Отраслевая литература

 

Berugs, Rihards.  Vara un ticība : ceļojums uz skaistākajām baznīcām un klosteriem Eiropas austrumos - no Jeruzālemes līdz Finmarkai / Rihards Berugs, teksts un foto ; tulkojums no norvēģu valodas: Laura Stašāne ; redakcija: Elvita Ruka, Ilze Jansone ; dizains, makets: Else Martasdattere. - [Rīga] : VIVAT, [2023]. , ©2023. - 557, [1] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 555.-[558.] lpp.
        ISBN 9789934862618.

 

Bičevskis, Raivis, 1973-.  Viņpus cilvēka : monogrāfija / Raivis Bičevskis ; zinātniskie recenzenti: Dr.phil. Ineta Kivle, Dr.phil. Rihards Kūlis ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; angļu teksta redaktore Andra Damberga ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa ; maketētāja Ineta Priga. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2023. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 262 lpp. : ilustrācijas ; 25 lcm. - Bibliogrāfija: 244.-257. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 236.-243. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
        ISBN 9789934360640.

 

Egere, Edīte Eva.  Dāvana : 13 mācību stundas, kā izglābt savu dzīvi / Edīte Eva Egere ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 188, [1] lpp. ; 22 cm. - Uz vāka: Pasaules bestsellera ,,Izvēle" autore.
        ISBN 9789934313424.

 

Foslīna, Liza.  Vēsā mierā : emocijas darba vidē (un kā tās palīdz gūt panākumus) / Liza Foslīna un Mollija Vesta Dafija ; tulkojums latviešu valodā: Jana Gavare, ; redaktores: Anda Kalniņa-Stūrīte, Jana Strogonova. - [Rīga] : Growing, [2021]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2021. - 294, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [253.]-285. lpp. un rādītājs: [287.]-294. lpp. - Tulkots no angļu valodas.

        ISBN 9789934234460.

 

Loro, Dominika.  Māksla ēst maz : mainīt ieradumus, lai zaudētu svaru / Dominika Loro ; no franču valodas tulkojusi Marta Aiše ; redaktore Jana Boikova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2023. - 350, [1] lpp. ; 21 cm. - Tulkots no franču valodas.
        ISBN 9789934317965.

 

Meja, Ketrīna.  Ziemošana : miera un atpūtas spēks grūtos laikos / Ketrīna Meja ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; literārā redaktore Sandra Skuja ; maketētājs Jāks Rītels. - [Valmieras novads] : Helios izdevniecība, [2023]. - [Vilnius] : Balto print. , ©2023. - 246 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934918131.

 

Mickēvičs, Rihards, 1989-.  Ķiķis. Vienkārši Ķiķis : Un viņa 33 (ne)perfektās prieka receptes / Ķiķis Lācis, Robins un Rihards Mickēviči ; maketētāja Inese Gura. - [Cēsu novads] : Sava grāmata, [2023]. - 68 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - XV.
        ISBN 9789934625398.

 

Petere, Sanita, 1983-.  Raganas dialogs ar Dievu / Sanita Petere ; redaktors Juta Rozenšteina ; grāmatas dizains un makets Alla Tiško. - [izdošanas vieta nav zināma] : Autora izdevums, 2023. - 296, [3] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934239137.

 

Pītersons, Džordans.  12 dzīves likumi : haosa un kārtības līdzsvars / Džordans Pītersons ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; literārā redaktore Gunita Skroderēna ; redaktors Valdis Zoldners. - [Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, [2021]. - [Lietuva] : Balto Print. , ©2021. - 284, [2] lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [237.]-250. lpp. un rādītājs: 251.-260. lpp. - Ziņas par autoru: [285.-286.] lpp.
        ISBN 9789934883521.

 

Smits, Vils.  Vils / Vils Smits kopā ar Marku Mensonu ; no angļu valodas tulkojuši Gunta Miheloviča, Kaspars Zalāns ; literārā redaktore Sandra Skuja ; maketētājs Jāks Rītels. - [Valmieras novads] : Helios izdevniecība, [2023]. - [Viljandi, Igaunija] : Print Best. , ©2023. - 426, [5] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 23 cm.
        ISBN 9789934918148.

