Отраслевая литература

 

Bārbers, Beringtons.  

  Ikviens var gleznot : uzglezno pats savu mākslas darbu ar akvareļa, akrila un eļļas krāsām / Beringtons Bārbers ; no angļu valodas tulkojusi Anda Dzenīte. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 128 lpp. : il. ; 28 cm. - Oriģ. nos.: Anyone can paint. - Terminu rādītājs: 128. lpp.
        ISBN 9789984235097.

Brancis, Māris.  

   Jānis Roberts Tillbergs / Māris Brancis ; māksliniece Anta Pence ; literārā redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; fotogrāfi: Normunds Brasliņš, Jānis Pipars, Vilis Rīdzenieks. - Rīga : Neputns, 2015. - 107, [4] lpp. : il., portr. ; 26 cm. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [109.] lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934512704.

 Civilizāciju karš? : Pirmais pasaules karš ideoloģijās, mākslās un atmiņās : Latvijas versijas : konferences materiālu krājums / Latvijas Universitāte. Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; sastādītāji un priekšvārda autori: Pauls Daija, Deniss Hanovs, Ilze Jansone ; recenzenti: Kristiāna Ābele, Mārtiņš Mintaurs, Kārlis Vērdiņš, Manfrēds Kerners ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; angļu valodas tulkotāja Laine Kristberga ; vāka dizaina autors Krišs Salmanis. - Rīga : Zinātne, 2015. - 267, [1] lpp. : il. ; 19 cm. - Bibliogrāfija: 245.-[260.] lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        Saturs: "Beidzot karš!" Pirmais pasaules karš kā 20. gadsimta skaidrojošā vārdnīca? / Deniss Hanovs ; Lielais karš, idejas un cilvēki: sociālās un kultūras transformācijas Pirmā pasaules kara laikā / Andris Šnē ; Pirmais pasaules karš latviešu publicistikas darbos: Kārlis Skalbe "Mazās piezīmes", Anna Brigadere "Dzelzs dūre" un Edvarts Virza "Izpostītā Latvija" / Arturs Skutelis ; Kara pārvērstā pasaule Edvarta Virzas dzejā un tēlojumos / Sigita Kušnere ; "Ķērpis uz marmora Diogena galvvidus" vai latviešu un vācu literārā ekspresionisma krustpunkti / Olga Senkāne ; Karš un modernisms Kārļa Zariņa īsprozā / Ieva Kalniņa ; Medaļas otra puse: kara ikdienas skati ; Strēlnieku leģenda vēl taps / Edvarda Šmite. Latvijas mākslas funkcijas kara apstākļos / Zane Grigoroviča ; Pirmais pasaules karš Latvijas filmās / Inga Pērkone ; Māksla kara laikā: latviešu mmākslinieki un 1. maija svinības 1919. gada Rīgā / Jānis Šiliņš ; "Jauns laiks nāk kā tirgotājs zemnieku sētā" (K. Skalbe) No padevības līdz revolucionāram neprātam: latviešu nostājas evolūcija Pasaules karā / Uldis Krēsliņš ; Pirmā pasaules kara konskvences ; Intelektuālie un kultūras resursi Tautu Savienībā / Ginta Gerharde-Upeniece ; Pirmā pasaules kara pieminēšana un sērošana / Vita Zelče.
        ISBN 9789934549007.

Čākurs, Jānis.  

   Trešā grāmata : personālijas, grāmatu apskati un recenzijas / Jānis Čākurs ; autora redakcijā ; Māra Garjāņa dizains ; Anitas Rožkalnes priekšvārds. - Rīga : Mansards, 2016. - 478, [1] lpp. ; 19 cm. - Bibliogrāfija: 436.-[456.] lpp. un personu rādītājs: 457.-[479.] lpp. - Literatūrkritiķa J. Čākura devums latviešu literatūras kritikas un pētniecības laukā ir ļoti būtisks. Izdevums ir plašākais J. Čākura darbu apkopojums. 3 nodaļās sakārtotas 17 personālijas, 12 grāmatu apskati un 27 recenzijas.
        ISBN 9789934121272.

Čepmens, Gerijs.  

   Piecas mīlestības valodas : kā izteikt sirsnīgu pieķeršanos savam partnerim / Gerijs Čepmens ; no angļu val. tulk. Kate Vītola. - B.v. : b.i., 2015. - 214 lp. - Oriģ. nos.: The five love languages.
        ISBN 9789934853661.

Fedirka, Kestutis.

