Отраслевая литература

Balodis, Uldis.
    Lutsi kiele lementar = Ludzas igauņu valodas ābece / Uldis Balodis ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Zane Ernštreite. - Ludza : LU Lībiešu institūts ; Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, 2020. - [Rīga] : Dardedze hologrāfija. , ©2020. - 230 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 225.-227. lpp. - Teksts latviešu un igauņu valodā.
        ISBN 9789934231605.

 

Burkus, Deivids.
    Jauna vadība : kā vadošās organizācijas apgriež otrādi ierasto biznesu / Deivids Burkus ; no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece. - Rīga : Avots, 2016. - 274 lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934590092.

 

Čiuprinskas, Ķestutis.
    Apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana : teorija un prakse : mācību un prakses grāmata / Ķestutis Čiuprinskas, Jolanta Čiuprinskiene, Violeta Motuziene ; projekta koordinators Darius Jokubauskas. - Vilnius : Super namai, 2019. - 416 lpp. : ilustrācijas, shēmas, diagrammas, tabulas ; 25 cm.
        ISBN 9786099596082.

 

Devies, Simone.
    Montesori mazulis : rokasgrāmata vecākiem zinātkāra un atbildīga cilvēka audzināšanā / Simona Deivisa ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; [dizains un ilustrācijas] Hijoko Imaji ; fotogrāfijas Rubianka Hana Simmergārda. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - Rīga : Dardedzes hologrāfija, 2020. - 209 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934158360.

 

Freibergs, Zigmunds.
    Pasākumu vadīšanas māksla : kā to apgūt un lietot jebkurā ar uzstāšanos saistītā jomā / Zigmunds Freibergs ; redaktore Jana Boikova ; vāka dizaina autors Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2020. - 464 lpp. ; 22 cm. - Izmantotā literatūra: 437. - 464. lpp. . - Bibliogrāfija: [437.]-464. lpp.
        ISBN 9789934089428.

 

Kelmere, Laila.
    Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi / Laila Kelmere ; literārā redaktore Rita Cielēna ; autores portreta fotogrāfs Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2020. , ©2020. - 255 lpp. : tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogrāfija: [218.]-221. lpp.
        ISBN 9789984896243.

 

Kraģis, Indars.
    Radošums un kritiskā domāšana : [palīglīdzeklis skolotājiem] / Indars Kraģis ; redaktors Jānis Oga ; Māra Garjāņa vāks un makets. - Rīga : Mansards, 2019. , ©2019. - 107, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - (Mansards izglītībai). - Bibliogrāfija: 79.-[87.] lpp. - Ziņas par autoru: [109.] lpp.
        ISBN 9789934585043.

 

Pētersons, Andris.
    Latvijas iedzīvotāju atvērtība starpkultūru komunikācijai : monogrāfija / Andris Pētersons ; recenzenti: Deniss Hanovs, Renāte Matkevičiene ; konsultants un priekšvārda autors Guntis Zemītis. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2017. - [Rīga] : Drukātava. , ©2017. - 122 lpp. : diagrammas, tabulas ; 20 cm. - (Sabiedrisko attiecību bibliotēka ; Nr. 8). - Bibliogrāfija: 110.-122. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934543128.

 

Zilgalvis, Jānis.
    Laiks ceļot : Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti = Time to Travel : Latvia's Most Well-Maintained Castles, Estates, Parks and Pastorates = Zeit zum reisen : die schönsten Schlösser, Gutshäuser, Parks und Pastorate Lettlands / Jānis Zilgalvis ; literārā redaktore Elīna Rozīte-Bērziņa ; māksliniece Daiga Brinkmane ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; tulkojums vācu valodā: Nora Rutka ; foto: Jānis Zilgalvis ; ēku plānu zīmējumi: Mārcis Zilgalvis. - Rīga : Vesta-LK, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 279, [1] lpp. : ilustrācijas, plāni ; 20 cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija: 217.-224. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā.
        2. daļa.

        ISBN 9789934511325.