 

Ulmaņlaiki. Latvju autoritārisma īpatnības / Vita Zelče, Māris Zanders. - Rīga : Aminori, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 315, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 19 cm. - (Latvijas vēstures mīti un versijas). - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs.
        ISBN 9789934612312.

 

Быкова, Анна.  Как пережить кризис : терапевтические практики "ленивой мамы" / Анна Быкова. - Москва : Эксмо ; Бомбора™, 2023. - 205 с. : иллюстрации ; 21 см. - (#Ленивая мама).
        ISBN 9785041810139.

 

Казанцева, Ася(Анастасия Андреевна), 1986.  Откуда берутся дети? : краткий путеводитель по переходу из лагеря чайлдфри к тихим радостям семейственности / Ася Казанцева. - Москва : АСТ ; Corpus, 2023. - 347, [1] с. : ил. ; 22 см. - Библиография: с. 315-[348].
        ISBN 9785171584061.

 

Курпатов, Андрей.  Складка времени : сущность и критерии / доктор Андрей Курпатов. - Санкт-Петербург : Капитал, 2023. - 331, [1] с. ; 20 см. - (Академия смысла).
        ISBN 9785907469174.

 

Художественная литература на латышском языке

 

Ārnstede, Simona.
    [Allt eller inget]
    Visu vai neko / Simona Ārnstede ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 399, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934318795.

 

Doils, Arturs Konans.
    Stāsti par Šerloku Holmsu ; Rudo apvienība / Arturs Konans Doils ; no angļu valodas tulkojusi Anna Bauga. - Rīga : Jumava, 2023. - 228, [3] lpp. ; 20 cm.
        ISBN 9789934206627.

 

Ērvina, Sofija.  Bagātnieka medību rokasgrāmata lēdijai : romāns / Sofija Ērvina ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane ; vāka māksliniece Natālija Kugajevska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 318, [1] lpp. ; 23 cm.
        ISBN 9789934316340.

 

Felka, Romija.  Sprostā : romāns / Romija Felka ; no vācu valodas tulkojusi Ineta Balode ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Agnese Strazdiņa ; literārā redaktore Dace Kraule ; maketētājs Indulis Martinsons. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2023. - 431 lpp. ; 21 cm. - (Detektīvs / Latvijas Mediji).
        ISBN 9789934292286.

 

Harana, Maeva.  Vasarlaiks : romāns / Maeva Harana ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; redaktore Liene Akmens ; maketētājs Igors Iļjenkovs. - Rīga : Kontinents, [2023]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2023. - 415 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934251023.

 

Indriksone, Ramona, 1958-.  Es vedīšu tevi mājās : romāns / Ramona Indriksone ; redaktore Anda Ogriņa ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 284, [3] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934314117.

 

Keivs, Niks.  un ēzelis ieraudzīja eņģeli : romāns / Niks Keivs ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Pomahs ; redaktors Māris Garjānis ; vāku dizains: Jānis Esītis ; makets: Gundega Kārkliņa. - Rīga : Dienas Grāmata, [2023]. , ©2023. - 335, [1] lpp. ; 22 cm. - Nosaukumā visi vārdi attēloti ar mazajiem sākumburtiem.
        ISBN 9789934595943.

 

Kūlis, Ēriks, 1941-.  Raksti / Ēriks Kūlis ; atbildīgā redaktore Kristīne Lapiņa. - Rīga : Jumava, 2023. , ©2023. - 333, [3] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - Teksts latviešu valodā.
        V. Teci, saulīt.
        ISBN 9789934206535.

 

Lynx, Lauren, 1985-.  Turi mani cieši : romāns / Lauren Lynx. - [Ogres novads] : [Laura Lūsēna], [2023]. - 315 lpp. - (Aidaho sērijas romāns / Lauren Lynx ; № 4).
        ISBN 9789934913051.

 

Nesbē, Jū.  Asinsmēness / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 495, [1] lpp ; 23 cm. - (Zvaigznes detektīvu klubs).
        ISBN 9789934321689.