   Iedvesmojošā Latvija = Вдохновляющия Латвия = Inspiring Latvia : [fotoalbums] / fotogrāfiju autors, izdevējs un redaktors Kestutis Fedirka. - [Lietuva] : Kestutis Fedirka, 2016. - [172] lpp. : krās. fotogr. ; 24 x 31 cm. - Teksts paralēli latviešu, krievu, angļu valodā.

       fotogrāfija -- Latvija. -- fotoalbumi.

Gandijs.  

   Stāsts par maniem eksperimentiem ar patiesību : autobiogrāfija / Gandijs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Ita Ankoriņa ; Viktora Ivbuļa pēcvārds. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 527 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 526.-527. lpp. - Oriģ. nos.: The story of my experiments with truth.
        ISBN 9789934040306.

Geikina, Silvija.  

   Daugavpils teātris / Silvija Geikina ; redaktore Ilze Jansone ; recenzenti: Līga Ulberte, Raimonds Briedis. - Rīga : Mansards, 2015. - 445, [3] lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un personu rādītājs: 436.-[446.] lpp.
        ISBN 9789934121197.

Gribas drusku pablēņoties : dziesmas no Rozes Stiebras filmiņām : [notis] / projekta radošā grupa: Aira Birziņa, Roze Stiebra, Ansis Bērziņš ; nošu datorsalikums: Andris Sējāns ; pārlikums korim: Valdis Zilveris, Jānis Liepiņš ; pārlikumi klavierēm: Jānis Švarcbahs ; ilustrācijas: Animācijas filmu studija "Dauka". - Atkārtots un papildināts izdevums. - [Rīga] : Rīgas Doma zēnu un meiteņu koru biedrība ; Dauka ; Musica Baltica, 2015. - 96 lpp. : il. + 1 CD. - IV. - Krājums izdots ar Rīgas Domes, Rīgas Doma kora skolas un Rīgas Doma meiteņu kora dziedātāju vecāku finansiālu atbalstu.

       ISBN 4751024780039.

Ingrema, Ketrīna.  

   Tas ir Dalī / Ketrīna Ingrema ; Endrū Reja ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 80 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 79. lpp. - Oriģ. nos.: This is Dalí.
        ISBN 9789984234786.

Kaminska, Rūta.  

   Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Krāslavas rajonā = The heritage of religious architecture and art in historical Krāslava District = Наследие сакрального искусства и архитектуры исторического района Краславы / Rūta Kaminska, Anita Bistere ; redaktore Ieva Jansone ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina. - Rīga : Neputns, 2015. - 319 lpp. : faksimili, il., plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Bibliogrāfija: 248.-250. lpp. un personu rādītājs: 257.-258. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un krievu valodā.
        ISBN 9789934512711.

Kerols, Henrijs.  

   Gribi fotogrāfēt cilvēkus? Izlasi šo! / Henrijs Kerols ; no angļu valodas tulkojusi Elīna Brasliņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 127, [1] lpp. : il., portr. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Read this if you want to take great photographs of people. - Alfabētiskais rādītājs: 126.-127. lpp.
        ISBN 9789984235288.

Liepiņš, Imants.  

   Nāvējošie gaisa dārzi : kas vieno oligarhus, miljardierus, slepkavceltniekus, deputātus un Kremli ar 54 cilvēku bojāeju Zolitūdē / Imants Liepiņš ; redaktors Romāns Meļņiks ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 237, [2] lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 221.-[238.] lpp.
        ISBN 9789934546136.

Mājsaimniecību patēriņa tendences Latvijā / Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Centrālā statistikas pārvalde, 2015. - 80 lpp. : diagr., tab. ; 30 cm. - "Arvien tuvāk faktiem un cilvēkiem!" - Uz vāka.

       ISBN 9789984064789.

Meisa, Kerolaina.  

   Arhetipi / Kerolaina Meisa ; no angļu valodas tulkojusi Kārina Pētersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 238, [1] lpp. ; 22 cm. - Oriģ. nos.: Archetypes. - "Kas tu esi? Tavs identitātes meklējumu ceļš" - Uz vāka.
        ISBN 9789934055287.

Ouržednīks, Patriks.  

   Europeana : īsa divdesmitā gadsimta vēsture / Patriks Ouržednīks ; atbildīgā redaktore Inguna Cepīte ; redaktore Ieva Kalniņa ; tulkojums latviešu valodā: Zita Zača ; mākslinieks Aleksandrs Busse. - Rīga : Pētergailis, 2015. - 134 lpp. - Oriģ. nos.: Europeana.
        ISBN 9789984334004.

