Balodis, Jānis.

    Atmiņu burtnīcas : 1918.-1939. gads / Jānis Balodis ; publicēšanai sagatavojis, priekšvārdu un ievadu sarakstījis Andris Caune ; redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Ināra Jēgere ; uz vāka ģenerāļa Jāņa Baloža grāmatzīme (autors Niklāvs Strunke, 1894-1966). - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015. - 303 lpp., [1] lp. iel. : faks., il., portr. ; 25 cm. - Ģenerāļa Jāņa Baloža (1881-1965) atmiņas satur vērtīgu informāciju par pirmo Latvijas nacionālo armijas daļu formēšanos un Brīvības cīņām pret Bermonta armiju 1918.-1920. gadā un laiku pirms un pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma. Jānis Balodis bija visu šo notikumu vadībā. - Personu rādītājs: 295.-303. lpp.

        ISBN 9789984824383.

 

Dispenza, Džo. 
    Atbrīvojies no ieraduma spēka! : kā mainīt domāšanas stereotipus, izmantojot jaunākos neirofizioloģijas principus / Džo Dispenza ; no angļu val. tulk. Dace Vanaga. - Rīga : Lietusdārzs, 2015. - 286, [2] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Breaking The Habit Of Being Yourself.
        Saturs: Zinātne par cilvēku ; Smadzenes un meditācija ; Solis pretī jaunajam liktenim.
        ISBN 9789984869582.

 

Dobelli, Rolfs. 
    Gudrās rīcības māksla : 52 maldu ceļi : labāk lai pa tiem maldās citi! / Rolfs Dobelli ; autora priekšvārds, [9.]-11. lpp. ; El Bočo un Simona Štēles ilustrācijas ; no vācu valodas tulkojusi Anne Sauka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 240 lpp. : il. ; 19 cm. - Bibliogrāfija: [221.]-236. lpp. - Oriģ. nos.: Die Kunst des klugen Handelns.
        ISBN 9789934051227.

 

Eijals, Nirs. 
    Noķert uz āķa : kā radīt paradumus veidojošus produktus / Nirs Eijals un Raiens Hūvers ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 191 lpp. : il. - Bibliogrāfija: [180.]-191. lpp. - Oriģ. nos.: Hooked : how to build habit-forming products.
        ISBN 9789934050404.

 

Kalme, Guntis. 
    Latviešu karotprasme : 1944-1945 : desmit sarunas par Latviešu leģionu / Guntis Kalme ; redaktore Liveta Sprūde. - [Rīga] : Domas spēks, 2015. - 213, [3] lpp. : il., kartes, portr. ; 25 cm + CD ; 9 saloc. lp. kartes (24 x 17 cm). - Bibliogrāfija: 130.-[132.] lpp. - Teksts latviešu valodā, anotācija arī angļu valodā.
        ISBN 9789934839535.

 

Klieders, Jānis. 
    Datorzinības : mācību līdzeklis / Jānis Klieders. - Rīga : Juridiskā koledža, 2015. - 262 lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 261.-262. lpp. - J. Kliedera mācību līdzeklī sīki aplūkots darbs ar Microsoft Office 2013 programmām: Word, Excel, PowerPoint un Outlook. grāmatā sniegts ieskats datoru uzbūvē, datu arhivēšanā, mākoņskaitļošanā un operētājsistēmā Windows 8. Pielikumā "Īsinājumtaustiņi" apkopotas Microsoft Office programmās biežāk izmantojamās taustiņu kombinācijas, kuru lietošana varētu atvieglot darbu.
        ISBN 9789984991382.

 

Ozoliņa-Molla, Līga. 
    Nacionālie parki un rezervāti Latvijā / Līga Ozoliņa-Molla, Markuss Molls. - 2. labotais un papildinātais izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 72 lpp. : il.
        ISBN 9789934049484.

 

Siņeļņikovs, Valērijs. 
    Dzīve bez bailēm / Valērijs Siņeļņikovs ; no krievu val. tulkojusi Marita Freija. - Rīga : SolVita, 2015. - 174 Lpp. : il. - (Negatīvo emociju transformācija).
        ISBN 9789984894515.

