Отраслевая литература

 

Ar Tiņanova vārdu : veltījums Jurija Tiņanova 125. gadadienai un Tiņanova muzeja sadarbībai ar Pēteri Gleizdānu / sastādījusi Tatjana Siņeļņikova. - Rēzekne : [izdevējs nav zināms], 2019. - Rēzekne : Latgales Druka, 2019. - 59 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934199523.

 

Hāns, Metjū.
    Uzzini un rīkojies! : kad nekavējoties jādodas pie ārsta / Metjū Hāns ; no angļu valodas tulkojusi Maija Brīvere ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. , ©2018. - 335, [1] lpp. : tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 334.-[336.] lpp.
        ISBN 9789984236957.

 

Jānis Čakste : piemiņas rakstu krājums / Valda Villeruša vāka grafiskais noformējums ; foto: Vilis Rīdzinieks ; ievadam: Ansis Kurmis. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 247, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm. - (Latvijai 100).
        ISBN 9789934203473.

 

Nazarbajevs, Nursultans.
    Neatkarības laikmets / Nursultans Nazarbajevs ; tulkojusi Gunita Mežule. - [Rīga] : Media Pro1, 2019. - Rīga : Skaisták Print House. - 406 lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789789934195.

 

Produktivitātes celšana: tendences un nākotnes izaicinājumi / zinātniskā redaktore Inna Šteinbuka ; recenzenti: Remigijs Počs, Dr.oec. Laimdota Straujuma, Dr.oec. Džozefs Menakers ; redaktors Oskars Lapsiņš ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 175 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 24 cm. - Resurss pieejams arī tiešsaistē. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Ziņas par autoriem: 173.-175. lpp.
        ISBN 9789934184260.

 

Salaca - Latvijas pērle : no Burtnieka līdz jūrai : [fotoalbums]. - [Straupe, Pārgaujas novads] : biedrība "Brasla", 2019. - Rīga : Andimar-J, 2019. - 183 nenumurētas lpp. : fotogrāfijas ; 22 cm. - Teksts latviešu, angļu valodās. - Vidzemes lauku partnerības "Brasla" un biedrību "Jūrkante" un "No Salacas līdz Rūjai", starpteritoriālā sadarbības projekta "Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai" ietvaros iesniegtās fotogrāfijas.

 

Svikša, Skaidrīte.
    Ska-bar-[d]ziņas / Skaidrīte Svikša ; ilustrācijas: Sandra Vuļa. - Rēzekne : [Skaidrīte Svikša], 2019. - 215 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.
        ISBN 9789934199059.

 

Tālers, Ričards H.
    Mudinājums : kā pieņemt pareizus lēmumus par veselību, labklājību un laimi / Ričards H. Tālers un Kess R. Sanstīns ; no angļu valodas tulkojis Kārlis Baštiks. - Rīga : Jumava, 2019. - 246 lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934203527.

 

Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā : mācību grāmata / Eduards Bruno Deksnis, Normunds Grūbis, Inga Kudeikina, Gunārs Kūtris, Ruta Mekša [un vēl 2 autori] ; zinātniskais redaktors, ievada autors Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis ; literārā redaktore, vāka dizaina autore Anita Rudziša. - Rīga : Juridiskā koledža, 2019. - 367 lpp. : shēmas ; 21 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās un zemsvītras piezīmēs. - Autori arī: Aigars Sniedzītis, Normunds Streņģe.
        ISBN 9789934871955.

 

Zlidnis, Valentīns.
    Dzimis Latgalē : [katalogs] / Valentīns Zlidnis. - [Krāslava] : Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, 2015. - 144 lpp. : il., fotogr.
        ISBN 9789934146930.

 

The Centenary of Latvia's Foreign Affairs / edited by Kārlis Bukovskis, Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis ; scientific reviewers: Daina Bleiere, Inna Šteinbuka ; cover design: Kristīne Plūksna-Zvagule ; layout: Oskars Stalidzāns ; English language editing Talis Saule Archdeacon ; translations into English for selected articles: Language learning and translation centre "Bābele". - Rīga : Latvian Institute of International Affairs, [2018]. , ©2018. - 208 lp.
        ISBN 9789934567308.

 

Макиенко, Натали.
    Сильная девочка устала : как победить стресс и забыть о срывах в питании / Натали Макиенко. - Москва : Эксмо, 2019. - 255 с. ; 20 см.
        ISBN 9785041038533.

 

Солотова, Марина.
    Как стать ребенку другом, оставаясь его родителем / Марина Солотова. - Москва : Эксмо, 2019. - 281, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Психология. Воспитание с любовью и пониманием).
        ISBN 9785041009847.

 

Харари, Юваль Ной.
    Sapiens : краткая история человечества / Юваль Ной Харари ; перевод с английского Любови Сумм. - Москва : Синдбад, 2019. , ©2018. - 516, [3] с. : иллюстрации ; 24 см. - (Big Ideas). - Библиография в примечаниях.
        ISBN 9785905891649.