Papvērta, Sāra.

   Tas ir Monē / Sāra Papvērta ; Odas van Reinas il. ; no angļu val. tulk. Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 70, [10] lpp. : il. - Oriģ. nos.: This is Monet.

       ISBN 9789984235233.

Rodems, Džordžs.  

   Tas ir van Gogs / Džordžs Rodems ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; Slavas Harasimovičas ilustrācijas. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 80 lpp. : il. - Oriģ. nos.: This is van Gogh.
        ISBN 9789984235035.

Spārītis, Ojārs.  

   Esejas par Latvijas sakrālo kultūru / Ojārs Spārītis [teksts un foto] ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; zinātniskais redaktors Andris Priede ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Ingus Feldmaņa mākslinieciskais noformējums ; pēcvārds: Lia Guļevska. - Rīga : Jumava, 2015. - 213, [2] lpp. : il. - Bibliogrāfija nodaļu beigās.
        ISBN 9789934118494.

Tumans, Harijs.  

   Varoņi un varonība Senajā Grieķijā / Harijs Tumans ; recenzenti: Leons Gabriels Taivāns, Andris Rubenis ; literārais redaktors Aivars Kļaviņš ; vāka un dizaina autore Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015. - 895 lpp. : il. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 852.-878. lpp. un zemsvītras piezīmēs, palīgrādītāji: 879.-895. lpp.
        ISBN 9789984459035.

Valoda tulkojumā : intervijas : konference : diskusija / sastādītāja un redaktore Anita Rožkalne ; recenzente Mārīte Āboltiņa ; projekta vadītāja Velga Līcīte-Meldere. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015. - 311 lpp. : il. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - Personu rādītājs: 301.-311. lpp.
        ISBN 9789984829074.

Vides rādītāji Latvijā 2014. gadā : statistiko datu krājums = Environmental indicators in Latvia 2014 / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2015. - 47 lpp. : tab. - (Centrālā statistikas pārvalde). - Teksts paral. latv., angļu val.

       ISBN 9789984064772.

   ISSN 1407-0766.

Vīkss, Markuss.  

   Filosofija īsumā : 200 pamatjēdzienu īsi skaidrojumi / Markuss Vīkss ; no angļu val. tulk. Anda Dzenīte. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2015. - 415 lpp. : il. - Alf. rād.: 411.-415. lpp. - Oriģ. nos.: Philosophy in minutes.
        ISBN 9789984234991.

Zeltiņa, Guna.  

   Šekspīrs : ar Baltijas akcentu / Guna Zeltiņa ; zinātniskā redaktore Silvija Radzobe ; teksta redaktore Ligita Bērziņa ; angļu īpašvārdus rediģējusi un kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Elita Saliņa. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015. - 639 lpp., [43] lp. iel. : faksimili, il., portr. ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Personu un darbu rādītājs: [555.]-626. lpp., teātru rādītājs: [627.]-632. lpp. un vietu nosaukumu rādītājs: [633.]-639. lpp.
        ISBN 9789984893150.

Zveja, Ilze.  

   Rīgas Sargi : laika stāsti / Ilze Zveja, Aigars Grauba, Andrejs Ēķis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 157, [1] lpp. : fotogr., kartes, faksim.
        ISBN 9789934055027.

Воронова, Ольга Валерьевна.  

   Сам себе садовник : лучшие советы известного дизайнера / Ольга Воронова. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 158 с. : ил. - (Сад и дом на зависть всем. Авторские мастер-классы модного дизайнера).
        ISBN 9785699822270.

Казанцева, Ася.  

   В интернете кто-то неправ : научные исследования спорных вопросов / Ася Казанцева. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2016. - 372, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 335-[373].
        ISBN 9785170921812.

Литвин, Александр.  

   Они найдут меня сами / Александр Литвин. - Москва : Э, 2016. - 325 с.
        ISBN 9785699658121.

Нордберг, Дженни.  

   Подпольные девочки Кабула : [история афганок, которые живут в мужском обличье] / Дженни Нордберг ; пер. с англ. Э. Мельник ; худож. оформ. П.Петрова ; отв. ред. А.Хацаева. - Москва : Э, 2016. - 431 с. - (Проект TRUESTORY. Вокруг планеты за 80 книг). - Oriģ. nos.: The Underground Girls of Kabul : in search of a hidden resistance in Afghanistan.
        Содерж.: Мальчики ; Юность ; Мужчины ; Отцы.
        ISBN 9785699855957.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Bisī, Mišels.  

