Яковлева, Юлия.

     Каннибалы : [роман] / Юлия Яковлева. - Москва : Эксмо, 2020. - 635, [2] с. ; 21 см.

       ISBN 9785041099251.