Отраслевая литература

 

Atver muzeju vārtus! : tūrisma maršruts / Latgales reģiona attīstības aģentūra, Latgales plānošanas reģions u. c. - [B.v.] : [b.i.], [2016]. - 70 lpp. : il., fotogr.

 

Danofs, Dadlijs Sets.

     Vīriešu seksuālā veselība : kā vīrieši var saglabāt veselību un vitalitāti jebkurā vecumā / Dadlijs Sets Danofs ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Marita Freija ; Ingrīda Keviša, tulkojums latviešu valodā. - Rīga : J.L.V., 2017. - 246, [2] lpp. : il. - (Labākais padomdevējs). - Bibliogrāfija piezīmēs: 243.-[247.] lpp.

        ISBN 9789934200250.

 

Dzīvais stikls : Līvānu stiklinieku stāsti / teksts: Ginta Kraukle ; foto: Jānis Magdaļenoks. - [Līvāni] : Latgales mākslas un amatniecības centrs, 2015. - 31, [1] lpp. : il., portr. ; 25 cm.

 

Kazimirs Vilnis / redaktore Valentīna Unda ; priekšvārdu sarakstīja Felicija Mičāne ; vāku dizains: Stella Elksne. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2017. - 167, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 18 cm.

       ISBN 9789984292830.

 

Līča, Pema.

     Gumijas riņķīšu rotas : divdesmit paraugi / Pema Līča ; no angļu valodas tulkojusi Madara Bernharda-Ādamsone ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 48 lpp. : il. ; 22 cm.

        ISBN 9789934052637.

 

Mana skola Galēnos / teksts un salikums: R. Upeniece, I. Elste ; ievada autore Gunita Strode. - [Galēni, Riebiņu novads] : [Galēnu pamatskola], [2016]. - 69 lpp. : diagr., il., notis. - Bibliogrāfija: 59. lpp.

       ISBN 9789934149832. . - ISBN 9789935149832.

 

Siliņš, Einārs.

     Copes meistara padomi / Einārs Siliņš ; atb, redaktore Irīna Meļņika ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, [2017]. - 142, [2] lpp. : fotogr.

        ISBN 9789934200366.

 

Strubergs, Pēteris.

     Anatolijs Danilāns : dakteris ar atvērtu sirdi / Pēteris Strubergs ; atb. redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2016. - 232, [5] lpp., [8] lp. fotogr. : il., fotogr. - Stāsts par ārstu gastroenterologu Anatoliju Danilānu. Viņa dzīvi, ģimeni, karjeru.

        ISBN 9789934200496.

 

Šmakovkas vēstures grāmata / sastādīja Lolita Kozlovska ; tulkoja: Valentīns Lukaševics (latgaliešu valoda), Irīna Gorkina (krievu valoda), Sandra Celmiņa (angļu valoda). - Daugavpils : Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, 2016. - 144 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 140.-143. lpp.

        ISBN 9789934190919.

 

Эбехард, Дэвид.

     Дети у власти : как мы растим маленьких тиранов, которые управляют нами / Дэвид Эбехард ; пер. с англ. В. В. Черепанова. - Москва : Э, 2017. - 298, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Квест для родителей). - Библиогр.: с. 297.

        ISBN 9785699949755.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Atpile, Ineta.

     Mūdynuot muokuļus / Ineta Atpile-Jugane ; vuordineica: Sandra Ūdre. - Rēzekne : Latgolys entuziastu grupa "Biļdis", 2016. - 104 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.

        ISBN 9789934149993.

 

Cīrule, Gabriela.

     Kritiens uz augšu : [romāns] / Gabriela Cīrule ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone ; noformējumā izmantoti Toma Kalninska zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 239, [1] lpp. : tab. ; 21 cm.

        ISBN 9789934065040. . - ISBN 9789934065047.

 

Deja, Silvija.

     Ievijos tevī : romāns / Silvija Deja ; tulk. Anna Zābere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 399, [1] lpp. - (Krustuguns). - Romāna "Atkailinos tevī" turpinājums.

        ISBN 9789934041297.

 

Dombrovska, Lidija.