   Meklējot spāri : romāns / Mišels Bisī ; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 446, [1] lpp. - (Zvaigznes trilleris). - Oriģ. nos.: Un avion sans elle.
        ISBN 9789934055355.

Frīdentāls, Mēliss.  

   Bites : [romāns] / Meelis Friedenthal (Mēliss Frīdentāls) ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Mansards, 2015. - 246, [1] lpp. ; 19 cm.
        ISBN 9789934121241.

Heiere, Džordžeta.

   Frederika / Džordžeta Heiere ; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2016. - 461 lpp. - Oriģ. nos.: Frederica.

       ISBN 9789984358185.

Hokinsa, Paula.  

   Meitene vilcienā / Paula Hokinsa ; no angļu valodas tulkojis Aija Čerņevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 336 lpp. - (Pasaules bestsellers). - Oriģ. nos.: The Girl on the Train.
        ISBN 9789934058622.

Jāns, Hanss Hennijs.  

   Svina nakts : novele / Hanss Hennijs Jāns ; ar Neles Zirnītes grafikām ; no vācu valodas tulkojis un pēcvārdu sarakstījis Dens Dimiņš ; atbildīgā redaktore Ilze Fogele ; literārā redaktore Ligita Smilga. - [Rīga] : J.L.V., 2015. - 110, [1] lpp., [3] lp. ielīmes : il. ; 19 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģ. nos.: Die Nacht aus Blei.
        ISBN 9789934118159.

Jeitss, V. B.  

   Baltie putni = The white birds : dzejas izlase / V. B. Jeitss ; sastādītājs un priekšvārda autors Kārlis Vērdiņš ; redaktors, priekšvārda tulkotājs angļu valodā Jānis Elsbergs ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, 2015. - 202 lpp. : portr. ; 17 cm. - Bibliogrāfija: 27. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
        ISBN 9789934512605.

Kaplinskis, Jāns.  

   Balts papīrs un laiks : [dzejas izlase] / Jaan Kaplinski (Jāns Kaplinskis) ; no igauņu valodas atdzejojis, sakārtojis un priekšvārdu sarakstījis Guntars Godiņš ; redaktores: Sandra Godiņa, Ingmāra Balode. - Rīga : Mansards, 2014. - 389, [1] lpp. ; 19 cm. - Bibliogrāfija: [2.] lpp.
        ISBN 9789934120923.

Kesa, Kīra.  

   Prinča līgava / Kīra Kesa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 318 lpp.
        3. grāmata. Vienīgā.
        ISBN 9789934060090.

Lāgerkrancs, Dāvids.

   Meitene zirnekļa tīklā : [romāns] / Dāvids Lāgerkrancs ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 507, [2] lpp. ; 23 cm. - (Millennium ; [4.] grāmata). - Oriģ. nos.: Det som inte dödar oss. - Stīga Lārsona Millenium sērijas turpinājums.

       ISBN 9789934057373.

Murakami, Haruki.  

   Par ko es runāju, runādams par skriešanu / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. - 173 lpp. - (Labākie jaunie kulta romāni). - Oriģ. nos.: Hashiru koto ni tsuite kataru roki ni boku no kataru kot.
        ISBN 9789934052347.

 Patersons, Džeimss.  

   Otrā iespēja / Džeimss Patersons, Endrū Gross ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Anita Poļakovska ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 319, [1] lpp. ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs). - Oriģ. nos.: 2nd Chance.
        ISBN 9789934047176.

 Repše, Gundega.  

   Bogene / Gundega Repše. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 198, [2] lpp. : il. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts). - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā.
        ISBN 9789934546082. . - ISBN 9789934564082.

Seiferts, Jaroslavs.  

     Mēŗa stabs / Skūpstu grāmata : dzeja / Jaroslav Seifert (Jaroslavs Seiferts) ; no čehu valodas atdzejojis un priekšvārdu, 5.-9. lpp., sarakstījis Uldis Bērziņš ; redaktore Ingmāra Balode. - Rīga : Mansards, 2015. - 228, [1] lpp. ; 19 cm. - Čehu dzejnieka un publicista Jaroslava Seiferta (1901-1986) dzeja iznākusi trīsdesmit grāmatās. Šajā izlasē lasītājiem atklāta dzejnieka vēlīno gadu dzeja, ietverot sešus viņa mūža nogales krājumus - un atskatīšanās, mīlestības un aizrautības pilnus divus gadu desmitus. - Oriģ. nos.: Morový sloup / Kniha polibků.
        Veltījums: Františekam Hrubīnam.
        ISBN 9789934120909.