 

Suvorovs, Viktors. 
    Oblom. Izgāšanās : maršala Žukova pēdēja kauja :"Dižās desmitgades hronika" 2. grāmata / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 278 lpp. - Bibliogrāfija: 269. lpp.
        ISBN 9789984887944.

 

Zelčāne, Elīna. 
    No perfekcionisma uz mīlestību : kā izkļūt no perfekcionisma slazda un iegūt vieglumu attiecībās ar bērniem, partneri, līdzcilvēkiem / Elīna Zelčāne ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 159, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934054105.

 

Друкерман, Памела. 
    Французские дети не плюются едой : секреты воспитания из Парижа / Памела Друкерман ; пер. с англ. Ю. Змеевой. - Москва : Синдбад, 2015. - 380, [1] с. ; 20 см. - (Мировые родители). - Пер.: Bringing up bébé.
        ISBN 9785905891236.

 

Ллойд, Алекс. 
    Код исцеления : метод быстрого лечения, который наука искала на протяжении веков! : пер. с англ. / Алекс Ллойд, Бен Джонсон. - Москва : Прайм ; АСТ, 2015. - 283 с. ; 22 см. - (Нектар для души).
        ISBN 9785170851119.

 

Нарушевич, Руслан. 
    12 аспектов семейной жизни : инструкция по применению / Руслан Нарушевич. - Москва : Философская книга, 2014. - 317, [2] с.
        ISBN 9785820502590.

 

Нарушевич, Руслан. 
    Тактично о сокровенном, или Камасутра без ГМО / Руслан Нарушевич. - Москва : Философская книга, 2014. - 185, [2] с.
        ISBN 9785820502606.

 

Фурман, Джоэл. 
    СуперИммунитет : методика питания, которая укрепит здоровье, защитит от многих заболеваний и значительно продлит жизнь / Джоэл Фурман ; пер. с англ. Э. Э. Бусловой. - Москва : Эксмо, 2014. - 286 с. ; 24 см. - Указ.
        ISBN 9785699631018.

 

Beikere, Džo. 
    Longborna : [tēlains, spilgts valdzinošs romāns] / Džo Beikere ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 351, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Longbourn.
        ISBN 9789934048487.

 

Eilisli, Eķrems. 
    Milzu sastrēgums : [netradicionāls romāns trīs vēstījumos] / Eķrems Eilisli ; no krievu valodas tulkojusi Maira Asare ; priekšvārda, 7.-10. lpp., autors Uldis Bērziņš. - Rīga : Dienas Grāmata, 2015. - 335, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984887951.

 

Govjē, Ketrīna. 
    Gravīru meistara meita : [romāns] / Ketrīna Govjē ; no angļu valodas tulkojusi Vija Stabulniece. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 542, [1] lpp. - Oriģ. nos.: The printmaker's daughter.
        ISBN 9789984235080.

 

Gregorija, Filipa. 
    Muļķu zelts : vēsturisko romānu cikla "Tumsas ordenis" trešā grāmata / Filipa Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 320 lpp. : il. ; 21 cm. - (Tumsas ordenis ; 3. grāmata). - Oriģ. nos.: Fools' gold.
        ISBN 9789934052705.

 

Kesa, Kīra. 
    Prinča līgava / Kīra Kesa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 335, [1] lpp. ; 21 cm.
        1. grāmata. Atlase.
        ISBN 9789934051371.

 

Makombera, Debija. 
    Sākt šajā brīdī / Debija Makombera ; no angļu valodas tulkojusi Kristīna Blaua. - [Rīga] : J.L.V., 2015. - 350, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Starting now.
        ISBN 9789934117138.

 

No zieda uz ziedu, no sirds uz sirdi... : vēlējumi un apsveikumi / grafiskais noformējums: Margarita Stoka. - [Rīga] : J.L.V., 2015. - 108, [3] lpp. ; 17 cm. - Apsveikumi draugiem dzimšanas un vārda dienā, kāzu novēlējumi, dzejoļi un pantiņi visiem svētkiem - daudzveidīgs un plašs apsveikumu krājums!.
        ISBN 9789934117749.

