Baikovs, Guntars.  Bērni - svētība un pienākums / Guntars un Jana Baikovi. - Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2011. - 136, [4] lpp. - Bibliogr. nodaļu beigās un norādes parindēs. . - Svēto Rakstu rād.: [137.-140.] lpp. - G. un J. Baikovu grāmatas mērķis bērnu un pusaudžu audzināšanā ir lūkoties pēc padoma Svētajos Rakstos, Radītāja atklāsmē. Rakstos ietvertas atziņas, kuras mums būtu jāzina, audzinot bērnus.
        ISBN 9789984753713.

 

Dzīvo vesels : droši līdzekļi pret 90 izplatītām slimībām / no angļu valodas tulkojuši: Mārtiņš Karelis, Arita Piķe, Kristaps Šoriņš ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Anda Lase ; Reader's Digest Association. - [Rīga] : Jumava ; [Liepāja] : Liegra, 2013. - 352 lpp. : il., tab. - (Reader's digest). - Alf. rādītājs: 340.-352. lpp. - Oriģ. nos.: Disease free.
        ISBN 9789934820175.

 

Katoļu kalendārs, 2015 : gadagrāmata / sast. Ingrīda Lisenkova ; astronomiskos kalendāra datus sagatavojis Ilgonis Vilks ; mākslinieks Normunds Pucis ; izmantotas Anitas Sosnares, Normunda Puča, Ingrīdas Lisenkovas, Imanta Medvecka, Edgara Virlā, Gerdas Sūres u.c. autoru fotogrāfijas. - Rīga : Katoļu Baznīcas Vēstnesis, 2015. - 363, [3] lpp. : il., ģīm., tab. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        Autori: Dmitrijs Artjomovs, Vita Briže, Ārvaldis Andrejs Brumanis, Baiba Brūdere, Alberts Budže, Terēze Druka, Evita Grudule, Sergejs Dominiks Ivanovs, Andris Marija Jerumanis, Māra Kiope, Otīlija Kovaļevska, Karmena Kurzemniece, Baiba Kušķe, Leons Liepa, Ingrīda Lisenkova, Inese Matisāne, Māsa Klāra P. I. J., Ilze Mežniece, Agnese Miķelsone, Andris Priede, Evija Puķe-Jansone, Inese Runce, Selga Silkalna, Mihails Sivickis, Andris Solims, Henrihs Soms, Daina Strelēvica, Arnis Šalovskis, Andris Ševels, Vincents Tabors, Ilmārs Tolstovs, Daina Turlā, Daina Žurilo.
        ISBN 9789934804588.

 

Līderis darbā un ekonomiskajā izaugsmē / autoru kolektīvs: M. Kazs, J. Sološčenko, V. Gāga, H. Millere, J. Ņehoda ; Vladimira Gāgas zinātniskajā redakcijā ; no krievu valodas tulkojusi Anita Grauduma ; redaktore Dzintra Birnbauma. - Rīga : Zinātne, 2015. - 573 lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: [571.]-573. lpp. un zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789984879857.

 

Luteriskais garīgums : Dieva bērna dzīve / no angļu valodas tulkojis Egons Mudulis ; literārā redaktore un korektore Guna Pitkevica. - Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2014. - 312 lpp.
        ISBN 9789984753942.

 

Luterisms jautājumos un atbildēs / autoru kolektīvs ; galvenais redaktors Skots Kinnamens ; redaktore Laura Leina ; no angļu val. tulkojis Egons Mudulis ; lit. redaktore un korektore Gunta Vaickovska. - Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2014. - 275 lpp. : il. - Vārdnīca : 269.- 273.lpp.
        ISBN 9789984753706.

 

Luterisms jautājumos un atbildēs : Svētā Kristība / galvenais redaktors Skots Kinnamens ; saraksījis Čārlzs Leimans ; no angļu val. tulkojis Egons Mudulis ; lit. redaktore un korektore Gunta Vaickovska. - Rīga : Luterisma mantojuma fonds, 2015. - 140 lpp. : il.
        ISBN 9789984753867.