 Tellere, Janne.  

   Nekas : [romāns] / Janne Tellere ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe. - Rīga : A & A, 2015. - 183, [1] lpp.
        ISBN 9789984853616.

Undusks, Jāns.  

   Gaidot vārdus : īsproza / Jāns Undusks ; no igauņu valodas tulkojusi un sastādījusi Maima Grīnberga. - Rīga : Mansards, 2015. - 223, [1] lpp. ; 19 cm.
        Saturs: Mīlestība pret grāmatu (2002) ; Sala (1982) ; Trīs fragmenti no romāna "Karsti" (1990): Vēstule no provinces ; Gaidot vārdus ; Carnivorum ; Tišbeina piezīmes par Gēti (1999) ; Osipa Bermanna dzīve (1989). Pēcvārds: Par pārliecībām (2014).
        ISBN 9789934120886.

Zmeškals, Tomāšs.  

   Mīlestības vēstule ķīļu rakstā : [romāns] / Tomāšs Zmeškals ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva. - Rīga : Mansards, 2014. - 459, [1] lpp.
        ISBN 9789934120916.

 

Художественная литература на русском языке

 

Акунин, Борис.  

   Вдовий плат : [роман, повесть] / Борис Акунин ; иллюстрации Игоря Сакурова, Михаила Душина. - Москва : АСТ ; Жанры, 2016. - 301 c. : ил. - (История Российского государства).
        Содерж.: Вдовий плат ; Знак Каина.
        ISBN 9785170825509.

Борисова, Ариадна.  

   Всегда возвращаются птицы : роман / Ариадна Борисова. - Москва : Э, 2016. - 348, [1] с. - (Кровь и молоко. Проза Ариадны Борисовой). - 16+.
        ISBN 9785699858590.

Веденская, Татьяна.  

   Девушка без имени : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Э, 2016. - 314, [1] c. - (Позитивная проза Татьяны Веденской).
        ISBN 9785699870134.

Грин, Салли.  

   Половинный код. Тот, кто спасет : [роман] / Салли Грин ; пер. с англ. Н. Екимовой. - Москва : Э, 2016. - 460, [2] с. - (Мировой бестселлер).
        ISBN 9785699792115.

Лэкберг, Камилла.  

   Укрощение : [роман] / Камилла Лэкберг ; пер. с швед. Ю. Колесовой. - Москва : Э, 2016. - 408, [1] с. - (Тайна, покорившая мир).
        ISBN 9785699862078.

Макгвайр, Джейми.  

   Мое прекрасное искупление : [роман] / Джейми Макгвайр ; пер. с англ. Юлии Белолапотко. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2016. - 317 с. - (Сто оттенков любви). - Oriģ. nos.: Beautiful redemption.
        ISBN 9785389098725.

Милн, Кевин Алан.  

   Шесть камешков на счастье : роман / Кевин Алан Милн ; пер. с англ. И. Рапопорт. - Москва : Э, 2016. - 379 с. - (Любовь глазами мужчины).
        ISBN 9785699854004.

Монро, Мэри Элис.

   Летние девчонки : [роман] / Мэри Элис Монро ; пер. с англ. Д. Лазаревой. - Москва : Э, 2016. - 442, [2] с. - (Мэри Элис Монро. Бестселлеры для солнечного настроения). - Oriģ. nos.: Monroe, Mary Alice. The summer girls.

       ISBN 9785699861149.

Рич, Эй. Джи.  

   Рука, кормящая тебя : [роман] / Эй. Джи. Рич ; пер. с англ. Т. Покидаевой. - Москва : Э, 2016. - 346, [1] с. - (Мировой бестселлер. Детектив). - Ориг. назв.: Rich, A. J. The Hand That Feeds You.
        ISBN 9785699857814.

 Тамоников, Александр.  

   Бронежилет для планеты : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : ЭКСМО, 2016. - 318 с. - (Президентский спецназ : новый Афган).
        ISBN 9785699870592.

 Улицкая, Людмила.

   Люди нашего царя : [сборник] / Людмила Улицкая. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2016. - 412, [4] c. - (Новая Улицкая).

       ISBN 9785170949205.

 Эко, Умберто.  

   Нулевой номер : роман / Умберто Эко; пер. с ит. Елены Костюкович. - Москва : АСТ ; CORPUS, 2016. - 237, [1] с.
        ISBN 9785170910328.