 

Жеребилова, Марина.
    КОТоЛОГИКА : о чем молчит кошка / Марина Жеребилова Евгеньевна ; художник Анжелика Еньшина. - Москва : Эксмо, 2020. - 414 с. : ил. ; 21 cm. - (Книги от известного зоопсихолога).
        ISBN 9785041111069.

 

Мэнсон, Марк.
    Мужские правила : отношения, секс, психология / Марк Мэнсон ; перевод с английского Глеба Ястребова ; редактор Любовь Любавина. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. - 299 с. ; 20 см.
        ISBN 9785961432121.

 

Приказчикова, Анастасия.
    Гардероб наизнанку : как индустрия моды уничтожает планету и для чего нужно вывернуть свой шкаф / Анастасия Приказчикова. - Москва : Эксмо, 2020. - 237, [1] с. : иллюстрации ; 21 см. - (Жизнь в стиле эко). - +60 советов, как составить идеальный гардероб без ущерба для природы.
        ISBN 9785041091248.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Aberkrombijs, Džo.
    Pirms tie pakārti : triloģija "Pirmais likums" / Džo Aberkrombijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Kristīne Zute. - Rīga : Prometejs SIA, 2020. - 581, [1] lpp. ; 22 cm. - (Pirmais likums ; 2. grāmata).
        2. grāmata.
        ISBN 9789934553400.

 

Babnika, Gabriela.
    Sausumlaiks : romāns / Gabriela Babnika ; no slovēņu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; Arvja Austruma mākslinieciskais noformējums. - Ķekava : Lasītava SIA, 2020. - 264 lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934886010.

 

Belševica, Vizma.
    Bille, Anss un citi / Vizma Belševica ; sastādītājs, redaktors un priekšvārda autors Jānis Elsbergs ; dizains: Zigmunds Lapsa ; foto: Gunārs Janaitis, Juris Krieviņš, Juris Poišs. - Rīga : Mansards, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, 2017. - 164, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 19 cm. - (Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas ; Nr. 2).
        ISBN 9789934121708.

 

Filipsa, Sūzana Elizabete.
    Padejo ar mani : romāns / Sūzana Elizabete Filipsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2020. - 445, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789984359885.

 

Horiha Zerņa, Tamāra.
    Meitiņa / Tamāra Horiha Zerņa ; no ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2020. - 252, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934595141.

 

Mitčela, Karolina.
    Zelta krātiņš : romāns / Karolina Mitčela ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2020]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2020. - 429, [1] lpp. ; 21 cm. - (Pasaules bestsellers).
        ISBN 9789984359892.

 

Rušmane-Vēja, Andra.
    Ar kastani kabatā : romāns / Andra Rušmane-Vēja ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2020. - 223, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 9/2020 (255). - Resursā uzrādīts arī elektroniskā izdevuma ISBN 9789934157295. . - Uz vāka: Vienīgā māksla sevi pieņemt.
        ISBN 9789934157288.

 

Saktiņš, Jānis.
    Ar sakostiem zobiem / Jānis Saktiņš ; literārie redaktori: Una Medne un Edžus Vējiņš ; vāka māksliniece Līga Delvera. - [Limbažu novads] : [Jānis Saktiņš], [2019]. - [Rēzekne] : Latgales druka. , ©2019. - 650 lpp. ; 25 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija: 650. lpp.
        ISBN 9789934199684.

 

Šadre, Daina.
    Bruņurupuču tango : [romāns] / Daina Šadre ; redaktore Dzintra Zālīte ; mākslinieks Emīls Garjānis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 207 lpp. ; 21 cm. - Uz vāka: Veciem grēkiem garas ēnas.
        ISBN 9789934157646.

 

Šulce, Dzintra.
    Rižiks : siltie stāsti / Dzintra Šulce ; ilustrācijas: Edgars Būmeisters. - [Baldone] : IK Unda, 2019. - 157, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        Saturs: Klibais ; Dzeltenais grābeklītis ; Grāfienes māja ; Advokāts no Dieva ; Kaķe Puķe ; Aizlūgums ; Baltā vijole ; Caurlaide uz sapņiem ; Plaisa ; Zemeņu lauks ; Raganas māja ; Ielūgums uz vārdadienu ; Čūskuvecene ; Atslēga ; Zaļā istaba ; Regus ; Viena diena ; Rekss ; Sapņu dārzs ; Dāvana ; Rižiks.
        ISBN 9789984989778.