     Alkas : [romāns] / Lidija Dombrovska ; red. Dagnija Dreika ; māksl., vāku aut. Lidija Dombrovska ; par izd. atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2017]. - 239 lpp. : il.

        ISBN 9789984894683.

 

Fermīns, Maksanss.

     Zen : romāns / Maksanss Fermīns ; no franču val. tulk. Ilze Fogele. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 123, [2] lpp.

        ISBN 9789934065798.

 

Gulbe, Evija.

     Ece-bece-ābece : satiec burtus dzejoļos! / Evija Gulbe ; māksliniece Zane Raičenoka-Raišonoka ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 47 lpp. : il.

        ISBN 9789934047428.

 

Lejiņš, Jānis.

     Vīrieša sirds : romāns / Jānis Lejiņš ; red. Daina Grūbe ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 428, [1] lpp.

        ISBN 9789934067785.

 

Liepdruviete, Līvija.

     Nu, paskat! / Līvija Liepdruviete ; autores redakcijā ; Stellas Elksnes dizains. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2017. - 32 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 15 x 20 cm. - Teksts latviešu un latgaliešu valodā.

         ISBN 9789984292823.

 

Līvāni – pilsēta mana un tava : literāri radošā konkursa darbu krājums / mākslinieks Raimonds Vindulis ; Līvānu novada Centrālā bibliotēka. - Līvāni : Līvānu novada pašvaldība ; Līvānu novada Centrālā bibliotēka, 2016. - 82 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm.

        ISBN 9789934191039.

 

Malpasa, Džodija Ellena.

     Miesassargs / Džodija Ellena Malpasa ; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2017. - 425 lpp. - Oriģ. nos.: The Protector. - Uz vāka: #1 The New York Times Bestsellers.

        ISBN 9789984358611.

 

Nesbē, Jū.

     Asinis sniegā / Jū Nesbē ; no norvēģu val. tulkojis Ilmars Briška ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 174, [1] lpp. - (Zvaigznes trilleris).

        ISBN 9789934066368.

 

Orbidāne, Anita.

     Klusa nakts, svēta nakts : [dzeja] / Anita Orbidāne, Inga Kurta, Valentīna Novika (Proveja). - Varakļāni : Autori, 2016. - 69 lpp. : il.

        ISBN 9789934555237.

 

Roga-Saulīte, Inguna.

     Ābolu dūmi / Inguna Roga-Saulīte ; atbildīgā redaktore Irīna Meļņika. - Rīga : Jumava, 2017. - 269, [2] lpp. ; 20 cm.

        ISBN 9789934200205.

 

Rubenis, Juris.

     Tu un es : mīlestība, attiecības, sekss : domu graudi / Juris Rubenis, Māra Subača zīmējumi ; Intas Sarkanes dizains ; redaktore Zane Seņkova ; izmantoti fragmenti no Lindas Daņiļevskas gleznām. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - [63] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm.

        ISBN 9789934065804.

 

Tirzmaliete.

     Kas mūs radīja, tā Augstā vara... / Tirzmaliete ; Normunda Treija sakārtojums un komentāri. - Rīga : NT2015 ; Drukatava, 2016. - 75 lpp. : il., portr. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - "Tirzmalietei-140" - [5.] lpp. . - "Tirzas perioda (1876-1912) reliģiskas ievirzes dzeja. Divdesmit dzejoļi dvēseles pārdomu noskaņās" - Uz vāka.

        ISBN 9789934858017.

 

Triks, Olivjē.

     Pēdējais lapzemietis / Olivjē Triks ; no franču valodas tulkojusi Inga Mackēviča. - Rīga : Lauku Avīze, 2017. - 477, [1] lpp. ; 22 cm. - (Ziemeļu trilleris).

        ISBN 9789934152924.

 

Veinberga, Jana.

   Klavierkoncerts / Jana Veinberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 370 lpp. - (Zvaigznes detektīvu klubs).

        ISBN 9789934066849.

 

Zētālers, Roberts.

     Viss mūžs / Roberts Zētālers ; no vācu val. tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 111, [1] lpp.

       ISBN 9789934057618.

 

Zirnītis, Pēteris.

