Aarts, Maria Hendrika.
    Marte Meo : rokasgrāmata / Maria Aarts ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Briģe. - 2. papildinātais izdevums. - Rīga : AARTS PRODUCTIONS ; Ģimenes Psihoterapeitu Kopprakse, 2011. - 224 lpp. : il. - Bibliogrāfija: 217.-224. lpp. - Oriģ. nos.: Marte Meo.
        ISBN 978-993-481-630-7.

 

Ceļvedis kultūras centra vadībā: metodiskais materiāls / sastādītāja Dace Jurka ; zinātniskā redaktore Agnese Hermane. - Rīga : Tautas mākslas centrs, 2008. - 180 lpp. : il. - Ietver bibliogr.
        ISBN 978-9984-98935-8.

 

Frīmens, Lorenss.
    Krīzes iespējas : meditācija kā dzīves līdzsvarošanas māksla / Lorenss Frīmens, Juris Rubenis : no angl. val. tulk. Kārlis Žols. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 192 lpp.
        ISBN 97899340104406.

 

Graffiti Latvijā = Graffiti in Latvia/ priekšv. aut. Anita Sedliņa ; tulk. angļu val. Marianna Auliciema ; māksl. Ingrīda Zābere. - [Rīga] : Raktuve, 2007. - [32] lpp. : il. - (Māksla. Mīts. Dokuments). - Teksts paral. latviešu, angļu val.
        ISBN 9984-99057-6.

 

Kaminska, Rūta.
    Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rēzeknes pilsētā un rajonā = The heritage of religious architecture and art Rezekne town and district = Население сакрального искусства и архитектуры города и района Резекне / Rūta Kaminska, Anita Bistere ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina. - Rīga : Neputns, 2011. - 336 lpp. : il., plāni. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Ietver rādītāju un bibliogrāfiju: 270.-271. lpp. - Kopsavilkumi angļu, krievu valodās.
        ISBN 978-9984-8077-9-9. 

 

Korņilova, Vera.
    Mācāmies gatavot ziepes : maigas un burvīgi smaržojošas ziepes ar dabiskām piedevām / Vera Korņilova ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava, [2011]. - 111 lpp. : il. - Oriģ. nos.: Декоративное мыло.
        ISBN 978-9984-388-84-7.

 

Lāce, Daina.

    Latvijas Mākslas akadēmijas ēka / Daina Lāce ; zinātniskā redaktore Elita Grosmane. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2011. - 24, [1] lpp. : il. (arī krās.), krās. plāni. - (Rīgas mākslas un arhitektūras pieminekļi). - Bibliogrāfija: [25.] lpp. - Aprakstīts pēc vāka.

        . - ISBN 978-993-480-388-8(atcelts). - ISBN 978-993-480-388-7(atcelts).

 

Latvijas Avīzes makšķernieka gadagrāmata, 2011/ sastād. Aldis Sāvičs. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 240 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-8277-3-5.

 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2000/ Latvijas Republikas Augstākā tiesa ; sastād. A. Guļāns u.c. - Rīga : Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2001. - 850 lpp. - Latviešu val.; kopsav. latviešu un angļu val.
        ISBN 998493067X.

 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi : 1999/ Latvijas Republikas Augstākā tiesa. - Rīga : Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2000. - 800 lpp.
        ISBN 9984-93065-3.

 

Remess, Andžils.
    Liepājā, Pasta ielas namiņā / Andžils Remess. - Liepāja : Kurzemes Vārds, 2011. - 158 lpp., [32] lpp. iel. : il., faks.
        ISBN 978-993-481-731-1.

 

Svētais Meinards - pirmais Latvijas bīskaps/ tekstu apkopoja un sastādīja Līga Malāne. - Ogre : [Ikšķiles Sv. Meinarda Romas katoļu draudze], 2011. - 46, [1] lpp. : il., karte, notis. - Nos. no vāka, aprakstīts pēc vāka un izdevējziņām.

 

Teilors, Eldons.
    Prāta labirints : cilvēka esības mīklas risinājumi / Eldons Teilors ; no angļu val. tulk. Dace Vanaga. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2011. - 208 lpp.
        ISBN 978-9984-86902-5.

 

Vērdiņš, Kārlis.
    Bastarda forma : latviešu dzejprozas vēsture, latviešu dzejprozas antoloģija / Kārlis Vērdiņš ; redaktore Ligita Bībere ; tulkotāja Māra Krēsliņa. - Rīga : LU Literatūras,folkloras un mākslas institūts, 2011. - 334 lpp. : il., tab. - (Studia humanitarica). - Bibliogrāfija: 313.-320. lpp. - Kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 978-993-480-329-1.

