Blānčards, Kens.
    Sajūsminātie klienti : ģeniāla pieeja klientu apkalpošanai / Kens Blānčards, Šeldons Boulss ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 159 lpp. : il. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Raving fans!.
        ISBN 9789934031564.

 

Brīnumi / no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 108 lpp. : il. - (101 neparasta vieta). - Oriģ. nos.: Wonders. - Rādītājs: 107.-108. lpp.
        ISBN 9789934016912.

 

400 padomi veselībai un skaistumam Latvijā : par dzīvesprieku, vingrumu, slaidumu, enerģiju : pret sāpēm, stresu, lieko svaru, novecošanu / teksts un sast. Indra Ozoliņa. - Rīga : Lauku Avīze, 2013. - 240 lpp. : il. - Populārzinātnisks izdevums par tradicionalās un alternatīvās medicīnas un skaistumkopšanas mūsdienu iespējām mūsu ikdienā.
        ISBN 9789984878867.

 

Šahs, Nīls.
    10 soļi stresa mazināšanai : dzīvojiet labāk, atslābinieties, atjaunojiet enerģiju / Nīls Šahs ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša. - [Rīga] : J.L.V., 2013. - 174, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934114403.

 

Eiropas pilsētas / no angļu val. tulk. Dace Markota ; red. Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 108 lpp. : foto. - (101 neparasta vieta). - Rādītājs: 107.-108.lpp. - Oriģ. nos.: Places to See in Europe. 101 Beguiling Album.
        ISBN 9789934029561.

 

Kolārova, Eva.
    Krievu valodas pašmācība : культура первых встреч / Eva Kolārova, Anatolijs Berdičevskis ; tulkojusi un latviešu valodai adaptējusi Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 175, [1] lpp. : krās. il., tab. + piel.1 CD ar tādu pašu nos. - Oriģ. nos.: Ruština pre samoukov. - Teksts latviešu un krievu val.
        ISBN 9789934020537.

 

Maijs, Klauss Rīdigers.
    Slepenās biedrības : mīti, vara un īstenība / Klauss Rīdigers Maijs ; tulk. latviešu valodā, Mārtiņš Misāns , Rita Špune. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 462 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Geheimbünde: Mythos, Macht und Wirklichkeit.
        ISBN 9789934017506.

 

Reliģiozitāte Latvijā : vēsture un mūsdienu situācija / Solveigas Krūmiņas-Koņkovas zinātniskajā redakcijā. - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012. - 335 lpp. : il., tab. ; 21 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. . - Personu rād.: 329.-335. lpp. - Kopsav. angļu val.
        ISBN 9789984624983.

 

Roberta, Naima B.
    No manu māsu lūpām / Naima B.Roberta ; no angļu val. tulk. Laila Brence. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 351 lpp. - Alfabētiskais rād.: [348.]-351.lpp. - Oriģ. nos.: From My Sisters' Lips / Na íma B.Robert.
        Saturs: Islāma atrašana ; Islāma realizēšana dzīvē.
        ISBN 9789934038389.

 

Robinsons, Kens.
    Ne tikai ar prātu : mācāmies būt radoši : citāds viedoklis par cilvēku spējām, intelektu un izglītību / Kens Robinsons ; no angļu val. tulk. Ligita Lukstraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 310, [1] lpp. - Piez.: [280.]-295.lpp. . - Bibliogr.: [296.]-301.lpp. . - Bibliogr. norādes parindēs. . - Rād.: [302.]-310.lpp. - Oriģ. nos.: Out of Our Minds.
        ISBN 9789934039614.

 

Sabiedrības novecošana : sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus riski : monogrāfija / aut.: Ritma Rungule, Ilze Koroļeva, Inta Mieriņa . u.c. ; red.: Ināra Stašulāne (lit.), Ritma Rungule (zin.), Ilze Koroļeva (zin.). - Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012. - 179 lpp. : diagr., tab., graf. - Literatūra un avoti: 169.-177.lpp. . - Piel.: 178.-179.lpp. - Kopsa. angļu val.