 

Художественная литература на русском языке

 

Акунин, Борис.
    Мiр и Война : [роман] / Борис Акунин ; иллюстрации И. Сакурова. - Москва : АСТ, 2020. , ©2020. - 270, [1] с. : иллюстрации ; 24 см. - (История Российского государства в повестях и романах).
        ISBN 9785170825783.

 

Александрова, Наталья(Наталья Николаевна).
    Кресло на чердаке : [роман] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2020. - 317, [1] с. ; 21 cm. - (Роковой артефакт).
        ISBN 9785171170622.

 

Вишневский, Януш Леон.
    Одиночество в сети. Возвращение к началу : продолжение легендарного романа / Януш Леон Вишневский ; перевод с польского Ю. Чайникова. - Москва : АСТ, 2020. - 542, [1] с. ; 21 см. - (Вишневский: просто о сложном).
        ISBN 9785171203405..

 

Воронова, Мария Владимировна.
    Жертва первой ошибки : роман / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 20 cm. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой).
        ISBN 9785041140595.

 

Колина, Елена.
    Хорошие. Плохие. Нормальные : [роман] / Елена Колина. - Москва : АСТ, 2020. - 286, [1] с. ; 19 cm. - (Мальчики да девочки. Проза Елены Колиной).
        ISBN 9785171272296.

 

Логвин, Янина.
    Небо выше облаков / Янина Логвин. - Москва : АСТ, 2020. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Логвин: лучшие книги).
        ISBN 9785171223564.

 

Маринина, Александра Борисовна.
    Безупречная репутация : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Больше чем детектив). - Обложка: Новинка: необычное дело Каменской.
        Том 2.
        ISBN 9785041138868.

 

Михалкова, Елена(Елена Ивановна).
    Прежде чем иволга пропоет : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ ; Жанры, 2020. - 416 c. ; 21 см. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
        ISBN 9785171192600.

 

Метлицкая, Мария.
    Почти счастливые женщины / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2020. - 412, [1] с. ; 21 см. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой).
        ISBN 9785041137861.

 

Райли, Люсинда.
    Семь сестер : история Стар / Люсинда Райли ; перевод с английского Зинаиды Красневской. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 571, [2] с. ; 24 см. - Третья книга цикла Семи сестер.
        Книга 3.
        ISBN 9785041136260.

 

Савельева, Ольга.
    ПлоХорошо : окрыляющие рассказы, превращающие черную полосу во взлетную / Ольга Савельева. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [4] с. : иллюстрации ; 19 см. - (Записки российских блогеров).
        ISBN 9785041163815.

 

Сигал, Эрик.
    История любви : роман / Эрик Сигал ; перевод с английского В. Голышева. - Санкт-Петербург : Азбука, 2020. , ©2020. - 187, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).
        ISBN 9785389179271.

 

Степнова, Марина(Марина Львовна).
    Сад : роман / Марина Степнова. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2020. - 412, [1] с. ; 21 см. - (Странные женщины). - Премия "Большая книга". - На обложке: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171189952.

 

Тилье, Франк.
    Лука, или Темное бессмертие : [роман] / Франк Тилье ; перевод с французского Риммы Генкиной. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2020. - 475, [4] с. ; 22 cm. - (Звезды мирового детектива).
        ISBN 9785389171619.

 

Фитцек, Себастьян.
    Осколок : роман / Себастьян Фитцек ; перевод с немецкого И. Эдлер. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 318, [1] с. ; 22 см. - (Иностранный детектив). (Шедевры детектива # 1).
        ISBN 9785227090706.

 

Харпер, Джейн.
    Под палящим солнцем : [роман] / Джейн Харпер ; перевод с английского А. Чижовой. - Москва : АСТ, 2020. - 383 c. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).
        ISBN 9785171216863.