Apīnis, Ēvalds. 
    Brīvprātīgais vājprāts / Ēvalds Apinis. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2015. - 77, [1] lpp.
        ISBN 9789984813790.

 

Baltijas guberņas un Somija Krievijas impērijas sastāvā : vēstures avotu krājums / sastādījusi, tulkojusi un komentējusi Kristīne Ante. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 261, [2] lpp. : sh., karte. - (Vēstures avoti augstskolai ; 7. sējums). - Bibliogr. zemsvītras piezīmēs un personu rād.: 258.-261. lpp. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 9789984458625.

 

Baltu filoloģija : baltu valodniecības žurnāls = Journal of Baltic Linguistics / Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra ; red.: Pēteris Vanags, Lidija Leikuma, Edmundas Trumpa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 143 lpp. : il., k. - Avoti un lit. rakstu beigās. . - Bibliogr. norādes parindēs. - Teksts latviešu, angļu, lietuviešu val. . - Kopsav. angļu val.
        Nr.23 (1) 2014.
        Saturs: Raksti: Emergence and Spread of Accusative Marking of Body Parts in Lithuanian Construction Grammar Account / V.Bjarnadóttir ; Olas un olu ēdienu nosaukumi latviešu valodas izloksnēs / B.Bušmane ; Latviešu valoda 18.gadsimta Ērģemes evaņģēliski luteriskās draudzes metriku grāmatās / I.Jansone ; Laiko ribos sakiniai 16-17 a.lietuviškų pamokslų perikopese / J.Pajėdienė ; Laisvųjų rezultatyvų raiška lietuvių kalboje / L.Vaičiulytė-Semėnienė. Hronika: Seminārs Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.-19.gadsimtā - pētniecības aktualitātes un problēmas, 2014.gada 17.janvārī / P.Vanags ; Report from the Second Joint Conference on Baltic and Scandinavian Studies held at Yale University, 13-15 March 2014 / K.Bukelskytė-Čepelė, J.Larsson, Y.Yamazaki. Recenzijas: Mažiulis, Vytautas. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013 / R.Eckert ; Veisbergs, Andrejs (red.) Latviešu valoda. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013 / W.R.Schmalstieg.
        ISBN 9789984459110.

 

Bebrišs, Visvaldis. 
    Esi pats un jūties labi! : daktera Bebriša ieteikumi / Visvaldis Bebrišs. - Rīga : Jumava, 2015. - 79, [1] lpp. : il., portr. ; 20 cm.
        ISBN 9789934117817.

 

Beinaroviča, Olga. 
    Ārpus laulības kopdzīve : tiesiskais regulējums Eiropā / Olga Beinaroviča. - Rīga : Studentu Literatūra, 2015. - 251 lpp. : tab. - Izmantotās literatūras, normatīvo aktu un juridiskās prakses saraksts: 205.- 247. lpp. un zemsvītras piezīmes.
        ISBN 9789934849855.

 

Broka, Anna. 
    Sociālā cilvēkdrošība : bērni un ģimenes ar bērniem Latvijā : rokasgrāmata sociālajā jomā strādājošiem / Anna Broka, Ligita Kūle, Evija Kūla. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2014. - 107 lpp. : il., diagr., tab. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 86.-94. lpp. - Virstit.: Projekts "Nacionālā identitāte un sociālā cilvēkdrošība".
        ISBN 9789984458137.

 

Gridina, Jeļena. 
    Franču un itāļu valodas paralēlā apguve = Apprentissage parallèle du français et de l'italien : stratégies et outils = Apprendimento parallelo del francese e dell' iataliano : strategie e strumenti : stratēģijas un paņēmieni : mācību līdzeklis / Jeļena Gridina. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 169, [1] lpp. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 79.- 80. lpp. - Ietver vārdnīcu: 91.- 169. lpp.
        ISBN 9789984456966.

 

Trešuo pasauļa latgalīšu konfereņce „Latvejis naatkareibys laiks — Latgolys īspieja voi izniceiba” : Rēzekne, 2012. goda 9.-10. augusts / redakcejis kolegeja: Skaidreite Baltace, Lideja Leikuma, Ilga Šuplinska. - Rēzekne : Rēzeknis Latgalīšu kulturys bīdreiba, 2012. - 85 lpp. - Izdevums "Trešuo pasauļa latgalīšu konfereņce „Latvejis naatkareibys laiks — Latgolys īspieja voi izniceiba"" ir konferences tēžu krājums, kurā apkopoti arī iepriekšējo Pasaules latgaliešu konferenču rezolūciju, programmu teksti. Krājumā prezentēti dažādu nozaru speciālistu, zinātnieku viedokļi par reģiona attīstību tautsaimniecībā, izglītībā, kultūrā.
        ISBN 9789984495965.

 

Velča, Klaudija. 
    Līdzsvaro hormonus, līdzsvaro dzīvi : uzlabo veselību ar ājurvēdas, ķīniešu medicīnas un rietumu zinātnes palīdzību / Klaudija Velča ; no angļu valodas tulkojusi Guna Asare. - Rīga : J.L.V., 2015. - 431, [1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 406.-[432.] lpp.
        ISBN 9789934117534.