 

Леонтьев, Виталий Петрович.  Windows 10 : новейший самоучитель : для компьютеров и планшетов / Виталий Леонтьев. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 526 с. : ил., табл. ; 21 см.
        ISBN 9785699811465.

 

Мясникова, Ольга Александровна.  Как оставаться Женщиной до 100 лет / Ольга Мясникова. - Москва : Э, 2015. - 174 с. : табл.
        ISBN 9785699816194.

 

Питеркина, Лиза.  Самые интимные подробности / Лиза Питеркина. - Москва : Е. Р. Самойлова, 2015. - 206, [1] с. : ил. ; 22 см.
        ISBN 9785600009240.

 

Atpile-Jugane, Ineta. 
    Otkon giunu sapynus : dzeja i sarunys / Ineta Atpile-Jugane ; ilustracejis Agneta Jugane ; sarunys Ineta i Agneta. - [Rēzeknes novads] : Latgolys entuziastu grupa "BIĻDIS", [2015]. - 15, [1] lpp. : il. ; 24 cm.
        ISBN 9789934145421.

 

Atvuda, Mārgareta. 
    Kalpones stāsts / Mārgareta Atvuda ; no angļu val. tulkojusi Alda Vāczemniece ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 367, [1] lpp. - Oriģ.nos.: The Handmaid's Tale.
        ISBN 9789934049804.

 

Auziņš, Imants. 
    Mana mūža pasaule : vēstījums par laikiem un cilvēkiem / Imants Auziņš ; redaktore Inta Čaklā ; māksliniece Laura Feldberga ; Irinas Cigaļskas sakārtojums, priekšvārds, komentāri. - Rīga : Mansards, 2015. - 396, [1] lpp. : il., portr. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934121081.

 

Berjlindi, Silla.  Melnā rītausma : [romāns] / Silla Berjlindi, Rolfs Berjlindi ; no zviedru val. tulk. Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 415, [1] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Svart gryning. - "Melnā rītausma" ir trešā triloģijas "Pilnmēness paisums" un "Trešā balss" grāmata par Tomu Stiltonu un Olīviju Renningu.
        ISBN 9789934054884.

 

Džonsone, Millija.  Randiņš tējnīcā : [romāns] / Millija Džonsone ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule. - Rīga : Kontinents, 2015. - 461, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: The teashop on the corner.
        ISBN 9789984358000.

 

Gudvina, Deizija.  Pūra mednieks / Deizija Gudvina ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 443, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934050350.

 

Kūlis, Ēriks.  Atsaldētais : [romāns] / Ēriks Kūlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 190, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934054730.

 

Larka, Sāra.  Maoru dievietes asaras : [romāns] / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 638, [1] lpp. ; 23 cm. - Triloģijas 3. grāmata.
        ISBN 9789934053016.

 

Miņjē, Bernārs.  Aplī : [detektīvromāns] / Bernārs Miņjē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 525, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: Le cercle.
        ISBN 9789934050459.

 

Morels, Deivids.  Nāves inspektors : romāns / Deivids Morels ; no angļu valodas tulk. Uldis Šēns ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2015. - 443 lpp.Oriģ. nos. Inspector Of The Death.
        ISBN 9789984357973.

 

Nemiera, Linda.  Kaķis maisā : [fantāzijas romāns] / Linda Nemiera. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 319, [1] lpp. ; 21 cm. - 7.-9.
        ISBN 9789934051340.

 

Nesbē, Jū.  Policija / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 510, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934053726.

 

Vanjē, Nikolā.  Bella un Sebastjēns : [pēc Sesilas Obrī darba motīviem] / Nikolā Vanjē sadarbībā ar Virdžīniju Žuanē ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 287, [1] lpp. ; 23 cm. - Oriģ. nos.: Belle et Sébastien. - Pēc filmas "Bella un sebastjēns" scenārija motīviem. Scenārija autori - Žiljeta Sala, Fabjēns Suarezs un Nikolā Vanjē, filmas producenti - Radar Films, Epithète Films, Gaumont, M6 Films, Rhône-Alpes Cinéma. Televīzijas seriāla "Bella un Sebastjēns" autore-Sesila Obrī.
        ISBN 9789934054310.