        Saturs: Iedzīvotāju novecošana : teorētiskās pieejas un Eiropas Savienības valstu pieredze ; Attieksme pret vecumu un veciem cilvēkiem sabiedrībā, aizspriedumi un diskriminācija ; Vecu cilvēku nodarbinātības un nevienlīdzības raksturojums Eiropas Savienības un Baltijas valstīs ; Pensionēšanās un nodarbinātības : nevienlīdzība, nodarbinātības iespējas un riski pirmspensijas un pensijas vecumā ; Sabiedrības novecošanās un sociālā politika Eiropā un Baltijas valstīs.

        ISBN 9789934506055.

 

Smedlija, Dženija.
    Dzīvnieks tavs sargeņģelis / Dženija Smedlija ; no angļu valodas tulkojusi Kristīna Blaua. - Rīga : Jumava, 2012. - 198, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Pets are Forewer.
        ISBN 9789934110634.

 

Šarma, Robins.
    Izzini savu likteni kopā ar mūku, kurš pārdeva savu Ferrari : septiņi Patības atmodas posmi / Robins Šarma ; no angļu val.tulk. Vineta Laudurga. - Rīga : Avots, 2013. - 246 lpp.
        ISBN 9789984859828.

 

1000 jautājumu un atbilžu : pārbaudi savas zināšanas / sastādījusi Ilze Vjatere. - [Rīga] : Avots, 2012. - 343 lpp. - (Erudītiem).
        ISBN 9789984859484.

 

Vilkinsons, Ričards.
    Līmeņrādis : kāpēc mums ir nepieciešama vienlīdzīga sabiedrība : (Ne)laimīgas sabiedrības analīze / Ričards Vilkinsons, Keita Pikita ; no angļu valodas tulkojušas Ita Pelīte, Anda Dzenīte, Ilona Tiesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 333, [1] lpp. : il., graf., diagr. ; 22 cm. - Bibliogr.: 307.-332. lpp. - Oriģ. nos.: The spirit level.
        ISBN 9789934015939.

 

Brukfīlda, Amanda.
    Mīlestības tilti : romāns / Amanda Brukfīlda ; no angļu val. tulk. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2013. - 445 lpp. - Oriģ. nos.: The Love Child / Amanda Brookfield.
        ISBN 9789984356648.

 

Džonsons, Nelsons.
    Pagrīdes impērija : atlantiksitijas rašanās, ziedu laiki un sabrukums / Nelsons Džonsons ; no angļu valodas tulkojis Raimonds Auškāps. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 359, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il. - Alfabētiskais rādītājs: [344.]-359. lpp.
        ISBN 9789934036354.

 

Forsaita, Keita.
    Rūgtais mīlas kauss : romāns / Keita Forsaita ; no angļu val. tulk. Diāna Smilga. - Rīga : Kontinents, 2013. - 474, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Bitter Greens / Kate Forsyth.
        ISBN 9789984356723.

 

Gabaldone, Diāna.
    Svešzemniece / Diāna Gabaldone ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 831, [1] lpp.Oriģ. nos. Outlander.
        ISBN 9789934034855.

 

Kamerons, Viljams Brūss.
    Ziemassvētku suņi / Viljams Brūss Kamerons ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 287, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Dogs of christmas.
        ISBN 9789934040511.

 

Koberbēla, Lēne.
    Zēns koferī / Lēne Koberbēla & Agnete Frīsa ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 300 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).Oriģ. nos. Drengen i kufferten.
        ISBN 9789934032646.

 

Pārksa, Adele.
    Ar mīlestību nepietiek / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2013. - 440, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Whatever it takes.
        ISBN 9789984356792.

 

Rainim simts dzejnieku simts dzejoļi / sast. Jānis Zālītis ; māksl. Dina Ābele. - [Rīga] : J.L.V., 2013. - 149, [6] lpp. : portr.
        ISBN 9789934114656. . - ISBN 9789934114533.