     Ķūķis stāsta : Burtnieku ezera teikas : [pasakas] / Pēteris Zirnītis ; Anitas Jansones-Zirnītes zīmējumi un dizains. - Rīga : Mansards, 2014. - 46 lpp. : il. - XI.

        ISBN 9789934120626.

 

Художественная литература на русском языке

 

Алюшина, Татьяна.

     Неправильная невеста / Татьяна Алюшина. - Москва : Э, 2016. - 378, [1] с. ; 21 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской).

       ISBN 9785699926626.

 

Берсенева, Анна.

     Созвездие стрельца : роман / Анна Берсенева. - Москва : Э, 2016. - 345, [3] с. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой).

        ISBN 9785699925438.

 

Бэлсон, Рональд Х.

     Исчезнувшие близнецы : роман / Рональд Х. Бэлсон ; пер. с англ. Инны Паненко. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2017. - 334 с.

        ISBN 9786171216426. . - ISBN 9785991037396. . - ISBN 9781250098375.

 

Леонтьев, Антон Валерьевич.

     Город ведьм : роман / Антон Леонтьев. - Москва : Э, 2017. - 313, [2] c. - (Авантюрная мелодрама).

        ISBN 9785699953875.

 

Мартен-Люган, Аньес.

     Извини, меня ждут... : роман / Аньес Мартен-Люган ; пер. с фр. Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ, 2017. - 477, [1] с. - (Счастливые люди). - От автора бестселлера "Счастливые люди читают и пьют кофе".

        ISBN 9785170981984.

 

Мелихов, Александр.

     Краденое солнце / Александр Мелихов. - Москва : Э, 2016. - 348 с. ; 21 см. - (Большая литература. Проза Александра Мелихова). - Содержит нецензурную брань!. . - "Краденое солнце" - новая редакция ранее издававшегося романа А. Мелихова "Чума".

        ISBN 9785699921836.

 

Мелтон, Гленнон Дойл.

     Воин любви : история любви и прощения / Гленнон Дойл Мелтон ; пер. с англ. Т. Новиковой. - Москва : Э, 2017. - 286, [1] c. - (Проект TRUE STORY. Книги, которые вдохновляют).

        ISBN 9785699948246.

 

Прозоров, Александр Дмитриевич.

     Соломея и Кудеяр / Александр Прозоров. - Москва : Э, 2017. - 348, [2] с. ; 20 см. - (Любовь, испытанная временем). (Ожившие предания. Романы А. Прозорова).

       ISBN 9785699939671.

 

Свечин, Николай.

     Лучи смерти : роман / Николай Свечин. - Москва : Э, 2017. - 380, [2] с. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валения Введенского).

        ISBN 9785699948178.

 

Старобинец, Анна.

     Посмотри на него / Анна Старобинец. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2017. - 283, [1] с. ; 21 см. - (Corpus ; 410). (100 %. doc).

        ISBN 9785171008383.

 

Уинман, Сара.

     Дивная книга истин / Сара Уинман ; пер. с англ. Василия Дорогокупли. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Азбука-бестселлер).

       ISBN 9785389110717.

 

Форман, Гейл.

     Всего один день [Лишь одна ночь : романы] / Гейл Форман ; пер. с англ. Ю. Федоровой. - Москва : Э, 2017. - 473, [2] с. ; 20 см. - (Мировой бестселлер).

       ISBN 9785699941674.

 

Шепард, Джим.

     Книга Аарона : роман / Джим Шепард ; пер. с англ. Виктории Гривиной. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2016. - 221 с.

        ISBN 9786171214798. . - ISBN 9785991036931. . - ISBN 9781101874318.

 

Эспиноса, Альберт.

     Красные браслеты / Альберт Эспиноса ; пер. с испан. Николая Жарова. - Москва : АСТ, 2017. - 155, [3] с. ; 21 см. - (Красные браслеты).

        ISBN 9785170928620.

 

Этвуд, Маргарет.

     Слепой убийца : [роман] / Маргарет Этвуд ; пер. с англ. В. Бернацкой. - Москва : Э, 2016. - 603 с. - (Лучщее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий).

        ISBN 9785699926596.