 

Веденская, Татьяна.  Как женить слона : роман / Татьяна Веденская. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 315 с. - (Позитивная проза Татьяны Веденской).
        ISBN 9785699827893.

 

Донцова, Дарья Аркадьевна.  Женихи воскресают по пятницам : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2012. - 351 с. - (Иронический детектив). (Любимица фортуны Степанида Козлова).
        ISBN 9785699529872.

 

Карпович, Ольга(Ольга Юрьевна).  Пожалуйста, только живи! : [роман] / Ольга Карпович. - Москва : Эксмо, 2015. - 442, [1] с. - (Возвращение домой. Романы Ольги Карпович).
        ISBN 9785699815265.

 

Колычев, Владимир Григорьевич.  Белая волчица : [роман] / Владимир Колычев. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 349 [3] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма).
        ISBN 9785699790180.

 

Коннелли, Майкл.  Револьвер для адвоката : [роман] / Майкл Коннелли ; пер. с англ. Е. Абаевой. - Москва : АСТ, 2015. - 381, [2] с. - (Майкл Коннелли - король американского детектива). - Ориг. назв.: The gods of guilt.
        ISBN 9785170829514.

 

Константинов, Андрей.  Юность Барона / Андрей Константинов ; при участии Игоря Шушарина. - Москва : АСТ, 2015. - 348, [2]с. - (Мастера криминальной прозы). - 16+. - По сценарию телесериала "Бандитский Петербург".
        Книга 1. Потери.
        ISBN 9785170917891.

 

Куликов, Георгий Валентинович.  Тайная забота : избранное : стихотворения, поэмы, переводы / Георгий Куликов. - Москва : Триумф, 2015. - 382 с.
        ISBN 9785893926910.

 

Линдсей, Джоанна.  Принцесса : [роман] / Джоанна Линдсей ; пер. с англ. Ю. А. Илиади. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с. - (Королева любовного романа). - Ориг. назв.: Once a Princess.
        ISBN 9785170915408.

 

Литвинова, Анна Витальевна(Анна Витальевна).  Изгнание в рай : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 346, [1] с. - (Знаменитый тандем российского детектива).
        ISBN 9785699826889.

 

Терентьева, Наталия, (Наталия Михайловна).  Нарисуй мне в небе солнце : [роман] / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ ; Жанры, 2015. - 319 с. - (Там, где трава зеленее... Проза Наталии Терентьевой).
        ISBN 9785170913480.

 

Тронина, Татьяна, (Татьяна Михайловна).  Девушка-рябина : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 282, [1] с. - (Дочери Евы. Романы Т. Трониной).
        ISBN 9785699819638.

 

Уоллс, Джаннетт.  Дикие лошади : у любой истории есть начало / Джаннетт Уоллс ; пер. с англ. А. Андреева. - Москва : ЭКСМО, 2015. - 383 с. - (Проект TRUE STORY. Книги, которые вдохновляют).
        ISBN 9785699819522.

 

Фаулз, Джон.  Любовница французского лейтенанта : роман / Джон Фаулз ; пер. с англ. Мери Беккер, Ирины Комаровой. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 1005 с. - (Флипбук).
        ISBN 9785699708420.

 

Чемберлен, Диана.  Супруга без изъяна, или Тайна красной ленты : [роман] / Диана Чемберлен ; пер. с англ. И. Ю. Крупичевой. - Москва : Э, 2015. - 444 с. - (Роман-потрясение. Д. Чемберлен). - Ориг. назв.: Keeper of the light. - На обл.: Лауреат премии "Лучший роман года".
        ISBN 9785699813018.