 

Patersons, Džeimss. 
    Kurš mirs pirmais / Džeimss Patersons ; no angļu val. tulk. Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 359, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: 1st to Die.
        ISBN 9789934043932.

 

Volkēviča, Vera. 
    Pļauka / Vera Volkēviča. - Rīga : Lauku Avīze, 2015. - 512 lpp.
        2. grāmata.
        ISBN 9789934151033.

 

Žuravska, Dzintra. 
    Rampas viņā pusē : improvizācijas teātra tēmu / Dzintra Zuravska. - Rīga : Sol Vita, 2015. - 223 lpp.
        ISBN 9789984894508.

 

Александрова, Наталья(Наталья Николаевна). 
    Амулет снежного человека : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 315 с. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785699802845.

 

Александрова, Наталья(Наталья Николаевна). 
    Человек без лица : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2015. - 319 с. - (Роковой артефакт).
        ISBN 9785170835041.

 

Вербер, Бернар. 
    Третье человечество. Голос Земли : [роман] / Бернард Вербер ; пер. с фр. В. Липки. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 589, [2] с. - Oriģ. nos.: Troisième Humanité.
        ISBN 9785386085995.

 

Крайтон, Майкл. 
    Парк юрского периода : [роман] / Майкл Крайтон ; пер. с англ. Е. С. Шестаковой. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 591 с. - (Парк юрского периода).
        ISBN 9785699800575.

 

Куликова, Галина (Галина Михайловна)-. 
    Соблазнить холостяка, или Нежный фрукт : [роман] / Галина Куликова. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 283 с. - (Галина Куликова. Смешной лирический роман). (Хорошее настроение гарантировано).
        ISBN 9785699788200.

 

Леонов, Николай Иванович. 
    Десять пуль на сундук мертвеца : [романы] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2015. - 380, [3] с. - (Черная кошка). - 16+. - Книга издана в суперобложке.
        Содерж.: Десять пуль на сундук мертвеца ; Смерть в большом городе.
        ISBN 9785699776993.

 

Ли, Патрик. 
    Тайна Бреши : [роман] / Патрик Ли ; пер. с англ. В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 341 с. - (Misterium).
        ISBN 9785699800636.

 

Степанова, Татьяна Юрьевна. 
    Колесница времени [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2015. - 314, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Следствие ведет профессионал. Детективы Т. Степановой).
        ISBN 9785699794546.

 

Стрэйд, Шерил. 
    Дикая : опасное путешествие как способ обрести себя / Шерил Стрэйд ; пер. с англ. Элеоноры Мельник. - Москва : Эксмо, 2014. - 459, [1] с. : ил. ; 24 см. - (#1 New York Times Bestseller).
        ISBN 9785699700585.

 

Сунд, Эрик Аксл. 
    Слабость Виктории Бергман : [криминальная трилогия] / Эрик Аксл Сунд ; пер. со швед. Елены Тепляшиной. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2015. - 470, [1] с.
        Часть 3. Подсказки пифии.
        ISBN 9785170900787.

 

Тамоников, Александр Александрович(Александр Александрович), 1959-. 
    Акт слепого возмездия : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 316, [3] с. - (Проект " ЭЛЬБА"). - На обложке назв.: Они не привыкли сдаваться. Они прывикли побеждать.
        ISBN 9785699802470.

 

Толстая, Татьяна (Татьяна Никитична). 
    Девушка в цвету : [автобиографические тексты, эссе] / Татьяна Толстая. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2015. - 348, [3] c.
        Содерж.: Девушка в цвету ; Любовь и море ; Сахар и пар.
        ISBN 9785170867110.

 

Уиллокс, Тим. 
    Двенадцать детей Парижа / Тим Уиллокс ; пер. с англ. Ю. Я. Гольдберга. - Москва : Эксмо, 2015. - 845, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Книга-загадка, книга-бестселлер). - Продолжение романа ''Религия''.
        ISBN 9785699791361.

 

Уиллокс, Тим. 
    Религия / Тим Уиллокс ; пер. с англ. Е. Королевой. - Москва : Эксмо, 2015. - 811, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Книга-загадка, книга-бестселлер).
        ISBN 9785699337903.