 

Ялом, Ирвин Д.
    Вглядываясь в солнце : жизнь без страха смерти / Ирвин Ялом ; перевод с английского А. Петренко, Э. Мельник. - Москва : Эксмо ; Бомбора, 2019. - 318 с. ; 20 см. - (Ирвин Ялом. Легендарные книги).
        ISBN 9785041021214.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Baha, Tabea.
    Kamēliju salas sievietes / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 332, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934082481.

 

Bauere, Inguna.
    Mazā, klusā sirds : Dārta un Krišjānis pirms tautasdziesmas / Inguna Bauere ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 319, [1] lpp. ; 23 cm. - Uz vāka: Dārta un Krišjānis pirms tautasdziesmas.
        ISBN 9789934082504.

 

Baumanis, Guntis, (mežsargs).
    Mednieku stāsti iz dzīves / Guntis Baumanis. - [Viesītes novads] : [Guntis Baumanis], [2019]. - [Latvija] : Erante. - 319 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm.
        ISBN 9789934199158.

 

Horna, Māra.
    Viegli un ērti : romāns / Māra Horna ; redaktore Solveiga Puķīte ; Ivitas Ceriņas ilustrācijas un vāka dizains. - Rīga : Drukātava, 2019. - 181 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934199097.

 

Indriksone, Ramona.
    Pāris metru zem ūdens / Ramona Indriksone ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 204, [2] lpp. ; 20 cm.
        Saturā: Vēl tikai augusts ; Baltais zilonis ; Uz citu vietu ; Vēstule ; Oranžā ; Es gribēju būt cita ; Viss nokārtosies ; Plestiķis ; Kāpnes ; Pāris metru zem ūdens ; Fikcija ; Ieraudzīt debesis.
        ISBN 9789934081903.

 

Lāgerkrancs, Dāvids.
    Meitene, kurai bija jāmirst / Dāvids Lāgerkrancs ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 379, [2] lpp. : karte ; 23 cm. - (Millennium ; [6. grāmata]).
        ISBN 9789934085123.

 

Līpdryvīte, Līvija.
    Pa saulis spaitu & Sirsnības ceļos / Līvija Līpdryvīte ; dizains Māris Justs ; priekšvārds, redaktore Sandra Ūdre. - Rēzekne : Bīdreiba "Rikavas Sofia", 2019. - 104 lpp. ; 17 cm.
        ISBN 9789934199202.

 

Loinerte, Luāna.
    Edīte : par Edīti Romuli un Georgu Romuli no Bīronu dzimtas jeb "dzintara karali" / Luāna Loinerte ; Lija Kalniņa, vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2019. - 255, [1] lpp. : fot. - (Dzimtas romāns).
        ISBN 9789934203565.

 

Margēvičs, Tālivaldis.
    Zirgu gaļas pārdevējs : dokumentāli vēsturisks romāns / Tālivaldis Margēvičs ; redaktors Aldis Vēvers ; Aigara Truhina grāmatas un vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 286, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm.
        ISBN 9789934082528.

 

Meijere, Merisa.
    Vintera : romāns / Merisa Meijere ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže ; redaktore Kristīna Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 830, [1] lpp. ; 21 cm. - (Mēness hronikas ; IV).
        ISBN 9789934080845.

 

Nella no Krotes.
    Ragana bez diploma : romāns / Nella no Krotes ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 240 lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2019/10 (244).
        ISBN 9789934156540.

 

Ouena, Nikija.
    Bīstamie faili / Nikija Ouena ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 334, [2] lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934078729.

 

Paegle, Ligita.
    Istabas biotops / Ligita Paegle ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2019. - 207, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vakara romāns ; 2019/9 (243).
        ISBN 9789934156526.

 

Palkavniece, Ingrīda.
    29 stāsti : stāsti par bēgšanu uz tūristu paradīzi / Ingrīda Palkavniece ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2019]. , ©2019. - 102, [1] lpp. ; 17 cm.
        ISBN 9789934203466.

 

Popovs, Aleks.
    Melnā kaste : zemu lidojoši suņi / Aleks Popovs ; no bulgāru valodas tulkojis Dens Dimiņš ; mākslinieks Armands Kanaviņš. - Rīga : las.ām, 2019. - 293, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934872891.

 

Preiļi un ES : literāro darbu konkursa "Preiļi UN ES. 15 gadi Eiropas Savienībā” iesūtīto darbu krājums / L. Kampāne, L. Ulivanova, V. Jefremovs, A. Urča, A. Dz. Bernāne... [vēl 7 autori] ; ilustrējusi Zane Rizga. - Preiļi : Preiļu galvenā bibliotēka, 2019. - 69, [2] lpp. : il. ; 12 cm.

 

Railija, Lūsinda.
    Eņģeļu koks : romāns / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 492, [3] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934080098.

 

Šlāpins.
    Es nemāku, komatus : jeb dzejoļi grūti audzināmiem bērniem / Šlāpins ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; ilustratore Kristīne Martinova ; dizains: Aleksejs Muraško. - [Rīga] : Neputns, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 82, [1] lpp. : ilustrācijas ; 17 cm.
        ISBN 9789934565717.

Vorda, Annija.
    Skaistais ļaunums / Annija Vorda ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 365, [1] lpp. ; 22 cm.
        ISBN 9789934084355.