 

Verlends, Žozefs Marija. 
    100 jautājumu par jaunajām reliģiskajām kustībām : sarunas Dievmātes Radio : lekcijas 2002. gada gavēnī / tēvs Žozefs Marija Verlends ; tulkojusi Inese Gagaine. - Rīga : RARZI, 2013. - 170 lpp. ; 19 cm. - Oriģ. nos.: 100 questions sur les nouvelles religiosités.
        ISBN 9789934829420.

 

Васильев, Александр. 
    "Я сегодня в моде…" : 100 ответов на вопросы о моде и о себе / Александр Васильев. - Москва : Этерна, 2008. - 358 с. : ил., портр. ; 22 см.
        ISBN 9785480001907.

 

Ваши самые лучшие выходные в Латгалии и Аукштайтии. - [Б. м.] : [б. и.], [б. г.]. - 152 с.

 

Литвак, Михаил Ефимович. 
    4 вида любви / Михаил Литвак. - Москва : [б. и.], 2015. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Принципы Литвака).
        ISBN 9785170886449.

 

Abdullajevs, Čingizs. 
    Vientuļo siržu nams / Čingizs Abdulajevs ; no krievu val. tulk. Maija Medne. - Rīga : Juvetas, 2015. - 272 lpp. - (Kriminālnoslēpumu meistars).
        ISBN 9789934817687.

 

Eņģele, Ilze. 
    Labais cilvēks / Ilze Enģele ; il. anita Jansone-Zirnīte. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 230 lpp. : il. - (Lata romāns ; 6(192).
        ISBN 97899348150708.

 

Grills, Bērs. 
    Dubļi, sviedri un asaras : Bēra Grilla autobiogrāfija / Bērs Grills ; no angļu val. tulk. Linda Kalna. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 373 lpp., [8] lp. fotogr. - Rādītājs: [366.]-373.lpp. - Oriģ. nos.: Mud, Sweat and Tears : the autobiography Bear Grylls.
        ISBN 9789934033339.

 

Puertolā, Romēns. 
    Neparastais ceļojums, kurā faķīrs iestrēga IKEA skapī / Romēns Puertolā ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 223, [1] lpp. ; 21 cm. - (Starptautisks bestdellers). - Oriģ. nos.: Extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA.
        ISBN 9789934049705.

 

Буало-Нарсежак. 
    Морские ворота / Буало-Нарсежак ; пер. на русский: В. Леликова, А. Райской. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 428, [2] c. - (Misterium : настоящий французский детектив). - Oriģ. nos.: La porte du large ; La vie en miettes / Boileau-Narcejac.
        Содержание: Морские ворота ; Жизнь вдребезги.
        ISBN 9785699510221.

 

Бьорк, Самюэль. 
    Я путешествую одна : [роман] / Самюэль Бьорк ; пер. с норвежского Марии Назаровой. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 413, [1] с. - (Мастера саспенса). - 18+. - Ориг. назв.: Det henger en engel alene i skogen, 2013. - На обл.: Скандинавский бестселлер № 1.
        ISBN 9785170852925

 

Даневская, Ирина. 
    Путь к власти / Ирина Даневская. - Москва : Вече, 2011. - 348, [3] с. ; 21 см. - (Всемирная история в романах).
        ISBN 9785953356251.

 

Иванов, Алексей. 
    Ненастье : роман / Алексей Иванов. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2015. - 639 с.
        ISBN 9785170899234.

 

Кириллов, Олег Евгеньевич. 
    Порубежники : [роман] / Олег Кириллов. - Москва : Вече, 2011. - 459, [2] с. ; 21 см. - (Под русским солнцем).
        ISBN 9785953358231.

 

Мориарти, Лиана. 
    Тайна моего мужа : [роман] / Лиана Мориарти ; пер. с англ. Инги Смирновой. - Москва : Иностранка ; Азбука-Аттикус, 2014. - 475, [3] с. - (New York Times бестселлер).
        ISBN 9785389072718.

 

Николаева, Олеся. 
    Меценат : жизнеописание Александра Берга : роман в 2 книгах / Олеся Николаева. - Москва : Сретенского монастыря изд-во, 2013. - 877, [2] с. : ил. ; 21 см.
        ISBN 9785753307590.

 

Рой, Олег, (Олег Юрьевич). 
    Фантомная боль : [роман] / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 347 с. - (Мистика судьбы. Романы О. Роя).
        ISBN 9785699781546.

 

Рой, Олег, (Олег Юрьевич). 
    Я тебя никому не отдам : [роман] / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 345, [2] с. : ил. - (Капризы судьбы. Романы О. Роя).
        ISBN 9785699799794.

 

Эллис, Брет Истон. 
    Американский психопат : [роман] / Брет Истон Эллис ; пер. с англ. Владимира Ярцева, Татьяны Покидаевой. - Москва : Иностранка, 2015. - 478, [1] с. ; 22 см. - (Иностранная литература. Современная классика).
        ISBN 9785389088276.