 

Sava tautasdziesma : dzejoļu krājums / sakārtojusi Ieva Trimalniece. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. - 167 lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934301551.

 

Segliņa, Inguna, 1969-.  Tu vēlreiz mēģināt drīksti : izvēlies būt laimīga! / Inguna Segliņa ; makets: Agnese Piļāne. - [Rīga] : Ezerrozes grāmatas, [2023]. - [Rasmaņi, Olaines pagasts] : Drukātava. - 191, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934301384.

 

Smirnofa, Kārina.  Meitene jūras ērgļa nagos : romāns / Kārina Smirnofa ; no zviedru valodas tulkojusi Renāte Meija ; redaktore Elīna Vēja ; maketētāja Egija Bļinova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2023]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2023. - 430, [2] lpp. ; 23 cm. - (Millennium ; 7. grāmata).
        ISBN 9789934321542.

 

Torntone, Stefānija Marija.  Nestāvēšu ēnā : romāns / Stefānija Marija Torntone ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe. - Rīga : Latvijas Mediji, 2023. , ©2023. - 541, [1] lpp. ; 21 cm.
        ISBN 9789934292606.

 

Художественная литература на русском языке

 

Блэкхерст, Дженни.  Как я тебя потеряла / Дженни Блэкхерст ; перевод с английского М. Жуковой. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2023. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Tok. Мировой бестселлер).
        ISBN 9785041802387.

 

Диккер, Жоэль.  Дело Аляски Сандерс / Жоэль Диккер ; перевод с французского И. Стаф. - Москва : АСТ ; CORPUS, [2023]. , ©2023. - 618, [1] с. ; 22 cм.
        ISBN 9785171503956.

 

Дуглас, Клэр.  Исчезновение : [роман] : перевод с английского / Клэр Дуглас. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Главный триллер года). (Бестселлер Sunday Times).
        ISBN 9785041817725.

 

Ивлиева, Юлия.  Ген хищника / Юлия Ивлиева. - Москва : ЭКСМО, 2023. - 384 с. ; 20 см. - (Метод профайлера. Психологический триллер).
        ISBN 9785041860189.

 

Ким Харим.  День, когда я исчезла : [роман : перевод с корейского] / Ким Харим. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2023. - 347, [1] с. ; 21 см. - (Tok. Национальный бестселлер. Корея).
        ISBN 9785041896362.

 

Киндерская, Людмила.  Танго с тенями : роман / Людмила Киндерская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2023. - 350, [1] с. ; 22 см. - (Иронический детектив).
        ISBN 9785222386606.

 

Кларк, Люси.  Убийство на острове : [роман] / Люси Кларк ; перевод с английского Ю. Распутиной. - Москва : АСТ, 2023. - 319 с. ; 21 см. - (Психологический триллер).
        ISBN 9785171572259.

 

Рай, Нана.  Расшатанные люди : роман / Нана Рай. - Москва : АСТ, 2023. - 320 с. ; 20 см. - (На месте жертвы).
        ISBN 9785171564094.

 

Рой, Олег(Олег Юрьевич ), 1965.  Вкус жизни : роман / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2023. - 347, [2] с. ; 21 см.
        ISBN 9785041875381.

 

Степанова, Татьяна.  Корень зла среди трав : [роман] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] с. ; 20 см. - (По следам громких дел).
        ISBN 9785041909680.

 

Уайт, Лорет Энн.  Дневник служанки : роман / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского Владимира Гришечкина. - Москва : Эксмо, 2023. - 443, [2] с. ; 20 см. - (Высшая лига детектива).
        ISBN 9785041787639.

 

Устинова, Татьяна.  Квартира в раю : роман / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2023. - 316, [1] c. ; 21 см. - (Дела судебные).
        ISBN 9785041890483.

 

Хьюс, Лорена.  Испанская дочь / Лорена Хьюс ; перевод с английского Наталии Флейшман. - Москва : Эксмо ; Inspiria, 2023. - 478, [1] с. : ил. ; 21 см.
        ISBN 9785041678753.