 

Rēzekne - 2013 : literāri-māksliniecisks almanahs / krājuma sakārt. Olga Afanasjeva. - [Rēzekne] : [b.i.], [2013]. - 400 lpp. : portr. - Teksts latviešu, latgaliešu un krievu valodā.
        ISBN 9789984498881.

 

Robertsa, Nora.
    Ēnu līcis : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra. - Rīga : Kontinents, 2013. - 461 lpp. - Oriģ. nos.: Whiskey beach.
        ISBN 9789984356778.

 

Rūmnieks, Valdis.
    Trīs zvaigznes : biogrāfisks romāns par Kārli Zāli / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla ; māksl. Aigars Truhins ; red. Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 447, [1] lpp., [8] lp. il. : il., fotogr., portr.
        ISBN 9789934037115.

 

Skalbe, Kārlis.
    Mūža raksti / Kārlis Skalbe ; Ilgoņa Bērsona sast. un stāst. - Rīga : Mansards, 2013. - 407 lpp.
        6. sējums.
        ISBN 9789984872964.

 

Tētis : dzejoļu krājums / sastādītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa ; atbildīgā redaktore Audra Šauere. - Rīga : Fonds Mammām un tētiem, 2013. - 79 lpp. : il. ; 19 cm. - "Dzejoļu krājums izdots par godu Tēva dienai"-Titlp. otrā pusē.
        ISBN 9789934837418.

 

Zīskinds, Patriks.
    Balodis / Patriks Zīskinds ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 116, [1] lpp. : il. - Oriģ. nos.: Die taube.
        ISBN 9789934000591.

 

Александрова, Наталья Николаевна.
    Ларец графа Сен-Жермен : роман / Наталья Александрова. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 315 с. - (Артефакт & Детектив).
        ISBN 9785699672110.

 

Глуховский, Дмитрий(Дмитрий Алексеевич).
    Будущее : роман-утопия / Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ, 2013. - 478 с.
        ISBN 9785170814572.

 

Казанцев, Кирилл.
    Криминальная империя / Кирилл Казанцев. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 350 с. - (Оборотни в законе).
        ISBN 9785699669837.

 

Калинина, Наталья Дмитриевна.
    Проклятье музыканта : [роман] / Наталья Калинина. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 347 с. - (Знаки судьбы).
        ISBN 9785699664665.

 

Климова, Анна.
    Всегда есть шанс : роман / Анна Климова. - Минск : Книжный дом, 2013. - 319 с. - (Современный детективный роман).
        ISBN 9789851705418.

 

Леонов, Николай Иванович.
    Объятия бездны : роман / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2013. - 380, [2] с. - (Черная кошка).
        ISBN 9785699655854.

 

Луганцева, Татьяна Игоревна.
    Месть божьей коровки : [роман] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, 2013. - 318 с. - (Иронический детектив). - Ранее книга выходила под названием "Жена № 5".
        ISBN 9785170807413.

 

Март, Михаил.
    Подцеплен по-крупному : роман / Михаил Март. - Москва : АСТ, 2013. - 316 с. ; 21 см. - (Криминал).
        ISBN 9785170793044.

 

Сушко, Юрий Михайлович.
    Клан Чеховых : кумиры Кремля и Рейха / Юрий Сушко. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 382 с. : портр. ; 21 см. - (Биографии великих. Неожиданный ракурс). - Библиогр.: с. 312-316.
        ISBN 9785699555239.

 

Сьюэлл, Китти.
    Западня : [роман] / Китти Сьюэлл ; пер. с англ. Оксаны Благиной. - 2-е изд., стереотип. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2012. - 412 с. - Ориг. назв.: Ice trap.
        ISBN 9789661424158. . - ISBN 9785991018128.

 

Эмблер, Эрик.
    Путешествие внутрь страха ; Гнев / Эрик Эиблер ; пер. с англ. В. Гайдая, Т. Китаиной. - Москва : АСТ, 2013. - 478 с. - (Шпионский детектив: лучшее).
        ISBN 9785170788408.