 

Volkovs, Aleksandrs.
    Dzīves paradoksi : īsa rokasgrāmata sociālajā pasaulē / Aleksandrs Volkovs ; no krievu valodas tulkojusi Ilona Bērziņa. - Rīga : Jumava, 2011. - 103 lpp. - Oriģ. nos.: Тайны и парадоксы жизни.
        ISBN 978-9984-388-82-3.

 

Волков, Александр(Александр Павлович).

    Настольная книга экстрасенса : откровения числа в нетрадиционных информативнах взаимоотношениях / Александр Волков. - Кемери : [б.и.], 1990. - 78 с.

 

Карр, Аллен.
    Легкий способ бросить курить : пер. с англ. / Аллен Карр. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Добрая книга, 2011. - 208 с.
        ISBN 978-5-9812428-4-7.

 

Курдюмов, Николай Иванович.
    Умная теплица / Н. И. Курдюмов, К. Г. Малышевский. - Ростов-на-Дону : Владис ; Москва : Рипол классик, 2011. - 190, []1 с., [12] л. цв. ил. : ил.
        ISBN 978-5-9567025-6-7.

 

 

Aleksijeviča, Svetlana.
    Černobiļa : lūgšana / Svetlana Aleksijeviča ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka. - Rīga : Jumava, [2011]. - 262, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Чернобыльская молитва.
        ISBN 978-9984-389-02-8.

 

Bondere, Ieva.
    Irbes skarbās māsas / Ieva Bondere ; Elitas Ābeles zīmējumi. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 223 lpp. : il. - (Lata romāns ; 4(142).
        ISBN 978-9984-8278-9-6.

 

Khuri, Reimonds.
    Zīme / Reimonds Khuri ; no angļu tulkojusi Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2009. - 415, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Sign.
        ISBN 978-9984-355-43-6.

 

Kolbergs, Andris.
    Pulkstenis ar atpakaļgaitu / Andris Kolbergs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 296 lpp. - (Kriminālā bibliotēka).
        ISBN 978-9984-8476-7-2.

 

Konelijs, Maikls.
    Putnubiedēklis / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns. - Rīga : Kontinents, [2011]. - 418, [4] lpp. - Oriģ. nos.: Scarecrow.
        ISBN 978-9984-355-50-4.

 

Lesinga, Dorisa.
    Bens pasaulē / Dorisa Lesinga ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 263, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Ben, in the world.
        ISBN 978-993-400-702-6.

 

Millere, Herta.
    Elpas šūpoles / Herta Millere ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 287, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Atemschaukel.
        ISBN 978-993-401-171-9.

 

Perucs, Leo.
    Leonardo un Jūda / Leo Perucs ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 211, [2] lpp. - Oriģ. nos.: Judas des Leonardo.
        ISBN 978-993-401-516-8.

 

Sakse, Anna.
    Pasakas par ziediem / A. Sakse ; māksl. M. Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 223 lpp. : il.
        ISBN 978-9984-375-11-3.

 

Sniķere, Velta.
    Pieredze / Velta Sniķere. - Rīga : Mansards, 2010. - 57, [1] lpp.
        ISBN 978-9984-8128-5-4.

 

Višņevskis, Janušs Leons.
    Bikini / Janušs Leons Višņevskis ; no poļu valodas tulkojusi Irēna Birzvalka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 523, [1] lpp. - Oriģ. nos.: Bikini.
        ISBN 978-993-401-812-1.

 

Zālīte, Māra.
    Trīs drāmas / Māra Zālīte. - Rīga : Karogs, 2011. - 215 lpp.
        ISBN 9984-505-96-0.

 

Zālīte, Māra.
    Viss reizē zied = Et soudain tout fleurit / Māra Zālīte ; no latviešu valodas atdzejojušas: Astra Skrābane, Roze-Marija Fransuā. - Rīga : Jumava, 2011. - 133, [2] lpp. - Teksts paralēli latviešu un franču val.
        ISBN 978-9984-389-01-1.

 

Zebris, Osvalds.
    Brīvība tīklos : stāsti / Osvalds Zebris. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2010. - 164, [3] lpp.
        ISBN 978-9984-233-56-7.

 

Zuja, Aija.
    Slepenais spēks : romāns / Aija Zuja, Imants Aleksandrs Ozerskis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 271, [1] lpp.
        ISBN 978-993-401-619-6.