 

Художественная литература на русском языке

 

Бёгле, Николя.
    Крик : остросюжетный роман / Николя Бёгле ; перевод с французского О. А. Павловской. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 414, [1] с. ; 21 см. - (Иностранный детектив ; Шедевры детектива # 1). - Prix du Polar des Petits Mots des Libraires. . - Prix du Roman Populaire. - Книга издана в суперобложке. . - На обложке: Шедевры детектива # 1.
        ISBN 9785227083814.

 

Бекетт, Саймон.
    Множественные ушибы / Саймон Бекетт ; перевод с английского А. Соколова. - Москва : АСТ, 2019. - 347, [2] с. ; 20 см. - (Детектив-самое лучшее).
        ISBN 9785170879649.

 

Глуховский, Дмитрий (Дмитрий Алексеевич).
    Текст : роман / Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ, 2019. - 319 с. : ил. ; 21 см. - На переплете: Книга, по которой снят фильм. . - На переплете: Содержит нецензурную брань.
        ISBN 9785171187552.

 

Гребе, Камилла.
    Дневник моего исчезновения : [роман] / Камилла Гребе ; перевод со шведского Екатерины Хохловой. - Москва : АСТ, 2019. - 379, [3] с. ; 21 см. - (Триллер по-скандинавски).
        ISBN 9785171092528.

 

Грегори, Филиппа.

    Последеяя из рода Тюдор : [роман] / Филиппа Грегори ; перевод с английского Н. Кузовлевой, М. Стрепетовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 541, [1] с. ; 21 см. - (Любовь королей).
        ISBN 9785040970926.

 

Джуэлл, Лайза.

    За век до встречи : [роман] / Лайза Джуэлл ; перевод с английского В. Гришечкина. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 572, [1] с. ; 20 см. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах.).
        ISBN 9785041049478.

 

Ковалев, Николай.
    Моя Латгалия : стихотворное посвящение Латгалии / Николай Ковалёв ; фотографии Игоря Плича ; редактор Ирина Страздоника-Плячко ; обложка Николая Ковалёва и Игоря Плича. - Прейли : [izdevējs nav zināms], 2019. - Литва. , ©2019. - 87 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934197505.

 

Леонов, Николай.
    Папа с прицепом / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : ЭКСМО, 2019. , ©2019. - 248, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка).
        ISBN 9785041046231.

 

Липпман, Лора.
    Ворон и голландка : детективный роман / Лора Липпман ; перевод с английского А. И. Агеева. - Москва : Эксмо, 2017. - 381, [1] с. - (Detected. Тайна, покорившая мир). - Премия Эдгара Аллана По.
        ISBN 9785699971107.

 

Миньер, Бернар.
    Гребаная история : триллер / Бернар Миньер ; перевод с французского З. Линник. - Москва : Эксмо, 2018. - 445, [1] с. ; 20 см. - (Европокет. Главный триллер года). - Polar de Cognac, 2015. - На обложке: Лучший франкоязычный роман 2015.
        ISBN 9785040927685.

 

Пиколт, Джоди.
    Девятнадцать минут : роман / Джоди Пиколт ; перевод с английского Марии Никоненко. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 667, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785389159662.

 

Пьюзо, Марио.
    Сицилиец : роман ^ перевод с английского / Морио Пьюзо. - Москва : Эксмо, 2018. - 413, [1] с. ; 21 см. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир). - На переплете: Этот роман считается продолжением "Крестного отца".
        ISBN 9785699983377.

 

Рождественская, Екатерина Робертовна.
    Двор на Поварской : [воспоминания детства] / Екатерина Рождественская. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Рождественская Екатерина. Книга о Роберте Рождественском и нашей семье).
        ISBN 9785699913985.

 

Рой, Олег (Олег Юрьевич).
    Запасной козырь / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2019. - 345, [2] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).
        ISBN 9785041052898.

 

Самаров, Сергей.
    Крупная бойня : [роман] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2019. - 379, [2] с. ; 20 см. - (Спецназ ГРУ).
        ISBN 9785041027810.

 

Стрельченок, Марина.
    Цвета любви / Марина Стрельченок ; редактор Галина Маслобоева. - [Rēzekne] : [Marina Streļčenoka], [2019]. - [Latvija] : Drukātava. , ©2019. - 191, [1] lpp. ; 21 cm. - Ziņas par autori: uz 4. vāka.
        ISBN 9789934198632.

 

Феллоуз, Джессика.
    Загадочные убийства / Джессика Феллоуз ; перевод с английского М. Юркан. - Москва : Эксмо, 2018. - 413, [1] с. ; 20 см.
        ISBN 9785040915064.

 

Хэйзел, Джеймс.

    Поденка / Джеймс Хэйзел; перевод с английского Е. С. Татищевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 413, [1] с. ; 21 cм.

        ISBN 9785040951185.

 

Чон Ючжон.
    Семилетняя ночь : [роман] / Чон Ючжон ; перевод с корейского А. В. Погадаевой. - Москва : АСТ, 2019. - 526, [1] с. ; 21 см. - (К-Триллер).
        ISBN 9785171111892.