  

Авраменко, Олег Евгеньевич.
    Наследник Громовержца : роман / Олег Авраменко. - Москва : АРМАДА ; Альфа-книга, 2006. - 410 с. : ил. - (Магия фэнтези).
        ISBN 5-935566-79-6.

 

Бондаренко, Андрей.
    Седое золото / Андрей Бондаренко. - Санкт-Петербург : Крылов, 2009. - 506, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Мужской клуб).
        ISBN 978-5-9717080-7-0.

 

Бош, Диана.
    Все совпаденья не случайны / Диана Бош. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 316 с. - (Детектив - событие).
        ISBN 978-5-699-42450-4.

 

Браун, Сандра.
    Техас! Чейз : пер. с англ. / Сандра Браун. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 350 с. - (#1 New York Times - Bestselling author). - Ориг. назв.: Texas! Chase.
        ISBN 978-5-699-47199-7.

 

Бришко, Кэрен.

    Как бы нам расстаться : [роман] / Кэрен Бришко ; пер. с англ. В. Ершовой. - Москва : Гелеос, 2005. - 279, [2] с. ; 21 см. - (Реальная любовь). - Ориг. назв.: Brichoux, Karen. Separation anxiety.

        ISBN 5-8189-0404-0.

 

Вассму, Хербьёрг.
    Сто лет : роман / Хербьёрг Вассму ; пер. с норвежского Любови Горлиной. - Москва : Астрель ; CORPUS, 2010. - 639 с. - Ориг. назв.: Hundre Ar.
        ISBN 978-5-271-30301-2.

 

Джеймс, Филлис Дороти.
    Неподходящее занятие для женщины : [роман] / Филлис Дороти Джеймс ; пер. с англ. А.Ю. Кабалкина. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2008. - 285 с.
        ISBN 978-5-17-047311-3. - ISBN 978-5-9713730-9-4. - ISBN 978-5-226-00210-6.

 

Злотников, Роман Валерьевич.
    Время Вызова. Нужны князья, а не тати : роман / Роман Злотников. - Москва : Альфа-книга, 2007. - 380, [2] с.
        ISBN 978-5-935569-59-4.

 

Макомбер, Дебби.
    Кедровая Бухта : роман / Дебби Макомбер ; пер. с англ. Т. В. Гапеевой. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 350 с. - Ориг. назв.: 16 Lighthouse Road.
        ISBN 978-5-227-02518-0.

 

Незнанский, Фридрих Евсеевич.
    Заговор генералов : роман / Фридрих Незнанский. - Москва : АСТ ; Олимп, 1998. - 508 с. - (Марш Турецкого).
        ISBN 5-7390-0479-9. - ISBN 5-15-000022-1.

 

Питерс, Элизабет.
    Свиток Мертвого моря : романы : пер. с англ. / Элизабет Питерс. - Москва : Центрполиграф, 2000. - 474 с. : ил. - (Криминальное рандеву).
        ISBN 5-227-00670-9.

 

Питерс, Элизабет.
    Тайна Нефертити : романы : пер. с англ. / Элизабет Питерс. - Москва : Центрполиграф, 1999. - 490 с. : ил. - (Криминальное рандеву).
        ISBN 5-227-00358-0.

 

Рой, Олег.

    Индус, или Улыбка черного кота : роман / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 314, [1] с.

        ISBN 978-5-699-46706-8.

 

Рой, Олег.

    Ловушка для вершителя судьбы : роман / Олег Рой. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 315, [1] с. - (Капризы судьбы).

        ISBN 978-5-699-47195-9.

 

Фентисов, Олег.
    Приключения? Мистика? Фантастика? : собрание сочинений / Олег Фентисов. - Б.м. : Олег Фентисов, 2004. - 185 с. ; 21 см.
        Том 1.
        ISBN 9984-97480-4. - ISBN 9984-97481-2.

 

Шахов, Максим Анатольевич.
    Тень легионера : [роман] / Максим Шахов. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 349, [1] с. - (Группа "Антитеррор").
        ISBN 978-5-699-46671-9.

 

Шилова, Юлия Витальевна.
    Лабиринт страсти, или Случайных связей не бывает / Юлия Шилова. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 318 с.
        ISBN 978-5-17-069861-5. - ISBN 978-5-271-30504-7. - ISBN 978-5-226-03141-0.

 

Шилова, Юлия Витальевна.
    Мадам Одиночка, или Укротительница мужчин / Юлия Шилова. Сердце Черной Мадонны / Ольга Володарская. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 510 с. - (Криминальная мелодрама).
        ISBN 978-5-699-30994-8.